Show download pdf controls
 • کمک در مورد پرداخت ها

  اگر قادر به پرداخت سر وقت نیستید، می​توانید یک پروگرام پرداخت را جهت پرداخت با اقساط ایجاد نمایید.

  بازهم شما باید اظهاریه فعالیت (activity statements) و اظهار نامه مالیاتی (tax returns) تانرا به وقت معینه آن تسلیم کنید، حتی اگر نمی توانید که به تاریخ سررسید آنرا پرداخت کنید. این به ما نشان خواهد داد شما از تعهدات خود مطلع هستید و برای تامین آنها نهایت کوشش خود را می​کنید.

  کسب معلومات درباره:

  همچنان نگاه کنید به:

  پروگرام​های پرداخت

  در زمان ایجاد یک پروگرام پرداخت، باید متوجه موارد ذیل باشید:

  • مبلغی که می​توانید پرداخت نمایید تا بتوانید هر قسط پلان​گذاری شده (بشمول مفادی که ممکن است به هر مبلغ معوق تعلق بگیرد) را تامین کنید.
  • تعهدات آیندۀ خود.

  در بعضی از موارد، شاید لازم شود دربارۀ وضعیت و شرایط مالی شما معلومات بیشتری داشته باشیم. این به این دلیل است که بتوانیم برای ایجاد یک پروگرام پرداخت قابل مدیریت که برای هر دوی ما مناسب باشد، با شما همکاری نماییم.

  در غیر این صورت، به معلومات ذیل دربارۀ پروگرام​های پرداخت برای موارد متذکره مراجعه نمایید:

  اشخاص و تجار انفرادی

  در صورتی که میزان قرضهٔ شما 100،000 دالر یا کمتر باشد، آسان​ترین راه ایجاد یک پروگرام پرداخت از طریق استفاده از خدمات آنلاین ماست.

  جهت استفاده از خدمات آنلاین ما، به یک حساب myGov متصل به ATO ضرورت دارید. ممکن است برای ایجاد، تعدیل یا لغو یک پروگرام پرداخت موجود واجد شرایط باشید.

  هدف ما کمک به شما در پرداخت نمودن مبالغی که قرضدار هستید در کوتاه​ترین زمان و عدم دریافت مفاد از شماست.

  زمانی که یک پروگرام پرداخت را ایجاد نمایید، موارد ذیل در اختیار شما قرار می​گیرند:

  • یک مبلغ پیش​پرداخت که باید پرداخت نمایید
  • مثال​های مبالغ قسط که برای مشتریان با شرایط مشابه با شرایط شما قابل مدیریت بوده​اند.

  می​توانید مبالغ پیش​پرداخت و قسط را – الی مقادیر خاصی – از مبالغ ارائه شده افزایش یا کاهش دهید.

  اگر توان پرداخت یک پروگرام پرداخت که بصورت آنلاین ارائه شده است را نداشته باشید، یا بیش از 100،000 دالر قرضدار باشید، برای مذاکره در مورد گزینه​های خود با نمبر 13 11 42 در طول ساعات کاری ما با ما به تماس شوید.

  قبل از تماس، استفاده از برآوردگر پروگرام پرداخت ما برای تعیین یک پروگرام که شما توان پرداخت آن را داشته باشید را توصیه می​کنیم.

  قدم های بعدی:

  • وارد حساب myGov شوید، یا یک حساب myGov بسازید و آن را به ATO متصل نمایید.
  • برای تعیین یک پروگرام پرداخت که قادر به پرداخت آن باشید از برآوردگر پروگرام پرداخت استفاده نمایید.

  خدمات تلیفون اتومات

  می​توانید برای تنظیم نمودن یک پرداخت با تاخیر یا پرداخت از طریق اقساط از خدمات تلیفون اتومات ما استفاده نمایید. به نمبر تجاری آسترالیایی (ABN) یا نمبر دوسیهٔ مالیاتی (TFN) و جزئیات کامل مبلغ معوق خود ضرورت خواهید داشت.

