Show download pdf controls
 • तपाईंले घटाउन मिल्ने खर्चहरू

  कर फिर्ता फाराम भर्दा तपाईं केही खर्च घटाएर कर तिर्न सक्नुहुन्छ । यी खर्चमा तपाईंले आय आर्जन गर्दा गरेको प्रायजसो खर्चहरू समावेश हुन्छन् ।

  यो पृष्ठमा:

  रोजगारीसम्बन्धी खर्चहरू

  रोजगारीसम्बन्धी खर्च कट्टा गर्न:

  • तपाईंले आफैँ खर्च गरेको हुनु पर्छ र तपाईंले सो खर्च बापत भुक्तानी प्राप्त गरेको हुनु हुँदैन
  • तपाईंले यो खर्च आय आर्जन गर्ने प्रयोजनका लागि गरेको हुनु पर्छ
  • तपाईंसँग सम्बन्धित खर्चको अभिलेख वा प्रमाण (बिल आदि) हुनु पर्छ

  तपाईंले गरेको खर्च रोजगारी र व्यक्तिगत दुवै प्रयोजनसँग सम्बन्धित छ भने तपाईं रोजगारी प्रयोजनका लागि गरेको खर्च मात्र घटाउन पाउनुहुन्छ । तपाईंको रोजगारदाताले भर्पाई गरिसकेका खर्च घटाउन मिल्दैन ।

  तपाईंलाई आफ्नो रोजगारदाताले तपाईंले गरेको खर्चको भर्पाई गरिदिन्छन् जस्तो लाग्छ भने पनि तपाईंले हामीलाई ती खर्चको विवरण दिनु पर्छ ।

  तपाईं आफ्नो रोजगारीसँग सम्बन्धित निम्न लगायतका खर्च कटौती गर्न सक्नुहुन्छ:

  क्याजुअल कर्मचारीसहितका कर्मचारीहरू जुन वर्ष रोजगारीसम्बन्धी खर्चहरू भएको हो त्यही वर्ष ती खर्च कटौती गरेर कर तिर्न सक्छन् । अर्थात् तपाईंले जुनदेखि काम गर्न थाल्नुभयो भने तपाईं जुनमा भएको रोजगारीसम्बन्धी खर्च कट्टा गर्न पाउनुहुन्छ । तपाईंले आफ्नो रोजगारीको तलव अर्को वर्ष प्राप्त गर्नु हुन्छ भने पनि यही नियम लागू हुन्छ ।

  तपाईं आफ्नो रोजगारमा सहयोग गर्ने सहयोगी नियुक्त गर्नु भयो भने तपाईं सो सहयोगीलाई दिएको तलव कट्टा गर्न पाउनु हुन्न ।

  अन्य खर्चहरू

  तपाईं निम्न खर्च कटौती गर्न सक्नुहुन्छ:

  पेसा र उद्योग-विशेष मार्गदर्शन

  पेसा र उद्योग-विशेष मार्गदर्शनले आय, भत्ता र तपाईंले कट्टा गर्न मिल्ने रोजगारीसम्बन्धी खर्चको बारेमा जानकारी प्रदान गर्छन्

  निम्न भिडियो हेर्नुहोस् सही रकम कटौती गर्नुहोस्

  This video shows how to get your deductions right.

  Media: Get your deductions right
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiubgwof44External Link (Duration: 1:08)

  आफ्ना खर्चहरूको व्यवस्थापन गर्ने तरिका

  तपाईंले प्रायजसो खर्चको अभिलेख राख्नु पर्ने हुन्छ ATO एपमा रहेको myDeductions टुलको प्रयोग गरी एकै ठाउँमा रोजगारीसम्बन्धी खर्च र साधारण खर्चको अभिलेख राख्नुहोस् । यसमा जुन सुकै ठाउँबाट अभिलेख राख्न सकिन्छ र यसको सहायताले कर फिर्ता फाराम भर्न पनि सहज र चाँडो हुन्छ ।

  तपाईं निम्न काम गर्न myDeductions टुलको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:

  • आफ्नो अभिलेख अपलोड गर्न
  • myTax फिर्ता फाराम प्रि-फिल गर्न (स्वत: भर्न)

  तपाईं पञ्जीकृत कर एजेन्टको सेवा लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईं ती एजेन्टलाई आफ्नो अभिलेखको एक प्रति इमेलबाट पठाउन सक्नुहुन्छ । ती एजेन्ट आफ्नो सफ्टवेयरबाट पनि तपाईंले अपलोड गर्नुभएको अभिलेख हेर्न सक्छन् ।

  myDeductions अभिलेख टुलले तपाईंलाई निम्न कुराको अभिलेख राख्न सहयोग गर्छ:

  • रोजगारीसम्बन्धी खर्चहरू (कारबाट गरिने भ्रमण सहितका)
  • ब्याज र लाभांश कट्टी
  • उपहार र दान
  • करसम्बन्धी गतिविधि व्यवस्थापन गर्दा लागेको रकम
  • एकलौटी व्यवसायको आय तथा व्यय
  • अन्य खर्चहरू

  निम्न भिडियो हेर्नुहोस् myTax मा कटौती गर्ने शीर्षक थप्ने र समीक्षा गर्ने तरिका

  This video shows how easy it is to keep your records using myDeductions.

  Media: How to add and review deductions in myTax
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiuboi3ynbExternal Link (Duration: 2:53)

   Last modified: 22 Jul 2021QC 66399