Show download pdf controls
 • Da li radite kao poduzimač u građevinskoj industriji?

  Ako radite kao poduzimač u građevinskoj industriji, trebate znati koje prihode trebate prijaviti za oporezivanje.

  Tvrtke u građevinskoj industriji svake godine moraju prijaviti ukupan iznos koji su vam isplatile za građevinske usluge. Te isplate nam trebaju prijaviti u Godišnjem izvješću o oporezivim prihodima (Taxable payments annual report).

  Informacije koje nam se dostave, bit će korišćene za identificiranje onih poduzimača koji nisu uključili sav svoj prihod u svoju poreznu prijavu ili koji nisu podnijeli poreznu prijavu. Važno je da u poreznu prijavu unesete sav prihod kako biste izbjegli kazne.

  Ako ne ispunite porezne obveze i ništa ne poduzmete, možete biti podvrgnuti reviziji ili kontroli i biti kažnjeni.

  Što su građevinske usluge?

  Definicija građevinskih usluga je širok pojam i obuhvata različita zanimanja i različite poslovne aktivnosti. Ona obuhvata usluge kao što su usluge zidara, vodoinstalatera, tvrtke koja postavlja ograde, a također obuhvata i rad arhitekti (uključujući tehničke crtače), dekoratera (uključujući ličioce), inženjera i stručnjaka za uređenje vrtova.

  Primjeri zanimanja i poslovnih aktivnosti (na engleskom) su na raspolaganju na našim internetskim stranicama, na ato.gov.au/taxablepaymentsreporting

  Primjer

  Ming je električar i radi kao poduzimač kod Mohameda koji ima građevinsku tvrtku. Ming je dobio ugovor da postavi električne vodove u zgradi, što spada u građevinske usluge.

  Ming Mohamedu izdaje račune za završene radove. Ming vodi evidendciju o cjelokupnom prihodu koji primi i prijavljuje ga u svojoj poreznoj prijavi.

  Mohamed će nama podnijeti Taxable payments annual report i na temelju tog izvješća ćemo provjeriti da li je Ming podnijeo poreznu prijavu i da li je u nju uključio sav prihod koji je primio od Mohameda i od drugih tvrtki.

  End of example
  Attention

  Ako radite kao poduzimač u građevinskoj industriji i ako ste ispunili svoje porezne obveze, ne trebate ništa poduzimati.

  End of attention
   Last modified: 20 Nov 2014QC 43163