Show download pdf controls
 • सुपर ग्यारेन्टीसम्बन्धी छुट

  COVID-19 का असरहरू

  तपाईंलाई सुपर ग्यारेन्टीसम्बन्धी छुट (छुट) का लागि आवेदन दिने मन हुन सक्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ । त्यस्तै, तपाईं COVID-19 को कारणले आफ्नो परिस्थिति बदलिएर तपाईं यो दायित्व पूरा गर्नु सक्नु हुन्न कि भन्ने विषयलाई लिएर पनि चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी सजग छौँ ।

  तपाईं छुट कार्यक्रममा आवेदन दिन चाहनु हुन्छ भने तपाईंले 7 September 2020 सम्ममा आवेदन दिई सक्नुपर्छ ।

  तर हामी तपाईंसँग सहकार्य गरेर सहज भुक्तानी योजना बनाउने छौँ । परिणाम स्वरूप, तपाईं आफूले दिनु पर्ने भुक्तानी दिइरहन सक्ने हुने छ । यसरी बनाइने योजनामा निम्न कुराहरू समावेश हुने छन्:

  • भुक्तानी गर्ने सहज (flexible) म्याद तथा तपाईंको परिस्थिति अनुसार समायोजन हुने सहज किस्ता
  • छुट अवधिको रूपमा रहेको मिति 7 सेप्टेम्बर 2020 पछि पनि म्याद थप्न सकिने व्यवस्था । तर 7 September 2020 सम्म गरिएका भुक्तानी मात्र घटाउन गर्न मिल्छ ।

  हामीले तपाईंसँग सहकार्य गरेपछि पनि तपाईंले भुक्तानी गर्न सक्नुभएन भने कानुनत: हामीले तपाईंलाई छुट सुविधाका लागि अयोग्य घोषित गरी तपाईंले प्राप्त गरिरहनुभएका छुटसम्बन्धी सुविधाहरू हटाउनु पर्ने हुन्छ । तर:

  • यो अयोग्यता भुक्तानी नगरिएको त्रैमासिक अवधिको हकमा मात्र लागू हुन्छ
  • हामी तपाईंलाई कुन त्रैमासिक अवधिको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ भन्ने जानकारी दिने छौँ - ती त्रैमासिक अवधिको हकमा हामी अयोग्य भएको त्रैमासिकमा समावेश भएको प्रति कर्मचारी $20 बराबरको प्रशासन लागत फेरि लिन छौँ ।
  • हामी तपाईंको परिस्थितिको मध्यनजर गरी तपाईंलाई खण्ड 7 को जरिबाना लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने कुराको निर्णय गर्ने छौँ- तपाईंको परिस्थितिको समीक्षा गरेपछि तपाईंले खण्ड 7 अनुसार तिर्नु पर्ने जरिबाना नतिर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ ।

  कुनै कुनै रोजगारदाताहरूले छुट सुविधा प्राप्त गर्ने आवेदन दिँदा उनीहरूले पहिला तिरेको रकम फिर्ता (refund) प्राप्त गर्ने पनि सम्भावना हुन्छ । विशेष गरी:

  • 24 May 2018 and 6 March 2020का बीचमा योग्य र सुपर ग्यारेन्टी चार्ज (SGC) पेस गर्ने रोजगारदाताहरूको हकमा ती रोजगारदातालाई उनीहरूले पाउनु पर्ने रकम फिर्ता दिन सकियोस् भन्नाका खातिर हामी सकेसम्म चाँडो उनीहरूको हिसाब किताब समायोजन गर्छौँ ।
  • तपाईंले 2017-18 वा 2018-19 मा SGC भुक्तानी गर्नुभएको छ वा कर्मचारीको सुपर कोशमा योगदान गर्नुभएको छ र उक्त भुक्तानी वा योगदान आयकरबाट घटाउन मिल्छ भने तपाईंले सम्बन्धित आर्थिक वर्षको कर फिर्तामा यो रकम (कटौती) समावेश गर्नु पर्छ । हामीले तपाईंको फिर्ता रकम समायोजन गरिसकेपछि सकेसम्म चाँडो हामीले दिन बाँकी रकम उपलब्ध गराउने छौँ । सामान्य रूपमा हामी 14 दिनभित्र रकम उपलब्ध गराइसक्ने छौँ ।

  स्मरण रहोस् तपाईंले आफ्नो संस्थाको लेखा सही र अद्यावधिक राख्नुभएको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गरेपछि मात्र हामी तपाईंलाई तपाईंले प्राप्त गर्ने रकम समय मै दिन सक्छौँ । तपाईं Business Portal मार्फत् वा हामीलाई 13 28 66 मा टेलिफोन गरेर यो काम गर्न सक्नु हुने छ ।

  हामीलाई थाह छ COVID-19 र 2019–20 को बन डढेलोको कारणले परिस्थिति अप्ठ्यारो छ तर कानुनत: हामी छुटको आवेदन दिने मिति परिवर्तन गर्न सक्दैनौं । तपाईं साना व्यवसाय वा मझौला व्यवसाय सञ्चालक हुनुहुन्छ र तपाईं आफूले तिर्नु पर्ने कर र सुपरका बारेमा सहायता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो आपत्कालीन सपोर्ट इन्फोलाइनको टेलिफोन 1800 806 218 मा सम्पर्क गर्नुहोस् वा कुनै कर परामर्शदाताको परामर्श लिनुहोस् ।

  तपाईंलाई उपलब्ध सहायताको बारेमा थप जान्न तपाईं वा तपाईंका ग्राहकहरू निम्न वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ: 

