Show download pdf controls
 • Како да избегнете уобичајене грешке када обрачунавате GST

  Attention

  Warning:

  This information may not apply to the current year. Check the content carefully to ensure it is applicable to your circumstances.

  End of attention

  Неке од најчешћих грешака у извештајима о пословној активности могу лако да се избегну ако се уведу правилни поступци за record keeping (вођење евиденције). Ако будете водили одговарајућу пословну евиденцију и евидентирали све GST трансакције, потраживаћете тачан износ GST кредита.

  Избегните уобичајене проблеме око вођења евиденције тако што ћете:

  • водити евиденцију о свакој продаји и куповини, као и о томе да ли су опорезиве, ослобођене GST-а или подлежу аконтационом порезу
  • водити одговарајућу евиденцију, као што су дневничка књига која ће поткрепити потраживања за моторно возило и евиденцију о инвентарисању
  • водити одговарајућу евиденцију за случајеве у којима се не наводи аустралијски пословни број (ABN)
  • користити одговарајућу књиговодствену методу, за више информација, погледајте водич GST for small business (GST за мале фирме)
  • увести посебну колону у књигу готовинских плаћања, ако GST евидентирате мануелно
  • закључити обрачунски период затварањем евиденције за претходни период
  • користити електронски систем за вођење евиденције, јер многи софтвер пакети аутоматски избацују информације које су вам потребне за попуњавање извештаја о пословној активности
  • проверити да ли је GST укључен у рачуне које издајете за продају
  • пазити да тачно унесете цифре из рачуна
  • редовно поравнавати продају са извештајима из банке
  • не заборавити да у сврху потраживања GST кредита морате имати важеће пореске рачуне који су вам издати за куповину ствари које коштају $82,50 или више и чувати их пет година
  • проверити да се сваки рачун унео у извештај само једанпут
  • тачно применити попусте и повластице које вам дају достављачи, погледајте Rebates and GST (Повластице и GST)
  • пазити да се надокнаде не помешају са исплатама
  • пазити да се GST кредити не потражују на вредност у аустралијским доларима ако су рачуни издати у страној валути

  Како можете да сазнате више

   Last modified: 14 Jul 2016QC 44072