Show download pdf controls
 • Да ли радите као предузетник у грађевинској индустрији?

  Ако радите као предузетник у грађевинској индустрији, треба да знате које приходе треба да пријавите за опорезивање.

  Фирме у грађевинској индустрији сваке године морају да пријаве укупан износ који су вам исплатиле за грађевинске услуге. Tе исплате треба да нам пријаве у Годишњем извештају о опорезивим приходима (Тaxable payments annual report).

  Информације које нам се доставе, биће коришћене за идентификацију оних предузетника који нису укључили сав приход у своју пореску пријаву или који нису поднели пореску пријаву. Важно је да у пореску пријаву унесете сав приход да бисте избегли казне.

  Ако не испуните пореске обавезе и ништа не предузмете, можете да будете подвргнути ревизији или контроли и да будете кажњени.

  Шта су грађевинске услуге?

  Дефиниција грађевинских услуга је широк појам и обухвата различита занимања и различите пословне активности. Она обухвата услуге као што су услуге зидара, водоинсталатера, фирме која поставља ограде, а такође обухвата и рад архитекти (укључујући техничке цртаче), декоратера (укључујући молере), инжењера и стручњака за уређење вртова.

  Примери занимања и пословних активности (на енглеском) су на располагању на нашем вебсајту, на ato.gov.au/taxablepaymentsreporting

  Пример

  Минг је електричар и ради као предузетник код Мохамеда који има грађевинску фирму. Минг је добио уговор да постави електричне водове у згради, што спада у грађевинске услуге.

  Минг Мохамеду издаје рачуне за завршене радове. Минг води евиденцију о целокупном приходу који прими и пријављује га у својој пореској пријави.

  Мохамед ће нама поднети Taxable payments annual report и на основу тог извештаја ћемо проверити да ли је Минг поднео пореску пријаву и да ли је у њу укључио сав приход који је примио од Мохамеда и од других фирми.

  End of example
  Attention

  Ако радите као предузетник у грађевинској индустрији и ако сте испунили своје пореске обавезе, не треба ништа да предузимате.

  End of attention
   Last modified: 20 Nov 2014QC 43165