Show download pdf controls
 • JobKeeper Payment

  Media: JobKeeper overview - Nepali
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun9x9dc9External Link (Duration: 00:56)

  सरकारीले दिने JobKeeper payment ले Coronavirus ले प्रभावित पारेका व्यवसायहरूलाई कर्मचारीलाई तलव खुवाउन सक्षम पार्छ । फल स्वरूप, अझै बढी कर्मचारीहरू आफ्नो रोजगारी कायम राख्न तथा आय आर्जन गर्न सक्छन् ।

  हामीले अष्ट्रेलियाली कर्मचारीहरूको रोजगारी कायम राख्न तथा व्यवसाय बन्द हुन नदिन अग्रसर हुनु पर्छ । यसो गरेको खण्डमा मात्र हामी Coronavirus महामारीको प्रकोप सकिएपछि अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्छौं ।

  JobKeeper Payment योजनाको म्याद 28 सेप्टेम्बर 2020 बाट बढाएर 28 मार्च 2021 बनाइएको छ ।

  थप जान्नुहोस्:

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  योग्य रोजगारदाताहरूको लागि जानकारी

  Media: JobKeeper sole traders - Nepali
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun9x9dpyExternal Link (Duration: 01:34)

  योग्य रोजगारदाताहरू JobKeeper प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले उनीहरूलाई आफ्ना योग्य कर्मचारीलाई प्रत्येक दुई हप्तामा तोकिएको न्यूनतम तलव प्रदान गर्न सक्षम पार्छ ।

  तपाईं एकलौटी व्यवसायी हुनुहुन्छ भने तपाईं myGov मा गई ATO को Business Portal बाट JobKeeper payment का लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ । अथवा तपाईं आफ्नो कर एजेन्टलाई पनि यो काम गराउन सक्नुहुन्छ ।

  यो प्रक्रिया पूरा भएपछि योग्य रोजगारदाताहरू योग्य कर्मचारीलाई दिइएको रकम फिर्ता प्राप्त गर्ने छन् ।

  रोजगारदाताहरूले JobKeeper payment प्राप्त गर्न योग्य कर्मचारीलाई पाक्षिक रूपमा तोकिएको न्यूनतम तलव (करसहितको) दिनु पर्ने छ । यो रकम यसरी भुक्तानी दिन नसक्ने रोजगारदातालाई दिइने छ ।

  कुनै रोजगारदाताले यसरी भुक्तानी गर्न नसकेका खण्डमा ती रोजगारदाता JobKeeper Payment प्राप्त गर्न योग्य हुन छोड्छन् ।

  तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र रोजगारदाता तथा तिनका कर्मचारीहरू JobKeeper Payment प्राप्त गर्न योग्य हुन्छन् ।

  JobKeeper Payment योजनाको म्याद 28 सेप्टेम्बर 2020 बाट बढाएर 28 मार्च 2021 बनाइएको छ । दुइटा छुट्टै म्याद थपको व्यवस्था गरिएको छ । हरेक म्याद थपको अवधिमा बिक्रीमा भएको वास्तविक ह्रासको थप परीक्षण गरिनु पर्छ र यसले JobKeeper payment को रकमलाई फरक पार्न सक्ने छ ।

  थप जान्नुहोस्:

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  योग्य कर्मचारीहरूको लागि जानकारी

  तपाईंको रोजगारदाता यो योजनामा सहभागी हुँदै छन् र तपाईं योग्य कर्मचारी हुनुहुन्छ भने तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंलाई JobKeeper payment – employee nomination notice (अंग्रेजीमा) उपलब्ध गराउनु पर्छ । तपाईं ती रोजगारदाताले आफ्नो तर्फबाट भुक्तानी प्राप्त गरून् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईंले फाराममा हस्ताक्षर गरेर निजलाई तुरुन्तै फिर्ता दिनु पर्छ । त्यसपछि उनी तपाईंको पक्षबाट JobKeeper भुक्तानी दाबी गर्न सक्छन् ।

  तपाईंको रोजगारदाता JobKeeper मा सहभागी नहुन पनि पाउँछन् । उनी सहभागी भएनन् भने उनी तपाईंको पक्षबाट JobKeeper दाबी गर्न पाउँदैनन् ।

  तपाईं JobKeeper का लागि योग्य कर्मचारी हुनुहुन्छ भने पनि तपाईंको रोजगारदाताले तोकिएको न्यूनतम पाक्षिक तलव (कर सहित) तपाईंलाई दिएमा मात्र निजले तपाईंको पक्षबाट JobKeeper प्राप्त गर्न पाउँछन् ।

