Show download pdf controls
 • JobKeeper Payment

  14 अप्रिल 2021 भित्र मार्चको JobKeeper को पाक्षिक विवरण पेस गरिसक्नु पर्छ । नत्र JobKeeper भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिँदैन । JobKeeper को भुक्तानी योजना 28 मार्च 2021 मा सकियो ।

  Media: JobKeeper overview - Nepali
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun9x9dc9External Link (Duration: 00:56)

  सरकारीले दिने JobKeeper payment ले Coronavirus ले प्रभावित पारेका व्यवसायहरूलाई कर्मचारीलाई तलव खुवाउन सक्षम पार्छ । फल स्वरूप, अझै बढी कर्मचारीहरू आफ्नो रोजगारी कायम राख्न तथा आय आर्जन गर्न सक्छन् ।

  हामीले अष्ट्रेलियाली कर्मचारीहरूको रोजगारी कायम राख्न तथा व्यवसाय बन्द हुन नदिन अग्रसर हुनु पर्छ । यसो गरेको खण्डमा मात्र हामी Coronavirus महामारीको प्रकोप सकिएपछि अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्छौं ।

  JobKeeper Payment योजनाको म्याद 28 सेप्टेम्बर 2020 बाट बढाएर 28 मार्च 2021 बनाइएको छ ।

  थप जान्नुहोस्:

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  योग्य रोजगारदाताहरूको लागि जानकारी

  Media: JobKeeper sole traders - Nepali
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun9x9dpyExternal Link (Duration: 01:34)

  योग्य रोजगारदाताहरू JobKeeper प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले उनीहरूलाई आफ्ना योग्य कर्मचारीलाई प्रत्येक दुई हप्तामा तोकिएको न्यूनतम तलव प्रदान गर्न सक्षम पार्छ ।

  तपाईं एकलौटी व्यवसायी हुनुहुन्छ भने तपाईं myGov मा गई ATO को Business Portal बाट JobKeeper payment का लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ । अथवा तपाईं आफ्नो कर एजेन्टलाई पनि यो काम गराउन सक्नुहुन्छ ।

  यो प्रक्रिया पूरा भएपछि योग्य रोजगारदाताहरू योग्य कर्मचारीलाई दिइएको रकम फिर्ता प्राप्त गर्ने छन् ।

  रोजगारदाताहरूले JobKeeper payment प्राप्त गर्न योग्य कर्मचारीलाई पाक्षिक रूपमा तोकिएको न्यूनतम तलव (करसहितको) दिनु पर्ने छ । यो रकम यसरी भुक्तानी दिन नसक्ने रोजगारदातालाई दिइने छ ।

  कुनै रोजगारदाताले यसरी भुक्तानी गर्न नसकेका खण्डमा ती रोजगारदाता JobKeeper Payment प्राप्त गर्न योग्य हुन छोड्छन् ।

  तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र रोजगारदाता तथा तिनका कर्मचारीहरू JobKeeper Payment प्राप्त गर्न योग्य हुन्छन् ।

  JobKeeper Payment योजनाको म्याद 28 सेप्टेम्बर 2020 बाट बढाएर 28 मार्च 2021 बनाइएको छ । दुइटा छुट्टै म्याद थपको व्यवस्था गरिएको छ । हरेक म्याद थपको अवधिमा बिक्रीमा भएको वास्तविक ह्रासको थप परीक्षण गरिनु पर्छ र यसले JobKeeper payment को रकमलाई फरक पार्न सक्ने छ ।

  थप जान्नुहोस्:

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  योग्य कर्मचारीहरूको लागि जानकारी

  तपाईंको रोजगारदाता यो योजनामा सहभागी हुँदै छन् र तपाईं योग्य कर्मचारी हुनुहुन्छ भने तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंलाई JobKeeper payment – employee nomination notice (अंग्रेजीमा) उपलब्ध गराउनु पर्छ । तपाईं ती रोजगारदाताले आफ्नो तर्फबाट भुक्तानी प्राप्त गरून् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईंले फाराममा हस्ताक्षर गरेर निजलाई तुरुन्तै फिर्ता दिनु पर्छ । त्यसपछि उनी तपाईंको पक्षबाट JobKeeper भुक्तानी दाबी गर्न सक्छन् ।

  तपाईंको रोजगारदाता JobKeeper मा सहभागी नहुन पनि पाउँछन् । उनी सहभागी भएनन् भने उनी तपाईंको पक्षबाट JobKeeper दाबी गर्न पाउँदैनन् ।

  तपाईं JobKeeper का लागि योग्य कर्मचारी हुनुहुन्छ भने पनि तपाईंको रोजगारदाताले तोकिएको न्यूनतम पाक्षिक तलव (कर सहित) तपाईंलाई दिएमा मात्र निजले तपाईंको पक्षबाट JobKeeper प्राप्त गर्न पाउँछन् ।

