Show download pdf controls
 • ટેક્સપેયર્સ ચાર્ટર - તમારે શું જાણવાની જરૂર છે

  પ્રસ્તાવના

  ઑસ્ટ્રેલિયાના ટેક્સ અને સુપરએન્યુએશન સિસ્ટમ્સ સમુદાયની મિલકતો છે જે આપણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં જીવનનો આનંદ માણીએ છીએ તેને સહાય કરે છે. આપણા તમામ પાસે તેમની સંભાળ અને જાળવણીમાં ભાગ લેવાની એક ભૂમિકા છે.

  Australian Taxation Office (ATO) [ઑસ્ટ્રેલિયન કરવેરા કાર્યાલય (એટીઓ)] કર અને સુપરએન્યુએશન સિસ્ટમ્સમાં ઇચ્છીત ભાગીદારીને પ્રોત્સાહિત કરીને ઑસ્ટ્રેલિયાની આર્થિક અને સામાજિક સુખાકારીમાં ફાળો આપે છે, જેમાં લાભોનો સમાવેશ થાય છે.

  કાયદા હેઠળ તેમની જવાબદારીને પરિપૂર્ણ કરીને ઓસ્ટ્રેલિયનો ભાગ ભજવે છે.

  તમારી સાથેનો સંબંધ અમારો વિશ્વાસ અને આદર પર આધારિત છે. અમે તે સંબંધનું પોષણ કરીએ છીએ:

  • તમને વ્યવસાયિક, આદરણીય અને સમયસર સેવા આપીને
  • તમારી સાથે ન્યાયપૂર્વક અને આદરપૂર્વક વર્તણૂક કરીને
  • તમારા સંજોગો અને અગાઉના સુસંગત વર્તન પર આધારિત તમારી સાથે સામેલ રહીને
  • વસ્તુઓને યોગ્ય બનાવવા માટે શક્ય તેટલી સરળ બનાવીને
  • જેઓ આ સિસ્ટમમાં યોગ્ય રીતે ભાગ લે છે તેમને ટેકો આપીને
  • તમારા અને સમુદાય સાથેના અમારા વ્યવહારમાં ખુલ્લાં, પારદર્શક અને જવાબદાર બનીને
  • અમારી સેવાઓને સૌથી અસરકારક અને કાર્યક્ષમ રીતે પહોંચાડીને.

  ટેક્સપેયર્સ ચાર્ટર (ચાર્ટર) તમારા અધિકારોની રૂપરેખા આપે છે. કર અને સુપરએન્યુએશન સિસ્ટમોનું સંચાલન કરવાથી તમે અમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખી શકો તે તે સમજાવે છે. અમે તમારી સાથેના બધા વ્યવહારમાં તેનું પાલન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ.

  પરિચય

  ચાર્ટર તમારી સાથે અથવા તમારા પસંદગીના પ્રતિનિધિ સાથે કામ કરતી વખતે અમે કેવી રીતે વર્તશો તે રીતે રૂપરેખા આપે છે.

  તે દરેક માટે છે જે કર, સુપરએન્યુએશન, એક્સાઇઝ અને અમે સંચાલિત અન્ય કાયદા પર અમારી સાથે વ્યવહાર કરે છે.

  તે તમને સમજવામાં સહાય કરશે:

  • તમારા અધિકારો અને જવાબદારીઓ
  • તમે અમારી પાસેથી શું અપેક્ષા રાખી શકો છો
  • તમે સંતુષ્ટ ન હો તો તમે શું કરી શકો છો.

  જ્યારે અમે 'તમે' અને 'તમારું' શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે આ તમને વ્યક્તિગત રૂપે અને તમારા પ્રતિનિધિ તરીકે નિયુક્ત કરેલા કોઈપણનો ઉલ્લેખ કરે છે.

  ‘દરેક વ્યક્તિ' એ 'અમને' અને 'તમે' નો સંદર્ભ આપે છે.

  તમારા અધિકારો

  તમે અમારી પાસેથી અપેક્ષા કરી શકો છો:

  વ્યાજબી અને યોગ્ય રીતે તમારી સાથે વર્તણૂક કરવી

  અમે આ મુજબ કરીશું:

  • સૌજન્ય, વિચારણા અને આદર સાથે તમારી સાથે વર્તવું
  • પ્રામાણિકતા અને પ્રમાણિકતા સાથે વર્તવું
  • નિષ્પક્ષ રીતે કાર્ય કરવું
  • આદર કરીશું અને ઓસ્ટ્રેલિયન સમુદાયની વિવિધતા પ્રત્યે સંવેદનશીલ રહીશું
  • કાયદા અનુસાર વાજબી અને ન્યાયપૂર્ણ નિર્ણયો લઇશું
  • તમારી ચિંતાઓ, સમસ્યાઓ અથવા ફરિયાદોને યોગ્ય અને શક્ય તેટલી ઝડપથી ઠીક કરીશું
  • વાજબી અને ન્યાયપૂર્ણ નિર્ણયો લઇશું
  • તમને સાંભળીશું અને તમારા સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીશું જે કાયદો અમને પરવાનગી આપે છે.