  اگر، در جریان ساعات کاری ما، نتوانید از طریق خدمات تلیفون اتومات ما وارد یک پروگرام پرداخت شوید، به شخصی متصل خواهید شد که به شما کمک خواهد کرد.

  قدم بعدی:

  کسب​وکارها

  اگر کسب​وکار شما 100،000 دالر یا کمتر قرضدار باشید، می​توانید یک پروگرام پرداخت را پیشنهاد نمایید:

  • از طریق Online services for businessExternal Link و انتخاب حسابات و پرداخت​ها بعداً پروگرام​های پرداخت
  • از طریق تماس با خدمات تلیفون اتومات ما با نمبر 13 72 26
  • از طریق نماینده مالیاتی ثبت شده خود یا نماینده BAS که می​تواند برای وارد کردن یک پروگرام پرداخت از جانب شما از خدمات آنلاین استفاده نماید.

  اگر با استفاده از خدمات تلیفون اتومات ما قادر به وارد کردن یک پروگرام پرداخت نباشید، (در جریان ساعات کاری ما) به شخصی متصل خواهید شد که به شما کمک خواهد کرد.

  برای ایجاد یک پروگرام پرداخت به ABN یا TFN خود و جزئیات کامل مبلغ معوقه خود ضرورت خواهید داشت.

  اگر از صورت​های فعالیت دارای مبالغ معوقه باشید، ممکن است برای یک پروگرام پرداخت بدون مفاد واجد شرایط باشید.

  اگر کسب​وکار شما بیش از 100،000 دالر قرضدار است، با نمبر 13 11 42 در جریان ساعات کاری ما با ما به تماس شوید تا در مورد گزینه​های خود مذاکره نمایید.

  قبل از تماس، استفاده از برآوردگر پروگرام پرداخت ما برای تعیین یک پروگرام که شما توان پرداخت آن را داشته باشید را توصیه می​کنیم.

  قدم های بعدی:

  همچنان نگاه کنید به:

  راجستر شده

  اگر یک نماینده مالیاتی یا BAS هستید، می​توانید برای دیدن، ایجاد، تعدیل یا لغو کردن یک پروگرام پرداخت برای مشتری خود از Online services for agents استفاده نمایید.

  می​توانید یک پروگرام پرداخت را ایجاد نمایید، در صورتی که مشتری شما:

  • دارای یک مبلغ قرضه موجود کمتر از 100،000 دالر باشد (مجموع باقیمانده یا مبالغ معوقه)
  • برای آن مبلغ قرضه از قبل یک پروگرام پرداخت نداشته باشد
  • ظرف دو سال گذشته در یک پروگرام پرداخت برای حساب مربوطه بیش از دو بار قصور نکرده باشد.

  قدم های بعدی:

  • با استفاده از Online services for agents یک پروگرام پرداخت را از جانب مشتری خود ایجاد نمایید.
  • برای مذاکره در مورد وضعیت مشتری خود با نمبر 13 72 86 به تماس شوید – برای وصل شدن به منطقۀ صحیح از رهنمای کود کلید سریع ما استفاده نمایید.

  پروگرام​های پرداخت بدون مفاد برای مبالغ به تعویق افتادۀ صورت فعالیت

  کسب​وکارهای کوچکی که مبالغ صورت فعالیت قرضدار هستند می​توانند این مبالغ را بدون مفاد در 12 ماه پرداخت نمایند.

