Show download pdf controls
 • منشور مالیات دهنده – آنچه را که لازم است بدانید

  پیشگفتار

  نظام مالیاتی و ذخیره بازنشستگی استرالیا، دارایی های اجتماعی هستند که پشتیبان سبک زندگی ما در استرالیا می باشند. همه ما عهده دار نقشی در مراقبت و نگهداری از آنها می باشیم.

  Australian Taxation Office (ATO) با تشویق به مشارکت در نظام های مالیاتی و ذخیره بازنشستگی که مشتمل بر دسترسی به مزایا می باشد، به رفاه اجتماعی و اقتصادی استرالیایی ها کمک می کند.

  استرالیایی ها نقش خود را با به انجام رساندن مسئولیت هایشان بر طبق قانون ایفا می کنند.

  رابطه ما با شما بر اساس احترام و اعتماد متقابل است. ما این رابطه را به نحوه زیل مستحکم می نماییم:

  • فراهم آوردن خدمات حرفه ای ، به موقع و احترام آمیز
  • برخورد احترام آمیز و منصفانه با شما
  • تعامل با شما بر مبنای شرایطتان و سابقه رفتاری شما در تبعیت از قانون
  • تسهیل امور تا حد امکان
  • پشتیبانی از افرادی که مایل به مشارکت صحیح در این نظامها می باشند
  • تعامل شفاف، آزاد و همراه با مسئولیت پذیری با شما و جامعه
  • ارائه خدمات ما به سودمند ترین و اثر گذار ترین شکل ممکن.

  منشور مالیات دهنده (منشور) حق و حقوق شما را شرح می دهد. این منشور نشان می دهد که انتظار چه چیزی را می توانیداز ما در مدیریت اجرای نظامهای مالیاتی و ذخیره بازنشستگی داشته باشید. ما در همه تعاملات خود با شما متعهد به تبعیت از این منشور می باشیم.

  مقدمه

  این منشور نحوه رفتار ما با شما و یا نماینده منتخب شما را شرح می دهد.

  این منشور برای تمامی افرادی است که با ما درخصوص مالیات، ذخیره بازنشستگی، مالیات بهره برداری و سایر موارد قانونی که مدیریت آن را بر عهده داریم، تعامل دارند.

  این منشور در درک موارد زیر به شما کمک می کند:

  • حق و حقوق و تعهدات شما
  • آنچه را که می توانید از ما انتظار داشته باشید.
  • در صورت عدم رضایت چه کاری می توانید انجام دهید

  استفاده از واژه های "شما" و "برای شما" در مورد شخص شما و یا هر کسی که از طرف شما به عنوان نماینده انتخاب شده است، مصداق خواهد داشت.

  منظور از "همه"، "ما" و "شما" می باشد.

  حق و حقوق شما

  شما می توانید انتظار موارد زیر را از ما داشته باشید:

  برخورد معقولانه و منصفانه با شما

  ما:

  • با شما با احترام و رعایت ادب و نزاکت برخورد می نماییم
  • با شما رفتاری صادقانه و با متانت خواهیم داشت
  • بی طرفانه عمل خواهیم نمود
  • به گونا گونی جامعه استرالیا احترام گذاشته و با حساسیت لازم عمل خواهیم نمود
  • تصمیم های منصانه و عادلانه بر اساس قانون خواهیم گرفت
  • نگرانی ها، مشکلات و شکایات شما را به شکل منصانه و در اسرع وقت حل و فصل خواهیم نمود
  • تصمیمات منصفانه و عادلانه خواهیم گرفت
  • تا جایی که قانون به ما اجازه دهد به صحبت های شما گوش خواهیم کرد و شرایطتان را در نظر خواهیم گرفت.

  بیشتر بخوانید:

  فرض بر صداقت شما مگر آنکه خلاف آن ثابت شود

  ما فرض را بر آن خواهیم گذاشت که اطلاعاتی که به ما میدهید کامل و دقیق می باشد مگر آنکه دلیلی بر نقض آن وجود داشته باشد.

  به طور کلی، اطلاعاتی که به ما ارائه می دهید را مورد پذیرش قرار می دهیم و بر اساس این اطلاعات بدهی مالیاتی شما را محاسبه می کنیم.

