Show download pdf controls
 • Tax file number का लागि आवेदन दिनुहोस्

  Tax file number (TFN) कर र सुपर प्रणालीमा तपाईंलाई चिनाउने व्यक्तिगत सन्दर्भ संख्या हो ।

  TFN निःशुल्क प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

  तपाईंको TFN :

  • तपाईंको कर तथा सुपर अभिलेखको महत्त्वपूर्ण भाग हो
  • तपाईंको महत्त्वपूर्ण परिचयपत्र हो - यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ ।
  • तपाईंले आफ्नो नाम बदलेमा, तपाईं अर्को राज्यमा बसाइ सरेमा वा विदेश गएमा पनि आफ्नो TFN सुरक्षित राख्नुहोस् । तपाईंको ठेगाना आदि जस्ता विवरण परिवर्तन भएमा तपाईंले हामीलाई जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ ।

  तपाईंसँग TFN हुनै पर्छ भन्ने छैन तर TFN नहुँदा तपाईंले बढी कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै तपाईं सरकारी सुविधाको लागि आवेदन दिने, विद्युतीय रूपले कर फिर्ता फाराम पेस गर्न वा अष्ट्रेलियाली व्यवसाय संख्या (ABN) प्राप्त गर्न पनि सक्नुहुने छैन ।

  TFN का लागि आवेदन दिनुहोस्

  TFN का लागि आवेदन कसरी दिने भन्ने कुरा तपाईंको परिस्थितिमा भर पर्छ । निम्न स्थिति भएका व्यक्तिहरूले आफूलाई उचित हुने आवेदन प्रक्रियाको पालना गर्नु पर्छ:

  तपाईं आफ्नो आवास स्थितिको बारेमा अनिश्चित हुनुहुन्छ भने निम्न पेज हेर्नुहोस् – कर प्रयोजनका लागि आफ्नो आवास पत्ता लगाउनुहोस्

  तपाईंले पूर्ण आवेदन र आवश्यक कागजात पेस गरेको 28 दिनभित्र तपाईं TFN प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । अझै ढिलो नहोस् भन्नका लागि अर्को आवेदन पेस नगर्नुहोस् । तपाईंको आवेदनका काम गरिँदै गर्दा धैर्य धारण गर्नुहोला । 28 दिनपछि पनि तपाईंले TFN प्राप्त गर्नुभएन भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

  अंग्रेजी बाहेकका भाषाका कागजातहरू

  आफ्नो आवेदनको सन्दर्भमा तपाईंले पेस गर्नुभएका कागजातहरू प्रमाणित गरिएको हुनु पर्छ ।

  तपाईं अंग्रेजी बाहेकका कागजात पेस गर्दै हुनुहुन्छ भने उक्त कागजात मान्यता प्राप्त अनुवादकबाट अनुवाद गराइएको हुनु पर्छ ।

  उक्त अनुवादमा अनुवादकले "सक्कल बमोजिम ठीक र सही छ" लेखी हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्छ ।

  उक्त अनुवादमा अनुवादकले हैसियत जनाउने औपचारिक छाप पनि लगाइएको हुनु पर्छ ।

  अनुवादको साथमा मूल कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त प्रतिलिपिमा प्रमाणित गर्ने व्यक्तिले "सक्कल बमोजिम ठीक र सही छ" लेखी हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्छ ।

  TFN र myGov का विवरणहरू सुरक्षित राख्नु पर्ने

  TFN लगायतका आफ्ना सबै व्यक्तिगत विवरणहरू सुरक्षित राख्नुहोस् र गोपनीयता कायम गर्नुहोस् । जालसाजी गर्ने व्यक्तिसँग तपाईंको नाम, जन्म मिति, ठेगाना, myGov को विवरण वा TFN भएको भने पनि उसले ती विवरणको दुरुपयोग गर्न सक्छ ।

  निम्न लगायतका निश्चित संस्था र व्यक्तिले मात्र तपाईंको TFN माग्ने छन्:

  • ATO
  • Centrelink
  • तपाईंको बैंक
  • तपाईंले रोजगारी सुरु गरेपछि तपाईंको रोजगारदाता
  • सुपर कोश
  • तपाईंको कर एजेन्ट

  आफ्नो TFN गोप्य राख्नुहोस् । तपाईंले माथि उल्लेख गरिएका बाहेकका व्यक्ति वा संस्थालाई आफ्नो TFN दिनु हुँदैन । TFN प्राप्त गरेपछि परिचयको चोरी र जालसाजीबाट बच्न तपाईंले आफ्नो TFN र व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित राख्नु पर्छ ।

  MyGov प्रयोग गरी सुरक्षित तरिकाले सरकारी अनलाइन सेवा प्रयोग गर्न सकिन्छ । myGov खातामा तपाईंका विविध व्यक्तिगत जानकारी हुन्छन् । त्यसैले तपाईंले myGov को लग इन विवरण, पासवर्ड आदि कसैलाई दिनु हुँदैन ।

