Show download pdf controls
 • कन्ट्रयाक्टरलाई भुक्तानीको विषयमा हामी किन सूचना बटुल्छौँ

  करयोग्य भुक्तानीहरुको वार्षिक प्रतिवेदन (TPAR) मा व्यवसायहरुले उपलब्ध गराएको सूचनाले हामीलाई ती कन्ट्रयाक्टरहरुको पहिचान गर्न दिन्छ जो सँग:

  • उनीहरुको कर फिर्तामा उनीहरुको सबै आम्दानी समावेश छैन
  • कर फिर्ता वा कृयाकलाप विवरणहरु दाखिला छैन
  • GST का लागि दर्ता नगरेको जबकि उनीहरुलाई त्यसो गर्ने जरुरत हुन्छ
  • उनीहरुको ईनभ्वाइसमा गलत ABN उपलब्ध गराएको।

  यदि तपाई आफ्नो करको जिम्मेवारीहरुलाई पूरा गरिरहनुभएको छ भने तपाईले केही गर्नुपर्ने जरुरत हुँदैन। कन्ट्रयाक्टरहरु जसले गरेका छैनन् उनीहरुको करको जिम्मेवारीहरु पूरा भने समीक्षा वा अडिट तथा जरिवानाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

  कसरी कन्ट्रयाक्टरहरुले उनीहरुको जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न सक्छन्

  • म्याद मितिभित्र कर फिर्ता दाखिला गर्नुहोस्।
  • उनीहरुको कर फिर्तामा सबै आम्दानीलाई समावेश गर्नुहोस्।
  • जतिसक्दो चाँडो अघिल्लो वर्षहरुका लागि कर फिर्ता दायर गर्नुहोस्।
  • दिइएको म्यादभित्र कृयाकलाप विवरणहरुलाई दायर गर्नुहोस्।
  • उनीहरुको सही तथा हालको ABN लाई सबै ईनभ्वाइसहरुमा उल्लेख गर्नुहोस्।
  • यदि पहिल्यै दायर गरिएको कर फिर्तामा कुनै त्रुटी भएको भएमा जतिसक्दो चाँडो सम्पर्क गर्नुहोस्। जसले हामीलाई स्वतस्फूर्तरुपमा त्रुटीहरुबारेमा बताउँछ त्यस्तोको जरिवानालाई घटाइन सक्छ।
  • प्राप्त गरिएका आम्दानी र तिरिएका सबै भुक्तानीहरुको रेकर्ड राख्नुहोस्। सबै व्यावसायिक कारोबारहरुको रेकर्ड राख्नाले सबै प्राप्त आम्दानीको रिपोर्ट गर्न तथा छुट माग गर्नका लागि मद्दत गर्छ।
  • अन्य सबै कर जिम्मेवारीहरु पूरा गरिएको छ छैन जाँच्नुहोस्।

  अष्ट्रेलिया सरकार, क्यानबेराद्वारा अधिकारप्राप्त

   Last modified: 23 Nov 2018QC 57326