  ما درک می کنیم که افراد پاره از اوقات اشتباه می نمایند. ما بین اشتباه و اقدامات تعمدی فرق قائل می شویم و به شما فرصتی برای ارائه توضیح می دهیم. ما به صحبت های شما گوش فرا خواهیم داد و توضیحات ارائه شده را در نظر می گیریم.

  وظیفه ماست که اطمینان حاصل نماییم که همگان از قانونی که ضامن اجرای آن هستیم تبعیت می نماییند. بازنگری اطلاعات شما به معنای فرض بر عدم صداقت شما نیست. اما درصورت یافتن تناقض می توانیم اقدامات مقتضی را معمول داریم.

  بیشتر بخوانید:

  ارائه پشتیبانی و خدمات حرفه ای به شما

  شما می توانید از ما انتظار یک رابطه حرفه ای و مسمر ثمر را داشته باشید چرا که ما:

  • به شما کمک می کنیم که حق و حقوق خود را درک نمایید
  • خدمات خود را به صورت فرد محور ادائه می دهیم و وقتی که خود را معرفی می کنیم، نام خود را می گوییم علی رغم اینکه در پاره از اوقات ممکن است هویت خود را به شکل دیگری ارائه نماییم
  • به شما اطلاعات لازم برای برقراری تماس را خواهیم داد تا در صورت نیاز اطلاعات بیشتری کسب نمایید
  • تماس شما را با شخصی که بتواند در صورت داشتن پرسش های پیچیده پاسخگو باشد، برقرار می کنیم
  • وقتی که قول آن را بدهیم، با شما تماس خواهیم گرفت
  • اگر امکان پاسخ گویی فوری وجود نداشته باشد، اطلاعات مربوط به تماس با شما را می گیریم و در اسرع وقت به شما پاسخ می دهیم
  • تلاش می کنیم به پرسش ها و تقاضا های شما در زمان مقرر پاسخ دهیم
  • اشتباهات خود را می پذیریم و ضمن عذر خواهی نسبت به رفع آنها در اسرع وقت همت می گماریم
  • از ادبیات ساده و شفافی در نشریات خود و گفتگو یا مکاتبات خود با شما استفاده می کنیم
  • برخی از اطلاعات خود را به زبانهای دیگری به غیر از انگلیسی در تارنمای خود قرار می دهیم (بهاطلاعات به زبانهای دیگرمراجعه کنید)
  • اطلاعات و مشاوره لازم را به صورت دیجیتال در اختیار شما قرار می دهیم به غیر از مواردی که فرمت های غیر دیجیتال مناسب باشد
  • ارائه دسترسی به اطلاعات و مشاوره از طریق  

  پذیرش اینکه شخص دیگری را که خودتان انتخاب می کنید نمایندگی شما را عهده دار شود و مشاوره دریافت نمایید

  شما می توانید در انجام امور و تعامل با ما، کمک بگیرید. شما می توانید افراد مختلفی را برای اهداف مختلفی به نمایند گی خود برگزینید. کمک می تواند شامل در خواست بازگشت مالیات، اظهار نامه های کاری، اعتراض به ارزیابی های مالیاتی ودریافت مشاوره درباره امور مربوطه باشد.

  همچنان مسئول صحت و سقم اطلاعاتی که به ما می دهید می باشید حتی اگر شخص دیگری از جمله یک کارگذار ثبت شده به شما کمک در تنظیم درخواست بازگشت مالیات یا سایر اسناد مالیاتی به شما کمک کرده باشد.

  چنانچه تمایل به دریافت کمک از شخص دیگری برای نمایندگی شما و یا صحبت با شما در خصوص امور مربوطه به شما می باشید، لازم است که به ما اطلاع دهید.

  در بیشتر موارد می توانید هر شخصی را به نمایندگی خود انتخاب کنید اما قانون مشخص می کند که چه کسانی می توانند در قبال دریافت پول به شما کمک کنند. به طور کلی فقط یک کارگذار مالیاتی ثبت شده یا یک کارگذار BAS (ثبت شده) می تواند برای ارائه خدمات کارگذاری مالیاتی پول بگیرید.

  Tax Practitioners Board مسئول نظارت بر خدمات کارگذاران مالیاتی می باشد.