  વધુ જુઓ:

  તમે અન્યથા વર્તન નહીં કરો ત્યાં સુધી, અમે તમને પ્રમાણિક માનીને તમારી સાથે વર્તશું

  અમારી પાસે અન્યથા વિચારવાનું કોઈ કારણ ન હોય ત્યાં સુધી તમે અમને આપેલી માહિતી અમને પૂર્ણ અને સચોટ છે તે રીતે અમે તેને સ્વીકારીએ છીએ.

  સામાન્ય રીતે, અમે આ મૂલ્ય પર આપેલ માહિતીને સ્વીકારીએ છીએ અને, આ માહિતીના આધારે, અમે તમારી કરની જવાબદારીનું મૂલ્યાંકન કરીએ છીએ.

  અમે માનીએ છીએ કે લોકો ક્યારેક ભૂલો કરે છે. અમે તમને ભૂલો અને જાણી જઇને કરેલી ક્રિયા વચ્ચે અંતર કરવા તમને સમજાવવાની તક આપીને ઇરાદાપૂર્વક ચર્ચા કરીએ છીએ. અમે તમને સાંભળીએ છીએ અને તમારી સમજૂતી ધ્યાનમાં લઇએ છીએ.

  દરેક વ્યક્તિ અમારા દ્વારા સંચાલિત કરાતા કાયદાનું પાલન કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે અમે જવાબદાર છીએ. તમારી માહિતીની સમીક્ષા કરવાનો અર્થ એ નથી કે અમે તમને અપ્રમાણિક ગણીએ છીએ, પરંતુ જો અમને વિસંગતતા મળે, તો અમે તકેદારીના પગલાં લઈ શકીએ છીએ.

  વધુ જુઓ:

  તમને વ્યવસાયિક સેવા અને સહાય પ્રદાન કરવી

  તમે અમારી સાથે ઉત્પાદક અને વ્યવસાયિક કામના સંબંધની અપેક્ષા રાખી શકો છો જેમ કે:

  • તમારા અધિકારો અને અધિકારોને સમજવામાં તમારી સહાય કરવી
  • જ્યારે અમે પોતાને પરિચય આપીએ છીએ ત્યારે તમને અમારા નામ આપતા, તમને વ્યક્તિગત સેવા પ્રદાન કરવી, જોકે કેટલાક સંજોગોમાં અમે અન્ય સ્વરૂપે ઓળખાણ આપી શકીએ છીએ.
  • તમને સંપર્કની વિગતો આપવી જેથી જો જરૂરી હોય તો તમે વધુ માહિતી મેળવી શકો છો
  • તમને કોઈ એવી વ્યક્તિ સાથે સંપર્કમાં મૂકવા જે તમારી પાસે કોઈ જટિલ સમસ્યા હોય તો તમારી સહાય કરી શકે છે
  • જ્યારે આપણે કહીશું કે અમે કરીશું ત્યારે તમારો સંપર્ક કરવો
  • તમારી સંપર્ક વિગતો એકત્રિત કરવી જો તમારી સમસ્યા વિશે તાત્કાલિક જવાબ આપી શકાય તેમ ન હોય અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે જવાબ આપવો
  • તમારી પૂછપરછ અને વિનંતીઓ પર સમયસર પ્રતિસાદ આપવાનો ઉદ્દેશ રાખવો
  • અમારી ભૂલો સ્વીકારવી, માફી માગવી અને શક્ય તેટલી ઝડપથી તેને ઠીક કરવી
  • અમારી પ્રકાશિત માહિતીમાં અને અમે તમારી સાથે વાત કરીએ અથવા લખીએ ત્યારે સાદી અને સ્પષ્ટ ભાષાનો ઉપયોગ કરવો
  • અમારી વેબસાઇટ પર ઇંગ્લીશ સિવાયની ભાષામાં અમારી કેટલીક માહિતી પૂરી પાડવી (અન્ય ભાષાઓમાં માહિતીનો સંદર્ભ લો)
  • બિન-ડિજિટલ ફોર્મેટ વધુ યોગ્ય હોય ત્યાં સિવાય ડિજિટલ રૂપે સલાહ અને માહિતી પ્રદાન કરવી
  • આ મુજબ દ્વારા સલાહ અને માહિતી ઍક્સેસ પૂરી પાડવી  

  તમારી પસંદગીની વ્યક્તિ દ્વારા રજૂઆત કરી શકાય છે અને સલાહ મેળવી શકો તે સ્વીકારવું

  તમે તમારી બાબતો અને અમારી સાથે વ્યવહાર કરવામાં મદદ મેળવી શકો છો. વિવિધ બાબતોમાં તમે જુદા જુદા લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકો છો. સહાયમાં ટેક્સ રીટર્ન, પ્રવૃત્તિ નિવેદનો, મૂલ્યાંકન સામેના વાંધાઓ અને તમારા બાબતો વિશે સલાહ મેળવવાનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

  તમે અમને આપેલી માહિતીની ચોકસાઈ માટે તમે હજી પણ જવાબદાર છો, પછી ભલે કોઈ અન્ય, રજિસ્ટર્ડ એજન્ટ સહિત, કોઈ ટેક્સ રીટર્ન અથવા અન્ય ટેક્સ દસ્તાવેજ તૈયાર કરવામાં તમારી સહાય કરે.

