Show download pdf controls
 • तपाईंले राख्नु पर्ने अभिलेख

  तपाईंले प्रायजसो अवस्थामा कर फिर्ता फाराम पेस गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म सोसम्बन्धी अभिलेख राख्नु पर्छ । यो अभिलेखमा स्टेटमेन्ट, भुक्तानीको सारांश र भर्पाई आदि समावेश हुन सक्छन् । तपाईं हरेक आर्थिक वर्ष कर प्रयोजनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने कागजात प्राप्त गर्नुहुन्छ ।

  यो जानकारीको सारांश पोस्टरको रूपमा पढ्न तपाईंले राख्नु पर्ने अभिलेख – अभिलेख सही तरिकाले राख्नुहोस् (PDF, 894KB)This link will download a file नामक कागजात हेर्नुहोस् ।

  यो पृष्ठमा:

  अभिलेख राख्नुको महत्त्व

  तपाईंले अभिलेख राख्नु भने भविष्यमा तपाईं र तपाईंको कर परामर्शदातालाई निम्न कुरामा सजिलो हुन्छ ।

  • आय तथा व्ययको लिखित प्रमाण पेस गर्न
  • कर फिर्ता फाराम भर्न
  • आफूले प्राप्त गर्न सक्ने सबै रकम प्राप्त गर्न
  • तपाईंले कर फिर्ता फाराममा पेस गरेको जानकारीको प्रमाण पेस गर्न । (हामी कहिलेकाहीँ यो प्रमाण माग्न सक्छौँ)
  • करको लेखा परीक्षण र समायोजनको जोखिमबाट बच्न
  • हामीसँग हुने सञ्चारको गुणस्तर सुधार गर्न
  • तपाईंले गरेको मूल्याङ्कन वा समायोजनका सम्बन्धमा कुनै विवाद सृजना हुँदा सो विवाद समाधान गर्न
  • जरिवानाबाट बच्न ।

  तपाईंले सही तरिकाले अभिलेख राख्नुभयो भने तपाईं कर व्यवस्थापनको खर्च बचाउन सक्नुहुन्छ । तपाईं कर परामर्शदाताको सहायता लिनुहुन्छ भने तपाईंको परामर्शदातालाई तपाईंको अभिलेखबाट चाहिने कागजात तयार गर्न सहज हुन्छ । परिणाम स्वरूप, उनी तपाईंले प्राप्त गर्नु पर्ने रकम तपाईंलाई दिलाउन सक्षम हुन्छन् ।

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  अभिलेख कति वर्ष राख्नु पर्छ

  तपाईंले प्रायजसो अवस्थामा कर फिर्ता फाराम पेस गरेको पाँच वर्षसम्म सोसम्बन्धी अभिलेख राख्नु पर्छ ।

  यससम्बन्धी अरू विशेष परिस्थिति पनि हुन सक्छन् र ती परिस्थितिले तपाईंले कति वर्षसम्मको अभिलेख राख्नु पर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छन् । तपाईं:

  • सम्पतीको ह्रासवापत रकम कट्टा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले अघिल्लो पटक ह्रासवापत रकम कट्टा गरेको मितिले पाँच वर्षसम्मको अभिलेख राख्नु पर्छ।
  • कुनै स्थिर सम्पती प्राप्त गर्न वा हटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले सो सम्पतीबाट पूँजीगत लाभ कर (CGT) तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरा निश्चित भएको मितिले पाँच वर्षसम्मको अभिलेख राख्नु पर्छ ।
  • र हाम्रो मतभिन्नता (विवाद) भएको छ भने तपाईंले निम्न अवधिको अभिलेख राख्नु पर्छ    
   • कर फिर्ता फाराम पेस गरेको मितिले पाँच वर्षसम्मको अभिलेख
   • विवाद समाधान भएको मितिले पाँच वर्षसम्मको अभिलेख
    