  در صورت انتخاب نماینده آنها نیز همان حقوق و تعهداتی که شخص شما بر طبق منشور دارید را خواهد داشت.

  بیشتر بخوانید:

  احترام به حریم خصوصی شما

  ما به منظور اجرای قوانین مالیاتی و ذخیره بازنشستگی، اطلاعات مربوط به شما را گردآوری می کنیم. ما این اطلاعات را از شما و یا افراد دیگری مانند نماینده شما و نهاد های دولتی دریافت می کنیم. ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و اطلاعات شما را محرمانه تلقی می کنیم. در بعضی موارد خاص قانون به ما اجازه میدهد که اطلاعات شما را دراختیار اشخاص دیگری قرار بدهیم. مثلا ما برنامه های تطابق داده ای داریم که از همه دستور العمل های دولتی تطابق دادهExternal Link پیروی می کنیم.

  اگر فکر میکنید به حفظ اطلاعات شخصی و محرمانه مربوط به مالیات شما به دلیل اقدامات ما خدشه ای وارد شده است، به عنوان اولین قدم باید آن را با کارشناس مالیاتی که در تعامل با شما بوده است حل و فصل کنیم. (یا با تلفنی که به شما داده شده است تماس بگیرید).

  اگر رضایت شما جلب نشد با مدیر کارشناس مالیاتی مربوطه گفتگو نمایید. اگر رضایت شما همچنان جلب نشده است می توانید با استفاده از فرم شکایات و یا تماس با 1800 199 010 طرح شکایت نمایید.

  کمیسر حریم خصوصی

  اگر از نحوه رسیدگی ما به شکایات شما رضایت ندارید، ممکن است که Privacy Commissioner بتواند به شما کمک نماید. اطلاعات بیشتر درباره Privacy Commissioner در تارنمای آنها به نشانی oaic.gov.auExternal Link موجود می باشد و یا اینکه می توانید به تلفن نمایید 1300 363 992.

  بیشتر بخوانید:

  محرمانه نگاه داشتن اطلاعاتی که درباره شما در اختیار داریم

  ما باید اطلاعات شما را در جای امن و به صورت محرمانه نگاه داری کنیم. ما ملزم به رعایت موارد زیر هستیم:

  ما امنیت و حفظ اطلاعات شخصی شما را با جدیت بسیار دنبال می کنیم. ما تدابیری برای حصول اطمینان از امنیت و ایمنی داده ای شما و تراکنش های آنلاین شما با ما اتخاذ نموده ایم.

  ما تنها در صورتی می توانیم اطلاعات مربوط به شما را مورد بررسی، ثبت، بحث قرارداده و یا افشا نماییم که لازمه انجام کار ما باشد و قانون نیز اجازه آنرا به ما داده باشد. ما تماسهای تلفنی را برای بررسی کیفیت خدمات رسانی و یا در مواقعی که برای اجرای قانون لازم است، ضبط می کنیم. دلایل معمول افشا اطلاعات مربوط به شما شامل بررسی صلاحیت شما برای دریافت مزایای دولتی و اجرای قانون می باشد.

  لازم است که درهنگام تماس با ما به منظور گفتگو درباره امور مربوطه، هویت خود را محرز نمایید. این کار برای حصول اطمینان از آن است که اطلاعات مربوط به شما تنها به خودتان و یا شخصی که از سوی شما مجاز به انجام امور شده است، داده می شود. مثلا درهنگام تماس با ما، می توانید هویت خود را با دادن تاریخ تولد، نشانی خود
  (که پیشتر به ما اعلام کرده اید) و مشخصات مندرج در اعلامیه های صادره از سوی ATO، محرز نمایید. همچنین می توان بسته به شرایط شما، ازاطلاعات دیگری برای احرازهویت شما استفاده کرد.

  بیشتر بخوانید:

  فراهم نمودن دسترسی شما به اطلاعات مربوط به شما که در اختیار داریم

  قانون آزادی اطلاعات مصوب 1982 (قانون FOI) به شما حق دسترسی به اطلاعات مربوط به شما که دراسنادی که در اختیار ما هست، می دهد. همچنین می توانید به اسنادی که از آنها در تصمیم گیریها استفاده می کنیم از جمله احکام عمومی، دستورالعملها و رویه های ATO دسترسی داشته باشید.

