Show download pdf controls
 • JobMaker Hiring Credit scheme

  JobMaker Hiring Credit scheme ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 16-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ।

  ਯੋਗ ਮਾਲਕ ਹਰ ਯੋਗ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਉਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਲਈ JobMaker Hiring Credit ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  Media: JobMaker Hiring Credit (Punjabi)
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudnajh57External Link (Duration: 00:01)

  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ:

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:

  ਯੋਗਤਾ

  ਯੋਗ ਮਾਲਕ

  ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ JobMaker Hiring Credit ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ:

  • ਨੇ JobMaker Hiring Credit scheme ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
  • ਜਾਂ
   • ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
   • ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
   • ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ (DGR) ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਵਜਨਕ ਫੰਡ ਲਈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ Overseas Aid Gift Deductibility Scheme (DGR item 9.1.1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਰਾਹਤ (DGR item 9.1.2) ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ।
    
  • ਕੋਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਨੰਬਰ (ABN) ਹੈ
  • ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ (PAYG)
  • ਨੇ ਉਸ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਲਈ JobKeeper ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ JobMaker ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ
  • ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ GST ਰਿਟਰਨਾਂ JobMaker ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
  • ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੈਡਕਾਉਂਟ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ Single Touch Payroll (STP) ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ
  • ਅਯੋਗ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:

  ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ

  ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗ ਹਨ ਜੇ ਉਹ:

  • JobMaker ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
  • 16 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
  • 7 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ
  • ਔਸਤਨ 20 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹ JobMaker ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ
  • ਮਾਲਕ ਨੂੰ JobMaker Hiring Credit ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
  • ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ JobMaker Hiring Credit ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
  • Parenting Payment, Youth Allowance (ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਾ-ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿਖਲਾਇਕ ਸੀ) ਜਾਂ JobSeeker ਭੁਗਤਾਨ 84 ਦਿਨਾਂ (ਜਾਂ 6 ਪੰਦਰੀਆਂ) ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਗਾਤਾਰ 28 ਦਿਨ (ਜਾਂ 2 ਪੰਦਰੀਆਂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:

  ਕੌਣ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ

  ਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ:

  • ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ' 'ਤੇ Major Bank Levy 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਸੀ
  • ਕੋਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋ (Income Tax Assessment Act 1997 ਦੇ ਅਰਥ ਅਧੀਨ)
  • ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਹੋ
  • ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋ
  • ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੋ
  • ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੋ
  • ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ:

  • 6 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕੋਗੇ
  • 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
  • ਯੋਗ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
  • ਇਕੋ ਸਮੇਂ JobKeeper ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ JobMaker Hiring Credit ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:

  ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ

  • 7 ਅਕਤੂਬਰ 2020 - ਯੋਜਨਾ ਅਰੰਭ
  • 6 ਦਸੰਬਰ 2020 - ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ)
  • 1 ਫਰਵਰੀ 2021 - ਪਹਿਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ
  • 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 - ਪਹਿਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ
  • 6 ਅਕਤੂਬਰ 2021 - ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
  • 6 ਅਕਤੂਬਰ 2022 - JobMaker ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

  JobMaker ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤਾਰੀਖਾਂ

  ਮਿਆਦ

  JobMaker ਦੀ ਮਿਆਦ

  ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ

  1

  7 ਅਕਤੂਬਰ 2020 – 6 ਜਨਵਰੀ 2021

  1 ਫਰਵਰੀ 2021 – 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021

  2

  7 ਜਨਵਰੀ 2021 – 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021

  1 ਮਈ 2021 – 31 ਜੁਲਾਈ 2021

  3

  7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 – 6 ਜੁਲਾਈ 2021

  1 ਅਗਸਤ 2021 – 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021

  4

  7 ਜੁਲਾਈ 2021 – 6 ਅਕਤੂਬਰ 2021

  1 ਨਵੰਬਰ 2021 – 31 ਜਨਵਰੀ 2022

  5

  7 ਅਕਤੂਬਰ 2021 – 6 ਜਨਵਰੀ 2022

  1 ਫਰਵਰੀ 2022 – 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022

  6

  7 ਜਨਵਰੀ 2022 – 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022

  1 ਮਈ 2022 – 31 ਜੁਲਾਈ 2022

  7

  7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – 6 ਜੁਲਾਈ 2022

  1 ਅਗਸਤ 2022 – 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022

  8

  7 ਜੁਲਾਈ 2022 – 6 ਅਕਤੂਬਰ 2022

  1 ਨਵੰਬਰ 2022 – 31 ਜਨਵਰੀ 2023

  JobMaker Hiring Credit ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

  ਯੋਗ ਮਾਲਕ 6 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ JobMaker Hiring Credit scheme ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਯੋਗ ਮਾਲਕ ਹਰ JobMaker ਮਿਆਦ ਲਈ JobMaker Hiring Credit ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ JobMaker ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

  ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੋਗ ਮਾਲਕ ਵੇਖੋ।

  JobMaker Hiring Credit ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • ਬੇਸਲਾਈਨ ਹੈਡਕਾਉਂਟ
  • ਬੇਸਲਾਈਨ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ
  • ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ.

  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

  ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

  ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ JobMaker Hiring Credit ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

  ਐਕਟਿਵ ABN ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ATO online services ਜਾਂ the Business Portal 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 'JobMaker Hiring Credit payment' ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ
  • ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
  • ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
  • ਭੁਗਤਾਨ।

  ਸਾਡੀ JobMaker Hiring Credit guide ਵਿੱਚ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ)।

  ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ

  JobMaker Hiring Credit ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਯੋਗ ਮਾਲਕ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • $200 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ - ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
  • $100 ਹਰ ਹਫ਼ਤਾ - ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਜੋ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ।

  ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

  ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹਰ JobMaker ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ JobMaker Hiring Credit ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।

  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਵੇਤਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ JobMaker Hiring Credit ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।

  ਤੁਸੀਂ JobMaker Hiring Credit ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

  ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ JobMaker Hiring Credit scheme ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ JobMaker ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:

   Last modified: 28 Jan 2021QC 64506