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  विदेशी राहदानी वाहक, स्थायी आप्रवासी र अस्थायी आगन्तुक

  विदेशी राहदानी वाहक, स्थायी आप्रवासी र अस्थायी आगन्तुकहरू अनलाइनबाट tax file number (TFN) का लागि आवेदन दिन सक्छन् । यसका लागि तपाईं अष्ट्रेलियामा हुनु पर्छ ।

  Department of Home Affairs बाट अनुमति (वैध भिसा) प्राप्त गरेपछि मात्र अस्थायी आगन्तुक वा स्थायी आप्रवासीहरूले अष्ट्रेलियामा काम गर्न पाउँछन् ।

  तपाईं निम्न मापदण्ड पूरा गर्नुहुन्छ भने तपाईं अनलाइनबाट TFN को लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।

  1. तपाईं विदेशी राहदानी वाहक, स्थायी आप्रवासी र अस्थायी आगन्तुक हुनु पर्छ
  2. तपाईं अहिले अष्ट्रेलियामा हुनु पर्छ ।
  3. तपाईंसँग तलको मध्ये कुनै एक भिसा हुनु पर्छ    
   • स्थायी आवास भिसा
   • रोजगारी भिसा
   • विदेशी विद्यार्थी भिसा
   • तपाईंलाई अष्ट्रेलियामा सदाको लागि बस्ने अनुमति दिने भिसा (जस्तै, न्यूजिल्याण्डका नागरिकहरूलाई अष्ट्रेलिया टेक्ने बित्तिकै यस्तो भिसा दिइन्छ) ।
    

  अनलाइन आवेदन दिन तपाईंसँग अनिवार्य रूपले राहदानी वा अन्य यात्रा कागजात हुनु पर्छ । तपाईंसँग वैध भिसा छैन भने तपाईं TFN का लागि आवेदन दिन पाउनुहुन्न ।

  तपाईंले हामीलाई कागजातहरू पठाउनु पर्दैन ।

  TFN का लागि अनलाइन आवेदन दिनुहोस्

  वैध भिसा

  वैध रोजगारी भिसामा निम्न कुराहरू समावेश हुन्छन्:

  • Working holiday makers (subclass 417)
  • Entertainment (subclass 420)
  • Sport (subclass 421)
  • Work and holiday makers (subclass 462) ।

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  शरणार्थी

  शरणार्थीहरू ब्रिजिङ भिसा प्रयोग गर्न सक्छन् । उनीहरूको राहदानी वा यात्रा कागजातको नम्बरलाई ImmiCard नम्बरको रूपमा लिइन्छ । अघिल्ला पहिचान कार्डका हकमा राहदानी वा यात्रा कागजातको नम्बर PLO56 वा PL56 हुने छ ।

  अष्ट्रेलिया नागरिकहरू

  तपाईं अष्ट्रेलियाको नागरिक वा तलको मध्ये कुनै एक मापदण्ड पूरा गर्नुहुन्छ भने तपाईं TFN को लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ:

  • तपाईं अष्ट्रेलियामा जन्मिनुभएको हो
  • तपाईंले अष्ट्रेलियाको नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ
  • तपाईं कर प्रयोजनको लागि अष्ट्रेलिया निवासी हुनुहुन्छ

  तपाईं आफ्नो आवास स्थितिको बारेमा अनिश्चित हुनुहुन्छ भने निम्न पेज हेर्नुहोस् – कर प्रयोजनका लागि आफ्नो आवास पत्ता लगाउनुहोस्

  अबको कदम:

  Australia Post बाट आवेदन दिनुहोस्

  तपाईं अष्ट्रेलियाको नागरिक हुनुहुन्छ भने तपाईं सहभागी Australia Post खुद्रा आउटलेटबाटExternal Link TFN को लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ: Australia Post बाट TFN आवेदन पेस गरेको शुल्क लाग्दैन ।

  तपाईं अष्ट्रेलियाको नागरिक हुनुहुन्छ भने तपाईं निम्न विधि अपनाएर सबैभन्दा सहज रूपले तपाईं TFN को लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ:

  1. अनलाइन फाराम भर्नुहोस्External Link
  2. सन्दर्भ संख्या भएको सारांश प्रिन्ट गर्नुहोस् ।
  3. अन्तर्वार्ताको लागि बुक गर्नुहोस्External Link र अनलाइन फाराम भरेको 30 दिनभित्र सहभागी Australia Post मा गएर अन्तर्वार्ता दिनुहोस् । अन्तर्वार्तामा प्रिन्ट गरिएको सारांश र परिचय पत्रExternal Link लिएर जानुहोस् । तपाईंले अन्तर्वार्ता दिएपछि तपाईंले Australia Post मा आफ्नो आवेदनमा हस्ताक्षर गर्नु पर्ने हुन्छ ।