  اگر مایل به دسترسی به اسنادی هستید که در کانالهای آنلاین ما فراهم نمی باشند، نخست با ما تماس بگیرید. مثلا می توانیم یک نسخه از اسنادی که مکررا درخواست می شوند رو بدون نیاز به درخواست اطلاعات آزاد فراهم کنیم. مثلا یک نسخه از ابلاغیه های ارزیابی که اخیرا صادر شده است، رایگان می باشد. همچنین می توانیم یک نسخه از اسناد اخیر بازگشت مالیات را فراهم کنیم هرچند ممکن است که لازم به پرداخت هزینه اندکی باشد.

  در صورتی که فکر می کنید که اطلاعات شما که در نزد ما می باشد، ناقص، نادرست، تاریخ گذشته و یا گمراه کننده می باشد، شما این حق را دارید که از ما بخواهید تا آنها را تغییر دهیم.

  ممکن است اجازه دسترسی شما به برخی از اسناد را بدلیل مستثنی بودن از قانون آزادی اطلاعات را ندهیم. مثلا وقتی که افشا اطلاعات به طرز معقولی برای تحقیق و تفحص و یا اجرای صحیح قانون لازم است.

  هزینه های مربوط به آزادی اطلاعات توسط قانون تعیین می گردد.

  بیشتر بخوانید:

  کمک به شما در جهت انجام صحیح امور

  سعی ما برآن است که اطلاعات دقیق، منسجم و شفافی را برای درک بهتر حق و حقوق خود و انجام تعهدات خویش دراختیاران قرار دهیم.

  اطلاعات ما از معلومات منتشر شده در خصوص روند کلی اعمال قانون تا مشاوره ویژه شرایط شما را در برمی گیرد.

  چنانچه تصور می کنید که معلومات منتشر شده، به طور کامل شرایط فردی شما را در بر نمی گیرد و یا مطمئن نیستید که در مورد شما چطور مصداق پیدا می کند، با ما و یا یک مشاور حرفه ای برای درک بهتر اینکه کدام اطلاعات برای نیازهای شما مناسب تر است تماس بگیرید.

  اگر اطلاعات ما نادرست و یا گمراه کننده است

  اگر برابر با اطلاعات داده شده از طرف ما عمل کنید و مشخص شود که این اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده بوده است و در نتیجه آن دچار اشتباه شده اید، در هنگام اخذ تصمیم برای اقدام مقتضی، این موضوع را در نظر خواهیم گرفت.

  نحوه دسترسی به اطلاعات

  شما می توانید از طریق تارنما ما به اطلاعات مربوطه دسترسی داشته باشید و یا اینکه ازما بخواهید که منابع منتشر شده را برایتان ارسال کنیم. ما تا حد امکان دسترسی شما به اطلاعات خود را تسهیل نموده و روش های جدید تماس با ما را به شما ارائه خواهیم نمود. شما می توانید:

  بیشتر بخوانید:

  تشریح تصمیم هایی که درباره شما اتخاذ می کنیم

  ما به شما توضیحات مربوط به تصمیم هایی را که درباره امور شما می گیریم را ارائه می دهیم و به شما یک شماره تماس و یا یک نشانی ایمیل مربوط به بخشی از ATO که به پرونده شما رسیدگی می کند را می دهیم. ما تصمیم هایمان را به طور شفاف شرح می دهیم. اگر سوالی دارید و یا در صورتی که فکر می کنید که دچار خطا شده ایم و یا دلایل مناسبی را در مورد تصمیم خود نداده ایم، با استفاده از معلومات داده شده به شما و یا نماینده منتخب خود، با ما تماس بگیرید.