  अभिलेखको फर्म्याट वा प्रारूप

  तपाईं अभिलेख कागजी वा डिजिटल फर्म्याटमा राख्न सक्नुहुन्छ । तपाईं अभिलेखको कागजी वा डिजिटल प्रतिलिपि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो प्रतिलिपि सक्कलसँग ठ्याक्कै मिल्नु पर्छ ।

  हामी तपाईंलाई आफ्ना सबै डिजिटल अभिलेखको प्रतिलिपि राख्ने सिफारिस गर्छौँ ।

  तपाईंको कागजात अंग्रेजी भाषामा हुनु पर्छ । तर अष्ट्रेलियाबाहिर भएको खर्चको हकमा यो नियम लागू हुँदैन ।

  तपाईं करबाट कुनै रकम घटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं के आधारमा सो रकम घटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ सो अभिलेख पनि राख्नु पर्छ । सामान्यतया वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिकर्ताले दिने बिल वा भर्पाइलाई अभिलेखको रूपमा लिइन्छ । सो बिलमा अनिवार्य रूपले निम्न विवरण समावेश हुनुपर्छ:

  • आपूर्तिकर्ताको नाम
  • रकम
  • वस्तु तथा सेवाको प्रकृति
  • कारोबार भएको मिति
  • बिल तयार गरिएको मिति

  तपाईंले राख्नु पर्ने अभिलेखका प्रकारहरू

  तपाईंले राख्नु पर्ने अभिलेखमा निम्न कागजातहरू समावेश हुन्छन्:

  • आयको विवरण वा तपाईंको रोजगारदाता र Services Australia ले प्रदान गरेको भुक्तानीको सारांश
  • तपाईंले सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा आर्जेको ब्याज देखाउने गरी तपाईंको बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने स्टेटमेन्ट
  • लाभांशको विवरण
  • व्यवस्थित लगानी कोषमा गरेको लगानीको सारांश
  • उपकरण वा सम्पती खरिद वा बिक्रीको बिल वा बीजक
  • मर्मतसम्भार गर्दा लागेको खर्चको बील वा बीजक
  • करारनामा
  • घरभाडा लिएको दिएको अभिलेख

  तपाईं आफ्नो रोजगारीका सम्बन्धमा $300 भन्दा बढी खर्च भएको दावी गरिरहनुभएको छ भने तपाईंले सो दावी प्रमाणित गर्ने लिखित प्रमाण पनि पेस गर्नु पर्ने हुन्छ ।

  तपाईंले सेयर, व्यवस्थित लगानी जस्ता पूँजीगत सम्पतीमा लगानी गर्नुभएको छ भने तपाईंले भविष्यमा उक्त सम्पती बेच्दा पूँजीगत लाभ कर तिर्नु पर्ने हुन सक्छ । अत: तपाईंले यस्ता लगानी गर्ने बित्तिकै अभिलेख राख्न थाल्नु पर्छ । तपाईंले सुरु देखिको अभिलेख राख्नुभयो भने तपाईंले आवश्यकभन्दा बढी कर तिर्नु पर्ने अवस्था आउँदैन ।

  तपाईं ल्यापटप जस्ता आफूले कामको सिलसिलामा प्रयोग गर्ने सम्पतीको ह्रास कट्टा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो अन्तिम दावी पेस गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म उक्त सम्पतीको अभिलेख राख्नु पर्ने हुन्छ र यो अभिलेखमा निम्नमध्ये कुनै एक विवरण समावेश हुनुपर्छ:

  • खरिदको बिल र ह्रास कट्टाको समयावधि
  • तपाईंले कसरी ह्रास कट्टा गर्दै हुनुहुन्छ सोको विवरण ।

  हामी तपाईंलाई यो पाँच वर्षको अवधिभित्र अभिलेख देखाउन लगाउन सक्छौँ । अत: तपाईंसँग आफ्नो दावी पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण हुन जरुरी हुन्छ ।

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  myDeductions को अभिलेख राख्ने संयन्त्र

  तपाईंले अभिलेख कागजी रूपमा राख्न अनिवार्य छैन । तपाईं myDeductions को प्रयोग गरेर आफ्ना अभिलेख सहज रूपमा डिजिटल फर्म्याटमा राख्न सक्नुहुन्छ ।

