Show download pdf controls
 • Како да избегнете уобичајене грешке када користите пословне системе

  Attention

  Warning:

  This information may not apply to the current year. Check the content carefully to ensure it is applicable to your circumstances.

  End of attention

  Предузећа могу да пријаве погрешне износе GST-а ако су њихови системи за уношење и евидентирање информација о GST-у застарели или нетачни.

  Ако користите мануелни књиговодствени систем, проверите све рачуне да избегнете грешке и да осигурате да се износи тачно пренесу у ваш извештај о пословној активности:

  • проверите да ли користите одговарајуће формуле, на пример  
   • да израчунате GST (и мануелно). GST на продају треба да буде 10% од укупне продајне вредности (искључујући GST) осим ако неке од ваших продаја нису ослобођене GST-а или ако то нису набавке на које се примењује аконтациони GST порез
   • GST на продају не би требало да пређе 10% од вредности куповне цене, искључујући GST
    
  • проверите да ли се укупни износи на крају колона и редова у вашој књизи слажу.

  Ако користите компјутеризовани књиговодствени систем, моћи ћете да избегнете неке од уобичајених системских или процесних грешака, тако што ћете:

  • се побринути да вам GST стандард или GST шифре буду тачне
  • тачно класификовати и унети трансакције у системе за рачуне које треба да платите и које потражујете
  • пријавити све своје главне GST рачуне
  • поравнати све главне GST рачуне са извештајем о пословној активности који предајете
  • се побринути да вам компјутерски и књиговодствени системи буду ажурирани
  • се побринути да уведете методу којом ће се открити пропусти система или процеса
  • проверити да ли користите одговарајуће формуле за израчунавање GST-а
  • проверити да ли сте тачно пренели податке
  • исправити разлике између финансијских рачуна и извештаја о пословној активности.

  Како можете да сазнате више

  Погледајте Risk management in your business (Поступци у вези ризика у вашем предузећу) где ћете наћи низ листи за проверу, помагала и информација које можете да употребите за проверу здравља ваших система.

  Како да избегнете уобичајене грешке када потражујете GST кредите

  GST кредити се понекад погрешно потражују за уобичајене пословне трансакције.

  Да бисте избегли грешке приликом потраживања GST кредита, не заборавите да:

  Не можете да потражујете GST кредите за:

  Како можете да сазнате више

  Claiming GST credits (Потраживање GST кредита)

   Last modified: 14 Jul 2016QC 44072