  तपाईं एकभन्दा बढी रोजगारदाताको लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ तर एक जना रोजगारदाताले मात्र तपाईंको पक्षबाट JobKeeper दाबी गर्न पाउँछन् । तपाईं कुनै ठाउँमा स्थायी कर्मचारी र अर्को ठाउँमा अस्थायी कर्मचारीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने तपाईंले स्थायी रोजगारदातालाई छान्नु पर्ने हुन्छ। तपाईं आफ्नो स्थायी रोजगारदाताले दिएको JobKeeper payment – employee nomination notice (अंग्रेजीमा) भरेर यो छनौट गर्न सक्नुहुन्छ ।

  JobKeeper योजनाको म्याद 28 सेप्टेम्बर 2020 बाट बढाएर 28 मार्च 2021 बनाइएको छ । दुइटा छुट्टै म्याद थपको व्यवस्था गरिएको छ । हरेक म्याद थपको अवधिमा JobKeeper payment को दर फरक पर्न सक्छ ।

  थप जान्नुहोस्:

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  रोजगारदाताले थाह पाउनु पर्ने महत्वपूर्ण मिति र भुक्तानीसम्बन्धी जानकारी

  • JobKeeper पहिलो म्याद थप: 28 सेप्टेम्बर 2020 देखि 3 जनवरी 2021 सम्म
  • JobKeeper दोस्रो म्याद थप: 4 जनवरी 2021 देखि 28 मार्च 2021 सम्म
  • तपाईं यो कार्यक्रम नसकिउन्जेलसम्म जुनसुकै बेला JobKeeper payment का लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ । आफू Enrol for JobKeeper (अंग्रेजीमा) मा सहभागी हुन योग्य हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भन्ने कुरा थाह पाउनुहोस् ।
  • तपाईं JobKeeper payments का लागि आवेदन दिँदै हुनुहुन्छ भने जुन महिनाको लागि यो भुक्तानी दाबी गर्न लागिएको हो सो महिनाको अन्त्यसम्ममा तपाईंले यो फाराम भरिसक्नु पर्छ ।
  • अघिल्लो महिनाको JobKeeper payments प्राप्त गर्न तपाईंले हरेक महिना व्यवसायिक विवरण पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । तपाईंले यो विवरण हरेक महिनाको 1 देखि 14 तारिखको बीचमा पेस गरिसक्नु पर्छ ।

  JobKeeper Payments मा गरिएका परिवर्तनहरू

  Media: JobKeeper extension - Nepali
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun9x9dchExternal Link (Duration: 01:43)

  28 सेप्टेम्बर 2020 मा सुरु हुने म्याद थप

  JobKeeper योजनाको म्याद 28 सेप्टेम्बर 2020 बाट बढाएर 28 मार्च 2021 बनाइएको छ ।

  दुइटा छुट्टै म्याद थपको व्यवस्था गरिएको छ । हरेक म्याद थपको अवधिमा आयमा भएको वास्तविक ह्रासको थप परीक्षण गरिनु पर्छ र यसले JobKeeper payment को रकमलाई फरक पार्न सक्ने छ ।

  म्याद थप अवधि निम्न अनुसार छन्:

  भुक्तानी दर फरक पर्न सक्ने छ

  हरेक म्याद थपको अवधिमा प्राप्त हुने JobKeeper payment को दर निम्न कुरामा भर पर्ने छ:

  • योग्य कर्मचारीले काम गर्ने घण्टा, वा
  • योग्य व्यवसायले सक्रिय रूपमा व्यवसाय गरेको घण्टा ।

  यसको दर दुइटा हुने छ ।

  टायर 1 दर:

  टायर 2 दर:

  यो दर निम्न कर्मचारी र व्यवसायमा लागू हुने छ:

  • 1 मार्च 2020 वा 1 जुलाई 2020 भन्दा अगाडि चार हप्तामा 80 घण्टा वा सोभन्दा बढी काम गर्ने कर्मचारी
  • फेब्रुअरीमा 80 घण्टा वा सोभन्दा बढी काम गर्ने र यो कुराको घोषणा गर्ने सहभागी व्यवसायहरू ।
   

  यो दर निम्न कर्मचारी र व्यवसायमा लागू हुने छ:

  अन्य योग्य कर्मचारी र व्यवसायहरू ।

  रोजगारदाता तथा व्यवसायहरूले हरेक योग्य कर्मचारी र/वा योग्य व्यवसायको हकमा आफूले दाबी गर्न खोजेको दर मनोनयन गर्नु पर्ने छ ।

