Show download pdf controls
 • ارائه کردن اظهارنامه مالیاتی تان

  اظهارنامه های مالیاتی پوشش دهنده سال مالی شما از تاریخ 1 جولای الی 30 جون است. اگر اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت شخصی ارائه می دهید، آخرین مهلت آن 31 اکتوبر است.

  ارائه رسمی با استفاده از myTax

  MyTax یک روش سریع، آسان، محفوظ و امن برای ارائه اظهارنامه مالیاتی شما به صورت آنلاین می باشد. کار با آن به صورت انترنتی است، در نتیجه ضرور نیست فایلی را دانلود کنید. این کار را می توانید با استفاده از چندین دستگاه مثل کمپیوتر، تلیفون اندروید یا تبلت انجام دهید؛ صرف مطمئن شوید تا مهلت معین شده (31 اکتوبر) اظهارنامه خود را ارائه دهید.

  جهت ارائه رسمی به صورت آنلاین به یک حساب کاربری myGov ضرورت دارید که به ATO متصل باشد. MyTax برای تمامی اشخاص در حال تکمیل اظهارنامه مالیاتی خود در دسترس است (از جمله تجار انفرادی)

  با استفاده از myGov می توان به MyTax دسترسی داشت. با کلیک نمودن بالای این لینک از ato.gov.au بروید. بعد از ورود مسیر ذیل را تعقیب کنید: مالیات>ارائه​ها>مالیات بر عاید

  اظهارنامه مالیاتی خود را با myTax شروع کنید

  همچنان ببینید:

  نگاه کنید:

  در این ویدیو طریقه ایجاد یک حساب کاربری myGov و متصل کردن آن به ATO نشان داده شده است.

  Media: [طریقه ایجاد یک حساب کاربری myGov و متصل کردن آن به ATO]
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v= bd1bdiubfo8e4m(Duration: 03:56 مدت زمان)

  آخرین مهلت

  باید اظهارنامه مالیاتی خود را الی تاریخ 31 اکتوبر ارائه دهید.

  اگر در حال تکمیل اظهارنامه مالیاتی خود بوده و قادر به ارائه رسمی الی 31 اکتوبر نمی باشید، عاجل با ما درتماس شوید.

  اکثر مامورین ثبت شده از پروگرام های زمانی ارائه مخصوص برخوردار بوده و می توانند اظهارنامه ها را برای مشتریان الی بعد از مهلت 31 اکتوبر ارائه دهند. اگر از یک مامور ثبت شده استفاده می کنید، حتما الی قبل از 31 اکتوبر با او در تماس شوید.

  اگر در انجام وظایف مالیاتی خود با کدام مشکل روبرو هستید، هرچه زود تر با ما در تماس شوید.

  اگر به مهلت تعیین شده نرسیدید

  حتی اگر از مهلت نهایی گذشته باشد، مهم است ارائه رسمی خود را هر چه زود تر انجام دهید.

  اگر منتظر صورتحساب مالیاتی خود هستید، ارائه خود را به تاخیر نیاندازید. اگر تادیه در وقت تعیین شده برای شما مشکل است، بهتر است هر چه زودتر با ما در تماس شوید تا با همکاری خودتان بتوانیم یک طرح پرداختی با توجه به شرایط شما ایجاد کنیم.

  همچنان ببینید:

   Last modified: 17 Sep 2019QC 60121