  तपाईं एकभन्दा बढी रोजगारदाताको लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ तर एक जना रोजगारदाताले मात्र तपाईंको पक्षबाट JobKeeper दाबी गर्न पाउँछन् । तपाईं कुनै ठाउँमा स्थायी कर्मचारी र अर्को ठाउँमा अस्थायी कर्मचारीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने तपाईंले स्थायी रोजगारदातालाई छान्नु पर्ने हुन्छ। तपाईं आफ्नो स्थायी रोजगारदाताले दिएको JobKeeper payment – employee nomination notice (अंग्रेजीमा) भरेर यो छनौट गर्न सक्नुहुन्छ ।

  JobKeeper योजनाको म्याद 28 सेप्टेम्बर 2020 बाट बढाएर 28 मार्च 2021 बनाइएको छ । दुइटा छुट्टै म्याद थपको व्यवस्था गरिएको छ । हरेक म्याद थपको अवधिमा JobKeeper payment को दर फरक पर्न सक्छ ।

  थप जान्नुहोस्:

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  रोजगारदाताले थाह पाउनु पर्ने महत्वपूर्ण मिति र भुक्तानीसम्बन्धी जानकारी

  • JobKeeper पहिलो म्याद थप: 28 सेप्टेम्बर 2020 देखि 3 जनवरी 2021 सम्म
  • JobKeeper दोस्रो म्याद थप: 4 जनवरी 2021 देखि 28 मार्च 2021 सम्म
  • तपाईं यो कार्यक्रम नसकिउन्जेलसम्म जुनसुकै बेला JobKeeper payment का लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ । आफू Enrol for JobKeeper (अंग्रेजीमा) मा सहभागी हुन योग्य हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भन्ने कुरा थाह पाउनुहोस् ।
  • तपाईं JobKeeper payments का लागि आवेदन दिँदै हुनुहुन्छ भने जुन महिनाको लागि यो भुक्तानी दाबी गर्न लागिएको हो सो महिनाको अन्त्यसम्ममा तपाईंले यो फाराम भरिसक्नु पर्छ ।
  • अघिल्लो महिनाको JobKeeper payments प्राप्त गर्न तपाईंले हरेक महिना व्यवसायिक विवरण पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । तपाईंले यो विवरण हरेक महिनाको 1 देखि 14 तारिखको बीचमा पेस गरिसक्नु पर्छ ।
  • निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ःJobKeeper सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण मितिहरू (अंग्रेजीमा)

  JobKeeper Payments मा गरिएका परिवर्तनहरू

  Media: JobKeeper extension - Nepali
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun9x9dchExternal Link (Duration: 01:43)

  28 सेप्टेम्बर 2020 मा सुरु हुने म्याद थप

  JobKeeper योजनाको म्याद 28 सेप्टेम्बर 2020 बाट बढाएर 28 मार्च 2021 बनाइएको छ ।

  दुइटा छुट्टै म्याद थपको व्यवस्था गरिएको छ । हरेक म्याद थपको अवधिमा आयमा भएको वास्तविक ह्रासको थप परीक्षण गरिनु पर्छ र यसले JobKeeper payment को रकमलाई फरक पार्न सक्ने छ ।

  म्याद थप अवधि निम्न अनुसार छन्:

  भुक्तानी दर फरक पर्न सक्ने छ

  हरेक म्याद थपको अवधिमा प्राप्त हुने JobKeeper payment को दर निम्न कुरामा भर पर्ने छ:

  • योग्य कर्मचारीले काम गर्ने घण्टा, वा
  • योग्य व्यवसायले सक्रिय रूपमा व्यवसाय गरेको घण्टा ।
  यसको दर दुइटा हुने छ ।

  टायर 1 दर:

  टायर 2 दर:

  यो दर निम्न कर्मचारी र व्यवसायमा लागू हुने छ:

  • 1 मार्च 2020 वा 1 जुलाई 2020 भन्दा अगाडि चार हप्तामा 80 घण्टा वा सोभन्दा बढी काम गर्ने कर्मचारी
  • फेब्रुअरीमा, 2020 80 घण्टा वा सोभन्दा बढी काम गर्ने र यो कुराको घोषणा गर्ने सहभागी व्यवसायहरू ।

   

  यो दर निम्न कर्मचारी र व्यवसायमा लागू हुने छ:

  अन्य योग्य कर्मचारी र व्यवसायहरू ।

  रोजगारदाता तथा व्यवसायहरूले हरेक योग्य कर्मचारी र/वा योग्य व्यवसायको हकमा आफूले दाबी गर्न खोजेको दर मनोनयन गर्नु पर्ने छ ।

