Show download pdf controls
 • Planovi za dionice uposlenih (Employee share schemes) - obavijesti za uposlene

  U budžetu za 2009-10. godinu najavljene su promjene oporezivanja dionica i prava po planovima za dionice uposlenih (employee share schemes - ESS) i one su ozakonjene 14. prosinca 2009.

  ESS je plan po kom se uposlenima ili partnerima neke tvrtke daju ESS interesi, kao što su dionice (shares), spojeni vrijednosni papiri (stapled securities), prava na dionice ili prava na spojene vrijednosne papire koja su povezana s radnim odnosom uposlenih.

  Ove promjene se odnose na ESS interese koje dobijete na dan ili nakon 1. srpnja 2009. One će se također odnositi i na neke dionice, spojene vrijednosne papire, prava na dionice ili prava na spojene vrijednosne papire koje ste dobili prije toga datuma.

  Kakve su promjene u pitanju?

  Po prethodnom zakonu, uposleni koji su dobili neke dionice ili prava po ESS-u su imali pravo na popust u onoj godini u kojoj su dobili dionice ili prava. Iznos popusta je bio tržišna vrijednost dionica ili prava prilikom dobijanja, umanjen za iznos koji su uposleni platili za njih. Međutim, u slučajevima kad su dionice ili prava ispunjavala određene uvjete, bile su na raspolaganju sljedeće alternativne olakšice:

  • uposleni je mogao odložiti plaćanje poreza na popust na najviše 10 godina, ili
  • uposleni je mogao odlučiti da plati porez na popust unaprijed, i
  • kad je uposleni odabrao tu opciju i kad je ESS ispunjavao još neke uvjete, u oporezivi prihod se uračunavao samo iznos popusta koji je prelazio $1.000 ($1.000 porezne olakšice unaprijed).

  Po novom zakonu, oporezivanje ESS interesa ne ovisi o odluci uposlenih. Da li će uposleni platiti porez unaprijed ili će ga moći odložiti, ovisit će o strukturi plana i o okolnostima uposlenih.

  Plan za dionice uposlenih koje se oporezuju unaprijed

  Uopće uzev, razlika između tržišne vrijednosti ESS interesa i iznosa koji uposleni plati za ESS interes je iznos koji će biti oporezovan unaprijed.

  $1.000 porezne olakšice za plaćanje unaprijed

  $1.000 porezne olakšice za plaćanje unaprijed će i nadalje biti na raspolaganju uposlenima koji su dobili ESS interese po ESS-u u slučajevima kad su i uposleni i plan ispunjavali određene uvjete. Međutim, oporezivi prihod uposlenih (nakon poravnanja) sad mora biti $180.000 ili manje.

  Prihod uposlenih u svrhe ovog testa prihoda uključuje:

  • oporezivi prihod za tu financijsku godinu (ne uzimajući u obzir iznose koji se ne računaju u prihod zbog $1.000 porezne olakšice za plaćanje unaprijed)
  • ukupne dodatne beneficije koje se prijavljuju (reportable fringe benefits) za tu financijsku godinu
  • doprinose mirovinskom fondu koji se prijavljuju (reportable superannuation contributions) za tu financijsku godinu
  • ukupan neto gubitak od investicija za tu financijsku godinu.

  Kad su ti uvjeti ispunjeni, u oporezivi prihod uposlenih se računa samo olakšica koja prelazi $1.000.

  Plan za dionice uposlenih s odloženim plaćanjem poreza

  ESS će biti plan s odloženim plaćanjem poreza ako je struktuiran tako da:

  • ESS interesi dati uposlenima podliježu realnom riziku od gubitka, ili
  • se ESS interesi stiču na temelju odricanja od jednog dijela plaće (salary sacrifice) i da uposleni u jednoj financijskoj godini ne dobiju dionice od tog poslodavca (ili holding kompanije poslodavca) u većoj vrijednosti od $5.000 na temelju odricanja od jednog dijela plaće.

  I neki drugi uvjeti također moraju biti ispunjeni. Porez uposlenih koji dođu u posjed ESS interesa po planu odloženog plaćanja poreza procjenjuje se u onoj financijskoj godini u kojoj porez dospijeva za naplatu. Maksimalni rok za odloženo plaćanje je sedam godina od dana dobijanja ESS interesa. Procijenjeni iznos bit će tržišna vrijednost ESS interesa u trenu odloženog plaćanja, umanjena za osnovnu cijenu ESS interesa.

  Što će biti s dionicama ili pravima koja ste dobili prije 1. srpnja 2009.?

  Novi zakon će se odnositi na određene dionice ili prava koja ste dobili po ESS-u prije 1. srpnja 2009. ako:

  • niste željeli platiti porez unaprijed, i
  • dionice ili prava nisu istekle prije 1. srpnja 2009.

  Novi zakon uzima u obzir i neke aspekte prethodnog zakona. Na primjer, rok za odloženo plaćanje poreza se određuje na temelju prestanka važenja dionica ili prava po prethodnom zakonu.

  Iznos koji ulazi u oporezivi prihod bit će izračunat po novom zakonu. To će biti tržišna vrijednost dionica ili prava u vrijeme plaćanja poreza umanjen za osnovnu cijenu. Stari zakon će se i dalje odnositi na one dionice ili prava koje novi zakon ne obuhvata.

  Prijava poslodavca

  Po novom zakonu, poslodavci sad moraju dostaviti izvješće i vama i Poreznom uredu. To izvješće će sadržavati informacije koje će vam pomoći popuniti poreznu prijavu. Porezne prijave imaju novi dio namijenjen planovima za dionice uposlenih. Ako trebate uključiti iznos popusta za tu financijsku godinu, trebate popuniti i taj dio.

  Zadržavanje poreza

  Porez koji se zadržava trebate platiti ako dobijete ESS interese po nižoj cijeni na dan ili poslije 1. srpnja 2009. ako poslodavcu niste dostavili svoj porezni broj (tax file number - TFN) ili australski poslovni broj (Australian business number - ABN) do kraja određene financijske godine. Ako poslodavcu ne dostavite svoj TFN ili ABN, porez se zadržava.

  Gdje možete dobiti više informacija?

  Ako trebate više informacija:

  • ako ste uposleni, nazovite 13 28 61 ili razgovarajte sa svojim savjetnikom
  • ako ste porezni agent, nazovite 13 72 86 i utipkajte šifru 2121.

  Ako ne govorite dobro engleski i želite razgovarati s poreznim službenikom, nazovite Službu prevoditelja i tumača (Translating and Interpreting Service) na 13 14 50 i oni će vam pomoći da obavite razgovor.

  Ako imate oštećen sluh ili govornu manu i imate odgovarajući teleprinter (TTY) ili modem, nazovite 13 36 77. Ako nemate TTY ili modem, nazovite Relejnu službu govor-govor (Speech to Speech Relay Service) na 1300 555 727.

   Last modified: 05 Apr 2013QC 23960