  به طور معمول تصمیم های خود را کتبا اعلام می کنیم. اگر تصمیم خود را به طور شفاهی اعلام کنیم، در همان موقع دلایل آن را نیز بیان خواهیم کرد. در برخی موارد محدود، قادر نخواهیم بود که دلایل مربوطه به طور کامل را اعلام نماییم. با این حال تا حد امکان اطلاعات مربوطه را ارائه خواهیم داد. مثلا اگر:

  • پای شخص دیگری درمیان باشد، افشا اطلاعات درمورد تصمیم ما ناقص حریم شخصی آنها و مندرجات مربوط به حفظ اسرار در قانون مالیات می باشد
  • درصورتی که مشکوک به کلاهبرداری باشیم، ممکن است اطلاعات مربوطه را افشا نکنیم چرا که ممکن است تحقیقات ما را به خطر بیاندازد

  شما بر مبنای قانون تصمیمات اداری (تجدید نظر قضایی) مصوب1977 (ADJR) حق دریافت اظهارنامه کتبی دلایل ما برای تصمیم های گرفته شده درباره امور مالیاتی خود را دارید. این قانون تمام تصمیمها را تحت پوشش قرار نمی دهد و استثناهای مهمی نیز وجود دارد. مثلا تصمیم هایی مربوط به ارزیابی ها.

  بیشتر بخوانید:

  محترم شمردن حق شما برای درخواست تجدید نظر

  هنگامی که در خصوص امور مربوط به شما تصمیم گیری می شود توضیحات لازم در باره نحوه درخواست تجدید نظر و محدودیت زمانی آن ارائه می گردد.

  چنانچه چندین گزینه مختلف برای تجدید نظر وجود داشته باشد ، تفاوت های آنها را برای شما شرح خواهیم داد. در برخی از موارد روند تجدید نظر به مسایل قانونی می پردازد و در موارد دیگر به این موضوع توجه می کند که روند صحیح را در اتخاذ این تصمیم دنبال کرده باشیم.

  ما با شما به منظور حل و فصل مشکلات در کمترین زمان ممکن، همکاری خواهیم نمود. اگر دچار اشتباه شده باشید، ما مایل به رفع آن با کمترین هزینه برای هر دو طرف می باشیم.

  اگر می خواهید که تصمیمی را مورد تجدید نظر قرار دهیم، از جزییات نحوه تماس که در اختیارتان قرار میدهیم، استفاده نمایید.

  یک کارشناس مستقل که دخالتی در تصمیم گیری اولیه نداشته است، تصمیم مربوطه را مورد بازنگری قرار
  خواهد داد.

  اگر موافق نتیجه تجدید نظر ما نمی باشید می توانید در خواست یک بازنگری مستقل و برون سازمانی
  را بدهید. شما درخصوص برخی از تصمیم ها حق انتخاب درخواست تجدید نظر در دیوان عدالت اداری
  (Administrative Appeals Tribunal) و یا دادگاه فدرال را دارید. ما مدل تعهدات خود در دادخواهی را
  که شامل آماده سازی و طرح دعوی در دادگاه، محاکم، طرح سوال در محاکم حل اختلاف و سایر رویه های جانبی حل اختلاف می باشد، اجرا خواهیم کرد.

  بیشتر بخوانید:

  غرامت

  ممکن است در برخی از موارد محق به دریافت غرامت باشید. اگر احساس می کنید که اقدامات ما به طور مستقیم منجر به ضررمالی شما شده است، می توانید به اطلاعات مر بوط به نحوه درخواست غرامت درتارنمای ما دسترسی پیدا کنید و یا اینکه با خط رایگان کمک رسانی مربوط به غرامت به شماره 1800 005 172تماس بگیرید.

  بیشتر بخوانید:

  محترم شمردن حق طرح شکایت

  اگر از اقدامات، خدمات و یا تصمیمات ما راضی نیستید و یا احساس می کنید که به منشور پایبند نبوده ایم، می توانید طرح شکایت کنید.

  ما توصیه می نماییم که:

  • ایتدا سعی نمایید مشکل را با کارشناس مالیاتی که در تعامل با شما بوده است حل و فصل نمایید (و یا به شماره که به شما داده شده است تلفن کنید)
  • اگر رضایت شما جلب نشد، و یا در خصوص طرح مسئله با کارشناس مالیاتی مربوطه دچار مشکل شده اید، با مدیر کارشناس مالیاتی گفتگو کنید.
  • چنانچه از نحوی رسیدگی به شکایت خود رضایت ندارید، با خط رسیدگی به شکایات ما با شماره
   1800 199 010 تماس بگیرید.

