Show download pdf controls
 • 1 ܝܕܥܝ݂ ܠܡܘܿܕܝ݂ ܒ݀ܢܛܵܪܵܐ ܝ̄ܘ݀ܬ

  ܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܘܿܟ݂ ܦܲܪܨܘ݂ܦܵܝܬܵܐ ܩܕܝ݂ܠܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܩܵܐ ܗܝܵܝܘ݂ܬܘܿܟ݂. ܟܸܐ ܝܵܕܥ݀ܬ ܠܡܘܿܕܝ݂ ܢܵܛܪ݀ܬ ܘܕܵܐܟ݂ܝ݂؟

  ܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܦܲܪܨܘ݂ܦܵܝܬܵܐ ܒ݀ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܠ:

  • ܫ݀ܡܘܿܟ݂ ܟܵܡܝ݂ܠ
  • ܣܝ݂ܩܘܿܡܵܐ ܕܝ݂ܠܝ݂ܕܘ݂ܬܘܿܟ݂
  • ܡܚܵܘܝܵܢܝ݂ܬܘܿܟ݂ ܕܩܵܐ݀ܡ
  • ܡ݀ܢܝܵܢܸ̈ܐ ܕܚܘ݂ܫܒܵܢܘܿܟ݂ ܕܒܲܢܟܵܐ
  • ܡܲܠܝܘ݂ܬܵܐ ܕܦ݀ܬܩܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ ܕܝ݂ܘܿܟ݂
  • ܡ݀ܢܝܵܢܵܐ ܕܠܦܵܦܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܝ݂ܘܿܟ݂ (TFN)
  • ܡܲܠܝܘ݂ܬܵܐ ܕܦܣܵܣܵܐ ܕܛܪܵܝܬܵܐ ܕܝ݂ܘܿܟ݂
  • ܡܲܠܝܘ݂ܬܵܐ ܕܡܲܥܒܲܪ ܬܚܘ݂ܡܸ̈ܐ ܕܝ݂ܘܿܟ݂

  ܓܲܫ݀ܩ

  Media:Protect your personal information (Assyrian) ܢܛܘܿܪܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiunw17kexExternal Link (Duration: 1:35)

  ܒ݂ܝ݂ܕܝܘܿ ܩܘ݂ܪܒܵܐ ܠ 95 ܪ̈ܦܵܦܸܐ ܠܸܗ. ܦܪܘܿܫ ܠܬܵܪܘܿܩܬܵܐ ܕܛܵܐ݀ܠ ܥܲܠ ܫ݀ܟܠܵܐ ܩܵܐ ܚܙܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܩܪܵܝܬܵܐ ܕܐܵܨܲܚܬܵܐ . ܐܵܨܲܚܬܵܐ ܡܛܲܝܒ݂ܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܒܠܵܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ.

  2 ܘܵܠܸܐ ܕܐܲܢ̄ܬ ܫܲܪ݀ܟ݀ܬ ܠܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܘܿܟ݂؟

  ܐܲܢ̄ܬ ܘܵܠܸܐ ܕܐܲܚܟ̮ܝ݂ ܫܲܪ݀ܟ݀ܬ ܠܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܘܿܟ݂ ܦܲܪܨܘ݂ܦܵܝܬܵܐ ܥܲܡ ܐ̄ܢܵܫܸ̈ܐ ܕܐܲܢ̄ܬ ܟܸܐ ܗܲܡ݀ܢ݀ܬ ܒܝ݂ܵܝܗ̈ܝ، ܝܲܢ ܥܲܡ ܫܘ݂ܬܐܵܣܸ̈ܐ ܕܐܝ݂ܬ ܠܗ̄ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܣܢܝ݂ܩܘ݂ܬܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ.