  Services Australia केन्द्रबाट आवेदन दिनुहोस्

  तपाईं Services Australia को ग्राहक हुनुहुन्छ र TFN Australia Post बाट आवेदन दिन सक्नुहुन्न भने तपाईं Services AustraliaExternal Linkकेन्द्रमा व्यक्तिगत रूपमा गई कागजी Tax file number - application or enquiry for individuals (NAT 1432) (कर फाईल नम्बर्सरी - व्यक्तिको लागि आवेदन वा सोधपुछ) फाराम भरेर पनि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।

  तपाईंले Services Australia लाई ATO बाट आफ्नो TFN प्राप्त गर्नु अनुमति दिनुभएको छ भने TFN चाहिनुको कारणमा Services Australia (Centrelink) लाई दिन नामक विकल्प छान्नुहोस् ।

  तपाईंको TFN तयार भएपछि हामी सो TFN Services Australia लाई पठाउने छौँ ।

  हुलाकबाट आवेदन दिनुहोस्

  तपाईं सहभागी Australia Post को रिटेल आउटलेटमा अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन सक्नुहुन्न वा तपाईं Services Australia को ग्राहक हुनुहुन्न भने तपाईंले कागजी फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ ।

  तपाईं निम्न तरिकाबाट फाराम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ:

  • अनलाइनबाटExternal LinkTax file number – application or enquiry for individuals (NAT 1432) (कर फाईल नम्बर्सरी - व्यक्तिको लागि आवेदन वा सोधपुछ) अर्डर गरेर
  • हप्ताको सातै दिन 24 घण्टा उपलब्ध खुला रहने टेलिफोन 1300 720 092 मा सम्पर्क गरेर । तपाईं अंग्रेजी बाहेकका भाषा प्रयोग गरेर हामीसँग बोल्न चाहनुहुन्छ भने Translating and Interpreting Service को टेलिफोन 13 14 50 मा सम्पर्क गरी दोभाषे सेवा लिन सक्नुहुन्छ ।

  फाराममा सूचीकृत ठेगानामा TFN आवेदन र परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पठाउनुहोस् ।

  नोट: आफ्ना सक्कल कागजात हामीलाई नपठाउनुहोस् - हामी ती कागजातहरू तपाईंलाई फिर्ता गर्न सक्दैनौं ।

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  अष्ट्रेलिया बाहिर बस्ने मान्छेहरू

  अष्ट्रेलिया बाहिर बस्ने मान्छेहरूले रोक्का कर अष्ट्रेलियाली बैंकबाट प्राप्त गर्न वा अष्ट्रेलियामा लगनी गरेको सेयरको लाभांश प्राप्त गर्न tax file number (TFN) का लागि आवेदन दिनु पर्ने हुन्छ ।

  तपाईं कर प्रयोजनका लागि अष्ट्रेलियाको विदेशी निवासी हुनुहुन्छ र तपाईं अष्ट्रेलियाली श्रोतबाट व्याज, लाभांश वा रोयाल्टी मात्र प्राप्त गर्नुहुन्छ भने तपाईंले TFN बनाइरहनु पर्दैन ।

  तपाईंको भुक्तानीकर्ताले रोक्का गर्नु पर्ने करको दर थाहा पाउन ब्याज, अनफ्र्याङ्क्ड लाभांश र रोयाल्टी हेर्नुहोस् ।

  तपाईं निम्न अवस्थामा TFN का लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ:

  • तपाईं अष्ट्रेलियाली श्रोतबाट घर भाडा जस्ता ब्याज, लाभांश वा रोयाल्टी बाहेकका आम्दानी प्राप्त गर्नु हुन्छ भने
  • अष्ट्रेलियाली व्यवसायबाट आय आर्जन गर्नुहुन्छ भने
  • तपाईंको जीवनसाथी अष्ट्रेलियाली नागरिक हुनुहुन्छ र उहाँ पारिवारिक कर सुविधाको लागि आवेदन दिँदै हुनुहुन्छ भने वा शिशु -स्याहार अनुदान वा शिशु -स्याहार अनुदान
  • तपाईं निम्न प्रकारको अष्ट्रेलियाली सुपर कोशको सदस्य हुनुहुन्छ भने      
   • तपाईंले सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने सुपर कोश
   • तपाईंले योगदान दिन चाहेको सुपर कोश
   • तपाईंको पक्षबाट योगदान गरिने सुपर कोश
    
  • अष्ट्रेलियाली कर फिर्ता फाराम पेस गर्नु पर्ने वा अष्ट्रेलियाली व्यवसाय संख्या (ABN) को लागि आवेदन दिनु पर्ने सुपर कोश

  अबको कदम:

  तपाईंले आफ्नो परिचय पुष्टि गर्न आफ्नो परिचय पत्रको प्रमाणित कपी पनि पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । आफ्ना सक्कल कागजात हामीलाई नपठाउनुहोस् । हामी ती कागजातहरू तपाईंलाई फिर्ता गर्न सक्दैनौं । फाराममा उल्लिखित ठेगानामा आफ्नो फाराम र कागजात पठाउनुहोस् ।

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

   Last modified: 06 Oct 2021QC 66605