  તમે ઇચ્છો છો કે કોઈ વ્યક્તિ તમારા વતી કાર્ય કરે અથવા તમારી સાથે તમારી બાબતોની ચર્ચા કરે, તો તમારે અમને જણાવવું આવશ્યક છે.

  મોટાભાગની પરિસ્થિતિઓમાં, તમે કોઈ પણ વ્યક્તિને તમારી સહાય કરવા માટે પસંદ કરી શકો છો પરંતુ આ સહાય પ્રદાન કરવા માટે ફી કોણ ચાર્જ કરી શકે તે માટે નક્કી કરેલા કાયદા છે. સામાન્ય રીતે, માત્ર રજિસ્ટર્ડ કર એજન્ટ અથવા BAS એજન્ટ (રજિસ્ટર્ડ એજન્ટ) કર એજન્ટ સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે ફી ચાર્જ કરી શકે છે.

  ટેક્સ પ્રેક્ટિશનર્સ બોર્ડ કર એજન્ટ સેવાઓની જોગવાઈને નિયમન માટે જવાબદાર છે.

  જો તમે કોઈ પ્રતિનિધિ પસંદ કરો છો, ચાર્ટર હેઠળ તમે વ્યક્તિગત રીતે જે અધિકારો અને જવાબદારીઓ મેળવો છો તે સમાન અધિકારો અને જવાબદારીઓ તેઓ ધરાવશે.

  વધુ જુઓ:

  તમારી ગોપનીયતાનો આદર કરવો

  કર અને સુપરન્યુએશન કાયદા સંચાલિત કરવા માટે, અમે તમારા વિશેની માહિતી એકત્રિત કરવી. અમે તમને અથવા તમારા પ્રતિનિધિ, અન્ય સરકારી એજન્સીઓ અને બેંકો જેવા અન્ય પક્ષો પાસેથી આ માહિતી મેળવી શકીએ છીએ. અમે તમારી ગોપનીયતાનો આદર કરીએ છીએ અને તમારી માહિતીને ગોપનીય રાખીએ છીએ. કેટલાક ચોક્કસ સંજોગોમાં, કાયદો અમને તમારી માહિતીને અન્ય લોકોને જાહેર કરવાની પરવાનગી આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, અમારી પાસે ડેટા મેચિંગ પ્રોગ્રામ્સ છે જે તમામ સરકારી ડેટા મેચિંગ દિશાનિર્દેશોExternal Link સાથે સુસંગત છે.

  તમને લાગે કે તમારી ગોપનીયતા અથવા તમારી કર માહિતીની ગોપનીયતાને અમારી ક્રિયાઓથી સમાધાન કરવામાં આવ્યું છે, તો તમે જે કર અધિકારી સાથે વ્યવહાર કરી રહ્યા છો તેમારું પ્રથમ પગલું તેનો ઉકેલ લાવવાનું હોવું જોઈએ (અથવા તમને આપવામાં આવેલ નંબર પર ફોન કરો).

  જો તમે સંતુષ્ટ ન હો, તો કર અધિકારીના મેનેજર સાથે વાત કરો. જો તમે હજી પણ સંતુષ્ટ નથી, તો તમે ફરિયાદ ફોર્મ અથવા 1800 199 010 પર ફોન કરીને ફરિયાદ કરી શકો છો.

  ગોપનીયતા કમિશનર

  જો તમે તમારી ફરિયાદ હાથ ધરેલી રીતથી સંતુષ્ટ નથી, તો Privacy Commissioner (પ્રાઇવેસી કમિશ્નર) તમને મદદ કરી શકે છે. Privacy Commissioner (પ્રાઇવેસી કમિશ્નર) વિશેની વધુ માહિતી તેમની વેબસાઇટ પરથી oaic.gov.auExternal Link પર ઉપલબ્ધ છે અથવા તમે 1300 363 992 પર ફોન કરી શકો છો.

  વધુ જુઓ:

  અમે તમારા વિશેની માહિતી સાચવીએ છીએ તેને ગુપ્ત રાખવી

  તમારી માહિતીને સુરક્ષિત અને ગોપનીય રાખવી અમારા માટે આવશ્યક છે. અમે દ્વારા બંધાયેલા છે:

  અમે તમારી વ્યક્તિગત માહિતીની સુરક્ષા અને ગોપનીયતાને ખૂબ ગંભીરતાથી લઈએ છીએ. તમારા ડેટા અને ઑનલાઇન વ્યવહારો અમારી સાથે સુરક્ષિત અને સુરક્ષિત છે તેની ખાતરી કરવા માટે અમારી પાસે પગલાં છે.