  ܓܸܢܵܒ݂ܸ̈ܐ ܕܗܝܵܝܘ݂ܬܵܐ ܡܵܨܝ݂ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܓܵܗܸ̈ܐ ܥܲܠܕܝ݂ ܠܘܿܟ݂ ܠܡܲܩܪܘ݂ܒ݂ܸܐ ܡܲܠܝܘ݂ܬܵܐ ܒܝܲܕ ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܐ݀ܕܥܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ ܓ݂ܠܝ݂ܒܵܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܠܚܲܕ̄ ܡ݀ܬܡܲܪܝܵܢܵܐ، ܝܲܢ ܒܝܲܕ ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܐ݀ܕܥܵܐ ܠܩܲܝܘ݂ܡܘ݂ܬܵܐ ܕܚܲܕ̄ ܥܘ݂ܕܪܵܢܵܐ ܘܒ݀ܛܠܵܒܵܐ ܚܕܵܐ ܕܒ݂ܵܚܬܵܐ.

  3 ܚܲܡܵܝܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܦܲܪܨܘ݂ܦܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܕܘ݂ܟܬܵܐ ܙܗܝ݂ܪܬܵܐ

  ܚܣܘ݂ܟ݂ ܡ݂ܢ ܛܥܵܢܬܵܐ ܕܐ݀ܫܛܵܪܸ̈ܐ ܡܐܲܝܟ݂ ܣܵܗܕܘ݂ܬܵܐ ܕܝܠܝ݂ܕܘ݂ܬܵܐ ܝܲܢ ܡܲܥܒܲܪ ܬܚܘ݂ܡܸ̈ܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܓ̮݀ܙܕܵܢ ܝܲܢ ܓ̮ܲܢܬܵܐ ܕܐܝ݂ܕܵܐ ܐ݀ܠܵܐ ܐ݀ܢ ܗܵܘܸܝܬ ܣܢܝ݂ܩܵܐ ܥܲܠܵܝܗ̈ܝ. ܠܵܐ ܚܲܡܸܝܬ ܠܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܦܲܪܨܘ݂ܦܵܝܬܵܐ، ܡܐܲܝܟ݂ (TFN)، ܚܲܒܪܸ̈ܐ ܛ݀ܫܝܸ̈ܐ ܘܡ݀ܢܝܵܢܸ̈ܐ ܕܗܝܵܝܘ݂ܬܵܐ ܦܲܪܨܘ݂ܦܵܝܬܵܐ (pin)، ܓܵܘ ܬܸܝܠܝ݂ܦ̮ܵܘܢܘܿܟ݂ ܡ݀ܬܙܵܘܥܵܢܵܐ.

  ܗܝ݂ܟ̮ ܠܵܐ ܫܵܒ݂ܩ݀ܬ ܠܘܵܪ̈ܵܩܵܐ ܕܡܲܟܬܵܒ݂ܬܵܐ، ܦܣܵܣܸ̈ܐ ܕܛܪܵܝܬܵܐ ܦܪ̈ܝ݂ܩܸܐ، ܫܛܲܪ ܡܲܘܬܪܘܿܬܵܐ ܝܲܢ ܩܕܝ݂ܠܸ̈ܐ ܬܲܚܠܘ݂ܦܵܝܸ̈ܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܓܵܘ ܨܲܢܕܘ݂ܩܵܐ ܕܒܪܵܬܐܝ݂ܕܵܐ ܕܪܵܕܝ݂ܬܘܿܟ݂، ܐܲܦ ܐ݀ܢ ܐܝ݂ܡܲܢ ܕܗܿܝ ܕܒ݂ܝ݂ܪܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ. ܡܲܦܠ݀ܚ ܠܚܲܕ̄ ܨܲܢܕܘ݂ܩܵܐ ܕܒܝ݂ܠܕܵܪܵܐ ܕܒ݂ܝ݂ܪܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ̄ ܨܲܢܕܘ݂ܩܵܐ ܕܡܲܟ݂ܬܒ݂ܵܐ ܕܒܵܪܝ݂ܕܵܐ ܐ݀ܢ ܐܲܢ̄ܬ ܥܝܵܕܵܐܝ݂ܬ ܩܵܒܘ݂ܠܸܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܠܟܡܵܝܘ݂ܬܵܐ ܓܘ݂ܪܬܵܐ ܕܒܝ݂ܠܕܵܪܵܐ.

