Show download pdf controls
 • जालसाजीबाट सुरक्षित रहनुहोस्

  जालसाजीहरुको उद्देश्य निम्न हुन सक्छ:

  • तपाईंले तिर्नु नपर्ने रकम तिराउनु
  • (तपाईंको TFN जस्ता) व्यक्तिगत जानकारी अरूलाई दिनु

  जालसाजीबाट बच्ने केही तरिकाहरू यहाँ दिइएको छ:

  • आफ्नो सिभीमा आफ्नो कर फाइल संख्या (TFN) उल्लेख नगर्नुहोस् । काम सुरु गरेपछि रोजगारदातालाई मात्र TFN दिनुहोस् ।
  • आफ्ना साथीभाइ वा परिवारका सदस्यलाई आफ्नो TFN प्रयोग गर्न नदिनुहोस् ।
  • आफ्नो अनलाइन पासवर्ड कसैसँग आदान प्रदान नगर्नुहोस् ।
  • इमेलमा आफ्नो TFN, पासवर्ड वा अन्य संवेदनशील जानकारी समावेश नगर्नुहोस् ।
  • तपाई कर एजेन्ट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने पञ्जीकृत एजेन्टबाट मात्र सेवा लिनुहोस् ।

  नेपालीमा सुन्न क्लिक गर्नुहोस् ।

  Media: कर छलीबाट बच्ने बारेमा
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizbj9dExternal Link (Duration: 00:00:49)

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  अर्को कदम:

  अष्ट्रेलिया सरकार, क्यानबेराद्वारा अधिकारप्राप्त.

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 17 Apr 2023QC 61272