  सुपर ग्यारेन्टी सम्बन्धी छुट

  6 मार्च 2020 मा सरकारले सुपर (SG) छुट (छुट) सम्बन्धी नियम तर्जुमा गरेको छ । यो छुटले रोजगारदाताहरूले पहिला (1 जुलाई 1992 देखि 31 मार्च 2018 को अवधिमा) नतिरेको सुपर ग्यारेन्टी शुल्क (SGC) को बारेमा खुलासा गर्न तथा केही ब्याज रकमसहित उक्त शुल्क तिर्ने अवसर प्रदान गर्छ । यो अवसरको प्रयोग गरेका खण्डमा रोजगारदाताहरूले प्रशासकीय शुल्क (हरेक त्रैमासिक प्रति कर्मचारी तिर्नु पर्ने रकम $20) वा खण्ड 7 मा उल्लिखित जरिबाना तिर्नु पर्दैन ।

  त्यस्तै, 24 मे 2018 पछि र 7 सेप्टेम्बर 2020 को रात्रीको 11:59 बजेअघि ATO लाई तिरिएको SGC रकममा कर लाग्दैन ।

  24 मे 2018 र 6 मार्च 2020 का बीचमा नतिरिएको SGC को बारेमा ATO लाई जानकारी दिने रोजगारदाताहरूले फेरि आवेदन दिनु वा सो जानकारी पेस गर्नु गर्दैन – 24 मे 2018 र 6 मार्च 2020 का बीचमा नतिरिएको SG को बारेमा खुलासाहेर्नुहोस् ।

  6 मार्च 2020 पछि यो खुलासा गर्न खोज्ने रोजगारदाताहरूले 7 सेप्टेम्बर 2020 सम्ममा छुटको लागि आवेदन दिइसक्नु पर्ने छ ।

  ATO ले SG नतिर्ने रोजगारदाताहरू पहिचान गर्न समीक्षा तथा लेखापरीक्षण गरिरहने छ । रोजगारदाताहरूले खुलासा गर्नुअगाडि नै हाम्रो समीक्षाले ती रोजगारदातालाई SG नतिर्ने रोजगारदाताको रूपमा पहिचान गरेमा ती रोजगारदाता छुट प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै, उनीहरूले निम्न शुल्क पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ:

  • अपुग SG
  • ब्याज (10%)
  • प्रशासकीय शुल्क (हरेक त्रैमासिक अवधिको लागि प्रति कर्मचारी $20)
  • खण्ड 7 अनुसारको जरिबाना (SGC को 200% सम्म हुन सक्ने)

  त्यस्तै, SGC को भुक्तानीमा पनि कर लाग्ने छ ।

  रोजगारदाता हुन कर्मचारीको सुपर तिरिदिनु पर्ने हुन्छ । तपाईं छुटका लागि योग्य हुनु हुन्न वा तपाईंले छुटसम्बन्धी यो नियम लागू नहुने त्रैमासिक अवधिको सुपर तिर्नुभएको छैन भने पनि तपाईंले अनिवार्य रूपले SGC statement पेस गर्नु पर्ने हुन्छ ।

  निम्न कुराको बारेमा थाह पाउनुहोस्:

  सुपर ग्यारेन्टीसम्बन्धी छुट
  https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun3unsbfExternal Link (अवधि: 00:39)

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  तपाईंले अहिले नै किन यो काम गर्नु पर्छ

  रोजगारदाताहरूले नियमित रूपमा (पहिलाभन्दा कम अन्तरालमा) आफ्नो वित्तीय विवरण पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएकाले ATO अहिले सजिलैसँग SG नतिर्ने रोजगारदाताहरू पहिचान गर्न सक्ने भएको छ ।

  हामी आफ्नो यो क्षमताको प्रयोग गरी SG नतिर्ने रोजगारदाताहरू पहिचान गरिरहेका छौँ ।

  हामीले छुट लागू हुने त्रैमासिक अवधिको SG तपाईंले नतिरेको कुरा पत्ता लगायौं भने अपुग SG का अलावा तपाईंले निम्न शुल्क पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ:

  • प्रशासकीय शुल्क (हरेक त्रैमासिक अवधिको लागि प्रति कर्मचारी $20)
  • बढीमा 200% सम्म हुने गरीी खण्ड 7 को जरिबाना (छूट (remission) लागू हुने भएमा कम्तीमा 100%)
  • ब्याज (10%)
  • साधारण ब्याज शुल्क (GIC) ।

  त्यस्तै, तपाईं आफूले तिरेको SGC बापत कर कट्टा दाबी गर्न पनि पाउनु हुने छैन ।

  उदाहरण: SG छुट अवधिमा खुलासा गर्न नसक्नु

  बेनको सेलुन छ र त्यहाँ पाँच जना कर्मचारी काम गर्छन् । उनी कहिलेकाहीँ आफ्ना कर्मचारीको SG तिर्न सक्दैनन् । बेनले SG छुटको घोषणाको बारेमा सुनेका छन् तर उनीसँग आफूले कति तिरेको छुइन भन्ने कुराको हिसाब गर्ने फुर्सद छैन र उनी पछि हिसाब गरौला भनेर टार्छन् ।

  ATO ले सुपर कोशको उपलब्ध भुक्तानी डेटाको प्रयोग गरी बेनले 2017 को चार वटै त्रैमासिक अवधिको SG नतिरेको कुरा पत्ता लगाउँछ ।

  14 अक्टोबर 2020 का दिन ATO ले बेनलाई उनको व्यवसायको लेखापरीक्षण थालिएको जानकारी दिँदै पत्र काट्छ । ATO ले उनलाई माथि उल्लिखित त्रैमासिक अवधिको सुपर भुक्तानी गरेको प्रमाण पेस गर्न लगाउँछ ।

