Show download pdf controls
 • तपाईलाई सहयोग गर्ने संसाधनहरु

  यस पृष्ठमा डिजिटल संसाधनहरु, भिडियो तथा तथ्यतालिकाहरु संलग्न छन् तपाईलाई करयोग्य भुक्तानीहरुको वार्षिक प्रतिवेदन (TPAR) बारेमा तपाईलाई बुझ्न मद्दत गर्नका लागि। तपाईले यस सामाग्रीलाई प्रयोग गर्न वा बाँड्न सक्नुहुन्छ।

  भिडियोहरु

  करयोग्य भुक्तानी प्रतिवेदन प्रणालीका बारेमा थप जान्नका लागि एक मिनेटका यी भिडियोहरु हेर्नुहोस्।

  मिडिया: [Introduction to the Taxable Payments Reporting System - Nepalese]
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiunj6un44External Link (Duration: 01:16)

   

  मिडिया: [How to keep good records for your Taxable Payments Annual Report (TPAR) - Nepalese]
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiunj9xc3bExternal Link (Duration: 01:09)

   

  मिडिया: [How to lodge your Taxable Payments Annual Report (TPAR) - Nepalese]
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiunj9t7qnExternal Link (Duration: 01:27)

   

  तथ्यपत्र

  सहयोगी संसाधनका रुपमा हामीले निम्न सारांश तथ्यपत्र प्रकाशित गरेका छौं:

  तपाईले ती संसाधनहरुलाई अक्षरमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ:

  साना व्यवसायहरुलाई सहायता गर्नुहोस्

  व्यवसायहरुका लागि उनीहरुको कर तथा सुपर अधिकार प्राप्त गर्नका लागि सजिलो बनाउन मद्दत गर्न हामी थुप्रै सेवाहरु प्रदान गर्छौं। तपाईले निम्न कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ:

  • हामीलाई 13 28 66 मा फोन गर्नुहोस् व्यवसायसम्बन्धी सोधपुछका लागि (बिहान ८:00–६:00बेलुकासम्म सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म स्थानीय समयमा, राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदाका दिनमा बाहेक)। यदि तपाईलाई अंग्रेजीबाहेकको अर्को भाषामा सहायताको आवश्यकता पर्छ भने Translating and Interpreting Service (TIS) लाई13 14 50 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ।
  • तपाईको दर्तावाल कर एजेन्टसँग कुरा गर्नुहोस्।

  हामी कर तिर्नका लागि कठिनाइ हुनेलाई जतिसक्दो चाँडो हामीलाई सम्पर्क गर्न अभिप्रेरित गर्छौं।

  यो पनि हेर्नुहोस्:

  अष्ट्रेलिया सरकार, क्यानबेराद्वारा अधिकारप्राप्त

   Last modified: 23 Nov 2018QC 57326