  તે અમારા કાર્યનો આવશ્યક ભાગ હોય અથવા જ્યાં કાયદો અમને મંજૂરી આપે ત્યારે અમે ફક્ત તમારા વિશેની માહિતીને જોઈ, રેકોર્ડ, ચર્ચા અથવા જાહેર કરી શકીએ છીએ. અમે પ્રદાન કરીએ છીએ તે સેવાની ગુણવત્તા અથવા કાયદાના વહીવટ માટે તે ક્યાં જરૂરી છે તેના પર દેખરેખ રાખવા માટે અમે ફોન કૉલ્સ રેકોર્ડ કરીએ છીએ. તમારી માહિતી જાહેર કરવાના સામાન્ય કારણો એ છે જેથી સરકારી લાભો માટે અને કાયદાની અમલીકરણ માટે પાત્રતા તપાસી શકાય.

  જો તમે તમારા બાબતોની ચર્ચા કરવા માટે અમારો સંપર્ક કરો છો, તો તમારી પાસે તમારી ઓળખનો પુરાવો હોવો આવશ્યક છે. આ ખાતરી કરે છે કે તમારી અંગત માહિતી ફક્ત તમને જ આપવામાં આવે છે, અથવા કોઈ વ્યક્તિ કે જે બતાવી શકે છે કે તેઓ તમારી વતી કાર્ય કરવા માટે અધિકૃત છે. જો તમે અમને ફોન કરો છો, ઉદાહરણ તરીકે, તમે તમારી જન્મ તારીખ, તમારું સરનામું (અગાઉ અમને સૂચિત કર્યા મુજબ) અને ATO-જનરેટ કરેલ સૂચનાથી વિગતો આપીને તમારી ઓળખ સાબિત કરી શકો છો. અન્ય સંજોગોનો ઉપયોગ તમારા સંજોગોને આધારે સાબિતી તરીકે પણ થઈ શકે છે.

  વધુ જુઓ:

  અમે જાળવી રાખેલ તમારા વિશેની માહિતીનો ઍક્સેસ આપવો

  ફ્રિડમ ઑફ ઇન્ફર્મેશન એક્ટ 1982 (FOI એક્ટ) તમને અમારા દસ્તાવેજોમાં તમારા વિશે માહિતીને ઍક્સેસ કરવાનો અધિકાર આપે છે. તમે દસ્તાવેજો પણ ઍક્સેસ કરી શકો છો જે નિર્ણયો લેવામાં અમારી સહાય કરે છે, જેમ કે જાહેર ચુકાદાઓ, ATO કાર્યવાહી અને દિશાનિર્દેશો.

  તમે અમારી ઑનલાઇન ચેનલો દ્વારા અમારા માટે ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા કોઈપણ દસ્તાવેજોને ઍક્સેસ કરવા માંગતા હો, તો પહેલા અમારો સંપર્ક કરો. માહિતીની સ્વતંત્રતા વિના અમે સામાન્ય રીતે વિનંતી કરેલા દસ્તાવેજોની નકલો પ્રદાન કરી શકીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે, મૂલ્યાંકનની કોઈપણ નવીન સૂચનાઓની કૉપિ નિઃશુલ્ક છે. અમે કોઈપણ તાજેતરના કરવેરાના વળતરની નકલો પણ પ્રદાન કરી શકીએ છીએ, જો કે તેના માટે થોડી ફી હોઈ શકે છે.

  જો તમને લાગે કે માહિતી અપૂર્ણ, ખોટી, જૂની અથવા ગેરમાર્ગે દોરતી હોય, તો તમને અમારી પાસે રહેલી વ્યક્તિગત માહિતી બદલવાની અમને વિનંતી કરવાનો તમને અધિકાર છે.

  અમે તમને કેટલાક દસ્તાવેજોની ઍક્સેસ આપી શકતા નથી કારણ કે તેમને FOI એક્ટમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે - ઉદાહરણ તરીકે, જો ડિસ્ક્લોઝરને તપાસની પૂર્વભૂમિકા અથવા સંભવિત કાયદાના યોગ્ય વહીવટને અટકાવવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે.

  માહિતી વિનંતીઓની સ્વતંત્રતાની કિંમત કાયદા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે.

  વધુ જુઓ:

  વસ્તુઓ બરાબર કરવામાં તમને મદદ કરવી

  અમે તમારા અધિકારો અને અધિકારોને સમજવામાં અને તમારા જવાબદારીઓને પહોંચી વળવામાં સહાય કરવા માટે સચોટ, સુસંગત અને સ્પષ્ટ માહિતી પ્રદાન કરવાનો લક્ષ્ય રાખીએ છીએ.