  बेन आफ्नो अभिलेखमा हेर्छन् र आफूले एक सालको अवधिको SG नतिरेको कुरा थाह पाउँछन् । अपुग SG, ब्याज र प्रशासनिक शुल्क सहित तिर्नु पर्ने कुल SGC रकम $12,800 हुन्छ ।

  बेन छुटको घोषणाको बारेमा सम्झिन्छन् र आफू योग्य भए नभएको कुरा बुझ्न ATO लाई टेलिफोन गर्छन् । ATO ले उनलाई छुट अवधि 7 सेप्टेम्बर 2020 मा सकिएको कुरा बताउँछ ।

  बेनले छुट अवधिका आफूले नतिरेको SG को बारेमा जानकारी नदिएकाले उनले SGC बापतको पूरै $12,800 तिर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा पाँच कर्मचारीको प्रशासनिक शुल्क $400 (पाँच कर्मचारी × $20 × चार वट त्रैमासिक अवधिहरू) समावेश छ । ATO ले खण्ड 7 अनुसारको 100% जरिबाना लगाई थप $12,800 शुल्क थप्छ ।

  बेनले अब $25,600 तिर्नु पर्ने हुन्छ । बेनले $12,800 बराबरको SGC बापत कर कट्टा गर्न पाउनु हुन्न र उहाँले $12,800 बराबरको जरिबाना पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

  यदि बेनले छुट अवधिभित्र आफूले भुक्तानी नगरेको SGC को बारेमा जानकारी दिन सकेका थिए भने उनले $12,800 जरिबाना र $400 प्रशासनिक शुल्क दुबै तिर्नु पर्दैनथ्यो । त्यस्तै, उहाँ आफूले 7 सेप्टेम्बर 2020 भन्दा अगाडि तिरेको SGC बापत कर कट्टा दाबी गर्न पनि पाउनु हुने थियो ।

  End of example

  अर्को कदम:

  छुटको लागि योग्यता

  निम्न मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र तपाईं छुटको लागि योग्य हुनु हुने छ । तपाईंलाई:

  • ATO ले तपाईंले सम्बन्धित त्रैमासिक अवधिमा तिर्नु पर्ने SG दायित्वको जाँच गर्दै छ वा गर्न खोज्दै छ भन्ने जानकारी हुनु हुँदैन
  • तपाईंले हामीलाई जानकारी दिइसकेका बाहेकका कर्मचारीको नतिरिएको SG (वा पहिला जानकारी दिइसकेको त्रैमासिक अवधिको अपुग SG) जानकारी दिनु वा खुलासा गर्नु पर्ने हुन्छ
  • 1 जुलाई 1992 देखि 31 मार्च 2018 बीचको त्रैमासिक अवधि(हरू) नतिरिएको SG खुलासा गर्नु पर्ने हुन्छ ।
  • SG छुट फाराम भरी ATO मा 7 सेप्टेम्बर 2020 सम्ममा पुग्ने गरी पठाउनु पर्छ ।

  नोट: SG छुट फाराम पेस गरिसकेपछि तपाईंले आफूले ATO दिनु पर्ने रकम एकमुस्ट दिनु पर्छ वा किस्तामा दिने योजना बनाउनु पर्छ । छुटको लागि अयोग्य हुनबाट बच्न तथा छुटका फाइदाहरू नगुमाउन यसो गर्नु पर्ने हुन्छ ।

  उदाहरण: छुटको लागि योग्यता

  चोलेको क्याफे छ र त्यहाँ पाँच जना कर्मचारी काम गर्छन् । उनले आफ्नो पुरानो अभिलेख हेरिन् र आफूले वित्तीय वर्ष 2015–16 को चार वटै त्रैमासिक अवधिको SG भुक्तानी नगरेको कुरा पत्ता लगाइन् । आफ्नो त्रुटि सच्याउन चोले ती त्रैमासिक अवधिको लागि SG फाराम भरेर बुझाउँछिन् ।

  निम्न कारणले चोले SG छुटका सुविधा लिन योग्य हुन्छिन्:

  • उनलाई ATO ले उनले सम्बन्धित त्रैमासिक अवधिमा तिर्नु पर्ने SG दायित्वको जाँच गर्दै छ वा गर्न खोज्दै छ भन्ने जानकारी छैन
  • उनले SG छुट फाराममा उल्लिखित कर्मचारीको र सम्बन्धित त्रैमासिक अवधिको SG आफूले पहिला नतिरेको कुरा ATO लाई जानकारी दिएकी छैनन्
  • यो खुलासा (जानकारी) योग्य त्रैमासिक अवधि ( 1 जुलाई 1992 देखि 31 मार्च 2018 बीचको) सन्दर्भमा मात्र गरिएको छ ।
  • ATO ले 7 सेप्टेम्बर 2020 अगाडि SG छुट फाराम प्राप्त गरेको छ ।
  End of example

  छुटका फाइदा

  तपाईं छुट प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ भने:

  • तपाईं आफूले 7 सेप्टेम्बर 2020 भन्दा अगाडि तिरेको SGC बापत कर कट्टा दाबी गर्न पनि पाउनु हुने छ ।
  • तपाईंले सुपर ग्यारेन्टी शुल्क (SGC) मा समावेश प्रशासकीय शुल्क (हरेक त्रैमासिक अवधिको लागि प्रति कर्मचारी $20) तिर्नु पर्ने छैन ।
  • तपाईंले खण्ड 7 अन्तर्गतको जरिबाना तिर्नु पर्ने छैन ।