  شما می توانید به روش های زیر طرح شکایت کنید:

  • ارسال یک فرم شکایات به صورت آنلاین
  • ارسال یک Freefax به شماره 1800 060 063

  ما در رسیدگی به شکایات بسیار جدی هستیم. اگر با هر نوع شکایت یا مسئله ای به ما مراجعه نمایید سعی خواهیم نمود که سریعا و منصفانه آنها را حل و فصل نماییم. همچنین شکایات، بازخوردی مهمی را برای ما فراهم می نمایند و به ما کمک می کنند که تشخیص دهیم که به چه شکل می توانیم خدمات خود را بهبود بخشیم.

  بیشتر بخوانید:

  Inspector-General of Taxation

  اگر شکایتی دارید لازم است که سعی نمایید که در ابتدا با ما آن را حل و فصل نمایید. در صورتی
  که قادربه انجام این کار نمی باشید، و یا از نحوه رسیدگی به شکایت خود راضی نیستید، ممکن است که
  Inspector-General of Taxation بتواند به شما کمک کند.

  گامهای بعدی:

  تسهیل تبعیت از قانون

  ما سعی می نماییم به روش های زیر تعامل شما با خود را تا حد امکان ساده و آسان نماییم:

  • تسهیل درک تعهداتتان و اینکه چگونه به آنها پایبند باشیم
  • ارزان نمودن تبعیت شما از قانون با کاهش حجم کار، زمان و تلاش مورد نیاز
  • تولید خدمات و محصولاتی که برای شما قابل درک باشد و منطبق با سیستمهایی باشد که به صورت روزانه از آنها استفاده می کنید
  • بهبود محصولات و فناوری نوین به منظور فراهم آوردن خدمات مرتبط و به موقع.

  ما برای انجام این کار به صورت موثر، اقدامات زیر را انجام می دهیم:

  • به طور منظم با جامعه مشورت می کنیم
  • جامعه را در طراحی محصولات و خدمات خود، دخالت می دهیم
  • محصولاتی از جمله محصولات دیجیتال را با هدف رفع نیاز افرادی که از آنها استفاده می کنند، تولید می کنیم
  • پیش از استفاده از محصولات و خدمات آنها را توسط افرادی که از آن استفاده می کنند مورد ارزیابی قرار می دهیم.

  پاسخگویی

  ما نیاز به پاسخ گو بودن و پایبندی به تعهدات را که در این منشور آمده است را با جدیت دنبال می کنیم.

  وقتی که ما تصمیمی در باره امور مربوط به شما می گیریم، آن تصمیم را برای شما شرح میدهیم و حق و حقوق و تعهدات شما را در رابطه با آن گوشزد می کنیم. چنانچه سوالی دارید و یا به اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشید، به شما معلومات نحوه تماس را می دهیم.

  اگر نتوانید یک موضوع را به سرعت حل و فصل کنیم، شما را در جریان پیشرفت کار قرار می دهیم. ما تمامی گامهای معقول را برای حل و فصا مسائل بر می داریم.

  ما مدت زمان لازم (بازه های زمانی) برای رسیدگی و اقدامات مورد نیاز را در تارنمای خود منتشر می کنیم.

  بیشتر بخوانید:

  ما جزییات مسایلی که درگیر آن می باشیم و نتایج اقداماتمان را به اطلاع عموم می رسانیم.

  ما از جامعه به منظور نظارت بر رفتار حرفه ای خود و نحوه عملکرد خود در برابر منشور تعهداتمان، نظر سنجی می نماییم.

  ما پاسخگو جامعه استرالیا و پارلمان هستیم.

  بیشتر بخوانید:

  تعهدات شما

  ما از شما انتظار داریم که موارد زیر را رعایت فرمایید:

  صداقت و راستگویی

  نظامهای مالیاتی و ذخیره بازنشستگی بر مبنا ارائه اطلاعات دقیق و صحیح پایه گذاری شده است. این مهم شامل مواردزیر است:

  • ارائه اطلاعات صحیح در مورد درخواست های بازگت مالیات، اظهار نامه های فعالیت و سایر اسناد
  • ارائه کامل حقایق و شرح شرایط مربوطه در هنگام در خواست مشاوره
  • پاسخگویی دقیق، صادقانه و کامل به پرسش ها.

  بیشتر بخوانید:

  نگهداری سوابق مورد نیاز

  قانون سوابقی را که لازم است نگاه دارید را تعیین می نماید.

