Show download pdf controls
 • सुपर: सुपर के हो र यसको महत्व के छ

  पेन्सन वा 'सुपर' तपाईंको रोजगारदाताले सुपर कोश (पेन्सन कोश) मा जम्मा गर्ने रकम हो । तपाईंको सुपरमा बचत भएको रकम तपाईंको रोजगारी अवधिमा बढी रहन्छ । तपाईं अवकाशपछि उक्त रकम प्रयोग गरेर जीविकोपार्जन गर्नु हुने छ

  तपाईंले अहिले जति बढी रकम बचत गर्नुहुन्छ अवकाशका बेलामा त्यति नै बढी रकम प्राप्त हुने भएकाले सुपर महत्वपूर्ण हुन्छ ।

  तपाईं कुन उमेरमा सुपर प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने बारेमा सीमाहरू हुन्छन् । कसैले तपाईंलाई समय अगावै सुपर झिक्न सहयोग गर्ने कुरा गरेमा सावधान हुनुहोस् । यसो गर्नु गैर कानुनी हुन सक्छ ।

  तपाईं अस्थायी भिसामा अष्ट्रेलियमा काम गरिरहनुभएको छ र घर जानुभयो भने पनि तपाईं आफ्नो सुपर प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ । यो भुक्तानीलाई अष्ट्रेलिया छोड्दा दिइने सुपर भुक्तानी (DASP) भनिन्छ ।


  नेपालीमा सुन्न क्लिक गर्नुहोस् ।

  Media: सुपरः सुपर के हो र यो किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ ?
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrm5sdExternal Link (Duration: 00:00:54)

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  अबका कदमहरूः

  अष्ट्रेलिया सरकार, क्यानबेराद्वारा अधिकारप्राप्त.

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 17 Apr 2023QC 61272