  واجد شرایط بودن

  ممکن است شما واجد شرایط یک پلان پرداخت بدون مفاد باشید در صورتیکه تجارت تان:

  • دارای فروشات سالیانه کمتر از مبلغ 2 میلیون دالر باشد
  • دارای مبالغ قرضداری اخیری ناشی از یک صورت فعالیت برابر با 50،000 دالر یا کمتر باشید که مدت معوق ماندن آنها بیش از 12 ماه نباشد.
  • دارای سابقه پرداخت و ودیعه​گذاری خوبی باشید شامل
   • بیشتر از یکبار در پلان پرداخت در طی 12 ماه اخیر کوتاهی نکرده باشد
   • هیچ اظهارنامه فعالیت عقب افتاده نداشته باشد
    
  • قادر به تامین مالی (مانند یک قرضه) از طریق نهاد های تجارتی عادی نباشد
  • بتواند که سودمندی مداوم خود را نشان دهد

  طرز العمل

  باید با یک پروگرام پرداخت توافق نمایید که امکان پرداخت شدن مبالغ قرضه از طریق قرضه مستقیم ظرف 12 ماه را فراهم نماید. حتی اگر مکتوبی را دریافت کنید که بشما ابلاغ نماید که تابع پرداخت مفاد هستید، در صورتیکه پلان پرداخت را بطور مرتب ادامه دهید از پرداخت این مفاد معاف خواهید شد.

  درحالی​که بِل خود را پرداخت می​کنید:

  • می​توانید با رفتن به Online services for businessExternal Link یا تماس با ما با نمبر 13 28 66 (8.00 صبح الی 6.00 بعد از چاشت، دوشنبه الی جمعه) تراز حساب جاری خود را چک کنید.
  • باید تمام غیره تعهدات پرداخت و ودیعه​گذاری خود را تامین کنید.

  نماینده​های مالیاتی ثبت شده یا BAS می​توانند تراز حساب جاری را با استفاده از خدمات آنلاین برای نماینده​ها یا تماس با نمبر 13 72 86 (کود کلید سریع 1 2 5 1) چک کنند.

  اگر قبلاً یک پلان پرداخت دارید

  در صورتیکه واجد شرایط باشید، می توانید از ما تقاضا کنید که پلان پرداخت فعلی تانرا به یک پلان پرداخت بدون مفاد برایتان تبدیل کنیم.

  در صورت منظوری درخواست تان، ما پلان پرداخت قبلی تانرا فسخ می کنیم. دوره بدون مفاد از تاریخی شروع می شود که شما پلان پرداخت جدید را امضا می کنید.

  قدم بعدی:

  • برای تغییر به یک پروگرام پرداخت بدون مفاد در جریان ساعات کاری ما با نمبر 13 28 66 به تماس شوید.

  پروگرام​های پرداخت تضمین شده

  اگر ما نتوانیم دربارۀ مبالغی که شما قرضدار هستید با شما به یک توافق برسیم، ممکن است پذیرش یک پیشنهاد وثیقه را در نظر بگیریم که در آن شما:

  • درخواست می​کنید ما زمان پرداخت یک قرضه را به تعویق بیاندازیم
  • درخواست می​کنید که یک قرضه را بصورت قسطی پرداخت نمایید.

  ما تضمین های ذیل را ترجیع می دهیم:

  • گرو گذاشتن رسمی جایداد ملکیت مطلق خودتان
  • یک تضمین خط بدون شرط و قید از یک بانک آسترالیایی.

  برای معلومات بیشتر دربارۀ یک پرداخت تضمین شده با ما با نمبر 13 11 42 در جریان ساعات کاری ما به تماس شوید.

  همچنان نگاه کنید به:

  • PS LA 2011/14صلاحیت ها و مقررات عمومی حصول قرضداری

  HELP (پروگرام قرضه تحصیلات عالی) و SFSS (پروگرام مکمله مالی شاگردان)

  اگر اخطار مالیاتی ارزیابی شما بشمول یک بازپرداخت «پروگرام قرضه تحصیلات(HELP)» اجباری یا «طرح مکمل مالی محصل (SFSS)» باشد که باعث دشواری جدی می​شود، می​توانید برای به تعویق انداختن آن درخواست دهید.

  اگر دلایل دیگری وجود داشته باشند که باور دارید شما نباید یک بازپرداخت اجباری را انجام دهید، می​توانید برای به تعویق انداختن آن نیز درخواست دهید.

  قدم بعدی:

   Last modified: 26 Apr 2021QC 59645