Show download pdf controls
 • Buwis at super sa Australia: ano ang kailangan mong malaman

  Maligayang pagdating sa website ng Australian Taxation Office (ATO). Ang aming tungkulin ay pamahalaan ang mga sistema ng buwis at superannuation (super).

  Ang ATO ay ang pangunahing ahensiya ng Pamahalaan ng Australia sa pangongolekta ng nalikom na buwis (revenue). Ang mga buwis ang nagbabayad para sa mga serbisyo at imprastraktura, katulad ng kalusugan at transportasyon ng publiko. Binibigyan nito ng mga benepisyo ang lahat ng mga Australyano.

  Nais naming gawing madali hangga't maaari ang buwis at super.

  Makikita mo sa aming website ang impormasyon tungkol sa:

  • paano gumagana ang mga sistema ng buwis at super sa Australia
  • pag-aaral (para sa mga estudyanteng galing sa ibang bansa)
  • pagkuha ng tax file number (TFN) at pagsisimula sa iyong unang trabaho
  • buwis at super para sa mga taong nagsisimula ng kanilang sariling negosyo
  • pagsumite ng iyong unang tax return
  • pagpalago at pagsusubaybay ng iyong super para sa iyong pagreretiro.

  Buwis: paano ito gumagana at bakit nagbabayad tayo nito
   

  Pag-aaral sa Australia
   

  Pagsisimula sa iyong unang trabaho
   

  Pagtanggap ng bayad nang cash
   

  Pagsisimula ng iyong sariling negosyo
   

  Pagsumite ng iyong unang tax return
   

  Super: ano ito at bakit ito mahalaga
   

  Manatiling ligtas mula sa mga scam
   

  Paghingi ng tulong
   

  Tingnan ang aming glossary ng mga karaniwang salita na nauugnay sa buwis at super.

  Kung hindi mo naiintindihan ang impormasyong ito, maaari kang makipag-usap sa isang ahente ng buwis o kumontak sa amin.

  Awtorisado ng Pamahalaan ng Australia, Canberra.

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 06 Apr 2022QC 61268