Show download pdf controls
 • JobKeeper Payment

  यो कागजात सारांश मात्र हो ।

  हामी यो वेबसाइटमा रहेको JobKeeper Payment सम्बन्धी जानकारी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने छौँ । कुनै कुनै जानकारी अद्यावधिक गर्ने अंग्रेजी भाषा पनि प्रयोग गर्न सकिने छ ।

  अतः उक्त जानकारी पढ्न तथा बुझ्न तपाईंले अरूको सहयोग लिनु पर्ने हुन सक्छ । 

  This translated information is a summary only. We are making regular updates to the JobKeeper Payment information on this website and some updates may be in English. You may need to ask someone to help you read this information.

  अझै बढी अष्ट्रेलियालीहरूलाई बेरोजगार हुन नदिने प्रयोजनका लागि coronavirus प्रभावित व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्न सरकारले JobKeeper Payment scheme ल्याएको छ ।

  योग्य रोजगारदाताहरू JobKeeper payment प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले उनीहरूलाई आफ्ना योग्य कर्मचारीलाई प्रत्येक दुई हप्तामा कम्तीमा $1,500 (करसहितको) बराबरको तलव प्रदान गर्न सक्षम पार्छ । अब ATO को Business Portal बाट JobKeeper payment का लागि आवेदन दिन मिल्छ ।

  रोजगारदाताहरूलाई योग्य कर्मचारीलाई दिने प्रयोजनका लागि प्रत्येक दुई हप्तामा प्रति कर्मचारी $1,500 दिइने छ ।

  रोजगारदाताहरूले JobKeeper payment प्राप्त गर्न योग्य कर्मचारीलाई पाक्षिक रूपमा $1,500 (करसहितको) दिनु पर्ने छ । यो रकम यसरी भुक्तानी दिन नसक्ने रोजगारदातालाई दिइने छ । मे 2020 को पहिलो हप्तामा योग्य कर्मचारीलाई पहिलो भुक्तानी दिइन थालिने छ । JobKeeper payments 30 मार्च 2020 देखिको अवधिको लागि प्रदान गर्न सकिने छ ।

  कुनै रोजगारदाताले यसरी भुक्तानी गर्न नसकेका खण्डमा ती रोजगारदाता JobKeeper payment का लागि योग्य हुन छोड्छन् ।

  तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र रोजगारदाता तथा तिनका कर्मचारीहरू JobKeeper payment प्राप्त गर्न योग्य हुन्छन् ।

  Key dates:

  • From 20 April: complete Step 1: Enrol for the JobKeeper payment (in English).
  • From 4 May: complete Step 2: Identify and maintain your eligible employees (in English) and eligible business participant.
  • By 8 May: you must have paid your eligible employees at least $1,500 (before tax) for each JobKeeper fortnight to claim JobKeeper payments for April.
  • By 31 May: you must complete steps 1 and 2 if you want to claim for JobKeeper fortnights in April and May.
  • After May: if you are enrolling and identifying your employees and business participant for the first time after May, you must complete these steps in the month you wish to claim for.
  • By 14 June: complete Step 3: Make a business monthly declaration (in English) for May.
  • By the 14th of each month: complete Step 3: Make a business monthly declaration (in English) to claim JobKeeper payments for the previous month.
  • You should also make any updates to your employees' eligibility using the 'Maintain' function as part of your business monthly declaration.

  तपाईंले यो जानकारी बुझ्नुभएन भने तपाईं कर एजेन्टसँग गफ गर्न वा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।

  यसले आफूलाई कसरी असर गर्छ भन्ने थाह पाउनुहोस्:

   Last modified: 27 May 2020QC 62280