  ܦܲܬܦ݀ܬ ܝܲܢ ܡܲܚܪ݀ܒ݂ ܠܐ݀ܫܛܵܪܸ̈ܐ ܐܲܝܢܝ݂ ܕܒ݀ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝ̄ܢܵܐ ܠܟܠ ܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܦܲܪܨܘ݂ܦܵܝܬܵܐ.

  ܗ̄ܘܝ݂ ܫ݀ܫܝܲܪ ܠܡܘܿܕܝ݂ ܐܲܢ̄ܬ ܗܲܡܙܘ݂ܡܸܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܓܵܘ ܥܲܡܡܵܐ ̄ ܓܸܢܵܒ݂ܸ̈ܐ ܕܗܝܵܝܘ݂ܬܵܐ ܡܵܨܝ݂ ܕܩܵܢܝ݂ ܠܪܵܒܵܐ ܡ݂ܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܒܘ݂ܬ ܕܝ݂ܘܿܟ݂ ܒܝܲܕ ܡܲܫܡܵܥܬܵܐ ܠܩܪ̈ܵܝܵܬܘܿܟ݂ ܒܬܸܝܠܝ݂ܦ̮ܘܿܢ ܡ݀ܬܙܵܘܥܵܢܵܐ ܘܠܣܘܿܗܒܲܬܘܿܟ݂ ܥܲܡ ܚܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܘܿܟ݂.

  4 ܫܲܪܵܝܬܵܐ ܕܚܲܕ̄ ܫܘ݂ܓ݂̄ܠܵܐ ܚܲܕ̄ܬܵܐ

  ܐܲܚܟ̮ܝ݂ ܝܵܗܒ݂ܸܬ ܠܡ݀ܢܝܵܢܵܐ ܕ (TFN) ܕܝ݂ܘܿܟ݂ ܩܵܐ ܚܲܕ̄ ܡܲܦܠ݀ܚܵܢܵܐ ܚܲܕ̄ܬܵܐ ܡ݂ܢ ܒܵܬ̄ܪ ܕܐܲܢ̄ܬ ܫܘ݂ܪܝܵܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܠܫܘ݂ܓ݂̄ܠܵܐ.

  ܗܘܝ݂ ܗ݀ܫܝܲܪ ܡ݂ܢ ܥܲܠܕܵܝܵܬܸ̈ܐ ܕܡܲܦܠܵܚܬܵܐ ̄ ܐܲܢܸܐ ܥܲܠܕܵܝܵܬܸ̈ܐ ܐܲܚܟ̮ܝ݂ ܝ̄ܢܵܐ ܬܵܡܵܐ ܩܵܐ ܓܢܵܒ݂ܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܘܿܟ݂ ܦܲܪܨܘ݂ܦܵܝܬܵܐ ܘ/ܝܲܢ ܟ݀ܣܦܵܢܵܝܬܵܐ. ܐܲܢܸܐ ܙܘ݂ܗܵܪܸ̈ܐ ܡܵܨܝ݂ ܡܲܒܝ݀ܢܝ݂ ܐܲܝܟ݂ ܐܝ݂ܡܸܝܠ، ܙܘ݂ܗܵܪܸ̈ܐ ܥܲܠ ܠܘ݂ܚܸ̈ܐ ܕܡܲܚܒܵܪ̈ܝܵܬܸܐ، ܝܲܢ ܐ݀ܢܬܸܪܢܸܝܬ. ܐܵܢܝ݂ ܡܵܨܝ݂ ܐܲܦ ܗܵܘܝ݂ ܩܘ݂ܒܠܵܝܸ̈ܐ ܩܵܐ ܚܠܵܒ݂ܬܵܐ ܕܙܘ݂ܙܵܐ.

