Show download pdf controls
 • तिर्नको लागि सहयोग

  यदि तपाईले समयमै तिर्न सक्नु हुन्न भने, हामी मद्दत गर्न सक्दछौं।

  यदि तपाईले तिर्नुपर्ने मिति भित्रमै तर्न नसक्नु भएपनि, तपाईले अझै पनि कृयाकलाप विवरण र कर फिर्ती समयमै पेश गर्नु पर्दछ। तपाईले समयमै पेश गर्न असफल हुनु भएको जरिवाना तिर्नबाट बच्नुहुनेछ र यसले हामीलाई दर्शाऊँदछ कि तपाईको आफ्नो जिम्बेवारी प्रति सजग हुनुहुन्छ र तपाईले आफुले सक्दो प्रयास गरिरहनु भएको दर्शाऊँदछ।

  निम्न कुराहरुको बारेमा पत्ता लगाउनुहोस्ः

  यसमा पनि हेर्नुहोलाः

  भुकतानिको किस्ता

  यदि तपाईले तिर्नु पर्ने समयमा तिर्न सक्नु हुन्न भने, तपाईले किस्ता किस्तामा भुक्तानी गर्न भुक्तानीको किस्तावन्दी गर्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईले होसियारपूर्वक योजना गर्नु पर्दछकी आफुले नियमित रुपमा कति रकम तिर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो भविष्यको जिम्बेवारीहरु पनि पुरा गर्न सक्नुहुनेछ भनेर।

  तपाईले हाम्रो किस्तावन्दी भुक्तानी योजना अनुमानक प्रयो गरेर आफ्नो परिस्थिती अनुकुल कति तिर्न सक्नुहुनेछ भनेर भुक्तानीको योजनाका शर्तहरु ख्याल गर्दै र तपाईले कति छिटो कर्जा भक्तानी गर्नु सक्नुहुनेछ, तपाईलाई कति व्याज लगाईनेछ हिसाव गर्न सक्नुुहुनेछ।

  भुक्तानी योजनाको व्यवस्था

  भुक्तानीको योजना व्यवस्था गर्ने सजिलो उपाए हाम्रो अनलाई सेवा प्रयोग गरेर हो, जुन दिनको २४ घण्टानै उपलब्ध छन्। हाम्रो अनलाई सेवाको प्रयोग गर्न तपाईले myGov खाता ATO संग लिंङ्क गर्नु पर्दछ।

  तपाईले भुक्तानीको योजना सेवा प्रयोग गर्नकोलागि यदि तपाई निम्न कुराहरुमा पर्नु हुन्छ भने योग्य हुन सक्ने संभाव्यता छः

  • एउटा व्यक्ती वा एकलौटी उद्यमी हुनुहुन्छ
  • करको रकम वा कृयाकलाप विवरणको रकम $१००,००० वा त्यो भन्दा कम छ भने।

  ढिला भएको भुक्तानी र किस्ता गरेर भुक्तानी गर्नकोलागि तपाईले हाम्रो अटोमेटेड फोन सेवा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले हाम्रो अटोमेटेड फोन सेवा पनि प्रयोग गरेर किस्ता गरेर भुक्तानी गर्न असफल हुनुभएमा, तपाईलाई व्यक्ती संग सम्पर्क गराईनेछ जसले तपाईलाऐ मद्दत गर्न सक्नेछन्।

  अर्को कदमहरुः

  • तपाईले थेग्न सक्ने योजनाको लागि किस्तावन्दी भुक्तानी योजना अनुमानक प्रयोग गर्नुहोला।
  • Log in or create a myGovExternal Link खाता खोल्नको लागि लगईन गर्नु होला र ATO संग लिंङ्क गर्नुहोला
  • हाम्रो अटोमेटेड सेवामा फोन गर्नुहोला  
   • व्यक्तिगतको लागि फोन 13 28 65
   • व्यवशायको लागि फोन 13 72 26.
    

