Show download pdf controls
 • اساسات بیمه تقاعد (سوپر) شما

  یک رهنمود ابتدایی برای فهمیدن بیمه تقاعد و طرز پس انداز آن؟

  بیمه تقاعد یعنی چه؟

  بیمه تقاعد، که معمولاً بنام سوپر یاد میگردد، عبارت از پولی است که بحساب شما توسط کارفرمایتان در طول دوران زندگی کاری تان پس انداز می گردد تا در زمان تقاعد امرار معاش کرده بتوانید.

  سوپر برایتان خیلی مهم است زیرا هرقدر پول زیادتر در آن پس انداز کنید، به همان اندازه صاحب پول بیشتر در زمان تقاعد تان خواهید بود.

  شما صرف در موارد خاص می توانید پول بیمه تقاعد تانرا برداشت کنید – بطور مثال در زمان تقاعد تان یا زمانیکه 65 ساله شوید.

  چطور می توانم سوپر پس انداز کنم؟

  برای اکثر اشخاص، کارفرمای شان مبلغی را که بنام ”امدادیه“ یاد می شود بحساب تقاعد ایشان پس انداز می کند. این امر بنام ”تضمین تقاعد “ یاد می گردد. کارفرما ها این”امدادیه“ را برعلاوه معاش عادی تان بحساب شما پس انداز می کند و قوانینی در رابطه به مقداری که کارفرما باید برای کارگر امداد کند، وجود دارد.

  بطور عموم، کارفرما باید برایتان سوپر بپردازد در صورتیکه شما:

  • 18ساله یا بیشتر عمر داشته باشید، و معاش (قبل از مالیات) تان 450$ یا بیشتر در ماه باشد.
  • زیر سن 18 باشید، و معاش (قبل از مالیات) ماهانه تان 450$ یا بیشتر باشد و اضافه تر از 30 ساعت در هفته کارکرده باشید.

  این امر شامل حال همه اشخاصیکه دارای کار مؤقت، نیمه وقت یا تمام وقت اند می باشد بشمول باشندگان مؤقت آسترالیا. همچنان اگر شما یک فرد قراردادی هستید که عاید تان عمدتاً از ناحیه کار تان باشد و حتی اگر دارای نمبر تجارتی آسترالیا (ABN) نیز باشید، این امر ممکن است شامل حال شما گردد.

  پول چطور در حساب سوپرم پس انداز می گردد؟

  سر از تاریخ 1 جولای 2013، کارفرمای شما مکلف است که حد اقل %9.25 معاش عادی تانرا بحساب سوپر شما برایتان پس انداز کند. این رقم طی سالهای آینده ازدیاد خواهد یافت.

  عاید عادی شما عبارت از عاید معمولی تان برای ساعات کاری عادی شما می باشد که شامل دست مزد(معاش)، بعضی بخششی ها، مدد معاش ها و بعضی رخصتی های بامعاش می باشد. معاشات اضافه کاری معمولاً شامل عاید عادی شما نمی باشد.

  شما خودتان نیز می توانید پول اضافی بحساب سوپرتان پس انداز کنید و بعضی اوقات دولت آسترالیا نیز بحساب تان پول پس انداز می کند.

  اگر کارفرمایم مبلغ صحیح سوپر را برایم نپردازد، چه کار باید کنم؟

  با کارفرمایتان صحبت کنید. از ایشان سوال کنید که هرچند وقت یکبار برایتان سوپر می پردازد و میزان فیصدی آن چه مقدار است.

  شما می توانید آخرین صورتحساب مشترکین را که صندوق سوپر برایتان ارسال کرده است برسی کنید تا اطمینان حاصل نمائید که آیا کارفرمایتان مقدار صحیح سوپر را بحساب تان پرداخته است یا نه.

  اگر بازهم مطمئن نیستید که کارفرمایتان مقدار صحیح سوپر را برایتان پرداخته است، می توانید به ما به تیلفون شماره 20 10 13 زنگ بزنید.

  مواظب تبلیغات که شما را تشویق به دسترسی قبل از موعد به پول سوپرتان می کند باشید

  مواظب تبلیغ کنندگانی که برایتان پلان دسترسی به پول سوپر قبل از زمان تقاعد تانرا عرضه می کنند،
  باشید. مشوقین این پلان برایتان اظهار می دارند که شما را کمک می کنند تا به دلایلی مانند پرداخت قروض، خرید خانه یا موتر و حتی رفتن به رخصتی می توانید پول سوپر تانرا بگیرید. این پلان ها غیرقانونی است و در صورت مشارکت در آن ممکن است جریمه های سنگینی شامل حال تان گردد.