  ܢܝ݂ܫܲܢܩܸ̈ܐ ܕܦܘ݂ܪܓܵܠܵܐ ܐܲܝܢܝ݂ ܕܚܕܵܐ ܡܲܩܪܵܒ݂ܬܵܐ ܕܫܘ݂ܓ݂̄ܠܵܐ ܡܘ݂ܡܟܸܢ ܕܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܫܲܪܝ݂ܪܬܵܐ ܒ݀ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝ̄ܢܵܐ:

  • ܩܲܘܘ݂ܠܸܐ ܠܡܲܥܲܠܬܵܐ ܟܦܝ݂ܠܬܵܐ، ܥܲܡ ܠܵܐ ܣܢܝ݂ܩܘ݂ܬܵܐ ܠܡܲܩܒܠܵܢܘ݂ܬܵܐ
  • ܒ݀ܛܠܵܒܵܐ ܡ݀ܢܘܿܟ݂ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܚܲܕ̄ ܪ݀ܫܡܵܐ ܕܡܲܟܬܵܒ݂ܬܵܐ ܝܲܢ ܠܵܩܲܕ̄ܡܵܐ (ܩܵܐ ‘ܣܲܡܣܲܡܬܵܐ’)
  • ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܐ݀ܕܥܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ ܡܵܨܸܝܬ ܥܵܒ݂ܕܸܬ ܠܪܵܒܵܐ ܙܘ݂ܙܵܐ ܒܗܲܣܵܢܵܝܘ݂ܬܵܐ ܒܡܲܦܠܵܚܬܵܐ ܕܚܵܫܘܿܒ݂ܘܿܟ݂
  • ܐܲܚܟ̮ܝ݂ ܣܢܝ݂ܩܸܐ ܝ̄ܢܵܐ ܥܲܠܘܿܟ݂ ܩܵܐ ܫܲܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘ݂ܙܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ̇ ܦܲܪܨܘ݂ܦܵܐ ܐ̄ܚܸܪ̄ܢܵܐ
  • ܒ݀ܛܠܵܒܵܐ ܡ݂ܢܘܿܟ݂ ܡܙܲܘܲܕܬܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ̄ ܡ݂ܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܝܵܬܸ̈ܐ ܕܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝ̄ܢܵܐ:
   • ܡܚܵܘܝܵܢܝ݂ܬܵܐ ܒܲܝܬܵܝܬܵܐ
   • ܡܲܠܝܘ݂ܬܵܐ ܕܦ݀ܬܩܵܐ ܕܒܲܢܟܵܐ ܝܲܢ ܕܡܲܕܝܵܢܬܵܐ
   • ܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܕܦܣܵܣܵܐ ܕܛܪܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܕܡܲܥܒܲܪ ܬܚܘ݂ܡܸ̈ܐ
   • TFN
   • ܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܕܠܵܐ ܢ݀ܣܒܲܬ ܠܦܘ݂ܠܚܵܢܵܐ، ܡܐܲܝܟ݂ ܡܲܒܝܵܢܬܘܿܟ݂ ܝܲܢ ܐܵܗܘܵܠܘܿܟ݂ ܕܓܘܲܪܬܵܐ
   • ܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܦܲܪܨܘ݂ܦܵܝܬܵܐ ܐ̄ܚܸܪ̄ܬܵܐ ܐܲܝܢܝ݂ ܕܠܝ݂ܬ ܝ̄ܠܵܗܿ ܗܵܫܵܐܝ݂ܬ ܢ݀ܣܒܲܬܘ݂ܬܵܐ ܩܵܐ ܫܘ݂ܓ݂̄ܠܵܐ.
    

