Show download pdf controls
 • ܫܩܘܿܠ ܝܘ݂ܬܪܵܢܵܐ ܡ݂ܢ ܚ݀ܠܡܲܬܸ̈ܐ ܕܥܲܠܚܘ݂ܛܵܐ ܕ ATO

  As a business, you can use the following tools to deal with us online.

   

  ܡܲܨܠܝܼ ܠܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕ PDF ܕܐܵܗܵܐ ܐܸܫܛܵܪܵܐ

  ܐ݀ܢ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܝܲܢ ܫܲܪܘ݂ܝܸܐ ܚܕܵܐ ܬܲܓܵܪܘ݂ܬܵܐ، ܫܩܘܿܠ ܝܘ݂ܬܪܵܢܵܐ ܡ݂ܢ ܚ݀ܠܡܲܬܸ̈ܐ ܕܥܲܠܚܘ݂ܛܵܐ ܕ ATO ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܘܿܟ݂ ܒܡܕܵܒܵܪܬܵܐ ܕܐ݀ܫܛܵܪ̈ܘܿܟ݂ ܘܣܘ݂ܥܪ̈ܵܢܸܐ ܕܡܲܟ݂ܣܵܐ.

  ܕܵܐܟ݂ܝ݂ ܡܵܨܝ݂ ܚ݀ܠܡܲܬܸ̈ܐ ܕܥܲܠܚܘ݂ܛܵܐ ܕ ATO ܗܲܝ݀ܪܝ݂ ܠܬܲܓܵܪܘ݂ܬܘܿܟ݂؟

  ܬܲܓܵܪ̈ܘ݂ܝܵܬܸܐ ܡܵܨܝ݂ ܝܵܗܒ݂ ܫܲܩܠܝ݂ ܥܲܡ ܥܲܠܚܘ݂ܛܵܐ ܕ ATO ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܕܬܲܓܵܪܘ݂ܬܵܐ Business Portal، ܚܲܕ̄ ܫܲܘܦ ܙܩܵܪܵܐ ܙܗܝ݂ܪܵܐ ܩܵܐ ܡܕܵܒܵܪܬܵܐ ܕܣܘ݂ܥܪ̈ܵܢܸܐ ܕܡܲܟ݂ܣܵܐ ܕܬܲܓܵܪܘ݂ܬܘܿܟ݂ ܢܛܝ݂ܪܸܐ ܒܝܲܕ ܣܵܗܕܘ݂ܝܵܬܸ̈ܐ ܕܙܘ݂ܗܵܪܵܐ ܥܲܠܚܘ݂ܛܵܐ AUSkey ܘܣܵܗܕܘ݂ܝܵܬܸ̈ܐ ܡ݀ܢܝܵܢܵܝܸ̈ܐ ܕ ATO.

  ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕ Business Portal ، ܐܲܢ̄ܬ ܡܵܨ݀ܬ ܡܲܪܝ݀ܙ݀ܬ، ܫܲܕܪ݀ܬ ܘܨܲܚܨ݀ܬ:
  ܒܘ݂ܝܵܢܸ̈ܐ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘ݂ܬܵܐ (ܘܐܲܢ̄ܬ ܡܘ݂ܡܟ݀ܢ ܕܩܲܒܠ݀ܬ ܬܪܸܝܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܸ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܸ̈ܐ ܠܫܲܕܘ݂ܪܸܐ ܘܦܪܵܥܝܵܐ)•
  ܚ݀ܫܒܘ݂ܢܸ̈ܐ ܕܡܲܟ݂ܣܵܐ ܕܡܲܥܲܠܬܵܐ •
  ܚ݀ܫܒܘ݂ܢܸ̈ܐ ܕܡܲܟ݂ܣܵܐ ܕܝܘ݂ܬܪ̈ܵܢܸܐ ܣ݀ܦܵܢܵܝܸ̈ܐ•
  ܚ݀ܫܒܘ݂ܢܸ̈ܐ ܡܲܕܲܐܬܵܢܵܝܸ̈ܐ•
  ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܚ݀ܫܒܘ݂ܢܸ̈ܐ ܕܡܫܲܘܬܒ݂ܘ݂ܬܵܐ•

  ܐܲܢ̄ܬ ܐܲܦܙܸܐ ܡܵܨ݀ܬ:

  ܚܵܙ݀ܬ ܠܒܘ݂ܝܵܢܵܐ ܕܚ݀ܫܒܘ݂ܢܘܿܟ݂ ܘܓܘ݂ܒܵܝܸ̈ܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ
  ܚܲܕ݀ܬ݀ܬ ܠܡܲܠܝܘ݂ܬܘܿܟ݂
  ܫܲܢ݀ܬ ܠܙܘ݂ܙܘܿܟ݂ ܒܝ݂ܠ ܚ݀ܫܒܘ݂ܢܘܿܟ݂
  ܛܲܠܒ݀ܬ ܗܵܟܲܡܝܵܬܸ̈ܐ ܕܝ݂ܠܵܢܵܝܸ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܕ݀ܬ ܕܲܪܩܘܿܒ݂ܠܵܝܘ݂ܝܵܬܸ̈ܐ ܩܵܐ ܡܛܲܝܡܲܢܝܵܬܸ̈ܐ
  ܝܵܗܒ݂݀ܬ ܘܫܲܩܠ݀ܬ ܥܲܡܲܢ ܓܵܘܵܐ ܓܵܘ ܚܲܕ̄ ܨܲܢܕܘ݂ܩܵܐ ܕܒܝ݂ܠܕܵܪܵܐ ܙܗܝ݂ܪܵܐ
  ܡܵܛ݀ܬ ܠܐܲܣܵܢܸ̈ܐ ܘܚܲܫܒ݀ܢܵܢܸ̈ܐ ܥܲܠ ܚܘ݂ܛܵܐ

    ܫܲܪܵܝܬܵܐ ܒܝܲܕ ܚ݀ܠܡܲܬܸ̈ܐ ܕܥܲܠܚܘ݂ܛܵܐ ܕ ATO

  ܠܡܛܵܝܬܵܐ ܠܚ݀ܠܡܲܬܸ̈ܐ ܕܥܲܠܚܘ݂ܛܵܐ ܕ ATO ، ܐܲܢ̄ܬ ܒ݀ܬ ܣܲܢܩ݀ܬ ܠܚܕܵܐ ܣܵܗܕܘ݂ܬܵܐ ܕ AUSkey ܝܲܢ ܣܵܗܕܘ݂ܬܵܐ ܡ݀ܢܝܵܢܵܝܬܵܐ ܕ ATO.

  ܓܵܘ ܐ̄ܝܵܪ 2010، ATO ܡܘ݂ܦܠ݀ܚ ܠܵܗܿ ܠܚܕܵܐ ܣܵܗܕܘ݂ܬܵܐ ܕܬܟ݂ܝ݂ܠܘ݂ܬܵܐ ܥܲܠܚܘ݂ܛܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܦܝ݂ܫܬܵܐ ܩܪܝ݂ܬܵܐ AUSkey ، ܐܵܝܢܝ݂ ܕܢܝ݂ܚܵܐܝ݂ܬ ܒ݀ܬ ܫܵܩܠܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܕܣܵܗܕܘ݂ܝܵܬܸ̈ܐ ܡ݀ܢܝܵܢܵܝܸ̈ܐ ܕ ATO.

  ܒܗܿܝ ܥܕܵܢܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ ܐ̄ܚܸܪ̄ܢܵܐ ܠܸܐ ܡܵܨ݀ܬ ܡܲܟܬ݀ܒ݂݀ܬ، ܚܲܕ݀ܬ݀ܬ ܝܲܢ ܫܲܚܠ݀ܦ݀ܬ ܠܣܵܗܕܘ݂ܬܘܿܟ݂ ܡ݀ܢܝܵܢܵܝܬܵܐ ܕ ATO، ܐ݀ܢ ܐܝ݂ܬ ܠܘܿܟ݂ ܚܕܵܐ ܣܵܗܕܘ݂ܬܵܐ ܡ݀ܢܝܵܢܵܝܬܵܐ ܗܵܫܵܝܬܵܐ ܕ ATO، ܐܲܢ̄ܬ ܡܵܨ݀ܬ ܦܵܝܫ݀ܬ ܡܲܦܠܘ݂ܚܘܿܗܿ ܒܝܲܕ ܚ݀ܠܡܲܬ̈ܲܢ ܕܥܲܠܚܘ݂ܛܵܐ ܗܲܠ ܕܗܿܝ ܦܵܪܩܵܐ ܝܲܢ ܦܵܝܫܵܐ ܒܘ݂ܛ݀ܠܬܵܐ.