  नोट: कुनै त्रैमासिक अवधिको सम्बन्धमा तपाईंको मूल्याङ्कन पहिला नै भएको छ भने तपाईं पहिला खुलासा वा रिपोर्ट गरिएको अपुग SG रकम संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ । तर छुटको प्रयोजनका लागि नयाँ खुलासा गरिएको अतिरिक्त रकमलाई मात्र मान्यता दिइन्छ ।

  तपाईंको परामर्शदाताले तपाईंलाई तपाईंको परिस्थितिको आधारमा कसरी छुटको लागि आवेदन दिने भन्ने बारेमा सुझाव दिन सक्छन् ।

  24 मे 2018 र 6 मार्च 2020 का बीचमा नतिरिएको SG को बारेमा खुलासा

  तपाईंले पहिला नै ATO लाई आफूले भुक्तानी दिनु पर्ने SG को बारेमा जानकारी दिई सक्नुभएको छ भने तपाईंले फेरि यो जानकारी पेस गर्ने वा SG छुट फाराम बुझाउनु पर्दैन ।

  ATO ले 24 मे 2018 र 6 मार्च 2020 का बीचमा नतिरिएको SG को बारेमा प्राप्त सबै जानकारीको समीक्षा गर्ने छ ।

  समीक्षा पछि तपाईं योग्य साबित हुनुभयो भने हामी छुट कानुनअनुसार तपाईंलाई सो कुराको जानकारी दिने छौँ ।

  तपाईंले भुक्तानी गरिसक्नुभएको छैन वा तिर्ने योजना बनाइसक्नुभएको छैन भने छुटको लागि अयोग्य हुनबाट बच्न तथा छुटका फाइदाहरू नगुमाउन उपयुक्त कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ ।

  तपाईं Business Portal मार्फत् वा हामीलाई 13 28 66 मा टेलिफोन गरेर तपाईंले आफ्नो लेखा सही तरिकाले अध्यावधिक गरिएको जानकारी दिन सक्नुहुन्छ । तपाईं रकम फिर्ता पाउन योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो लेखा अद्यावधिक गरेका अवस्थामा हामी तपाईंलाई समय मै उक्त रकम फिर्ता गर्न सक्छौँ ।

  उदाहरण: 24 मे 2018 र 6 मार्च 2020 का बीचमा नतिरिएको SG को बारेमा खुलासा

  ग्राहम निर्माण कम्पनीको निर्देशक हुन् । जुलाई 2018 मा उनले आफ्नो कम्पनीले धेरै पहिलादेखि (2012 देखि) केही कर्मचारीको SG भुक्तानी नगरिरहेको कुरा पत्ता लगाए ।

  ग्राहमले आफ्नो कर एजेन्टसँग सहकार्य गरेर 24 वटा त्रैमासिक अवधिको SGC स्टेटमेन्ट पेस गरे । अगस्ट 2018 मा ATO लाई किस्तामा SGC तिर्न तयार भए र उनी अहिले पनि नियमित रूपमा SGC तिरिरहेका छन् ।

  ग्राहमले अहिले SG को बारेमा सुनेर आफ्नो कर एजेन्टलाई आफू यो सुविधा पाउन योग्य भए नभएको कुरा सोधे । ग्राहमका एजेन्टले ग्राहम निम्न कारणले यो सेवाको लागि योग्य भएको कुरा बताए:

  • उनले गरेको खुलासा 31 मार्च 2018 अगाडिको त्रैमासिक अवधिसँग सम्बन्धित छ
  • उक्त खुलासा 24 मे 2018 पछि गरिएको हो
  • ATO को जाँचपछि खुलासा गरिएको हैन (आफ्नै स्वविवेकले गरिएको हो) ।

  उनले गरेको खुलासा छुटको लागि योग्य भएकाले ATO ले उनलाई लिखित रूपमा यो कुराको जानकारी दिन्छ । ATO ले ग्राहमले SGC दायित्व बापतको प्रशासनिक शुल्क नतिर्नु पर्ने निर्णय पनि गर्छ । ग्राहमले Business Portal को प्रयोग गरी आफ्नो संस्थाको विवरण जाँचेको तथा अद्यावधिक गरेको हुनाले उनी प्रशासनिक शुल्क बापत तिरेको रकम समय मै फिर्ता प्राप्त गर्ने छन् ।

  उनीले भुक्तानी योजनाअनुसार किस्तामा भुक्तानी दिइरहेका खण्डमा उनी छुटका सुविधा प्राप्त गर्न पनि योग्य रहिरहने छन् । त्यस्तै, उनी 7 सेप्टेम्बर 2020 सम्ममा गरिएको भुक्तानीको सम्बन्धमा कर कट्टी गर्ने दाबी पनि गर्न सक्छन् ।

  End of example

  छुटको लागि कसरी आवेदन दिने

  छुटको लागि आवेदन दिन:

  • तपाईंले अनिवार्य रूपले स्वीकृत SG छुट फाराम (XLS 613KB)This link will download a file डाउनलोड गर्नुपर्छ
  • तपाईंले अनिवार्य रूपमा फाराममा समावेश निर्देशनका आधारमा प्रत्येक त्रैमासिक अवधिको लागि एउटा फाराम भर्नु पर्छ
  • तपाईंले लेखा सही भएको तथा आफ्नो फाराममा कुनै त्रुटि नभएको कुरा सुनिश्चित गर्नु पर्छ
  • तपाईंले आफू छुटको लागि आवेदन दिइरहेको छु भन्ने कुरा जनाउने घोषणा गर्दै हस्ताक्षर गर्नु पर्छ
  • तपाईंले फारामलाई .xls फर्म्याटमा सेभ गर्नु पर्छ ।

