Show download pdf controls
 • कर फिर्ता फाराम पेस गर्ने तरिका

  तपाईं myTax प्रयोग गरी अनलाइनबाट यो कर फिर्ता फाराम पेस गर्न सक्नुहुन्छ वा कुनै मान्यता प्राप्त कर एजेन्टलाई आफ्नो तर्फबाट फाराम पेस गर्न लगाउन सक्नुहुन्छ । कर फिर्ता फाराममा 1 जुलाई र 30 जुन बीचको आर्थिक गतिविधि समावेश हुन्छ । तपाईं आफ्नो कर फिर्ता फाराम पेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले 31 अक्टोबरसम्ममा यो काम गरिसक्नु पर्छ ।

  कर फिर्ता फाराम पेस गर्दा तपाईंले आफ्नो आय र कुनै खर्च छ भने सो खर्चको विवरण पेस गर्नु पर्ने हुन्छ ।

  यो पृष्ठमा:

  पेस गर्ने विकल्पहरू

  तपाईं कर फिर्ता फाराम पेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं आफ्नो परिस्थितिअनुसार तलका मध्ये कुनै एक विकल्प प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

  निम्न काम कसरी गर्ने भन्ने बारेमा थप जान्नुहोस्:

  तपाईंले कर फिर्ता फाराम पेस गरिसकेपछि तपाईं हाम्रो सेल्फ सर्भ सुविधाको प्रयोग गरी आफ्नो कर फिर्ता फारामको स्थिति जाँच्न सक्नुहुन्छ

  तपाईं कर फिर्ता फाराम पेस गर्ने सहायता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने कर फिर्ता फाराम पेस गर्ने सहायता र समर्थन नामक पेज हेर्नुहोस् ।

  तपाईंले पेस गर्नु पर्ने जानकारी

  कर फिर्ता फाराम पेस गर्नुअघि यस पटक नियममा के कस्तो परिवर्तन भएको छ हेर्नुहोस् ।

  हामी कर फिर्ता फाराम पेस गर्नुअगाडि तलका सबै जानकारी वा विवरण संकलन गर्ने सिफारिस गर्छौँ । तपाईंसँग निम्न कुराहरू हुनुपर्छ:

  • बैंक खाताको विवरण (BSB र खाता नम्बर)
  • आयको विवरण वा तपाईंका सबै रोजगारदाताहरूले प्रदान गरेको भुक्तानीको सारांश
  • Centrelink (Services Australia) बाट प्राप्त हुने भुक्तानी सारांश
  • तपाईंले आयमा कट्टा गर्न चाहनुभएको खर्चको बिल वा विवरण
  • तपाईंको श्रीमान् वा श्रीमती (हुनुहुन्छ भने) को आयको विवरण
  • (तपाईंले स्वास्थ्य बीमा लिनुभएको छ भने) सो बीमाको विवरण

  तपाईं myTax प्रयोग गरी अनलाइनबाट कर फिर्ता फाराम पेस गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी तपाईंको प्रायजसो जानकारी अग्रिम रूपमा भरिदिन्छौं (pre-fill) अनलाइनबाट पेस गर्न तपाईंले आफ्नो myGov खाता ATO सँग लिंक गर्नु पर्ने हुन्छ ।

  अबको कदम:

  कर फिर्ता फाराम पेस गर्ने म्याद

  तपाईं आफै कर फिर्ता फाराम पेस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले अक्टोबर 31 भित्र यो काम गरिसक्नु पर्छ ।

  31 अक्टोबर बिदाको दिन परेमा तपाईंले 31 अक्टोबरपछि कार्यालय लागेको पहिलो दिन आफ्नो कर फिर्ता फाराम पेस गर्नु पर्ने हुन्छ ।

  तपाईंले पञ्जीकृत कर एजेन्टको सेवा लिँदा नियम अलिक फरक हुन्छ । कर एजेन्टको फाराम पेस गर्ने विशेष समयतालिका हुन्छ र उनीहरू 31 अक्टोबरपछि पनि कर फिर्ता फाराम पेस गर्न पाउँछन् । तपाईं कर एजेन्टको सेवा लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंले ती एजेन्टलाई 31 अक्टोबरअगाडि सम्पर्क गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।

  तपाईं आफ्नो कर तिर्न सक्नु हुन्न वा 31 अक्टोबर सम्ममा फाराम पेस गर्न सक्नु हुन्न भने हामीलाई सकेसम्म चाँडो सम्पर्क गर्नुहोस्

  तपाईंले आफैले कर फिर्ता फाराम पेस गर्नुभयो र तपाईंले कर बिल तिर्नु पर्ने भयो भने तपाईंले निम्न मितिमा फाराम पेस गरेको भए पनि तपाईंले सो बिलको भुक्तानी 21 भित्र गरिसक्नु पर्छ ।

  • 1 जुलाई र 31 अक्टोबरको बीचमा
  • 31 अक्टोबर पछि

  तपाईंले म्यादभित्र फिर्ता फाराम पेस गर्न सक्नुभएन भने

  तपाईंले म्यादभित्र फिर्ता फाराम पेस गर्न सक्नुभएन भने पनि सकेसम्म चाँडो कर फिर्ता फाराम पेस गरिसक्नु पर्छ ।

  तपाईंलाई आफूले कर तिर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ भने कर फिर्ता फाराम पेस गर्न ढिलाइ नगर्नुहोस् । तपाईंले कर फिर्ता फाराम ढिलै पेस गर्नुभएको भए पनि आफैँले यो फाराम पेस गर्दा तपाईंले कर 21 नोभेम्बर सम्ममा तिरिसक्नु पर्ने हुन्छ । तपाईंले यो अवधि सम्ममा कर तिरिसक्नुभएन भने तपाईंले करको ब्याज पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

  तोकिएको समयमा कर तिर्न सक्नुहुन्न भने तपाईं निम्नअनुसार किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ:

  • कर रकम $100,000 वा सो भन्दा कम हुँदा अनलाइनबाट - तपाईंसँगATO सँग लिंक भएको myGov खाता हुनु पर्छ
  • कर रकम $100,000 वा सो भन्दा कम हुँदा स्वचालित टेलिफोन सेवामार्फत्
  • फोनबाट, कर रकम $100,000 भन्दा बढी छ भने हामीलाई टेलिफोन गर्नुहोस् । हामी तपाईंको परिस्थितिअनुसार किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न सक्छौँ ।

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

   Last modified: 10 Jan 2022QC 59829