  ܒܦܫܝ݂ܛܘ݂ܬܵܐ ܒܥ݀ܠܬܵܐ ܕܚܲܕ̄ ܙܘ݂ܗܵܪܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝ̄ܠܸܗ ܐ݀ܕܥܵܐ ܠܩܲܝܘ݂ܡܘ݂ܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܫܲܪܝ݂ܟܘ݂ܬܵܐ ܠܸܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܡܲܥܢܵܝܘܿܗܿ ܐܲܢܲܢܩܵܐܝ݂ܬ ܕܗܿܝ ܗܲܕܟ݂ܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ̄ ܩܵܐ ܛܘ݂ܦ̮ܣܵܐ، ܫܲܪ̈ܝ݂ܟܘ݂ܝܵܬܸܐ ܫܘ݂ܬܐ݀ܣܸ̈ܐ ܘ/ܝܲܢ ܓܘ݂ܪܸ̈ܐ ܠܸܐ ܡܲܦܠ݀ܚܝ݂ ܠܡܚܵܘܝܵܢܝ݂ܵܬܸ̈ܐ ܕܐܝ݂ܡܸܝܠ ܡܲܓܵܢ ܓܵܘ ܙܘ݂ܗܵܪ̈ܵܝܗܝ.

  ܐ݀ܢ ܐܲܢ̄ܬ ܒܚܲܡ ܝ݂ܘ݀ܬ، ܨܲܚܨܝ݂ ܒܐܲܡܝ݂ܢܘ݂ܬܵܐ، ܘ

  • ܠܵܐ ܢܲܩܕ݀ܬ ܥܲܠ ܟܠ ܝ݀ܣܘ݂ܪܵܐ ܓܵܘ ܙܘ݂ܗܵܪܵܐ ܝܲܢ ܐܝ݂ܡܸܝܠ
  • ܫܩܘܿܠ ܠܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܙܵܘܕܲܢܬܵܐ ܕܓܲܫܘ݂ܩܸܐ ܠܡܲܠܝܘ݂ܬܵܐ ܪܘ݂ܫܡܵܝܬܵܐ ܕܫܲܪܝ݂ܟܘ݂ܬܵܐ ܓܵܘ ܦܲܬܘܵܬܸ̈ܐ ܚܘܵܪܸ̈ܐ ܘܩܪܝ݂ ܠܒܵܩܘܿܪܸܐ ܒܘ݂ܬ ܫܘ݂ܓ݂̄ܠܵܐ.

  5 ܗܝ݂ܟ̮ ܠܵܐ ܫܲܪ݀ܟܸܬ ܠܡ݀ܢܝܵܢܵܐ ܕ (TFN) ܕܝ݂ܘܿܟ݂ ܥܲܠ ܝܘ݂ܕܵܥܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܵܐ

  ܡ݀ܢܝܵܢܵܐ ܕ (TFN) ܕܝ݂ܘܿܟ݂ ܝ݂ܠܸܗ ܩܵܐ ܟܠܵܝܗ̈ܝ ܚܲܝܸ̈ܐ. ܐܲܚܟ̮ܝ݂ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܐ̄ܢܲܫܸ̈ܐ ܐܝ݂ܬ ܠܗ̄ܘܿܢ ܦܣܵܣܵܐ ܩܵܐ ܕܒܲܩܪܝ݂ ܠܘܿܟ݂ ܒܘ݂ܬ (TFN) ܕܝ݂ܘܿܟ݂، ܒ݀ܚܒ݂ܵܫܵܐ (ATO)، ܡܲܟ݂ܬܒ݂ܸ̈ܐ ܫܘ݂ܠܛܵܢܵܝܸ̈ܐ ܐ̄ܚܸܪ̈̄ܢܸܐ، ܡܐܲܝܟ݂ (Centrelink)، ܨܲܢܕܘ݂ܩܵܐ ܕܦܘ݂ܪܥܵܢܵܐ ܕܛܠܝ݂ܛܘ݂ܬܵܐ ܕܝ݂ܘܿܟ݂، ܒܲܢܟܵܐ ܝܲܢ ܫܘ݂ܬܐܵܣܵܐ ܟ݀ܣܦܵܢܵܝܵܐ.