  Example  

  مثال: فل از یک نیرنگ جلوگیری می کند  

  من برای خرید یک موتر از ماه ها به اینطرف پول پس انداز می کردم. یکی از همکارانم راجع به یک مشاور اقتصادی برایم تعریف کرد و گفت که وی می تواند من را کمک کند تا مقداری از پول سوپرم را برای خرید موتر برایم بگیرد.

  خوشبختانه، من ویب سایت Australian Tax Office را راجع به این موضوع چک کردم و متوجه شدم که این یک عمل غیرقانونی است. اگر آن پول را از حساب سوپرم بیرون می کردم باید %45 مالیات می پرداختم. علاوه برآن ممکن بود که جریمه بپردازم و یا حتی زندانی شوم – و این یک اشتباه محض می بود.

  End of example  
  Further information

  رای کسب معلومات بیشتر لطفاً به ویب سایت ato.gov.au/otherlanguages مراجعه فرمائید.

  End of further information  

  چطور می توانم یک صندق سوپر را انتخاب کنم؟

  اکثر اشخاص می توانند صندق سوپر مورد نظر شانرا انتخاب کنند. در صورت واجد شرایط بودن، کارفرمایتان باید یک Standard choice form (فرم انتخاب استندرد) را الی 28 روز بعد از آغاز کار برایتان بدهد، تا شما بتوانید انتخاب تانرا کتباً ارائه دهید. اگر شما خودتان کدام صندق سوپر خاص را انتخاب نکنید، کارفرمایتان یک صندق سوپر را برایتان انتخاب خواهد نمود.

  تمام کارفرمایان دارای یک صندق سوپر منتخبه یا”صندق قصور“ هستند که در این صندوق پول سوپر تضمین شده را برای آنعده کارمندانی که سوپر خویشرا انتخاب ننموده اند، می پردازند.

  اگر شما می خواهید که پول امدادیه سوپر تان در یک حساب سوپر فعلی تان جمع شود ولی جزئیات حساب تانرا بخاطر ندارید، می توانید از ویب سایت SuperSeekerکمک بگیرید.

  چطور می توانم پس انداز های سوپر خویشرا تعقیب کنم؟

  نمبر دوسیه مالیاتی تان (TFN) کلید اساسی است.  

  اطمینان حاصل کنید که نمبر دوسیه مالیاتی TFN شما نزد صندق سوپر شما موجود باشد – این امر موضوعات تعقیب کردن سوپر تان، انتقال پول بین حسابهای سوپر و دریافت پرداخت ها از کارفرما یتان یا دولت را سهل تر می سازد.

  با چک کردن صورتحساب های ارسال شده توسط صندق سوپر تان، شما براحتی می توانید بدانید که آیا نمبر دوسیه مالیاتی تان TFN نزد صندوق سوپر تان درج است یا نه.

  سوپر تانرا از طریق SuperSeeker تعقیب کنید

  اگر گاهی کار تانرا تبدیل کرده اید شما ممکن است دارای سوپر در حسابهای مختلف باشید – SuperSeeker یک وسیله جستجوی انترنتی است که شما را یاری می کند تا پس اندازه های سوپر گمشده یا فراموش شده تانرا پیدا کنید.

  با استفاده از SuperSeeker شما همچنان می توانید تمام حسابهای فعال سوپرتان و بیلانس موجود آنها را ببینید، و می توانید تقاضا کنید که کلیه پس انداز های سوپرهایتان در یک حساب واحد و مورد دلخواه تان جمع شوند. اگر ما پول شما را در کدام حساب سوپر برایتان نگهداری می کند، شما می توانید یک سوپر مورد نظر تانرا به ما معرفی کنید تا پول تانرا به آن حساب انتقال دهیم.

  با استفاده از نمبر دوسیه مالیاتی تان TFN، شما می توانید یک جستجوی سریع را برای سوپر گمشده تان انجام دهید. به منظور انجام دادن یک جستجوی پیشرفته، شما ضرورت به داشتن بعضی اسناد اثبات هویت تان دارید.