  हामी तपाईंले भण्डारण गर्ने विद्युतीय अभिलेखलाई पनि कागजातको रूपमा लिन्छौँ । तपाईं कुनै खरिद बिलको फोटो पनि भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ ।

  साधारण गतिविधि गर्ने एकलौटी व्यवसायीहरूले पनि यो संयन्त्रको प्रयोग गरी आफ्नो व्यवसायको आय तथा व्ययको अभिलेख राख्न सक्छन् ।

  तपाईं myTax फिर्ता फाराम अग्रिम रूपले भर्न myDeductions संयन्त्रमा भएको अभिलेख प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ । तपाईं कर एजेन्टको सहयोग लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईं आफ्ना एजेन्टलाई यो अभिलेख इमेलबाट पठाउन सक्नुहुन्छ ।

  तपाईं myDeductions संयन्त्रको प्रयोग गरी सम्बन्धित आर्थिक वर्षको निम्न विवरण एकै ठाउँमा विद्युतीय रूपले भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ:

  • रोजगारीसम्बन्धी सबै खर्चहरू (कारबाट गरिने भ्रमण सहितका)
  • ब्याज र लाभांश कट्टी
  • उपहार र दान
  • करसम्बन्धी गतिविधि व्यवस्थापन गर्दा लागेको रकम
  • एकलौटी व्यवसायको आय तथा व्यय
  • अन्य खर्चहरू

  Watch: A quick demonstration of myDeductions

   

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  अभिलेख राख्न नपर्ने अवस्थाहरू

  परिस्थितिलाई सहज बनाउने प्रयोजनका लागि अभिलेख राख्न नपर्ने अवस्थाको व्यवस्था गरिएको हो । हामी यो व्यवस्थाको आधारमा करबाट स्वत: रकम घटाउने दावी गर्न पाउँदैनौं ।

  केही परिस्थितिमा बिल नभए पनि हुन्छ । तर पनि तपाईंले खर्च भएको पुष्टि गर्नुका साथै तपाईं के आधारमा रकम दावी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रष्ट्याउनु पर्ने हुन्छ ।

  तपाईंले आपूर्तिकर्ताबाट बिल प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने पनि तपाईं करबाट रकम घटाउन पाउनुहुन्छ तर यसका लागि उपलब्ध प्रमाणको प्रकृति तथा गुणस्तरको आधारमा तपाईंले रकम खर्च गर्नुभएको छ र तपाईं वास्तव मै करबाट रकम घटाउन हकदार हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी सन्तुष्ट हुनु पर्छ । तपाईं खर्चको प्रमाणको रूपमा खर्च भएको रकम तथा कहिले र कसलाई भुक्तानी गरिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको बैंक वा क्रेडिट कार्ड स्टेटमेन्टका अलावा खरिद गरिएको वस्तु तथा सेवाको प्रकृति जनाउने कागजात पनि पेस गर्न सक्नुहुन्छ ।

  तपाईंले आपूर्तिकर्तालाई नगदमा भुक्तानी गर्नुभयो र सो बापत बिल लिनुभएन भने तपाईंसँग रकम दावा गर्ने पर्याप्त आधार रहँदैन ।

  अभिलेख चोरी हुँदा वा नष्ट हुँदा

  चोरी वा प्राकृतिक प्रकोप जस्ता कारणले तपाईंको अभिलेख चोरियो वा नष्ट भयो भने तपाईं निश्चित प्रकारका खर्चवापत रकम दावी गर्न पाउनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंले निम्नमध्ये कुनै एक मापदण्ड पूरा गर्नु पर्छ:

  • चोरी वा नष्ट भएको अभिलेखको पूर्ण प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्छ
  • तपाईंले आफूले अभिलेख चोरी वा नष्ट हुन नदिन उचित सावधानी अपनाउनुभएको थियो र चोरी वा नष्ट भएको अभिलेखको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्नु पर्छ ।

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

   Last modified: 23 Jul 2021QC 66468