  તમારી વ્યક્તિગત પરિસ્થિતિઓને અનુરૂપ સલાહ દ્વારા કાયદો સામાન્ય રીતે કેવી રીતે લાગુ થાય છે તે વિશે અમારી માહિતી પ્રકાશિત માહિતીથી સંબંધિત છે.

  તમને લાગે છે કે અમારી પ્રકાશિત માહિતી તમારા સંજોગોને સંપૂર્ણ રૂપે આવરી લેતી નથી અથવા તમે તમારી જરૂરિયાતો માટે કઈ માહિતી યોગ્ય છે તે કાર્ય કરવામાં તમારી સહાય કરવા માટે, તમારા માટે તે કેવી રીતે લાગુ થાય છે, અમારો સંપર્ક કરો અથવા કોઈ વ્યાવસાયિક સલાહકાર છે તેની ખાતરી ન હોય.

  જો અમારી માહિતી ખોટી છે અથવા ભ્રામક છે

  જો તમે અમારી માહિતીને અનુસરો છો અને તે ખોટી અથવા ગેરમાર્ગે દોરતી હોય છે, અને પરિણામે તમે ભૂલ કરો છો, તો અમે તે ધ્યાનમાં લઈએ છીએ કે કોઈ ક્રિયા, જો કોઈ હોય, તો તે જરૂરી છે.

  અમારી માહિતી કેવી રીતે ઍક્સેસ કરવી

  તમે અમારી વેબસાઇટમાંથી માહિતીને ઍક્સેસ કરી શકો છો, અથવા તમારી પાસે પોસ્ટ કરેલા અમારા મુદ્રિત પ્રકાશનોની નકલો મેળવી શકો છો. અમે તમારી માહિતીને ઍક્સેસ કરવા માટે શક્ય તેટલું સરળ બનાવીશું અને તમને અમારો સંપર્ક કરવાની સમકાલીન રીત પ્રદાન કરીશું. તમે કરી શકો છો:

  વધુ જુઓ:

  અમે તમારા વિશેના નિર્ણયોને સમજાવીએ છીએ

  અમે તમારા બાબતો વિશે જે નિર્ણય કરીએ છીએ તે અમે તમને સમજાવીએ છીએ અને તમારા કેસને સંભાળતા ATO ના ક્ષેત્ર માટે સંપર્ક નંબર અથવા ઇમેઇલ સરનામું પ્રદાન કરીશું. અમે અમારા નિર્ણયોને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવીશું. જો તમારી પાસે કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો વિચારો કે અમે ભૂલ કરી છે અથવા અમારા નિર્ણય માટે પૂરતા કારણો આપ્યા નથી, તમારા અથવા તમારા નામાંકિત પ્રતિનિધિને પ્રદાન કરેલી વિગતોનો ઉપયોગ કરીને અમારો સંપર્ક કરો.

  સામાન્ય રીતે, અમે અમારા નિર્ણયને લેખિતમાં સમજાવીએ છીએ. જો અમે તમને તમારા નિર્ણયો મૌખિક રીતે આપીએ, તો અમે તમને તે જ સમયે સમજૂતી આપીશું. કેટલાક ખૂબ જ મર્યાદિત સંજોગોમાં, અમે અમારા નિર્ણયોને સંપૂર્ણપણે સમજાવી શકતા નથી, જો કે અમે હજી પણ જેટલી માહિતી આપી શકીએ છીએ તે પૂરી પાડી શકીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે, જો:

  • અન્ય વ્યક્તિ સામેલ છે, અમારા નિર્ણય વિશેની માહિતી જાહેર કરવાથી તેમની ગોપનીયતા અથવા કર કાયદામાં ગુપ્તતા જોગવાઈઓ ભંગ થઈ શકે છે
  • અમને કપટની શંકા છે, અમે માહિતી પ્રકાશિત કરી શકતા નથી કારણ કે તે અમારી તપાસને જોખમમાં મૂકી શકે છે.

  વહીવટી નિર્ણયો (ન્યાયિક સમીક્ષા) અધિનિયમ 1977 (એડીજેઆર) હેઠળ, તમે તમારી કર બાબતો અંગેના કેટલાક નિર્ણયો માટેનાં કારણોને સેટ કરવા માટે મફત લેખિત નિવેદન મેળવવાના હકદાર છો. આ કાયદો તમામ નિર્ણયોને આવરી લેતું નથી અને કેટલાક મહત્વપૂર્ણ અપવાદો છે - ઉદાહરણ તરીકે, મૂલ્યાંકન વિશેના નિર્ણયો.

  વધુ જુઓ:

  સમીક્ષાના તમારા હકનો આદર કરો

  જ્યારે અમે તમને તમારા બાબતો વિશે નિર્ણય આપીએ છીએ, અમે સમજાવીએ છીએ કે તમે નિર્ણયની સમીક્ષા કેવી રીતે કરી શકો છો અને સમીક્ષાની વિનંતી કરવા માટે સમય મર્યાદા હોય તો.