  نگاهداری بهینه سوابق به شما این امکان را می دهد که درخواست های بازگشت مالیات، اظهار نامه های فعالت و سایر اسناد را به طور دقیق آماده کنید و همچنین به شما کمک می نماید که سوابق امور مالی خود را نگاهدارید. به طور معمول، لازم است که سوابق شما به زبان انگلیسی باشد و آن را به مدت 5 سال نگاه دارید.

  ما یک سری اطلاعات در رابطه با نحوه نگهداری سوابق در موقعیت های مختلف را منتشر می نماییم. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از تارنمای ما بازدید کنید و یا با ما تماس بگیرید.

  بیشتر بخوانید:

  دقت در حد معقول

  لازم است که تا حد معقولی در ارائه اطلاعات صحیح و کامل در درخواست های بازگشت مالیات اظهار نامه های فعالیت و سایر اسنادی که برای ما فراهم می نمایید، دقت لازم را مبذول فرمایید. معنی آن این است که باید همان اندازه که یک شخص معقول در موقعیت مشابه به شما برای پایبندی به تعهداتش دقت می نماید، دقت مبذول دارید.

  حتی اگر شخص دیگری از جمله یک کارگذار ثبت شده به شما کمک نماید، باز هم مسئولیت امور مربوط به شما به عهده خودتان است.

  بیشتر بخوانید:

  اقدام بیش از تاریخ سر رسید

  لازم است که درخواست های بازگشت مالیات، اظهار نامه های فعالیت و درخواست سایر اسناد ومدارک تا تاریخ های مشخصی ارسال و یا بازگردانیده شوند. اگر برای اقدام تا تاریخ های تعیین شده به مشکلی برخوردید، پیش از سررسید ارسال سند و یا اطلاعات مربوطه با ما تماس بگیرید. ممکن است که بتوانیم با توجه به شرایط شما مهلت بیشتری را در اختیارتان قرار دهیم.

  حتی اگر نمی توانید بدهی خود را پرداخت کنید می بایست در خواست بازگشت مالیات و یا اظهار نامه فعالیت خود را به موقع ارسال کنید. ممکن است که بتوانیم به شما مهلتی برای پرداخت بدهیم (به "پرداخت پیش از تاریخ مقرر" مراجعه کنید).

  ممکن است که در صورت عدم اقدام به موقع، جریمه شوید.

  بیشتر بخوانید:

  پرداخت تا تاریخ مقرر

  شما باید مالیات و سایرمبالغی را که بدهکار هستید را تا تاریخ مقرر پرداخت نمایید. اگر به مشکل برخورده اید، در اسرع وقت و تریجحا پیش از تاریخ مقرر با ما تماس بگیرید. ممکن است بتوان مهلت پرداخت را بدون محاسبه بهره تمدید کرد و یا درمورد امکان پرداخت به صورت قسطی مذاکره نمود. حتی اگر برای تمدید مهلت پرداخت به توافق رسیده باشید، امکان آن وجود دارد که لازم باشد که برای تاخیر درپرداختهایی که تا آن زمان رخ داده، بهره بپردازید.

  بیشتر بخوانید:

  همکاری نمودن

  ما ترجیح می دهیم که در تعامل با شما، با هم همکاری داشته باشیم و به شما کمک کنیم که داوطلبانه به تعهدات خود پایبند بمانید. اگر با ما همکاری نکنید و یا مانع تراشی کنید، ممکن است که لازم باشد که دست به اقدام قاطع تری بزنیم. مثلا ما قدرت کسب و دسترسی رسمی به اطلاعات را داریم که در صورت لزوم از آنها استفاده می کنیم ممکن است جریمه هایی تعلق بگیرد و یا اینکه افرادی که مانع تراشی می کنند تحت پیگرد قرار بگیرند.

  ما از شما می خواهیم که با ما هم همان رفتار توام با احترام، توجه و ادب و نزاکتی را داشته باشید که از ما انتظار دارید و تجربه می کنید. چنانچه با ما برخورد بی ادبانه و یا رفتار توهین آمیزی بشود، ممکن است که یک مصاحبه و یا تماس تلفنی را برای حفظ ایمنی و سلامت کارمند خود به پایان برسانیم.

   Last modified: 22 Nov 2018QC 24362