  AUSkey ܐܝ݂ܬ ܠܵܗܿ ܪܵܒܵܐ ܝܘ݂ܬܪ̈ܵܢܸܐ ܒ݀ܚܒ݂ܵܫܵܐ:

  ܡܲܟܬܵܒ݂ܬܵܐ ܩܵܠܘ݂ܠܬܵܐ ܘܕܠܝ݂ܠܬܵܐ ܥܲܠܚܘ݂ܛܵܐ •
  ܓܘ݂ܒܵܝܸ̈ܐ ܪ̈݀ܦܝܸܐ ܕܪܘ݂ܟܵܒ݂ܵܐ•
  ܚܕܵܐ ܕܠܝ݂ܠܘ݂ܬܵܐ ܕܡܕܵܒܵܪܬܵܐ ܥܲܠܚܘ݂ܛܵܐ ܩܵܬܘܿܟ݂ ܠܶܚܙܵܝܵܐ، ܚܲܕܘ݂ܬܸܐ ܘܒܵܛܘ݂ܠܸܐ ܠ AUSkey ܕܓܵܢܘܿܟ݂ •
  ܚܲܕܲܬܬܵܐ ܐܲܣܵܢܵܝܬܵܐ•

  ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܒܘ݂ܬ AUSkey ܘܝܘ݂ܬܪ̈ܵܢܘܿܗܿ،
  ܬܦܘܿܩ ܒ www.abr.gov.au/auskey

  ܡܲܟܬܵܒ݂ܬܵܐ ܩܵܐ AUSkey

  ܠܡܲܟܬܘ݂ܒ݂ܸܐ ܩܵܐ ܚܕܵܐ AUSkey ، ܬܲܓܵܪܘ݂ܬܘܿܟ݂ ܒ݀ܬ ܣܵܢܩܵܐ ܠܚܲܕ̄ ܡ݀ܢܝܵܢܵܐ ܬܲܓܵܪܵܝܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ (ABN) . ܟܠ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܝܵܗ݀ܒ݂ ܫܵܩ݀ܠ ܥܲܡ ܥܲܠܚܘ݂ܛܵܐ ܕ ATO ܡ݂ܢ ܓܸܝܒ ܬܲܓܵܪܘ݂ܬܘܿܟ݂ ܒ݀ܬ ܣܵܢ݀ܩ ܠ AUSkey ܕܓܵܢܸܗ.

  ܐ݀ܢ ܐܲܢ̄ܬ ܗܵܫܵܐܝ݂ܬ ܐܝ݂ܬ ܠܘܿܟ݂ ܚܕܵܐ ܣܵܗܕܘ݂ܬܵܐ ܡ݀ܢܝܵܢܵܝܬܵܐ ܕ ATO ، ܐܲܢ̄ܬ ܡܵܨ݀ܬ ܡܲܦܠ݀ܚ݀ܬ ܠܵܗܿ ܠܡܲܟܬܘ݂ܒ݂ܸܐ ܩܵܐ ܚܲܕ̄ AUSkey ܒܝܲܕ ܚܲܕ̄ ܣܘ݂ܥܪܵܢܵܐ ܥܲܠܚܘ݂ܛܵܐ ܒܘ݂ܫ ܦܫܝ݂ܛܵܐ. ܐܲܢ̄ܬ ܒ݀ܬ ܣܲܢܩ݀ܬ ܕܡܲܟܬ݀ܒ݂݀ܬ ܩܵܐ ܚܲܕ̄ AUSkey ܡ݂ܢ ܩܲܕ̄ܡ ܕܣܵܗܕܘ݂ܬܘܿܟ݂ ܡ݀ܢܝܵܢܵܝܬܵܐ ܕ ATO ܦܵܪܩܵܐ، ܠܚܣܵܟ݂ܵܐ ܠܥܲܪ̈ܩܲܠܝܵܬܸܐ ܒܥܒ݂ܲܕܬܵܐ ܕܬܲܓܵܪܘ݂ܬܵܐ ܥܲܡ ܥܲܠܚܘ݂ܛܵܐ ܕ ATO.

  ܐܲܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܕܡ݀ܠܝܘ݂ܬܵܐ ܕܬܲܓܵܪܘ݂ܬܘܿܟ݂ ܗܵܘܝ݂ ܚܲܕ̄ܬܸ̈ܐ ܥܲܠ ܐ݀ܫܛܵܪܵܐ ܬܲܓܵܪܵܝܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ (ABR). ܐܵܢܝ݂ ܕܐܝ݂ܬ ܠܗ̄ܘܿܢ ܣܵܗܕܘ݂ܬܵܐ ܡ݀ܢܝܵܢܵܝܬܵܐ ܕ ATO ܡܵܨܝ݂ ܚܲܕ݀ܬܬܝ݂ ܠܡ݀ܠܝܘ݂ܬܵܝܗܝ ܕ ABN ܥܲܠܚܘ݂ܛܵܐ:

  ܓܵܘ www.abr.gov.au
  (ܐܲܚܟ̮ܝ݂ ܐܵܢܝ݂ ܕܐܝ݂ܬ ܠܗ̄ܘܿܢ ܣܵܗܕܘ݂ܬܵܐ ܡ݀ܢܝܵܢܵܝܬܵܐ ܕ ATO ܒܟ݂ܝ݂ܪܬܵܐ)
  using our portals

  (ܐܵܢܝ݂ ܕܐܝ݂ܬ ܠܗ̄ܘܿܢ ܣܵܗܕܘ݂ܬܵܐ ܡ݀ܢܝܵܢܵܝܬܵܐ ܕ ATO ܒܟ݂ܝ݂ܪܬܵܐ ܘܐܵܢܝ݂ ܕܐܝ݂ܬ ܠܗ̄ܘܿܢ ܣܵܗܕܘ݂ܬܵܐ ܡ݀ܢܝܵܢܵܝܬܵܐ ܕ ATO ܬܪܲܝܵܢܵܝܬܵܐ ܥܲܡ ܦܣܵܣܸ̈ܐ ܠܚܝ݂ܡܸ̈ܐ).

  ܐ݀ܢ ܐܲܢ̄ܬ ܠܝ݂ܬ ܠܘܿܟ݂ ܚܕܵܐ ܣܵܗܕܘ݂ܬܵܐ ܡ݀ܢܝܵܢܵܝܬܵܐ ܕ ATO ܘܡ݀ܠܝܘ݂ܬܘܿܟ݂ ܕܥܲܠ ABR ܠܸܐ ܝ̄ܢܵܐ ܬܪ̈ܘ݂ܨܸܐ، ܩܪܝ݂ ܠ 66 28 13 ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܚܲܕܲܬܬܵܐ ܕܡ݀ܠܝܘ݂ܬܘܿܟ݂.

  ܐ݀ܢ ܐܲܢ̄ܬ ܠܝ݂ܬ ܠܘܿܟ݂ ܚܕܵܐ ܣܵܗܕܘ݂ܬܵܐ ܡ݀ܢܝܵܢܵܝܬܵܐ ܕ ATO، ܡܲܟܬ݀ܒ݂ ܩܵܐ ܚܲܕ̄ AUSkey ܓܵܘ www.abr.gov.au/auskey

  ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܒܘ݂ܬ ܡܲܟܬܵܒ݂ܬܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ̄ AUSkey ܒܝܲܕ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܣܵܗܕܘ݂ܬܘܿܟ݂ ܡ݀ܢܝܵܢܵܝܬܵܐ ܕ ATO ܬܦܘܿܩ ܒ www.ato.gov.au/upgradetoauskey

  ܩܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܚܲܕ̄ ABN ، ܪܚܘܿܫ ܩܵܐ www.abr.gov.au

  ܗ̄ܘܵܝܬܵܐ ܗܕܝ݂ܪܵܐ ܩܵܐ ܡܲܚܒܵܪܬܵܐ ܬܲܓܵܪܵܝܬܵܐ ܪܫܝ݂ܡܬܵܐ Standard Business Reporting (SBR)

