Show download pdf controls
 • ما چگونه می‌توانیم کمکتان کنیم

  گم شدن یا دزدی TFN خود را بدون وقفه گزارش بدهید

  • اگر TFN تان را گم کرده‌اید و شک ندارید که از آن سوء استفاده شده است، به ما به شماره 13 28 61 بین ساعات 8 صبح و 6 بعد از ظهر دوشنبه تا جمعه تلفن بزنید.
  • اگر TFN شما دزدیده شده یا مورد سوء استفاده قرار گرفته، به ما به شماره 1800 467 033 بین ساعات 8 صبح و 6 بعد از ظهر دوشنبه تا جمعه تلفن بزنید.
  • در صورتیکه انگلیسی را به خوبی حرف نمی‌زنید و می‌خواهید با یک مامور مالیات صحبت کنید، به سرویس ترجمه کتبی و شفاهی، شماره 13 14 50 تلفن بزنید تا به مکالمه تلفنی شما کمک کنند.

  اگر فکر می‌کنید که ممکن است اطلاعتتان در خطر باشد و احتمال هست که قربانی جرم هویت بشوید، ما می‌توانیم با تحت نظر گرفتن استفاده از TFN شما کمک کنیم.

  بخاطر داشته باشید:

  • استفاده از TFN یک نفر دیگر، سوء استفاده از مال شما، یا دادن اجازه که دیگران از آن استفاده کنند، و "خرید" یا "فروش" TFN همه جرمهای شدیدی هستند که می‌توانند به جریمه سنگین یا زندان منجر شوند.
  • در صورتیکه دسترسی قانونی به جزئیات هویت دیگران، از جمله TFN آنها دارید، باید این اطلاعات را به صورت اممنی نگهداری کنید.

  آگاهی بیشتری به دست آورید

  برای آگاهی بیشتر به زبان انگلیسی، در سایت ato.gov.au صفحات زیر را جستجو کنید:

  For more information about tax and super in your language, visit ato.gov.au/otherlanguages

   Last modified: 16 Apr 2020QC 43328