  6 ܫܲܚܠܵܦܬܵܐ ܕܟܠ ܚܲܒܪ̈ܵܢܸܐ ܛ݀ܫܝܸ̈ܐ ܕܐܲܢ̄ܬ ܫܘ݂ܪ݀ܟܵܝܗ̈ܝ ܝ̄ܘ݀ܬ

  ܚܲܒܪ̈ܵܢܸܐ ܛ݀ܫܝܸ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܗܵܘܝ݂ ܝ݂ܚܝ݂ܕܵܝܸ̈ܐ ܩܵܐ ܕܝ݂ܘܿܟ݂. ܗܿܝ ܐܘ݂ܪܚܵܐ ܒܘ݂ܫ ܨܦܵܝܝ݂ ܩܵܐ ܢܛܵܪܬܵܐ ܕܓܵܢܘܿܟ݂ ܝ݂ܠܵܗܿ ܩܵܐ ܕܗܝ݂ܟ̮ ܠܵܐ ܫܲܪ݀ܟܸܬ ܠܗ̄ܘܿܢ. ܐܝ݂ܢܵܐ ܐ݀ܢ ܐܲܢ̄ܬ ܫܘ݂ܪ݀ܟܵܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܠܚܲܒܪ̈ܵܢܸܐ ܛ݀ܫܝܸ̈ܐ ܕܝ݂ܘܿܟ݂، ܗ̄ܘܝ݂ ܚܲܬܝ݂ܬܵܐ ܠܫܲܚܠܘ݂ܦܵܝܗ̈ܝ ܘܚܲܕܘ݂ܬܵܝܗ̈ܝ ܐܲܢܸܐ ܪܸܐܙܵܢܵܐܝ݂ܬ.

  7 ܢܛܵܪܬܵܐ ܕܚܵܫܘܿܒ݂ܵܐ ܘܬܵܝܠܝ݂ܦ̮ܘܿܢ ܕܝ݂ܘܿܟ݂

  ܝ̄ܗܵܒ݂݀ܠ ܥܕܵܢܵܐ ܩܵܐ ܪܘ݂ܟܵܒ݂ܵܐ ܕܡܲܬܥܵܐ ܪܲܟܝ݂ܟ݂ܵܐ ܕܙܘܿܗܵܪܵܐ ܚܘ݂ܕ݀ܬܵܐ ܥܲܠ ܚܵܫܘܿܒ݂ܵܐ ܘܬܵܝܠܝ݂ܦ̮ܘܿܢ ܕܝ݂ܘܿܟ݂.

  8 ܗ̄ܘܝ݂ ܚܲܬܝ݂ܬܵܐ ܕܘܲܟܝ݂ܠܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܝ݂ܘܿܟ݂ ܡܣܘ݂ܓ̮ܠܵܐ ܠܸܗ

  ܐܲܢ̄ܬ ܡܵܨܸܝܬ ܨܲܚܨܸܝܬ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݀ܢܓܠܝ݂ܣܵܝܵܐ ܐ݀ܢ ܘܲܟܝ݂ܠܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܝ݂ܘܿܟ݂ ܡܣܘ݂ܓ̮ܠܵܐ ܠܸܗ ܥܲܠ ܫܵܘܦ ̄ܙܩܵܪܵܐ ܕܠܘ݂ܚܵܐ ܕܡܢܲܣܝܸ̈ܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܓܵܘ tpb.gov.au/onlineregisterExternal Link

  ܕܟ݂ܘܿܪ

  ܐܲܚܟ̮ܝ݂ ܚܲܕ̄ ܘܲܟܝ݂ܠܵܐ ܡܣܘ݂ܓ̮ܠܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܡܵܨܸܐ ܕܫܵܩ݀ܠ ܡ݀ܢܘܿܟ݂ ܚܲܕ̄ ܪ݀ܫܡܵܐ ܩܵܐ ܗܵܕܘܿܪܸܐ ܘܫܲܕܵܪܬܵܐ ܕܡܲܕܥܵܪܬܵܐ ܕܡܲܕܲܐܬܵܐ ܕܝ݂ܘܿܟ݂.

   Last modified: 16 Apr 2020QC 43339