  तपाईंले कर्मचारी पहिचान गरेर खुलासा गरेको वा आफूले तिर्नुपर्ने SGC रकम खुलासा गरेको मितिपछि पाँच वर्षसम्म यो अभिलेख राख्नु पर्छ ।

  यस्तो अवस्थामा व्यवसायले सामान्यता अभिलेख राख्नु पर्ने अवधिभन्दा एक वर्ष बढी तपाईंको खुलासाको अभिलेख राख्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ यो परिस्थितिमा तपाईंको खुलासा विविध सूचना श्रोतमा आधारित हुन सक्छ ।

  नोट: छुट प्रयोजनका लागि 5 मार्च 2020 पछि पेस गरिएका SGC स्टेटमेन्टहरूलाई मान्यता दिइने छैन । तपाईंले स्वीकृत SG छुट फाराम प्रयोग गर्नुभएन भने वा फारामलाई .xls फर्म्याटमा सेभ गर्नुभएन भने तपाईंको आवेदन स्वीकृत नहुन सक्छ ।

  उदाहरण: गत पाँच वर्षभन्दा पुरानो अवधिको खुलासा

  ज्याङ 20 वर्षदेखि एक सफल क्याटरिङ कम्पनी चलाइरहेका छन् । विगत 20 वर्षमा उनले धेरै कर्मचारीसँग काम गरेका छन् । ती मध्ये केही कर्मचारीहरू केही समय काम गरेर छोडेका थिए भने केही कर्मचारीहरूले लामो समय काम गरेका थिए । उनले धेरै कर्मचारीलाई काममा राखेको हुनाले उनलाई आफूले सबै कर्मचारीको सुपर सही तरिकाले तिरेको छु वा छुइन भन्ने बारेमा निश्चितता छैन । त्यसैले उनी आफ्नो लेखा वा अभिलेख हेर्ने निर्णय गर्छन् ।

  ज्याङले SG छुटको बारेमा सुनेका छन् । उनी आफ्नो योग्यता पत्ता लगाउन ATO लाई फोन गर्छन् । आफूले पेरोल प्रणाली विगतमा केही पटक परिवर्तन गरिसकेकाले उनी आफूले कति पुरानो अभिलेख हेर्नु पर्छ भन्ने कुरा जान्न चाहन्छन् ।

  ATO ले उनलाई कम्तीमा पाँच वर्षको अभिलेख हेर्न लगाउन सक्छ । कानुनत: पाँच वर्षको अभिलेख राख्नु पर्ने हुन्छ । ATO ले उनलाई पाँच वर्ष पुरानो अभिलेख छ भने हो पनि हेर्ने सुझाव दिन सक्छ । यसो गरेको खण्डमा उनी विगतका गरेका कम भुक्तानी पहिचान गर्न सक्छन् । यो अभिलेखमा बैंक स्टेटमेन्ट, पे स्लिप र तलव कागजात आदि कुराहरू पर्छ ।

  रोजगारदाताले पहिला लेखा परीक्षण गर्न छुटाएको छ भने पनि हालका वा विगतका कर्मचारीले प्रदान गरेको सूचनाको आधारमा 1 जुलाई 1992 पछिको त्रैमासिक अवधिको लेखापरीक्षण हुन सक्ने सम्भावना भएकाले यसो गर्नु परेको हो । ATO जुन सुकै अवधिको पनि SGC मूल्याङ्कन गर्न पाउँछ ।

  End of example

  अबका कदमहरूः

  • स्वीकृत SG छुट फाराम (XLS 613KB)This link will download a file डाउनलोड गर्नुहोस्
  • तपाईंको कम्पनीमा 3,000 भन्दा बढी कर्मचारी काम गर्छन् भने हामीलाई 13 10 20 मा टेलिफोन गरेर ठूलो फाराम माग गर्नुहोस्
  • तपाईं अर्को फर्म्याटमा SG चाहनुहुन्छ भने हामीलाई 13 10 20 मा टेलिफोन गर्नुहोस् ।

  सुरक्षित मेलको प्रयोग गरी SG छुट फाराम पेस गर्नुहोस्

  तपाईं छुटको लागि आवेदन दिन चाहनुहुन्छ भने Business Portal मा भएको SGC क्याल्कुलेटर प्रयोग नगर्नुहोस् ।

  आफूले तिर्नु पर्ने सही SGC रकम गणना गर्न तथा छुटसम्बन्धी आफ्नो आवेदन प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउन तपाईंले:

  • Business Portal मा उपलब्ध मेल वा एजेन्टहरूको लागि अनलाइन सेवा प्रयोग गर्नु पर्छ ।
  • नयाँ सन्देश छान्नुहोस्
  • शीर्षक टाइप गर्नुहोस्: सुपर (पेन्सन)
  • विषय टाइप गर्नुहोस्: SG छुट फाराम पेस गर्नुहोस्
  • म्यासेजमा हरेक त्रैमासिक अवधिको लागि SG छुट फाराम (XLS 613KB)This link will download a file एट्याच गर्नुहोस् । तपाईं 4MB नबढाइकन छ वटा फारामहरू एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ ।

  तपाईंको परामर्शदाताले तपाईंलाई तपाईंको परिस्थितिको आधारमा कसरी छुटको लागि आवेदन दिने भन्ने बारेमा सुझाव दिन सक्छन् ।

  आफू योग्य छु वा छुइन भन्ने बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्