  જો બહુવિધ સમીક્ષા વિકલ્પો હોય, તો તે કેવી રીતે અલગ છે તે અમે સમજાવીશું. કેટલીક સમીક્ષાઓ, કાયદાના પ્રશ્નો જોઈ શકે છે અને અન્યોએ નિર્ણય લેવામાં આવી શકે છે કે અમે નિર્ણય સુધી પહોંચવામાં સાચી પ્રક્રિયાને અનુસરીએ છીએ.

  શક્ય તેટલી ઝડપથી સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે અમે તમારી સાથે કામ કરીશું. જો અમે કોઈ ભૂલ કરી હોય, તો અમે તેને બંનેને ઓછામાં ઓછા કિંમતે ઠીક કરવા માંગીએ છીએ.

  જો તમે અમને નિર્ણયની સમીક્ષા કરવા માંગો છો, તો અમે પ્રદાન કરીએ છીએ તે સંપર્ક વિગતોનો ઉપયોગ કરો.

  મૂળ નિર્ણયમાં સામેલ કોઈ સ્વતંત્ર અધિકારી સમીક્ષા હાથ ધરશે નહીં.

  જો તમે અમારા સમીક્ષા નિર્ણયથી અસંમત છો, તો તમે સ્વતંત્ર, બાહ્ય સમીક્ષા માટે પૂછી શકો છો. કેટલાક નિર્ણયો માટે, તમારી પાસે વહીવટી અપીલ ટ્રાયબ્યુનલને અરજી કરવાનો અથવા ફેડરલ કોર્ટની અપીલ કરવાની પસંદગી હશે. અમે અમારા મોડેલ કાનૂની જવાબદારીને પૂરી કરીશું જેમાં અદાલતો, ટ્રાયબ્યુનલ્સ, પૂછપરછ, આર્બિટ્રેશન અને અન્ય વૈકલ્પિક વિવાદ રિઝોલ્યુશન પ્રક્રિયાઓ પહેલાં તૈયારી અને કાર્યવાહી શામેલ છે.

  વધુ જુઓ:

  વળતર

  કેટલાક સંજોગોમાં, તમે વળતર મેળવવા માટે હકદાર હોઈ શકો છો. જો તમને લાગે છે કે અમારી ક્રિયાઓએ તમને પ્રત્યક્ષ નાણાંકીય નુકસાન પહોંચાડ્યું છે, તો તમે અમારી વેબસાઇટ પર વળતર માટે કેવી રીતે અરજી કરવી તે અંગે માહિતી ઍક્સેસ કરી શકો છો અથવા 1800 005 172પર અમારી ટોલ ફ્રી વળતર હેલ્પ લાઇનનો સંપર્ક કરી શકો છો.

  વધુ જુઓ:

  ફરિયાદ કરવાના તમારા અધિકારનો આદર કરવો

  જો તમે અમારા નિર્ણયો, સેવા અથવા ક્રિયાઓથી સંતુષ્ટ નથી, અથવા લાગે છે કે અમે ચાર્ટરને અનુસરતા નથી, તો તમે ફરિયાદ કરી શકો છો.

  અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે:

  • તમે સૌ પ્રથમ તમે જે કર અધિકારી સાથે વ્યવહાર કરી રહ્યા છો તેની સાથે તમારી સમસ્યાનું સમાધાન કરવાનો પ્રયાસ કરો (અથવા આપેલ નંબર પર ફોન કરો)
  • જો તમે સંતુષ્ટ ન હોવ, અથવા જો તમને કર અધિકારી સાથે સમસ્યા ઉઠાવવાનું મુશ્કેલ લાગે, તો કર અધિકારીના મેનેજર સાથે વાત કરો
  • જો તમારી ફરિયાદ હાથ ધરવામાં આવે તે રીતે તમે સંતુષ્ટ નથી, તો અમારી ફરિયાદ લાઇન પર ફોન કરો 1800 199 010.

  તમે આ રીતે ફરિયાદ કરી શકો છો:

  અમે ફરિયાદોને ગંભીરતાથી લઇએ છીએ. જો તમે કોઈ સમસ્યા અથવા ફરિયાદો સાથે અમારી પાસે આવો છો, તો અમે તેમને ઝડપથી અને વાજબી રીતે ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરીશું. ફરિયાદો અમને મહત્વપૂર્ણ પ્રતિસાદ પણ પ્રદાન કરે છે અને આપણી સેવાને કેવી રીતે સુધારી શકે તે ઓળખવામાં અમારી સહાય કરે છે.

  વધુ જુઓ:

  કરવેરાના નિરીક્ષક-જનરલ

  જો તમારી પાસે કોઈ ફરિયાદ છે, તો તમારે પહેલાં તેને અમારી સાથે ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. જો તમે અસમર્થ છો, અથવા જો તમે તમારી ફરિયાદ કેવી રીતે હાથ ધરી છે તેનાથી સંતુષ્ટ નથી, તો કરવેરાના ઇન્સ્પેક્ટર-જનરલ તમને મદદ કરી શકે છે.