  दर्तित अभीकर्ताकहरु

  दर्तित कर र BAS अभीकर्ताकहरुले अनलाई सर्भिसेस फर एजेन्टस् प्रयोग गरेर भुक्तानीको किस्ताको व्यवश्था गर्न सक्दछन्। वैकल्पिक रुपमा उनिहरुले कर अभिकर्ताExternal Link वा BAS अभिकर्ता पोर्टलExternal Link मेल प्रयोग गरेर पनि भुक्तानीको किस्ताको व्यवश्था गर्न सक्दछन्।

  पोर्टल मेलमा निम्न विवरणहरु अनिवार्य रुपमा संलग्न भएको हुनु पर्दछः

  • शिर्षकः कर्जा र पेश(लजमेन्टस्)
  • विषयः भुक्तानी किस्ताको अनुरोध
  • ग्रहाकको किस्तावन्दी भुक्तानी योजनाको, सहित      
   • भुकतानिको किस्ता
   • भुक्तानी आवृत्ति
   • भुक्तानी तरिका
   • अनुरोध को कारण
   • फेरी फेरी पनि यस्तो नहुनकलागि चालेको कदमहरु।
    

  $१००,००० भन्दा बढीको कर्जा

  यदि तपाईो $१००,००० भन्दा बढीको कर्जा छ भने, तपाईको भुक्तानीको विक्लपको बारेमा छलफल गर्नको लागि हामीलाई १३ ११ ४२ मा कार्यालय खुल्ले समय मा फोन गर्नुहोल।

  यदि तपाई सहि कुरा गर्न चाहानुहुन्छ भने, हामी यहाँहरुको परिस्थिती बुझ्नकोलागि प्रतिवध्द छौं र जहाँ सम्म सहज हुन्च त्यहाँ हामी यहाँहरुलाई मद्दत गर्नेछौं।

  हामी यहाँहरुको वित्तिय र परिस्थितीको बारेमा अत्याधिक ज्ञान हासिल गर्न चाहान्छौं तसर्थ हामी तपाईहरु संग काम गरेर भुक्तानीको किस्तावन्दी योजना जुन तपाईले थेग्न सक्नुहुनेछ र हामी दुवैलाई सुहाऊँदो रुपमा तय गर्न सक्दछौं। व्यवशायहरुले उनिहरुको व्यवशाय सफतभएको देखाउनु पर्ने हुन सक्दछ।

  तपाईले किस्ताबन्दी भुक्तानीको व्यवस्था ढिलो तिर्ने वा किस्तामा तिर्ने बनाउनु भएतापनि, नतिरेको कर्ताजामा व्याज लागि रहनेछ।

  टिप्पणी: यदि तपाईले भुक्तानीको योजनामा रहन नसक्नु भयो भने, हामी नयाँ योजनामा सहमत हुनुभन्दा पहिला कडा प्रकृयाहरुमा सहमत हुन लगाउन सक्नेछौं। उदारहणको लागि, हामी तपाईलाई बढी अग्रीम भुक्तानीको माग गर्न सक्दछौं वा भुक्तानी डाईरेक्ट डेबिट बाट तिर्ने वा दुबै लागू गर्नको भन्न सक्दछौं।

  यसमा पनि हेर्नुहोलाः

  भुकतानिको किस्ता पक्का गर्नुहोला

  यदि हामीले तपाई संग कर्जाको बारेमा सहमत हुन असफल भएमा, हामी तपाईबाट धरौटी स्वीकार्न पनि बिचार गर्नेछौं जहाँ तपाईले कर्जा भुक्तानीको लागी थप समयको माग ग्रनु भएको खण्डमा, वा जहाँ तपाई कर्जा किस्ताबन्दी रुपमा तिर्ने निरण्य गर्नु भएमा।

  हाम्रो स्वीकार्य धरौटीहरुमाः

  • घरमा रजिष्टरर्ड मोर्टगेज
  • अष्ट्रेलियाको बैंङ्कबाट बिना शर्तको बैंङ्क ग्यारेन्टी

  यसमा पनि हेर्नुहोलाः

  विपद्दी र गम्भिर कठिनाई

  प्राकृतिक विपद्दी

  यदि तपाई प्राकृतिक विपद्दीबाट पिडित हुनुभएको छ भने, जस्तै डढेलोआहगागी, आंधी वा बाढी, हामी तपाईको करको मामिला सुल्झाऊन जब तपाई तयार हुनुहुन्छ तपाईलाई सहयोग गर्नेछ।ौं बिपत्ती संग सामना गर्ने मा हेर्नुहोला वा हामीलाई 1800 806 218 मा फोन गर्नुहोला

