Show download pdf controls
 • ПОЈЕДНОСТАВЉЕНИ BAS

  Сада ће малим фирмама пријављивање пореза на робу и услуге (GST) у извештају о пословној активности (BAS) бити лакше.

  Ако је ваш GST обрт мањи од $10 милиона, GST ћете пријављивати преко поједностављеног BAS-а.

  Са поједностављеним BAS-ом, једине GST информације које мале фирме треба да пријаве у свом BAS-у су G1 Укупна продаја, 1A GST на продају и 1B GST на куповину.

  Мале фирме више не треба да пријављују G2 Продаја од извоза, G3 продаја ослобођена GST-а, G10 Куповина капитала и G11 Куповина не-капиталних средстава.

  Поједностављени BAS не мења начин пријављивања других пореза (нпр. PAYG рате за порез на приход или PAYG задржани порез), као ни учесталост предавања BAS-а.

  И даље треба да водите евиденцију и чувате рачуне као доказ потраживања која уносите у BAS, као и за подношење пореске пријаве.

  Поједностављени BAS ће смањити сложеност вођења књиговодства у вези са GST-ем и пријављивање GSТ-а, па тако и трошкове придржавања прописима. Структура GST рачуна, књиговодствени послови и припрема и предаја BAS-а постају лакши.

  Да бисте искористили све књиговодствене предности, ваш књиговодствени софтвер треба да буде ажуриран за поједностављени BAS. Корисницима књиговодственог софтвера ће бити лакше да класификују и шифрирају GST трансакције и припреме и предају BAS.

  Папирни BAS формулар се неће променити. Поља у која више не треба да се уносе информације, могу да остану празна.

  Ако користите мануелни књиговодствени систем, можда ћете желети да пређете на дигитални књиговодствени софтвер да бисте у потпуности искористили предности поједностављеног BAS-а.

  Нема свако право на поједностављени BAS. Ваш процењени GST обрт одређује како ћете пријављивати GST.

  • Ако је ваш GST обрт $10 милиона или више, за пријављивање GST-а ћете користити метод пуног пријављивања.
  • Ако је ваш GST обрт мањи од $10 милиона, за пријављивање GST-а ћете користити поједностављени BAS.
  • Ако је ваш GST обрт мањи од $10 милиона и тренутно пријављујете GST у ратама, онда ћете тако наставити и убудуће.

  Ако вам у припреми BAS-а помаже стручњак за порез, можда ћете желети да поразговарате са њим о овим променама. Тај стручњак ће вам помоћи да у потпуности искористите предности повезане са књиговодством и пријављивањем које пружа поједностављени BAS.

  За више информација, погледајте Поједностављени BAS.

   Last modified: 27 Jun 2017QC 52687