  આગામી પગલાં:

  તમારા માટે અનુસરવાનું સરળ બનાવવું

  અમે તમારી સાથે તમારા વ્યવહારને સરળ અને શક્ય તેટલી સરળ રૂપે અનુકૂળ બનાવવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ:

  • તમારા જવાબદારીઓ કેવી રીતે પૂરી કરવી અને તેમને સમજવું તમારા માટે સરળ બનાવવું
  • તે તમારા માટે કાર્યક્ષમતા, સમય અને પ્રયાસને ઘટાડવાનું પાલન કરવા માટે સસ્તુ બનાવવું
  • ઉત્પાદનો અને સેવાઓ તૈયાર કરવા કે જે તમને સમજણ આપે અને તમે દરરોજ ઉપયોગમાં લેવાતી સિસ્ટમ્સ સાથે બંધબેસે છે
  • સુસંગત અને સમયસર સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે ડિજિટલ ઉત્પાદનો અને સમકાલીન તકનીકને સુધારવી.

  આ અસરકારક રીતે કરવા માટે:

  • સમુદાય સાથે નિયમિતપણે સલાહ લઇએ છીએ
  • અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓની ડિઝાઇનમાં સમુદાયને સામેલ કરીએ છીએ
  • અનુકૂળ ઉત્પાદો, ડિજિટલ સહિત, જે લોકો તેનો ઉપયોગ કરશે તે જરૂરિયાતો માટે
  • લોકોનો ઉપયોગ કરશે તેવા લોકો સાથે પરીક્ષણ પ્રોટોટાઇપ ઉત્પાદનો અને સેવાઓ.

  જવાબદાર બનવું

  અમે જવાબદાર બનવાની જરૂરિયાત લઈએ છીએ અને આ ચાર્ટરમાં કરવામાં આવેલી પ્રતિબદ્ધતાઓને ખૂબ ગંભીરતાથી પૂરી કરવાની જરૂર છે.

  અમે તમારા બાબતો વિશે નિર્ણય લઈએ, ત્યારે અમે તે નિર્ણય સમજાવીએ છીએ અને તેના સંબંધમાં તમારા અધિકારો અને જવાબદારીઓ વિશે તમને જણાવીશું. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય અથવા વધુ માહિતીની જરૂર હોય તો અમે તમને સંપર્ક વિગતો આપીશું.

  જો આપણે કોઈ સમસ્યાને ઝડપથી ઉકેલી શકતા નથી, તો અમે તમારી પ્રગતિ વિશે તમને જાણ કરીશું. અમે સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે તમામ વાજબી પગલાં લઇએ છીએ.

  અમે અમારી વેબસાઇટ પર સેવા (સમયસરતા) ધોરણો સામે અમારું પ્રદર્શન પ્રકાશિત કરીએ છીએ.

  વધુ જુઓ:

  અમે જે મુદ્દાઓનો સામનો કરી રહ્યા છીએ તેના વિશેની જાહેર વિગતો અને અમારી ક્રિયાઓના પરિણામો વિશે અમે શેર કરીએ છીએ.

  અમે અમારા વ્યવસાયીકરણની દેખરેખ રાખવા માટે અને અમારા ચાર્ટર પ્રતિબદ્ધતાઓ સામે અમે કેવી રીતે પ્રદર્શન કરીએ છીએ તે સમુદાયનું સર્વેક્ષણ કરીએ છીએ.

  અમે સંસદ અને ઓસ્ટ્રેલિયન સમુદાય માટે જવાબદાર છે.

  વધુ જુઓ:

  તમારી જવાબદારીઓ

  અમે તમને અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે:

  સાચા બનો

  ટેક્સ અને સુપરએન્યુએશન સિસ્ટમ્સ તમે સંપૂર્ણ અને સચોટ માહિતી પ્રદાન કરવા પર આધારિત છે. આમાં શામેલ છે:

  • તમારા ટેક્સ વળતર, પ્રવૃત્તિ નિવેદનો અને અન્ય દસ્તાવેજો પરની સાચી માહિતી પ્રદાન કરવી
  • જ્યારે તમે સલાહ લેતા હો ત્યારે સંપૂર્ણ હકીકતો અને સંજોગો પ્રદાન કરવા
  • સચોટ અને પ્રામાણિકપણે પ્રશ્નોનો જવાબ આપવો.

  વધુ જુઓ:

  જરૂરી રેકોર્ડ રાખવા

  કાયદો તમે રાખવા જ જોઈએ રેકોર્ડ્સ સુયોજિત કરે છે.

  સારા રેકોર્ડ રાખવાથી તમે સચોટ ટેક્સ રીટર્ન, પ્રવૃત્તિ નિવેદનો અને અન્ય દસ્તાવેજો તૈયાર કરી શકો છો, તેમજ તમને તમારા નાણાંકીય બાબતોનો ટ્રૅક રાખવામાં મદદ મળશે. સામાન્ય રીતે, તમારા રેકોર્ડ્સ ઇંગ્લીશમાં હોવા આવશ્યક છે અને પાંચ વર્ષ સુધી રાખવું આવશ્યક છે.