  धार्मिक पेसाकर्मीहरूमा पनि योग्य व्यवसायमा लागू हुने नियम नै लागू हुने छ । उनीहरूले प्राप्त गर्ने रकम फेब्रुअरीमा गरेको कामको अवधि वा घण्टामा आधारित हुने छ ।

  केही अवस्थामा योग्य कर्मचारी, योग्य व्यवसाय वा योग्य धार्मिक पेसाकर्मीको भुक्तानी दर निर्धारण गर्ने वैकल्पिक परीक्षणको व्यवस्था गर्न सकिने छ । यससम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएपछि हामी सो जानकारी प्रकाशित गर्ने छौँ ।

  हरेक म्याद थपको अवधिमा JobKeeper payment को दर पनि फरक हुने छ ।

  JobKeeper पहिलो म्याद थप

  यो अवधि 28 सेप्टेम्बर 2020 देखि 3 जनवरी 2021 सम्म हुने छ ।

  तपाईंले कुनै तुलनायोग्य अवधि (सामान्यतया 2019 को त्रैमासिक अवधि) को तुलनामा सेप्टेम्बर 2020 को त्रैमासिक अवधिमा आफ्नो वास्तविक GST आय घटेको प्रमाणित गर्नु पर्ने छ । आयमा भएको वास्तविक ह्रास परीक्षण हेर्नुहोस् (अंग्रेजीमा)

  तपाईंले आयमा भएको मूल (original) ह्रास परीक्षण पनि पास गर्नु पर्ने हुन्छ । तर:

  • तपाईं 28 सेप्टेम्बर अघि JobKeeper प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईंले पहिला नै आयमा भएको मूल ह्रास परीक्षण पास गरेको ठहरिने छ
  • तपाईं 28 सेप्टेम्बर 2020 पछि पहिलो पटक JobKeeper मा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने र तपाईंले आयमा भएको वास्तविक ह्रास परीक्षण पास गर्नुभयो भने तपाईंले पहिला नै आयमा भएको मूल ह्रास परीक्षण पास गरेको ठहरिने छ (केही विश्वविद्यालयमा भने यो नियम लागू हुने छैन) । तपाईं त्यो आधारमा सहभागी हुन सक्नु हुने छ ।

  यो म्याद थपको अवधिमा निम्न दरमा JobKeeper payment प्राप्त गर्न सकिने छ:

  • टायर 1: प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा $1,200 (करसहित)
  • टायर 2: प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा $750 (करसहित)

  JobKeeper दोस्रो म्याद थप

  यो अवधि 4 जनवरी 2021 देखि 28 मार्च 2021 सम्म हुने छ ।

  तपाईंले कुनै तुलनायोग्य अवधि (सामान्यतया 2019 को त्रैमासिक अवधि) को तुलनामा डिसेम्बर 2020 को त्रैमासिक अवधिमा आफ्नो वास्तविक GST आय घटेको प्रमाणित गर्नु पर्ने छ । आयमा भएको वास्तविक ह्रास परीक्षण हेर्नुहोस् (अंग्रेजीमा)

  तपाईंले आयमा भएको मूल (original) ह्रास परीक्षण पनि पास गर्नु पर्ने हुन्छ । तर:

  • तपाईं 28 सेप्टेम्बर अघि JobKeeper प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईंले पहिला नै आयमा भएको मूल ह्रास परीक्षण पास गरेको ठहरिने छ
  • तपाईं 28 सेप्टेम्बर 2020 पछि पहिलो पटक JobKeeper मा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने र तपाईंले आयमा भएको वास्तविक ह्रास परीक्षण पास गर्नुभयो भने तपाईंले पहिला नै आयमा भएको मूल ह्रास परीक्षण पास गरेको ठहरिने छ (केही विश्वविद्यालयमा भने यो नियम लागू हुने छैन) । तपाईं त्यो आधारमा सहभागी हुन सक्नु हुने छ ।

  तपाईं JobKeeper को पहिलो म्याद थपको लागि योग्य हुनुहुन्न भने पनि JobKeeper को दोस्रो म्याद थपको लागि योग्य हुन सक्नु हुने छ ।

  यो म्याद थपको अवधिमा निम्न दरमा JobKeeper payment प्राप्त गर्न सकिने छ:

  • टायर 1: प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा $1,000 (करसहित)
  • टायर 2: प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा $650 (करसहित)

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  व्यवसाय वा गैरनाफामुखी संस्था

  तपाईंले गर्नु पर्ने कुराहरू

  28 सेप्टेम्बर 2020 बाट तपाईंले निम्न उल्लिखित सबै कुरा गर्नु पर्ने छ:

  • आफ्ना योग्य कर्मचारी र/वा योग्य व्यवसाय र/वा धार्मिक पेसाकर्मीहरूमा टायर 1 वा टायर 2 लागू हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने
  • हामी र आफ्ना योग्य कर्मचारी र/वा योग्य व्यवसाय र/वा धार्मिक पेसाकर्मीहरूलाई उनीहरू कुन दरमा भुक्तानी प्राप्त गर्ने छन् भन्ने कुराको जानकारी दिने
  • JobKeeper को पहिलो म्याद थप अवधिमा तपाईंले आफ्ना योग्य कर्मचारीलाई निम्न रकम बराबरको तलव दिएको हुनु पर्छ
   • टायर 1 का कर्मचारीलाई प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा $1,200
   • टायर 2 का कर्मचारीलाई प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा $750
    
  • JobKeeper को दोस्रो म्याद थप अवधिमा तपाईंले आफ्ना योग्य कर्मचारीलाई निम्न रकम बराबरको तलव दिएको हुनु पर्छ
   • टायर 1 का कर्मचारीलाई प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा $1,000
   • टायर 2 का कर्मचारीलाई प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा $650
    

  तपाईं GST मा सहभागी हुनुहुन्छ र तपाईंले BAS स्टेटमेन्ट पेस गर्नुभएको छैन भने 2019 को तेस्रो त्रैमासिक अवधि र 2019 को चौथो त्रैमासिक अवधिको (मासिक रूपमा पेस गर्नुहुन्छ भने सम्बन्धित महिना) BAS स्टेटमेन्ट पेस गर्नुहोस् । तपाईंले BAS स्टेटमेन्ट पेस गर्नुभएको छैन भने JobKeeper को म्याद थप अन्तर्गत तपाईंले JobKeeper Payments प्राप्त गर्न दिनुभएको आवेदन रोकिन सक्छ ।

  आयमा भएको ह्रास

  हरेक म्याद थपको अवधिमा आयमा भएको वास्तविक ह्रासको थप परीक्षण गरिनु पर्छ:

  • तपाईंले कुनै तुलनायोग्य अवधि (सामान्यतया 2019 को त्रैमासिक अवधि) को तुलनामा सेप्टेम्बर 2020 को त्रैमासिक अवधि (जुलाई, अगस्ट, सेप्टेम्बर) मा आफ्नो वास्तविक GST आय घटेको प्रमाणित गर्नु पर्ने छ ।
  • तपाईंले कुनै तुलनायोग्य अवधि (सामान्यतया 2019 को त्रैमासिक अवधि) को तुलनामा सेप्टेम्बर 2020 को त्रैमासिक अवधि (अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर) मा आफ्नो वास्तविक GST आय घटेको प्रमाणित गर्नु पर्ने छ ।

  सहायताको लागि आयमा भएको वास्तविक ह्रास परीक्षण हेर्नुहोस् (अंग्रेजीमा) वा आफ्नो कर एजेन्टलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।

  के परिवर्तन भएको छैन

  JobKeeper को पहिलो र दोस्रो म्याद थप अवधिमा पाक्षिक अवधिको रकम दाबी गर्न:

  • तपाईं 28 सेप्टेम्बरअघिका पाक्षिक अवधिको लागि JobKeeper मा पहिला नै सहभागी भइसक्नुभएको छ भने तपाईंले JobKeeper म्याद थप अवधिको लागि फेरि दर्ता गर्नु पर्दैन ।
  • तपाईं सेप्टेम्बर 28 अघि नै आफ्ना कर्मचारीको पक्षबाट रकम प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले कर्मचारीको योग्यता निर्धारण गर्नु पर्दैन वा उनीहरूबाट यो कार्यक्रममा सहभागी हुने फेरि अनुमति लिनु पर्दैन ।
  • तपाईं JobKeeper को सुरुदेखि नै आवेदन दिने व्यवसाय बाहेकका निम्न कुराहरूसम्बन्धी रकम दाबी गर्ने योग्य सहभागी व्यवसाय हुनुहुन्छ भने तपाईंले अरू मापदण्ड पूरा गर्नु पर्दैन:
   • ABN भएको
   • मापनयोग्य आय र आपूर्तिको घोषणा गर्ने ।
    

  JobKeeper का नयाँ सहभागीहरू

  JobKeeper योजना सम्बन्धित अवधिको मापदण्ड पूरा गर्ने नयाँ सहभागीहरूको लागि खुला छ ।

  अष्ट्रेलियाली सरकार, क्यानबेराले अधिकार दिएअनुसार । 

   Last modified: 13 Oct 2020QC 62280