Show download pdf controls
 • جرم و جنایت هویت

  اطلاعات شخصی شما کلید هویت تان است. محافظت از اطلاعات شخصی‌تان همانقدر مهم است که قفل کردن در منزل.

  آیا می‌دانید که باید چگونه و از چه چیزهایی محافظت کنید؟ ویویدی ما را تماشا کرده و محافظت از اطلاعات شخصی تان را بخشی از روزتان کنید.

  تماشا

   

  این ویدیو تقریباً 126 ثانیه طول می‌کشد. برای تماشای آن دکمه play را روی تصویر انتخاب کنید یا رونوشت آن را بخوانید. رونوشت به زبان فارسی موجود است.

   Last modified: 16 Apr 2020QC 43328