Show download pdf controls
 • GST – како да избегнете уобичајене грешке

  У овом информативном листу се наводи како да избегнете уобичајене грешке до којих може да дође када попуњавате извештај о пословној активности, обрачунавате GST и потражујете GST кредите. Наша истраживања показују да већину грешака направе мала и средња предузећа.

  Како да избегнете уобичајене грешке када попуњавате извештај о пословној активности

  Attention

  Warning:

  This information may not apply to the current year. Check the content carefully to ensure it is applicable to your circumstances.

  End of attention

  Приликом попуњава извештаја о пословној активности, понекад дође до грешке. Да бисте тачно попунили извештај о пословној активности и да би се евентуални повраћај новца што брже обрадио, не заборавите да:

  • Ако поднесете изјаву активности преко интернета , нема потребе да нaм се пошаље папирнa копијa
  • проверите да ли су куповина и продаја пријављене у одговарајућем пореском периоду  
   • ако се ваш извештај не заснива на готовинском плаћању, GST који треба да платите треба да обрачунате за онај порески период у којем сте издали порески рачун или примили пуну или делимичну исплату (укључујући аконтацију), односно оно које је прво уследило;
    
  • извршите поравнање цифара у вашем извештају о пословној активности са вашом књиговодственом евиденцијом која вам је била припремљена за пореску пријаву
  • пријавите све релевантне трансакције у одговарајућем квадратићу у извештају за пријаву пословне активности, погледајте наш водич под називом activity statements (извештаји о пословној активности) у којем ћете наћи детаљнија упутства
  • предате извештај о пословној активности чак и ако немате ништа да пријавите, можете да назовете 13 72 26 да преко наше аутоматизоване службе предате извештај у којем нема пословне активности
  • оставите празне оне квадратиће који се не односе на вас, али ако се неки квадратић односи на вас, али немате шта да пријавите, упишите нулу
  • предате свој извештај о пословној активности преко нашег online portal (интернет портала) јер ћете бити упозорени да исправите многе једноставне грешке, а и рок за предају пријаве може да вам се продужи за две недеље
  • обавезно користите correct accounting method (одговарајућу књиговодствену методу)    
  • попуните само оне квадратиће који се односе на вас    
  • ако GST плаћате у ратама и желите да промените износ рате, доставите процењени нето GST за ту годину и измењени износ који треба да платите за тај квартал и обележите одговарајућу шифру за разлог промене износа рате, погледајте How do you vary your instalment amount? (Како да промените износ рате пореза?)
  • прегледате свој извештај о пословној активности пре него што га предате и проверите да ли се израчунати износ слаже са оним што очекујете да ћете платити или примити
  • Ако извештај о пословној активности предајете на папиру:  
   • предајте нам оригинални извештај о пословној активности, јер копије не прихватамо
   • извештај попуните искључиво црном хемијском оловком и наведите име особе за контакт, број телефона у радно време, потпишите се и ставите датум на извештај пре него што га предате
   • износе заокружите на целе доларе, изоставите центе
    

  Обавите то

  Оставите се папира - одлучите се за подношење извештаја преко интернета и можда ћете стећи право на две недеље продужетка за предају извештаја и плаћање пореза. Погледајте Lodging your activity statement online (Подношење извештаја о пословној активности преко интернета) да бисте добили више информација.

   Last modified: 14 Jul 2016QC 44072