  અમે વિવિધ પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને રેકોર્ડ પર માહિતીની શ્રેણી પ્રકાશિત કરીએ છીએ. જો તમને વધુ માહિતી જોઈએ છે, તો અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લો અથવા અમારો સંપર્ક કરો.

  વધુ જુઓ:

  યોગ્ય કાળજી લેવી

  તમે તમારા કરવેરાના વળતર, પ્રવૃત્તિ નિવેદનો અને તમે અમને પ્રદાન કરેલા અન્ય દસ્તાવેજોમાં સંપૂર્ણ અને સચોટ માહિતી પ્રદાન કરવા માટે તમારે વાજબી કાળજી લેવી આવશ્યક છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારે યોગ્ય કાળજી લેવી જ જોઈએ કે જે તમારા સંજોગોમાં વાજબી વ્યક્તિ તેમની ફરજોને પૂરી કરી શકે.

  જો તમે રજિસ્ટર્ડ એજન્ટ સહિત કોઈ અન્ય, તમારી સહાય કરે તો પણ તમે તમારા કામ માટે જવાબદાર છો.

  વધુ જુઓ:

  નિયત તારીખ મુજબ રજુઆત

  કરવેરાના વળતર, પ્રવૃત્તિના નિવેદનો, અન્ય દસ્તાવેજો અને માહિતી ચોક્કસ તારીખો દ્વારા રજિસ્ટર્ડ અથવા પરત કરવી આવશ્યક છે. જો તમને આ તારીખોનું પાલન કરવામાં મુશ્કેલી આવી રહી છે, તો દસ્તાવેજ અથવા માહિતીની બાકી રહે તે પહેલાં અમારો સંપર્ક કરો. તમારા સંજોગોને આધારે, અમે તમને રજુ કરવા માટે વધારાનો સમય આપી શકીએ છીએ.

  જો તમે રકમ ચૂકવણી કરી શકતા નથી, તો પણ તમારે તમારી ટેક્સ રીટર્ન અથવા પ્રવૃત્તિ સ્ટેટમેન્ટ સમયસર નોંધાવવું જોઈએ. અમે તમને વધારાના પગાર ચૂકવવાની મંજૂરી આપી શકીએ છીએ (જુઓ 'નિયત તારીખ દ્વારા ચૂકવણી').

  જો તમે સમયસર રોકશો નહીં તો દંડ લાગુ થઈ શકે છે.

  વધુ જુઓ:

  નિયત તારીખ દ્વારા ચૂકવણી

  તમારે બાકી તારીખ દ્વારા કર અને અન્ય રકમ ચૂકવવાની રહેશે. જો તમને તકલીફ આવી રહી છે, તો તમારી સ્થિતિની ચર્ચા કરવા માટે શક્ય તેટલી વહેલી તકે અમારા સંપર્ક કરો, ચડત તારીખ પહેલાં. વ્યાજ વસૂલ કર્યા વિના ચૂકવવા માટેનો તમારો સમય વધારવો, અથવા હપ્તાઓ દ્વારા ચુકવણી માટે વાટાઘાટ કરવી સંભવ છે. જો તમે વિસ્તૃત ચુકવણીની ગોઠવણમાં પ્રવેશ કરો છો, તો પણ તે સંભવિત છે કે તમારે અગાઉથી મેળવેલ કોઈપણ મોડી ચુકવણી પર વ્યાજ ચૂકવવું પડશે.

  વધુ જુઓ:

  સહકારી બનવું

  અમે સહકારી રીતે તમારી સાથે કામ કરવાનું પસંદ કરીએ છીએ, તમને સ્વૈચ્છિક રીતે તમારા જવાબદારીઓને પહોંચી વળવા સહાય પૂરી પાડશે. જો તમે બિનકાર્યક્ષમ અથવા અવરોધક છો, તો અમારે સખત પગલાં લેવાની જરૂર પડી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, અમારી પાસે ઔપચારિક વપરાશ અને માહિતી એકત્રિત કરવાની શક્તિ છે જેનો ઉપયોગ આપણે જો જરૂરી હોય તો કરીએ છીએ. દંડ લાગુ થઈ શકે છે અને જે લોકો અવરોધક છે તેઓ પર કાર્યવાહી થઈ શકે છે.

  અમે પૂછીએ છીએ કે તમે અમારી સાથે જે અપેક્ષા કરો છો તે જ સૌજન્ય, વિચારણા અને આદર સાથે વર્તશો અને અમને પ્રાપ્ત કરશે. અમે અત્યાચાર અથવા અપમાનજનક વર્તનને આધિન છીએ, તો અમે અમારા સ્ટાફની સલામતી અને સુખાકારી માટે ઇન્ટરવ્યુ અથવા ફોન કૉલને સમાપ્ત કરી શકીએ છીએ.

   Last modified: 30 Nov 2018QC 57511