  AUSkey ܚܲܕ̄ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܝ̄ܠܸܗ ܩܕܝ݂ܠܵܢܵܝܵܐ ܕܚܘ݂ܪܙܵܐ ܕ SBR ܘܒ݀ܬ ܗܵܘܸܐ ܗܿܝ ܣܵܗܕܘ݂ܬܵܐ ܕܫܲܠܡܘ݂ܬܵܐ ܕܥܲܠܚܘ݂ܛܵܐ ܒܲܠܚܘ݂ܕ ܕܐܲܢ̄ܬ ܒ݀ܬ ܡܵܨ݀ܬ ܡܲܦܠ݀ܚ݀ܬ ܥܲܡ ܡܲܬܥܵܐ ܪܲܟܝ݂ܟ݂ܵܐ ܡܘ݂ܡܨܸܝܵܐ ܒ SBR. ܡ݂ܢ ܬܵܡܘ݂ܙ 2010، SBR ܒ݀ܬ ܫܵܒ݂݀ܩ ܠܬܲܓܵܪ̈ܘ݂ܝܵܬܸܐ ܩܵܐ ܕܡܲܚܒ݀ܪܝ݂ ܫܲܠܡܵܐܝ݂ܬ ܡ݀ܚܕܵܐܝ݂ܬ ܩܵܐ ܘܲܟܝ݂ܠܘ݂ܝܵܬܸ̈ܐ ܫܘ݂ܠܛܵܢܵܝܸ̈ܐ ܡܫܵܪ̈ܟܵܢܸܐ ܒܝܲܕ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܡܲܬܥܵܐ ܪܲܟܝ݂ܟ݂ܵܐ ܡܘ݂ܡܨܸܝܵܐ ܒ SBR ܟ݀ܣܦܵܢܵܝܵܐ، ܚ݀ܫܒܘ݂ܢܵܝܵܐ ܝܲܢ ܐܲܦܣܘ݂ܢܬܵܝܵܐ.

  SBR ܡܲܩܪܘ݂ܒ݂ܸܐ ܝ̄ܠܸܗ ܚܕܵܐ ܐܘ݂ܪܚܵܐ ܒܘ݂ܫ ܩܵܠܘ݂ܠܬܵܐ ܘܦܫܝ݂ܛܬܵܐ ܩܵܐ ܬܲܓܵܪ̈ܘ݂ܝܵܬܸܐ ܠܡܕܵܒܘ݂ܪܸܐ ܠܐܲܠܝ݂ܨܵܬܸ̈ܐ ܕܡܲܚܒܵܪ̈ܝܵܬܵܝܗܝ ܫܘ݂ܠܛܵܢܵܝܸ̈ܐ، ܘܚܲܪܵܪܬܵܐ ܕܥܕܵܢܵܬܸ̈ܐ ܛܝ݂ܡܵܢܸ̈ܐ ܩܵܐ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܸ̈ܐ ܬܲܓܵܪ̈ܵܝܸܐ ܐ̄ܚܸܪ̈̄ܢܸܐ.

  ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܒܘ݂ܬ ܐܵܝܢܝ݂ ܦ݀ܬܩܸ̈ܐ ܕ ATO ܒ݀ܬ ܗܵܘܝ݂ ܡܛܲܝܒ݂ܸ̈ܐ، ܪܚܘܿܫ ܩܵܐ www.ato.gov.au/sbr

  ܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ

  ܐ݀ܢ ܐܲܢ̄ܬ ܠܸܐ ܗܲܡܙ݀ܡ݀ܬ ܐ݀ܢܓܠ݀ܣ ܨܦܵܝܝ݂ ܘܣܢܝ݂ܩܵܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡ݂ܢ
  ATO ، ܩܪܝ݂ ܠܚ݀ܠܡܲܬ ܕܬܘ݂ܪܓܵܡܵܐ ܘܦܘ݂ܫܵܩܵܐ ܥܲܠ 50 14 13.

  ܐ݀ܢ ܐܲܢ̄ܬ ܚܲܪܫܵܐ (ܟܲܪܵܐ) ܝ̄ܘ݀ܬ ܝܲܢ ܐܝ݂ܬ ܠܘܿܟ݂ ܚܕܵܐ ܙܲܒܘ݂ܢܘ݂ܬܵܐ ܕܫܡܲܥܬܵܐ ܝܲܢ ܕܗܲܡܙܲܡܬܵܐ، ܩܪܝ݂ ܠ
  (NRS) ܓܵܘܵܐ ܓܵܘ ܚ݀ܠܡܲܬ ܕܢܩܲܠܬܵܐ ܐܘ݂ܡܬܵܢܵܝܬܵܐ ܥܲܠ ܡ݀ܢܝܵܢܸ̈ܐ ܡܘ݂ܕܟ݂݀ܪܸܐ ܠܐ݀ܠܬ݀ܚܬ:

  ܡܲܦܠ݀ܚܵܢܸ̈ܐ ܕTTY •
  ، ܩܪܸܐ ܝ̄ܡܘܿܢ ܠ 77 36 13 ܘܛܠܘ݂ܒܘܿܢ ܠܡ݀ܢܝܵܢܵܐ ܕ ATO ܕܣܢܝ݂ܩܸܐ ܝ̄ܬܘܿܢ ܥܲܠܸܗ

  ܡܲܦܠ݀ܚܵܢܸ̈ܐ ܕ ܗܲܡܙ݀ܡ ܘܡܲܫܡܸܥ (ܢܩܲܠܬܵܐ ܕܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܩܵܐ ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ)،•
  ܩܪ݀ܐ ܝ̄ܡܘܿܢ ܠ 727 555 1300 ܘܛܠܘ݂ܒܘܿܢ ܠܡ݀ܢܝܵܢܵܐ ܕ ATO ܕܣܢܝ݂ܩܸܐ ܝ̄ܬܘܿܢ ܥܲܠܸܗ

  ܡܲܦܠ݀ܚܵܢܸ̈ܐ ܕܢܩܲܠܬܵܐ ܕܦܪܲܣ ܢ݀ܫܒ݂ܸ̈ܐ، ܐ̄ܣܘ݂ܪܘܿܢ ܒܝܲܕ •
  NRS ܥܲܠ www.relayservice.com.au ܘܛܠܘ݂ܒܘܿܢ ܠܡ݀ܢܝܵܢܵܐ ܕ ATO ܕܣܢܝ݂ܩܸܐ ܝ̄ܬܘܿܢ ܥܲܠܸܗ.

  ATO ܟܸܐ ܡܲܪܚ݀ܛܵܐ ܚܲܕ̄ ܡ݀ܢܝܵܢܵܐ ܕܚܘ݂ܕܪܸ̈ܐ ܡܲܓܵܢܵܝܸ̈ܐ ܘܕܘ݂ܟܵܢܸ̈ܐ ܕܦ݀ܠܚܵܢܵܐ ܥܲܠ ܫܲܬܐ݀ܣܸ̈ܐ ܕܡܲܟ݂ܣܵܐ، ܚܲܡܵܝܬܵܐ ܕܐ݀ܫܛܵܪܸ̈ܐ ܘܘܵܠܝܹܵܬܸ̈ܐ ܕܡܲܦܠ݀ܚܵܢܸ̈ܐ. ܩܵܐ ܡܲܟܬܵܒ݂ܬܵܐ ܓܵܘ ܚܲܕ̄ ܚܘ݂ܕܪܵܐ، ܫܲܕ݀ܪ ܒܝ݂ܠܕܵܪܵܐ ܐܲܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܩܵܐ diversity@ato.gov.au ܝܲܢ ܪ̄ܚܘܿܫ ܥܲܠܚܘ݂ܛܵܐ ܓܵܘ www.ato.gov.au/seminars

  ܥܲܪܵܒ݂ܘ݂ܬܲܢ ܩܵܐ ܕܝ݂ܝܵܘܟ݂ܘܿܢ

  ATO ܒܥܲܪܵܒ݂ܘ݂ܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܠܡܲܩܪܘ݂ܒ݂ܸܐ ܩܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܗܲܕܝܵܢܘ݂ܬܵܐ ܕܐܲܚܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܨܝ݂ ܝ̄ܬܘܿܢ ܣܲܢܕܝ݂ ܝ̄ܬܘܿܢ ܥܲܠܘܿܗܿ. ܐ݀ܢ ܒ݀ܪܥܵܫܵܐ ܝ̄ܬܘܿܢ ܕܐܵܗܵܐ ܦܪܵܣܬܵܐ ܠܸܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܒܡ݀ܠܝܘ݂ܬܵܐ ܟܵܣܘ݂ܝܸܐ ܠܐܲܝܟܵܢܵܝ̈ܘ݂ܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܝܲܢ ܠܸܐ ܝ̄ܬܘܿܢ ܚܲܬܝ݂ܬܸ̈ܐ ܕܵܐܟ݂ܝ݂ ܗܿܝ ܒ݀ܕܒ݂ܵܩܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܡ݀ܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡܵܨܝ݂ ܝ̄ܬܘܿܢ ܛܲܠܒܝ݂ ܝ̄ܬܘܿܢ ܒܘ݂ܫ ܙܵܘܕܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡ݀ܢܲܢ.

   Last modified: 22 Aug 2016QC 24265