Како да избегнете уобичајене грешке када обрачунавате GST

Attention

Warning:

This information may not apply to the current year. Check the content carefully to ensure it is applicable to your circumstances.

End of attention

Неке од најчешћих грешака у извештајима о пословној активности могу лако да се избегну ако се уведу правилни поступци за record keeping (вођење евиденције). Ако будете водили одговарајућу пословну евиденцију и евидентирали све GST трансакције, потраживаћете тачан износ GST кредита.

Избегните уобичајене проблеме око вођења евиденције тако што ћете:

 • водити евиденцију о свакој продаји и куповини, као и о томе да ли су опорезиве, ослобођене GST-а или подлежу аконтационом порезу
 • водити одговарајућу евиденцију, као што су дневничка књига која ће поткрепити потраживања за моторно возило и евиденцију о инвентарисању
 • водити одговарајућу евиденцију за случајеве у којима се не наводи аустралијски пословни број (ABN)
 • користити одговарајућу књиговодствену методу, за више информација, погледајте водич GST for small business (GST за мале фирме)
 • увести посебну колону у књигу готовинских плаћања, ако GST евидентирате мануелно
 • закључити обрачунски период затварањем евиденције за претходни период
 • користити електронски систем за вођење евиденције, јер многи софтвер пакети аутоматски избацују информације које су вам потребне за попуњавање извештаја о пословној активности
 • проверити да ли је GST укључен у рачуне које издајете за продају
 • пазити да тачно унесете цифре из рачуна
 • редовно поравнавати продају са извештајима из банке
 • не заборавити да у сврху потраживања GST кредита морате имати важеће пореске рачуне који су вам издати за куповину ствари које коштају $82,50 или више и чувати их пет година
 • проверити да се сваки рачун унео у извештај само једанпут
 • тачно применити попусте и повластице које вам дају достављачи, погледајте Rebates and GST (Повластице и GST)
 • пазити да се надокнаде не помешају са исплатама
 • пазити да се GST кредити не потражују на вредност у аустралијским доларима ако су рачуни издати у страној валути

Како можете да сазнате више

  Last modified: 14 Jul 2016QC 44072