Show download pdf controls
 • بالای کدام عواید، مالیات وضع می شود

  در این صفحه:

  برای مشخص نمودن اینکه شما مقیم استرالیا یا مقیم خارجی با اهداف مالیاتی هستید، تعیین وضعیت اقامت برای اهداف مالیاتی را نگاه کنید.

  باشندگان آسترالیایی

  منحیث یک مقیم استرالیا در راستای اهداف مالیاتی:

  • باید تمامی عوایدی که در هر کجای جهان کسب نموده اید را در اظهارنامه مالیاتی استرالیایی خود اعلان کنید
  • شما از حق آستانه بدون مالیات برخوردار هستید؛ این یعنی مالیات بر عاید شما تا حد مشخصی وضع نخواهد شد
  • ممکن است مکلف به تادیه مالیات Medicare. باشید.

  اشخاص مقیم استرالیا (با مقاصد مالیاتی) با نمبر دوسیه مالیاتی معمولا نسبت به اشخاص مقیم خارجی نرخ پایان تری از مالیات را تادیه می کنند.

  اگر یک مقیم استرالیا با اهداف مالیاتی می باشید و شما:

  • دارای یک ویزه اقامت موقت هستید    
  • عاید از کشورهای خارجی کسب می کنید    
  • از کشوری عاید کسب می کنید که با استرالیا معاهده مالیاتی دارد  
   • می توانید از مقامات مالیاتی در آن کشور بخواهید تا مالیات از قبل تادیه شده خود را کاهش داده یا شما را از تادیه مالیات در آن کشور معاف کنند
   • این کار با ارائه یک فورمه تخفیف مالیاتی یا یک سند اقامت یا وضعیت صورت می گیرد.
    

  اشخاص مقیم خارجی

  اگر یک مقیم خارجی هستید که در استرالیا کار می کنید:

  • در اظهارنامه مالیاتی استرالیا، به اعلان هرگونه عایدی می پردازید که در استرالیا کسب کرده اید؛ از جمله:  
   • عاید از استخدام
   • عاید از کرایه
   • مستمری ها و مقرری های استرالیا، مگر اینکه تحت قوانین مالیاتی استرالیا یا یک معاهده مالیاتی نوعی معافیت وجود داشته باشد
   • فایده سرمایه در املاک استرالیا
    
  • شما از حق آستانه بدون مالیان برخوردار نیستید، در نتیجه در بدل هر دالر عایدی که در استرالیا کسب می کنید مالیات می پردازید
  • شما مالیات Medicare را تادیه نمی کنید (و از حقوق و مزایای حفظ​الصحه و صحت Medicare برخوردار نیستید) – در اظهارنامه مالیاتی استرالیایی خود می توانید به جریان روزهای موجود در سال مالی که در آن مقیم خارجی محسوب می شوید، نسبت به معافیت از تادیه مالیات Medicare مطالبه داشته باشید
  • تا زمانی که یک مقیم خارجی محسوب می شوید هیچ گونه مفاد، سودسهام یا حق امتیاز برگرفته از منابع استرالیایی را اعلان نمی کنید، در صورتی که نهاد مالی استرالیایی یا کمپنی ای که به شما پول می دهد از قبل مبلغی به حیث مالیات نزد خود نگه داشته باشد. اگر به آنها بگویید که یک مقیم خارجی هستید، آنها چنین کاری را انجام خواهند داد.

  تادیات ذیل بشمول مالیات از قبل تادیه شده مربوط با اشخاص مقیم خارجی می شود:

  • ترویج یا سازمان دهی مقدمات سفر تفریحی برای بازی های کازینو
  • فعالیت های تفریحی و سپورتی
  • قراردادهایی برای ساخت، نصب و به روز رسانی تعمیر ها، ذخایر و تجهیزات و همچنان برای فعالیت های مربوط.

  تادیه کننده شما این مالیات را نزد خود نگاه خواهد داشت. در اظهارنامه مالیاتی خود در استرالیا به راپور پرداختی های خود و مطالبه مقادیر از قبل تادیه شده به حیث اعتباری نسبت به مالیات ارزیابی شده خواهید پرداخت.

  اگر برای پروگرام قرضه تحصیلات عالی یا قرضه حمایت تجارت قرض​دار هستید و یک شخص غیر مقیم برای اهداف مالیاتی برای بخشی از سال یا تمام سال محسوب می شوید، باید عاید خود در سطح جهان را اعلان نموده یا با استفاده از سرویس های آنلاین ما از طریق myGov از 1 جولای 2017 یک مشوره عدم ارائه را به صورت رسمی ارائه کنید.

  همچنان ببینید:

  اگر وضعیت اقامت شما در جریان سال تغییر می کند

  اگر وضعیت اقامت شما از مقیم خارجی به مقیم استرالیایی برای اهداف مالیاتی در یک سال حقوقی تغییر کند، در اظهارنامه مالیاتی خود به سوال "آیا شما یک مقیم استرالیایی هستید؟" جواب بلی بدهید. این موضوع باعث می شود در سال مالیاتی، نرخ های مخصوص اشخاص مقیم استرالیا به شما تعلق بگیرد. به دلیل اینکه به مدت بخشی از سال یک مقیم خارجی بوده اید، آستانه بدون مالیات شما کاهش پیدا خواهد نمود.

  در اظهارنامه مالیاتی استرالیایی خود باید هرگونه عاید کسب شده از کشورهای خارجی در حالی که برای اهداف مالیاتی یک مقیم استرالیایی بوده اید را ذکر کنید. هرگونه مفاد، سود سهام و حق امتیاز برگرفته از منابع استرالیایی زمانی که برای اهداف مالیاتی مقیم استرالیایی محسوب نشده اید بشمول تدارکات مربوط با مالیات از قبل تادیه شده خواهد بود و نباید در اظهارنامه مالیاتی شما ذکر شود؛ یعنی تادیه کننده شما در زمان تادیه به شما باید مالیات را از آن عده از مقادیر نزد خود نگاه دارد.

  همچنان ببینید:

  قدم های بعدی:

   Last modified: 26 Sep 2019QC 60197