  तपाईं छुट प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ भने:

  • हामी तपाईंलाई 14 दिनभित्र सो कुराको लिखित जानकारी दिने छौँ
  • तपाईंले प्रशासकीय शुल्क (हरेक त्रैमासिक अवधिको लागि प्रति कर्मचारी $20) तिर्नु पर्ने छैन
  • तपाईंले खण्ड 7 को जरिबाना तिर्नु पर्ने छैन
  • तपाईंले आफूले तिर्नु पर्ने SGC तिर्नु पर्छ वा तिर्ने किस्ता तय गर्नु पर्छ । हामी तपाईंलाई तपाईंको भुक्तानी सन्दर्भ संख्या (PRN) पठाउने छौँ ।

  तपाईं 24 मे 2018 र 7 सेप्टेम्बर 2020 को बीचमा तिरेको योग्य SGC भुक्तानी बापत कर कट्टी गर्ने दाबी गर्न पाउनु हुन्छ ।

  7 सेप्टेम्बर 2020 पछि गरिएको भुक्तानीको सम्बन्धमा कर कट्टीको दाबी गर्न पाइदैन ।

  एकमुस्ट वा किस्तामा भुक्तानी गर्नुहोस्

  छुटका फाइदा नगुमोस् भन्नाका खातिर तपाईंले अनिवार्य रूपले SGC तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

  तपाईंले सुपर कोशमा सिधै भुक्तानी गर्नुभयो र छुट फाराम पेस गर्नुभएको छैन भने तपाईंले अनिवार्य रूपले ढिला भुक्तानीको अफसेट (late payment offset) दाबी गर्नु पर्छ ।

  तपाईंले भुक्तानी गरिसकेपछि मात्र तपाईं ATO मा छुट फाराम पेस गर्न सक्नुहुन्छ । वा तपाईंले सिधै कर्मचारी कोश वा संकलन गृहमा SGC बुझाउनु हुँदैन ।

  तपाईंले द्रूत रूपले निम्न काम गर्नु पर्ने हुन्छ:

  • एकमुस्ट तिर्ने वा
  • तपाईंले आफूले तिर्नु पर्ने SGC तिर्ने किस्ता तय गर्ने ।

  तपाईंसँग आफ्नो PRN हुनु पर्छ । SGC सम्बन्धी जुन सुकै सूचनामा वा तपाईंले विगतमा भुक्तानी गर्ने हामीले दिएको SGC भुक्तानी स्लिपमा तपाईंको PRN हुन्छ ।

  तपाईंसँग PRN छैन भने सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान 8.00 बजेदेखि साँझ 6.00 सम्म हामीलाई 1800 815 886 मा टेलिफोन गरी आफ्नो PRN प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । फोन गरेपछि आफूले SG रोजगारदाता PRN को लागि टेलिफोन गरेको कुरा बताउनुहोस् । यसरी टेलिफोन गर्दा तपाईंसँग ABN र सम्पर्क विवरणहरू हुन जरुरी छ ।

  PRN हाता लागेपछि भुक्तानी गर्ने तरिका जान्न कसरी भुक्तानी गर्ने पृष्ठ हेर्नुहोस् ।

  नोट: छुटका लागि योग्य ठहराइएका SGC र 7 सप्टेम्बर 2020 भन्दा अगाडि गरिएका भुक्तानीमा मात्र कर कटौती गर्न मिल्छ ।

  उदाहरण 1: ATO लाई एकमुस्ट भुक्तानी दिँदा

  स्युले 6 मार्च 2020 पछि छ वटा त्रैमासिक अवधिको सम्बन्धमा SG छुट फाराम पेस गर्छिन् । ATO ले उनलाई उनी सबै त्रैमासिक अवधिको सम्बन्धमा छुटको लागि योग्य भएको कुरा बताउँछ ।

  स्यु ATO बाट PRN प्राप्त गर्छिन् र ATO लाई SGC को एकमुस्ट भुक्तानी गर्छिन् ।

  त्यसैले उनी छुटका सुविधा प्राप्त गर्न पनि योग्य रहिरहने छन् । उनले अपुग SG र ब्याज तिर्नु परे पनि उनले प्रशासनिक शुल्क र खण्ड 7 अन्तर्गतको जरिबाना तिर्नु पर्दैन । त्यस्तै, उनी आफूले 7 सेप्टेम्बर 2020 भन्दा अगाडि तिरेको SGC बापत कर कट्टा दाबी गर्न पनि पाउँछिन् ।

  End of example

   

  उदाहरण 2: किस्तावन्दी भुक्तानी योजनाको व्यवस्था र सो योजनाका सर्तहरू पूरा गर्नु पर्ने

  बबले 6 मार्च 2020 पछि चार वटा त्रैमासिक अवधिको सम्बन्धमा SG छुट फाराम पेस गर्छन् । ATO ले उनलाई उनी छुटको लागि योग्य भएको कुरा बताउँछ । बबले चार वटै त्रैमासिक अवधिको कुल $30,000 तिरेका छैनन् ।

  तर उनी छुट फाराम पेस गर्ने बेलामा सबै $30,000 तिर्न सक्दैनन् । उनी ATO वेबसाइटमा गएर भुक्तानी योजना बनाउँछन् । यो योजना अनुसार उनले मासिक किस्तामा SGC तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

  उनी सर्तअनुसार सबै रकम तिर्छन् । त्यसैले उनी छुटका सुविधा प्राप्त गर्न पनि योग्य रहिरहने छन् । त्यस्तै, उनी आफूले 7 सेप्टेम्बर 2020 भन्दा अगाडि तिरेको SGC बापत कर कट्टा दाबी गर्न पनि पाउँछन् ।