  Further information

  برای کسب معلومات بیشتر، از ویب سایت ato.gov.au/superseeker دیدن نمائید.

  End of further information  

  چطور می توانم سوپر خویشرا تقویت کنم؟

  برعلاوه پرداخت امدادی کارفرمایتان، شما خود نیز می توانید پول بحساب سوپر خویش پس انداز کنید. شما ممکن است بتوانید salary sacrifice (فدیه معاش) از عاید قبل از مالیات تان و یا از عاید بعد از مالیات تان به حساب سوپر تان امداد کنید.

  اگر شما امدادیه”فدیه معاش“ را انتخاب کنید، کارفرمایتان ممکن است امدادیه تضمین شده مبتنی بر معاش جدید تنزیل یافته تانرا به سوپر شما پرداخت کند.

  مبلغ امدادیه معاف از مالیات سالیانه به سوپرها تابع محدودیت هایی است که بنام ”سقف/ سرحد“ یاد می شود. اگر شما پول بیشتر از ”سقف“ به حساب سوپر تان پس انداز کنید، ممکن است مالیات اضافی بپردازید. اگر قصد دارید که بیشتر از مبلغ 25000$ به حساب سوپر تان (بشمول امدادیه کارفرمایتان) بپردازید، توصیه می شود که از یک شخص مسلکی باصلاحیت مشوره بگیرید.

  امدادیه سوپر دولتی

  اگر شما یک شخص کم عاید یا میان عاید هستید، ممکن است واجد شرایط دریافت امدادیه از جانب دولت آسترالیا باشید – دولت به حساب سوپر شما پول امداد خواهد کرد.

  برای کسب معلومات بیشتر راجع به این امدادیه ها و واجد شرایط شناخته شدن، به ”رهنمود سوپر“ در ویب سایت ato.gov.au مراجعه فرمائید.

  چطور می توانم به مزایای سوپر خویش دسترسی داشته باشم؟

  بصورت عموم، پس انداز سوپر تان بعد از تقاعد تان در اختیار شما قرار می گیرد ولی تحت شرایط خاص مانند مشقت مالی و تنگدستی شدید و یا بیماری های خاص شما می توانید پول سوپر تان را قبل از این موعد نیز دریافت دارید.

  اگر نظر به کدام دلیل معقول نیاز به دریافت زودتر پول پس انداز سوپر تان دارید، قبل از ارائه درخواست لطفاً موضوع را از صندوق سوپر تان بپرسید.

  باشندگان مؤقت که آسترالیا را ترک می کنند

  اگر شما یک باشنده مؤقت در آسترالیا هستید و کار می کنید و همچنان مستحق سوپر می باشید، کارفرمایتان مکلف است که امدادیه تضمین شده را بحساب سوپر شما بپردازد. ممکن است پول سوپر تان در زمان ترک کردن خاک آسترالیا برایتان پرداخت گردد – این پرداخت بنام پرداخت”سوپر خروج از آسترالیا“ (DASP) یاد می گردد.

  شهروندان نیوزیلند و باشندگان دایمی آسترالیا مستحق دریافت این پرداخت نیستند.

  Further information

  برای کسب معلومات بیشتر و واجد شرایط شناخته شدن لطفاً به ویب سایت ato.gov.au/departaustralia مراجعه فرمائید.

  End of further information  

  شما می توانید برای DASP از طریق انترنت درخواست کنید یا فورمه درخواستی را دانلود کنید.

  پول سوپر از خارج کشور

  اگر شما پول سوپر یا تقاعد تانرا از یک کشور خارجی به آسترالیا انتقال می دهید، ممکن است قوانین مالیاتی خاصی نافذ باشد که از آن اطلاع باید حاصل کنید – لطفاً با مشاور اقتصادی یا مشاور مهاجرتی تان صحبت کنید.

  Further information

  برای کسب معلومات بیشتر

  از ویب سایت ما به آدرس ato.gov.au/yoursuper دیدن فرمائید یا به تیلفون شماره 20 10 13 تماس بگیرید.

  اگر لسان انگلیسی را خوب صحبت کرده نمی توانید و می خواهید که با یک کارمند اداره مالیات صحبت کنید، با خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی به تیلفون شماره 50 14 13 تماس بگیرید و از ایشان کمک بخواهید.

  End of further information  
   Last modified: 06 Mar 2015QC 38422