  यसमा पनि हेर्नुहोलाः

  गम्भिर कठिनाई

  हामी केही वा सबै कर्जा बाट मुक्त गरिदिन सक्दछौं। यदि तपाईंको कर कर्जा भुक्तानी गर्न तपाईंलाई गम्भीर कठिनाईको छ भने, उदाहरणको लागि, तपाईं तपाईंको वा तपाईंको परिवारको लागि खाना र आवास प्रदान गर्न सक्षम हुनुहुन्न, हामीलाई आफ्नो परिस्थितिमा छलफल गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्।

  यसमा पनि हेर्नुहोलाः

  HELP र SFSS

  यदि तपाईंको करसूचना मूल्यांकनले अनिवार्य उच्च शिक्षा ऋण कार्यक्रम (HELP) वा विद्यार्थी वित्तीय अनुपालन योजना (SFSS) को कारणले गर्दा, तपाईंलाई गम्भिर कठिनाई भएमा यसले त्यसलाई स्थगित गर्न निवेदन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले अनिवार्य भुक्तान नगर्न यदि तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ की तपाईको अन्य विशेष कारणहरू छन् भने, तपाइँ यसलाई स्थगित गर्न पनि लागू गर्न सक्नुहुन्छ।

  अर्को कदमहरुः

  व्यवशायको लागि मद्दत

  त्यहाँ तपाईंको करको बारेमा माथि रहनका लागि थुप्रै अनलाइन स्रोतहरू र सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:

  कृयाकलाप विवरण कर्जाको लागि व्याज रहित भुक्तानी योुजना

  यदि तपाइँ कृयाकलाप विवरण कर्जाक भएको लघु व्यवशाय हुनुहुन्छ भनेे, तपाईं यसलाई १२ महिना भन्दा बढी ब्याज-मुक्त गर्न सक्षम हुन सक्नुहुनेछ।

  योग्यता

  यदि तपाईको व्यवशायको निम्न परिस्थिती छ भने तपाईले व्याज रहित किस्ताबन्दी भुक्तानीको योजनाको लागि पनि योग्य हुन सक्ने सम्भावना हुन सक्दछः

  • वार्षिक आय $२० लाख भन्दा तल
  • हालसालको कृयाकलाप कर्जा $५०,००० वा त्यो भन्दा कम, जुनचाँही १२ महिना भन्दा थोरै समय नतिरेको भएमा
  • राम्रो भुक्तानी र कर पेश गरेको ईतिहास, लगाएत    
   • बिगत १२ महिनामा १ भन्दा कम किस्ता बन्दी योजनामा समयमै पैसा नतिरेको भएमा
   • कृयाकलाप विवरण पेश नगरेको अवस्था नभएको
    
  • साधारण व्यवशायिक तरिकाले वित्त(जस्तै ऋण) हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा
  • निरन्तर रुपमा सफल हुने देखाउन सक्षम।

  कसरी काम गर्दछ

  तपाईले १२ महिना भित्रमा डाईरेक्ट डेबिट द्वारा कर्जा भुक्तानी गरिसकेको हुनुपर्नेमा मञ्जुर हुनुभएको। यद्यपी तपाईले व्याज लाग्नेछ भनेर चिठ्ठी प्राप्त गर्नु भएतापनि, तपाईले भुक्तानीको किस्ता पुरा गर्नु भएमा व्याज मिनाह गरिनेछ।

  तपाईले कर्जा तिरिरहनु हुँदाः

  तपाईले अनिवार्य रुपमा तपाईको अन्य कर भुक्तानी र पेश गर्नुपर्ने जिम्बेवारी बहन गरेको हुनुपर्दछ।

  टिप्पणी: यदि तपाईले भुक्तानी योजना मा तिर्न असफल हुनुभएमा, व्याज रहित समय अन्त हुनेछ र भुक्तानीको योजना पनि रद्ध हुन सक्दछ।

  यदि तपाई पहिलेनै भुक्तानी योजनामा हुनुहुन्छ भने

  तपाईले पहिलाको भुक्तानी योजना परिवर्तनको व्याज रहित भुक्तानी योजनाको लागि भन्न सक्नुुनेछ यदि योग्यताको शर्त पुरा गर्न सक्नुभएमा।

