Show download pdf controls
 • دسترسی به خلاصه تادیه یا اعلامیه عواید شما

  اینکه چی​قسم معلومات ختم سال مالی خود را از کارفرمایتان کسب کنید که عواید شما را در جریان سال نشان می​دهد (و به آن خلاصه تادیه یا اعلامیه عواید نیز گفته می​شود) بستگی به این دارد که کارفرمای شما چی​قسم عواید، مالیات و معلومات سهمیه مالیات کارفرما را به ما راپور نماید. یکی از این موارد در اختیارتان قرار خواهد گرفت:

  • اعلامیه عواید - اگر کارفرمای شما عواید، مالیات و معلومات سهمیه مالیات کارفرما را از طریق سیستم حق​الزحمه با یک لمس (STP) راپور دهد، دیگر مکلف به ارائه خلاصه تادیه نیست، این معلومات ذریعه سرویس​های آنلاین ATO شما از طریق myGov در دسترس شما خواهد بود و الی 31 جولای نهایی خواهد شد.
  • خلاصه تادیه – اگر کارفرمای شما تافعلاً راپور​دهی را از طریق STP انجام نداده است، همچنان الی 14 جولای خلاصه تادیه را (طبق روند فعلی) در اختیارتان قرار خواهد داد.

  اگر کارفرمایتان امسال به شما خلاصه تادیه ارائه نکند، این موضوع را به شما اطلاع خواهد داد. اگر مطمئن نیستید کارفرمایتان چی​قسم این معلومات را در اختیارتان قرار می​دهد، باید با او صحبت کنید.

  اگر بیشتر از یک کارفرما دارید، ممکن است هم خلاصه تادیه و هم اعلامیه عواید دریافت نمایید. باید بررسی کنید که عواید خلاصه​های عوایدتان در اظهارنامه مالیاتی گنجانده شده باشد. ممکن است این معلومات از قبل برای شما خانه​پری شده باشد یا ممکن است ضرور باشد آنها را به صورت دستی وارد کنید.

  برای دسترسی به ورقه معلومات خلاصه تغییرات مربوط به دسترسی به خلاصه تادیه، به حق​الزحمه با یک لمس برای کارمندان مراجعه کنید.

  درباره دریافت معلومات ختم سال مالی خود از روش​های ذیل بیشتر بدانید:

  نماینده مالیاتی​تان

  نماینده مالیاتی​تان قادر خواهد بود از طریق نرم​افزار خود یا پورتال نماینده مالیاتی به معلومات خلاصه تادیه یا اعلامیه عواید شما دسترسی پیدا کند، این موضوع تغییری نکرده است.

  اگر کارفرمای شما از طریق STP راپور می​دهد، نماینده​تان باید منتظر بماند تا اعلامیه عواید با علامت "آماده مالیات" مشخص شود تا اظهارنامه شما را تهیه و تسلیم کند. کارفرمایان الی 31 جولای برای انجام دادن این کار وقت دارند.

  زمانی که تمام اعلامیه​های عواید شما "آماده مالیات" بود، یک اعلانی را به صندوق پستی myGov شما ارسال خواهیم کرد.

  ذریعه سرویس​های آنلاین ATO از طریق myGov

  اگر کارفرمای شما از طریق STP راپور داده است، دیگر مکلف به ارائه خلاصه تادیه به شما نیست. بجای آن یک اعلامیه عواید دریافت خواهید کرد. می​توانید با سرویس​های آنلاین ATO خود از طریق myGov به این معلومات دسترسی پیدا کنید.

  اعلامیه عواید شما معاش و حق​الزحمه هر سال شما تا به امروز، مالیاتی که کسر شده و مقدار راپور شده سهمیه مالیات کارفرمای شما را نشان می​دهد.

  اعلامیه(های) عواید شما زمانی برای استفاده در اظهارنامه مالیاتی​تان آماده است که کارفرمای شما آن را با علامت "آماده مالیات" نشانی کنید کند. باید این کار را الی 31 جولای انجام دهند اما معمولاً زودتر انجام می​دهند. مهم است که از معلوماتی که با عنوان "آماده مالیات" مشخص نشده است، استفاده نکنید چون ممکن است کارفرمایتان اعلامیه عواید شما را با مقدار دیگری نهایی کند که به معنی این است که ممکن است مجبور شوید اظهارنامه مالیاتی خود را اصلاح کنید.

  زمانی که تمام اعلامیه​های عواید شما "آماده مالیات" بود، یک اعلانی را به صندوق پستی myGov شما ارسال خواهیم کرد.

  طریقه دسترسی به اعلامیه عوایدتان

  اگر حساب myGov شما تنظیم شده و به سرویس​های آنلاین ATO مرتبط گردیده است، باید:

  • با استفاده از ایمیل آدرس یا نمبر تلیفون همراه خود به myGov وارد شوید.
  • سرویس​های آنلاینATO را انتخاب کنید.
  • اشتغال را انتخاب کرده و اعلامیه عواید من را مشاهده کنید.

  به روی صفحه، عوایدی که از کارفرما یا کارفرمایان خود برای سال مالی دریافت کرده​اید و مالیاتی که از معاش​تان کسر شده است را مشاهده خواهید کرد.

  اگر نمی​توانید از طریق myGov به معلومات خود دسترسی پیدا کنید، می​توانید با نمبر 13 28 61 با ما درتماس شوید تا یک کاپی از اعلامیه عوایدتان را تهیه کنید.

  گام​های بعدی:

   Last modified: 28 Aug 2019QC 60027