  End of example

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  छुटका फाइदा नगुमाउनुहोस्

  कानुनले छुटको योग्यताको जारी मापदण्डमा लागू हुने सर्तहरू पनि जारी गरेको छ ।

  हामीले तपाईंलाई तपाईं छुटको लागि योग्य भएको जनाकारी दिएपछि पनि तपाईं निम्म अवस्थामा अयोग्य घोषित हुन तथा छुटका सुविधाहरू गुमाउन सक्नु हुने छ:

  • तपाईंले SGC रकम भुक्तानी नगरेमा, वा
  • तिर्नु पर्ने रकम SGC तिर्न किस्ताबन्दी योजना नबनाएमा, र
  • SGC रकम तिर्दा उक्त योजनाको पलना नगरेमा ।

  तपाईंले गरेको खुलासाको आधारमा छुट दिन सकिँदैन भने:

  • हामी तपाईंलाई तपाईं कुन त्रैमासिक अवधि(हरू) का लागि अयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुराको लिखित जानकारी दिने छौँ
  • तपाईंबाट SGC सम्बन्धी प्रशासकीय शुल्क (हरेक त्रैमासिक अवधिको लागि प्रति कर्मचारी $20) लिने छौँ
  • तपाईंले खण्ड 7 अन्तर्गतको जरिबाना तिर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्न PS LA 2019/1 कानुनको प्रयोग गर्ने छौँ
  • तपाईंलाई तपाईंले तिर्नु पर्ने रकम वृद्धि भएको जानकारी सहितको नोटिस पठाउने छौँ
  • हामीले प्राप्त गर्ने रकम प्राप्त गर्न तपाईंसँग सहकार्य गरिरहने छौँ ।

  त्यस्तै, तपाईंले सम्बन्धित त्रैमासिक अवधिको लागि भुक्तानी गर्नु हुने रकममा कर कट्टा दाबी गर्न मिल्दैन । 7 सेप्टेम्बर 2020 अगाडि तपाईंले भुक्तानी गरे पनि यो नियम लागू हुन्छ ।

  कर फिर्ता पेस गरेपछि र कर कट्टीको दाबी गरेपछि तपाईंलाई छुटको लागि अयोग्य घोषित गरियो भने तपाईंले आफ्नो कर फिर्ता समायोजन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

  उदाहरण: SG छुटको लागि भुक्तानी योजना वा किस्ता

  लुसियाले 1 जनवरी 2016 देखि 31 मार्च 2017 मा पर्ने पाँच त्रैमासिक अवधिको लागि SG सम्बन्धी छुटको लागि आवेदन दिइन् । ATO ले उनलाई उनी सबै त्रैमासिक अवधिको सम्बन्धमा छुटको लागि योग्य भएको कुरा बताउँछ । उनले प्रत्येक त्रैमासिक अवधिमा SG र ब्याज गरेर $500 तिर्नु पर्ने छ । यो रकम पाँच त्रैमासिक अवधिको लागि $2,500 हुन्छ ।

  लुसियाले $500 को मासिक किस्तामा रकम भुक्तानी गर्ने योजना बनाउँछिन् ।

  उनी 1 जनवारी 2016 देखि 30 जुन 2016 मा पर्ने दुई त्रैमासिकको लागि दुई किस्ता रकम $1,000 भुक्तानी गर्छिन् ।

  तर उनी त्यसपछिका किस्ता तिर्न सक्दिनन् । उनी ATO सँगको सहकार्यमा अर्को भुक्तानी योजना पनि बनाउँदिनन् । उनी आफूले कबुल गरे बमोजिम रकम तिर्दिनन् ।

  यस्तो अवस्थामा उनले तिरेको त्रैमासिक अवधिको हकमा उनी छुटको लागि योग्य हुन्छिन् । 1 जुलाई 2016 देखि 31 मार्च 2017 बीचको त्रैमासिक अवधि(हरू) को हकमा उनी छुटको लागि अयोग्य हुन्छिन् ।

  यस्तो अवस्थामा उनले जुन त्रैमासिक अवधिको रकम भुक्तानी गर्न सक्दिनन् सो अवधिको लागि ATO ले प्रशासनिक शुल्क थप्छ र लुसियालाई सो कुराको लिखित जानकारी दिन्छ । उनले छुट अवधिको अन्त्यपछि खुलासा गरेकाले उनले खण्ड 7 अनुसारको जरिबाना पनि तर्नु पर्ने हुन्छ र यो जरिबाना 100% भन्दा कम हुने छ ।

  ATO ले आफूले प्राप्त गर्नु पर्ने बाँकी SGC रकम प्राप्त गर्न लुसियासँग सहकार्य गरिरहन्छ । अत: उनले $1,500 र प्रशासनिक शुल्क तथा ब्याज जोडेर भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ ।

  End of example

  छुटका लागि अयोग्य हुने आवेदनहरू

  हामीले तपाईंको आवेदन छुटका लागि अयोग्य छ भन्ने यकिन गरेमा:

  • हामी तपाईंलाई आयोग्यताको कारणसहित लिखित रूपमा सूचना पठाउने छौँ
  • तपाईंले सुपर ग्यारेन्टी शुल्क (SGC) मा समावेश प्रशासकीय शुल्क (हरेक त्रैमासिक अवधिको लागि प्रति कर्मचारी $20) तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
  • तपाईंले खण्ड 7 अनुसारको जरिबाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । खुलासा नगरिकन मूल्याङ्कन गरियो भने वा ATO ले अनुसन्धान थालेपछि मात्र खुलासा गरियो भने कम्तीमा 100% जरिबाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । PS LA 2019/1 अनुसार खण्ड 7 मा उल्लिखित जरिबाना लगाउने नलगाउने निर्धारण गरिने छ ।

