Show download pdf controls
 • جرم هویت چیست؟

  جرم هویت وقتی صورت می‌گیرد که یک نفر برای ارتکاب تقلب یا جرمهای دیگر از هویت دزدیده شده، تحریف شده یا جعلی استفاده می‌کند. این ممکن است شامل ایجاد یک هویت جدید، هویت کاذب، یا استفاده از اطلاعات دزدیده شده برای خود را بجای دیگری جا زدن باشد.

  جنایتکاران می‌توانند با بعضی جزئیات اصلی مانند نامتان، تاریخ تولد و آدرس از هویت شما استفاده کنند. اگر هویت تان دزدیده شود، ممکن است سالها طول بکشد تا رفع مشکل کنید و با احتمال مشکلات مالی روبرو هستید. همچنین ممکن است در گرفتن شغل، وام، اجاره کردن منزل یا درخواست دادن برای خدمات یا مزایای دولت اشکال داشته باشید.

  جنایتکاران هویت مشخصات دیگران را از این راهها می‌گیرند:

  • دزدین کیف دستی، کیف پول، نامه‌ها و گوشی همراه
  • گشتن در زباله
  • پرسیدن شماره پرونده مالیاتی تان (TFN) بعنوان بخشی از یک فرآیند استخدامی جعلی
  • خواندن آنچه که شما در یک سایت شبکه‌های اجتماعی با دیگران در میان گذاشته‌اید
  • پرسیدن سوالهایی در حالیکه وانمود می‌کنند از طرف یک اداره دولتی یا بانک آمده‌ و پیشنهاد می‌کنند که به شما برای تکمیل کردن یک اظهاریه مالیاتی یا یک سند رسمی دیگر کمک کنند
  • فریب دادن شما تا روی یک لینک سایت یا ایمیل کلیک کنید که مشخصات شما را می‌گیرد

  جنایتکاران می‌توانند از مشخصات دزدیده شما برای این اهداف استفاده کنند:

  • زندگی در استرالیا بصورت یک شهروند
  • دسترسی به حساب بانکی شما و خرید با استفاده از کارت اعتباری شما
  • اجتناب از دادن مالیات، خرجی بچه، یا اقساط برنامه وام آموزش عالی
  • دزدیدن پس‌انداز بازنشستگی شما
  • درخوئاست دادن برای مزایای دولتی
  • فروختن خانه شما
  • اجتناب از حضور در دادگاه یا زندان
   Last modified: 16 Apr 2020QC 43328