  धार्मिक पेसाकर्मीहरूमा पनि योग्य व्यवसायमा लागू हुने नियम नै लागू हुने छ । उनीहरूले प्राप्त गर्ने रकम फेब्रुअरी, 2020 मा गरेको कामको अवधि वा घण्टामा आधारित हुने छ ।

  केही अवस्थामा योग्य कर्मचारी, योग्य व्यवसाय वा योग्य धार्मिक पेसाकर्मीको भुक्तानी दर निर्धारण गर्ने वैकल्पिक परीक्षणको व्यवस्था गर्न सकिने छ ।

  हरेक म्याद थपको अवधिमा JobKeeper payment को दर पनि फरक हुने छ ।

  JobKeeper पहिलो म्याद थप

  यो अवधि 28 सेप्टेम्बर 2020 देखि 3 जनवरी 2021 सम्म हुने छ ।

  तपाईंले कुनै तुलनायोग्य अवधि (सामान्यतया 2019 को त्रैमासिक अवधि) को तुलनामा सेप्टेम्बर 2020 को त्रैमासिक अवधिमा आफ्नो वास्तविक GST आय घटेको प्रमाणित गर्नु पर्ने छ । आयमा भएको वास्तविक ह्रास परीक्षण हेर्नुहोस् (अंग्रेजीमा)

  तपाईंले आयमा भएको मूल (original) ह्रास परीक्षण पनि पास गर्नु पर्ने हुन्छ । तर:

  • तपाईं 28 सेप्टेम्बर अघि JobKeeper प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईंले पहिला नै आयमा भएको मूल ह्रास परीक्षण पास गरेको ठहरिने छ
  • तपाईं 28 सेप्टेम्बर 2020 पछि पहिलो पटक JobKeeper मा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने र तपाईंले आयमा भएको वास्तविक ह्रास परीक्षण पास गर्नुभयो भने तपाईंले पहिला नै आयमा भएको मूल ह्रास परीक्षण पास गरेको ठहरिने छ (केही विश्वविद्यालयमा भने यो नियम लागू हुने छैन) । तपाईं त्यो आधारमा सहभागी हुन सक्नु हुने छ ।

  यो म्याद थपको अवधिमा निम्न दरमा JobKeeper payment प्राप्त गर्न सकिने छ:

  • टायर 1: प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा $1,200 (करसहित)
  • टायर 2: प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा $750 (करसहित)

  JobKeeper दोस्रो म्याद थप

  यो अवधि 4 जनवरी 2021 देखि 28 मार्च 2021 सम्म हुने छ ।

  तपाईंले कुनै तुलनायोग्य अवधि (सामान्यतया 2019 को त्रैमासिक अवधि) को तुलनामा डिसेम्बर 2020 को त्रैमासिक अवधिमा आफ्नो वास्तविक GST आय घटेको प्रमाणित गर्नु पर्ने छ । आयमा भएको वास्तविक ह्रास परीक्षण हेर्नुहोस् (अंग्रेजीमा)

  तपाईंले आयमा भएको मूल (original) ह्रास परीक्षण पनि पास गर्नु पर्ने हुन्छ । तर:

  • तपाईं 28 सेप्टेम्बर अघि JobKeeper प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईंले पहिला नै आयमा भएको मूल ह्रास परीक्षण पास गरेको ठहरिने छ
  • तपाईं 28 सेप्टेम्बर 2020 पछि पहिलो पटक JobKeeper मा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने र तपाईंले आयमा भएको वास्तविक ह्रास परीक्षण पास गर्नुभयो भने तपाईंले पहिला नै आयमा भएको मूल ह्रास परीक्षण पास गरेको ठहरिने छ (केही विश्वविद्यालयमा भने यो नियम लागू हुने छैन) । तपाईं त्यो आधारमा सहभागी हुन सक्नु हुने छ ।

  तपाईं JobKeeper को पहिलो म्याद थपको लागि योग्य हुनुहुन्न भने पनि JobKeeper को दोस्रो म्याद थपको लागि योग्य हुन सक्नु हुने छ ।

  यो म्याद थपको अवधिमा निम्न दरमा JobKeeper payment प्राप्त गर्न सकिने छ:

  • टायर 1: प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा $1,000 (करसहित)
  • टायर 2: प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा $650 (करसहित)

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  व्यवसाय वा गैरनाफामुखी संस्था

  तपाईंले गर्नु पर्ने कुराहरू

  28 सेप्टेम्बर 2020 बाट तपाईंले निम्न उल्लिखित सबै कुरा गर्नु पर्ने छ:

  • आफ्ना योग्य कर्मचारी र/वा योग्य व्यवसाय र/वा धार्मिक पेसाकर्मीहरूमा टायर 1 वा टायर 2 लागू हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने
  • हामी र आफ्ना योग्य कर्मचारी र/वा योग्य व्यवसाय र/वा धार्मिक पेसाकर्मीहरूलाई उनीहरू कुन दरमा भुक्तानी प्राप्त गर्ने छन् भन्ने कुराको जानकारी दिने
  • JobKeeper को पहिलो म्याद थप अवधिमा तपाईंले आफ्ना योग्य कर्मचारीलाई निम्न रकम बराबरको तलव दिएको हुनु पर्छ  
   • टायर 1 का कर्मचारीलाई प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा $1,200
   • टायर 2 का कर्मचारीलाई प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा $750
    
  • JobKeeper को दोस्रो म्याद थप अवधिमा तपाईंले आफ्ना योग्य कर्मचारीलाई निम्न रकम बराबरको तलव दिएको हुनु पर्छ  
   • टायर 1 का कर्मचारीलाई प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा $1,000
   • टायर 2 का कर्मचारीलाई प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा $650
    

  तपाईं GST मा सहभागी हुनुहुन्छ र तपाईंले BAS स्टेटमेन्ट पेस गर्नुभएको छैन भने 2019 को तेस्रो त्रैमासिक अवधि र 2019 को चौथो त्रैमासिक अवधिको (मासिक रूपमा पेस गर्नुहुन्छ भने सम्बन्धित महिना) BAS स्टेटमेन्ट पेस गर्नुहोस् । तपाईंले BAS स्टेटमेन्ट पेस गर्नुभएको छैन भने JobKeeper को म्याद थप अन्तर्गत तपाईंले JobKeeper Payments प्राप्त गर्न दिनुभएको आवेदन रोकिन सक्छ ।

  आयमा भएको ह्रास

  हरेक म्याद थपको अवधिमा आयमा भएको वास्तविक ह्रासको थप परीक्षण गरिनु पर्छ:

  • पहिलो म्याद थप तपाईंले कुनै तुलनायोग्य अवधि (सामान्यतया 2019 को त्रैमासिक अवधि) को तुलनामा सेप्टेम्बर 2020 को त्रैमासिक अवधि (जुलाई, अगस्ट, सेप्टेम्बर) मा आफ्नो वास्तविक GST आय घटेको प्रमाणित गर्नु पर्ने छ ।
  • दोस्रो म्याद थप तपाईंले कुनै तुलनायोग्य अवधि (सामान्यतया 2019 को त्रैमासिक अवधि) को तुलनामा सेप्टेम्बर 2020 को त्रैमासिक अवधि (अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर) मा आफ्नो वास्तविक GST आय घटेको प्रमाणित गर्नु पर्ने छ ।

  सहायताको लागि आयमा भएको वास्तविक ह्रास परीक्षण हेर्नुहोस् (अंग्रेजीमा) वा आफ्नो कर एजेन्टलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।

  के परिवर्तन भएको छैन

  JobKeeper को पहिलो र दोस्रो म्याद थप अवधिमा पाक्षिक अवधिको रकम दाबी गर्न:

  • तपाईं 28 सेप्टेम्बरअघिका पाक्षिक अवधिको लागि JobKeeper मा पहिला नै सहभागी भइसक्नुभएको छ भने तपाईंले JobKeeper म्याद थप अवधिको लागि फेरि दर्ता गर्नु पर्दैन ।
  • तपाईं सेप्टेम्बर 28 अघि नै आफ्ना कर्मचारीको पक्षबाट रकम प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले कर्मचारीको योग्यता निर्धारण गर्नु पर्दैन वा उनीहरूबाट यो कार्यक्रममा सहभागी हुने फेरि अनुमति लिनु पर्दैन ।
  • तपाईं JobKeeper को सुरुदेखि नै आवेदन दिने व्यवसाय बाहेकका निम्न कुराहरूसम्बन्धी रकम दाबी गर्ने योग्य सहभागी व्यवसाय हुनुहुन्छ भने तपाईंले अरू मापदण्ड पूरा गर्नु पर्दैन:  
   • ABN भएको
   • मापनयोग्य आय र आपूर्तिको घोषणा गर्ने ।
    

  JobKeeper का नयाँ सहभागीहरू

  JobKeeper योजना सम्बन्धित अवधिको मापदण्ड पूरा गर्ने नयाँ सहभागीहरूको लागि खुला छ ।

  अष्ट्रेलियाली सरकार, क्यानबेराले अधिकार दिएअनुसार । 

   Last modified: 14 Apr 2021QC 62280