Macedonian language home page

Overview

Добредојдовте на страницата на Даночната Управа

Овие страници содржат даночни информации кои ќе ви помогнат да ги разберете правата и да ги исполните вашите даночни обврски во Австралија.

Ако сметате дека некои од информациите на оваа страница не се однесуваат на вашите околности, или незнаете како се применуваат, побарајте повеќе информации од нас.

Некои од информациите се прикажани во Portable Document Format (PDF). За да читате или да печатите во PDF форматот, треба да имате Adobe Acrobat Reader вградено во вашиот компјутер. Истиот можете бесплатно да го симнете од интернет местото на Adobe.

Ние сме посветени да ви дадеме корисни информации. Вашите забелешки, мислење и препораки ќе ни помогнат да ги подобриме нашите услуги за подобро да ве опслужуваме вас и вашата заедница. Вашите мислења можете да ги испраќате по е-пошта до diversity@ato.gov.au

Attention

Не ја користите оваа адреса за прашања поврзани со данокот.

End of attention

Ако имате прашања што се однесуваат на данокот јавете се на:

  • Прашања за личниот данок - 13 28 61
  • Прашања за данокот за бизнисите - 13 28 66
  • Прашања за пензиски влогови - 13 10 20

Ако не зборувате добро англиски, а саката да зборувате со Даночната Управа, јавете се на Преведувачката служба на 13 14 50.

    Last modified: 15 Jul 2015QC 17017