Show download pdf controls
 • Ako plaćate druge poduzimače

  Ako plaćate druge poduzimače za građevinske usluge, morat ćete svake godine podnijeti izvješće o isplatama.

  Attention

  Za daljnje informacije o prijavljivanju oporezivih isplata ili o plaćanju poduzimača u građevinskoj industriji, posjetite ato.gov.au/taxablepaymentsreporting

  End of attention

  Pet savjeta pomoću kojih možete provjeriti da li ste na dobrom putu

  1. Pobrinite se da podnesete poreznu prijavu u zakonskom roku i da u nju uključite sav prihod.
  2. Podnesite porezne prijave i za prethodne financijske godine što prije.
  3. Ako mislite da ste možda napravili pogrešku u prethodnoj poreznoj prijavi, obratite nam se što prije da razgovaramo o situaciji. Ako nam dragovoljno prijavite pogreške u prethodnim poreznim prijavama, kazne koje bi se mogle primijeniti, bit će smanjene.
  4. Vodite evidenciju o svom prihodu koji primite i o troškovima koje imate u svezi s pružanjem građevinskih usluga. Zakon nalaže da se vodi evidencija o poslovnim transakcijama i ta evidencija će nam pomoći ustvrditi da li ste prijavili sav prihod i potraživali sve odbitke od poreza na koje imate pravo.
  5. Provjerite da li ste ispunili i druge porezne obveze.
  Attention

  Za daljnje informacije o tome kako ćete ispuniti svoje porezne obveze, posjetite Checklist for people starting a new business (Popis za provjeru za osobe koje su osnovale novu tvrtku)

  End of attention

  Daljnje informacije

  Za daljnje informacije o prijavljivanju oporezivih isplata u građevinskoj industriji,

  • posjetite naše internetske stranice  
  • pogledajte sljedeći informativni list (na engleskom) koji se nalazi na internetu  
  • nazovite nas
   • na 13 28 66 između 8.00 izjutra i 6.00 poslije podne, od ponedjeljka do petka (po lokalnom vremenu)
   • ako ne govorite dobro engleski i trebate pomoć od ATO-a (Poreznog ureda), nazovite Službu prevoditelja i tumača (Translating and Interpreting Service - TIS) na 13 14 50
   • ako ste gluhi ili imate oštećen sluh ili govornu manu, nazovite ATO preko Nacionalne relejne službe (National Relay Service - NRS) na dolje navedene brojeve i zamolite da vam nazovu broj ATO-a koji želite
    • korisnici teleprintera (TTY), trebaju nazvati 13 36 77
    • korisnici Speak and Listen (releja govor-govor) trebaju nazvati 1300 555 727
    • korisnici releja preko interneta trebaju se povezati s NRS-om na relayservice.gov.auExternal Link
     
    
  • posjetite jedan od naših šaltera
  • razgovarajte s registriranim poreznim agentom.
   Last modified: 20 Nov 2014QC 43163