  त्यस्तै, तपाईंले गरेको SGC भुक्तानी वा SGC को योगदानमा कर कट्टा दाबी गर्न मिल्दैन ।

  कर्मचारीको अधिकारहरू

  तपाईंले आफूले तिर्नु पर्ने बाँकी रकम तिरेपछि तपाईंका कर्मचारीहरू निम्न रकम प्राप्त गर्ने छन्:

  • अपुग SG
  • सम्बन्धित त्रैमासिक मिति र ATO ले खुलासा (जानकारी) प्राप्त गरेको मितिसम्मको अवधिको अवास्तविक ब्याज
  • अपुग SG रकम प्राप्त नहुन्जेल उक्त रकममा लाग्ने साधारण ब्याज ।

  यसरी थप भएका रकमका कारणले कर्मचारीले योगदानको सीमा (contributions cap) भन्दा बढी रकम प्राप्त गर्ने भएमा कर आयुक्त आफ्नो स्व: विवेकले छुट अन्तर्गत आउने रकमलाई वेवास्ता गर्न सक्छन् ।

  छुट सेवा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएका योगदानहरूलाई डिभिजन 293 को प्रयोजनका लागि कर्मचारीको आयको रूपमा लिइने छैन ।

  उदाहरण: सुपर बापत गरिएका योगदानका सीमा

  अली स्टेसनरी आपूर्ति कम्पनीमा काम गर्छन् । कम्पनीले आफूले आफ्ना कर्मचारीको SG योगदान नतिरेको कुरा पहिचान गर्छ । कम्पनीले SG छुट प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि स्वेच्छिक खुलासा (जानकारी) पेस गर्छ ।

  उक्त कम्पनीले $5,300 तिर्छ र ATO ले सो रकम अलीको सुपर कोशमा हालिदिन्छ ।

  अली आफ्नो पक्षबाट पनि कोशमा केही रकम जम्मा गर्छन् । उनलाई कम्पनीले तिरेको $5,300 थपिएपछि आफ्नो योगदानको वार्षिक सीमा $25,000 नाघ्ने हो कि भन्ने बारेमा चिन्ता लाग्छ ।

  अली यसका बारेमा बुझ्न ATO लाई टेलिफोन गर्छन् । ATO ले उनलाई यो रकममा योगदान सीमा लागू नहुने कुरा बताउँछ । अलीको कर्मचारीले छुट सुविधा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि उनको बारेमा खुलासा गरी रकम भुक्तानी गरेकाले उनले केही गरिरहनु पर्दैन । छुटको प्रयोजनका लागि गरिएका योगदान रकममा योगदानको सीमा लागू हुँदैन ।

  End of example

  सुपर ग्यारेन्टीसम्बन्धी छुटका महत्वपूर्ण मितिहरू

  सुपर ग्यारेन्टीसम्बन्धी छुटका महत्वपूर्ण मितिहरू

  विवरण

  मिति

  योग्य त्रैमासिक अवधि

  1 जुलाई 1992 देखि 31 मार्च 2018

  अयोग्य त्रैमासिक अवधि

  1 अप्रिल 2018 पछि सुरु हुने त्रैमासिक अवधि

  छुट अवधि

  24 मे 2018 देखि 06/09/2020
  (नोट 1 हेर्नुहोस्)

  सुपर भुक्तानी नगरिएको सूचना पहिलै दिएको अवस्थामा फेरि आवेदन दिनु वा विवरण पेस गर्नु पर्दैन

  24 मे 2018 देखि 06/03/2020
  (नोट 2 हेर्नुहोस्)

  छुट प्राप्त गर्न SG छुट फाराम भरेर आवेदन दिनु पर्छ ।

  राजकीय अनुमतिको मिति 06/03/2020 देखि 07/09/2020
  (नोट 1 हेर्नुहोस्)

  SGC को भुक्तानीमा कर कट्टी गर्न पाइने

  24 मे 2018 देखि 07/09/2020 (नोट 1 हेर्नुहोस्)

  SGC को भुक्तानीमा कर कट्टी गर्न नपाइने

  24 मे 2018 अगाडि र छुट अवधि 7 सेप्टेम्बर 2020 सकिएपछि
  (नोट 1 हेर्नुहोस्)

  खण्ड 7 अनुसारको न्यूनतम 100% जरिबाना
  (नोट 3 हेर्नुहोस्)

  सामान्यतया खण्ड 7 अनुसारको न्यूनतम 100% जरिबाना लाग्ने  

  छुट अवधि 7 सेप्टेम्बर 2020 सकिएको भोलि पल्ट
  (नोट 1 हेर्नुहोस्)

  तालिकासम्बन्धी नोटहरू:

  • नोट 1: छुटले राजकीय सहमति प्राप्त गरेको मितिको छ महिनापछि तर अन्तिम मिति बिदाको दिनमा पर्ने हुँदा रोजगारदाताहरूले खुलासा गर्न, पेस गर्न तथा छुटको प्रयोजनका लागि भुक्तानी दिन राती 7 सेप्टेम्बरको 11:59 बजेसम्म कुर्नु पर्ने हुन्छ ।
  • नोट 2:राजकीय अनुमतिको मितिको अघिल्लो दिन
  • नोट 3: खण्ड 7 अनुसारको न्यूनतम 100% SGC जरिबाना

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

   Last modified: 21 May 2020QC 62659