  यदि तपाईंको अनुरोध स्वीकृत भयो भने, हामी तपाईंको अघिल्लो योजना रद्द गर्दछौं ब्याज-रहित अवधि तपाईंले नयाँ योजनामा ​​प्रविष्ट गर्नुभएको मितिबाट सुरु हुनेछ।

  यदि तपाईंको ऋण बाह्य सङ्कलन एजेन्सीसँग छ भने, तपाईंलाई उनिहरु संँग कुराकानी गर्न आवश्यक छ।

  अर्को कदमहरुः

  • तपाईले थेग्न सक्ने योजनाको लागि किस्तावन्दी भुक्तानी योजना अनुमानक प्रयोग गर्नुहोला।
  • हामीलाई 13 28 66 मा (बिहान ७ बजे देखी दिऊँसो ६ बजे कार्यालय का दिनहरुमा) भुक्तानिको किस्ताबन्दी तय गर्न फोन गर्नुहोला।

  व्यवशायको स्थितीको मूल्याङ्कन

  यदि तपाइँ हामी संग ऋणको बारेमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ भने, हामीलाई तपाईंले तपाईको व्यवशाय सहज रहेको देखाउन आवश्यक हुन सक्छ। व्यवशायको व्यवहार्यताको मूल्यांङ्कन गर्दा, हामी उनिहरुको ऋण तिर्ने र भविष्यका र प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने क्षमतालाई हेर्छौं। मूल्यांङकनमा बृहत प्रकारका संकेतहरुलाई स्वीकार गरिन्छ, जसमाः

  • सकल मार्जिन
  • नगदको अवस्था
  • सम्पती/ऋण को अव्सथा (कामचलाउको पैसा समेत गरेर)
  • तरलता
  • लिने / दिने अवस्था
  • अनुदानको उपलब्धता

  यदि तपाइँलाई व्यवशायको व्यवहार्यता देखाउनकोलागि भनियो भने, तपाइँले एक सहमत समय भित्र निम्न जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक छ:

  • जतिसक्दो छोटो समयमा सम्पूर्ण कर्जा तिर्नको लागी, साथमा भविष्यका सम्पूर्ण कर दायित्वहरुलाई अनुमति दिईएको मिति भित्रै तर्नु पर्नेछ
  • कर्जा कसरी बढ्यो त्यसको कारण
  • कर्जा नबढाउनको लागि के कदम चालिएको थियो (उदारहणको लागि, ऋण निवेदन)
  • हालसालका बैंक वा वित्तीय संस्था खाताको ष्टेटमेन्स्
  • हाल सम्मको निम्न कागजातहरू र दुईवटा पछिल्ला आर्थिक वर्षका कागतजातहरू    
   • विस्तृत लाभ र हानि विवरण वा आर्थिक कृयाकलापका विवरणहरु
   • बिष्तृत व्यालाेन्स सिट वा आर्थिक स्थितीको विवरण
    
  • टर्म कर्जा, भाडा खरीद र पट्टे सुविधा सहित कुनै पनि ओभरड्राफ्ट वा ऋण सुविधाको विवरण (प्रत्येक ऋण प्रतिबद्धताको लागि मासिक भुक्तान रकम र ओभरड्राफको सीमा)
  • म्याद पुगेको तिर्नुपर्ने रकमको तालिका
  • म्याद पुगेको लिनुपर्ने रकमको तालिका
  • अरु कुनैपनि जानकारीहरु जुन तपाईको निवेदन मूर्याङकन गर्न मद्दत गर्नेछ।

  अर्को कदमहरुः

  दर्तित अभीकर्ताकहरुको लागि मद्दत

  हामीकहाँ रजिष्टर्ड एजेन्टको लागि निम्न अनलाई श्रोतहरु छन्ः

  अर्को कदमहरुः

  • रजिष्टर्ड एजेन्टहरुले उनिहरुको ग्रहाकको परिस्थितीको बारेमा छलफल गर्नकोलागि 13 72 86 मा फोन गर्न सक्दछन् – हाम्रो fast key code guide प्रयोग गरेर सहि ईलाकामा सम्पर्कित हुनुहोला।
   Last modified: 11 Jul 2019QC 59643