Show download pdf controls
 • करयोग्य भुक्तानीको वार्षिक प्रतिवेदन

  तपाईलाई करयोग्य भुक्तानीको वार्षिक प्रतिवेदन (TPAR) लाई २८ अगष्ट भित्र हरेक वर्ष दाखिला गर्नुपर्ने जरुरत पर्न सक्छ यदि तपाईले निम्न सेवा उपलब्ध गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने:

  • भवन तथा निर्माण सेवा
  • सरसफाइ सेवा - १ जुलाई २०१८ देखिको कन्ट्रयाक्टरको भुक्तानीका लागि (तपाईको पहिलो प्रतिवेदन बुझाउने म्याद हुन्छ २८ अगष्ट २०१९)
  • कुरियर सेवा - १ जुलाई २०१८ देखिको कन्ट्रयाक्टरको भुक्तानीका लागि (तपाईको पहिलो प्रतिवेदन बुझाउने म्याद हुन्छ २८ अगष्ट २०१९)

  टीपीएआर (TPAR)ले निश्चित सेवा दिएबापत् विभिन्न कन्ट्रयाक्टरलाई तिर्नुपर्ने भुक्तानीका बारेमा बताउँछ। कन्ट्रयाक्टरअन्तर्गत उपकन्ट्रयाक्टर, कन्सल्ट्यान्ट तथा स्वतन्त्र कन्ट्रयाक्टर संलग्न हुन सक्छन्। उनीहरु एकल व्यापारी (व्यक्ति), कम्पनी, साझेदारी वा ट्रष्टका रुपमा सञ्चालित हुन सक्छन्।

  तपाईको TPAR लाई पूरा गर्न सजिलो बनाउनका लागि तपाईले कन्ट्रयाक्टरलाई बुझाउने भुक्तानीका बारेमा तपाईले सही सूचना संग्रह गरिरहेको छ कि छैन जाँच्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। तपाईले पेश गर्नुपर्ने सूचना सामान्यतया कन्ट्रयाक्टरले तपाईलाई दिने बिजक (ईनभ्वाइस) मा हुन्छ। जसमा निम्न कुरा समावेश हुन्छ:

  • उनीहरुको अष्ट्रेलियन व्यवसाय नम्बर (ABN)
  • उनीहरुको नाम तथा ठेगाना
  • तपाईले उनीहरुलाई आर्थिक वर्षभरि तिरेको कुल रकम (कर रकम पूर्वको) (कुनै पनि GST लगायत).

  कन्ट्रयाक्टरहरुले उनीहरुको आम्दानीको प्रतिवेदनलाई सहीरुपमा बुझाएको जाँच्नका लागि हामी TPAR को सूचना प्रयोग गर्छौं।

  हेर्नुहोस्

  मिडिया: [Introduction to the Taxable Payments Reporting System - Nepalese]
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiunj6un44External Link (Duration: 01:16)

  निम्न विषयबारे थाहा पाउनुहोस्:

  अष्ट्रेलिया सरकार, क्यानबेराद्वारा अधिकारप्राप्त

   Last modified: 23 Nov 2018QC 57326