Show download pdf controls
 • බදු ලිපිගොනු අංකය (TFN) සඳහා අයදුම් කරන්න

  ඔබේ බදු ලිපිගොනු අංකය (TFN) යනු:

  • බදු සහ විශ්‍රාම පාරිතෝෂික ක්‍රියා පටිපාටීන්හි ඔබේ පුද්ගලික සැඳහුම් අංකය (personal reference number) යි.
  • බදු සහ විශ්‍රාම පාරිතෝෂික ක්‍රියා පටිපාටීන්හි මෙන්ම ඔබේ අනන්‍යතාවයෙහිද වැදගත් අංගයකි - එමනිසා එය ආරක්‍ෂාසහිතව තබා ගන්න.
  • ජීවිත කාලය පුරාවටම ඔබේ ය - ඔබ ඔබේ නම හෝ රැකියාව වෙනස් කළත් වෙනත් ප්‍රාන්තයක පදිංචියට ගියත් හෝ විදේශගත වුණත් ඔබේ TFNය වෙනස් නොවේ.

  ඔබට TFNක් තබා ගැනීම අනිවාර්ය නොවේ, එසේ වුවත් TFN නැතිනම් ඔබට වැඩිපුර බදු ගෙවීමට සිදු වේ. ඔබට රාජ්‍ය ප්‍රතිලාභ ලැබීමට ද, ඔබේ බදු වාර්තාව ඉලෙක්ට්‍රොනිකව යොමු කිරීමට හෝ ඕස්ට්‍රේලියානු ව්‍යාපාර අංකයක් (ABN) ලබා ගැනීමට ද නොහැකි වේ.

  TFNක් සඳහා අයදුම් කරන්න.

  TFNකට අයදුම් කරන්නේ කෙසේද යන්න ඔබේ තත්වය අනුව වෙනස් වේ:

  විදේශ ගමන් බලපත්‍රධාරීන්, නිත්‍ය පදිංචිය සඳහා වන සංක්‍රමණිකයන් සහ තාවකාලික ආගන්තුකයන්

  පහත සඳහන් කොන්දේසි තුන සපුරන්නේ නම් ඔබට ජාලගතව බදු ලිපිගොනු අංකයකට අයදුම් කළ හැකිය:

  1. ඔබ විදේශීය විදේශ ගමන් බලපත්‍රධාරියකු, නිත්‍ය පදිංචිය සඳහා වන සංක්‍රමණිකයකු හෝ තාවකාලික ආගන්තුකයෙකි.
  2. ඔබ දැනටමත් සිටින්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේය.
  3. ඔබේ වීසා බලපත්‍රය පහත සඳහන් ඒවායින් එකකි:
   • ස්ථිර පදිංචිය වීසා
   • රැකියාවක නිරත වීමේ අයිතිය සහිත වීසා බලපත්‍රයක්
   • විදේශීය ශිෂ්‍ය වීසා බලපත්‍රයක්
   • (නව සීලන්ත පුරවැසියන්ට ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමේදී ස්වයංක්‍රීයව ලැබෙන වීසාද ඇතුළත්ව) දින නියමයක් නොමැතිව ඕස්ට්‍රේලියාවේ රැඳී සිටීමට අවසරය ලබා දෙන වීසා බලපත්‍රයක්
    


  Подать заявку на получение номера TFN (на английском языке)External Link

  ජාලගතව අයදුම් කිරීමට ඔබට වළංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් හෝ අදාළ විදේශ ගමන් ලේඛනයක් තිබිය යුතුය.

  ඔබේ ගමන් බලපත්‍රය හෝ අනන්‍යතාව තහවුරු කෙරෙන ලේඛනය අප වෙත එවීම අවශ්‍ය නොවේ - අපි ඔබේ පුද්ගලික සහ විදේශ ගමන් ලේඛන තොරතුරු ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව (Department of Home Affair's) හි වාර්තා සමග පරීක්‍ෂා කරන්නෙමු.

  දින 28ක් ඇතුළතදී, අපි TFNය ඔබේ අයදුම්පතේ සපයා ඇති ඕස්ට්‍රේලියානු ලිපිනයට තැපැල් කරන්නෙමු.

  රැකියා සඳහා වන වීසාබලපත්‍ර (වැඩකරන වීසා)

  රැකියා කටයුතු සඳහා වළංගු වන වීසා බලපත්‍රවලට ඇතුළත් වන්නේ:

  • වැඩ කරන නිවාඩු අයදුම්කරුවන් (උපවර්ගය (subclass) 417))
  • විනෝද වීසා (උපවර්ගය 420)
  • ක්‍රීඩා (උපවර්ගය 421)
  • වැඩ සහ නිවාඩු අයදුම්කරුවන් (උපවර්ග 462)

  සරණ සොයන්නෝ

  සරණ සොයන්නන්ට බ්‍රිජිං වීසා (Bridging Visa) බලපත්‍රයක් පාවිච්චි කළ හැකි අතර ඔවුන්ගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හෝ විදේශ ගමන් ලේඛන අංකය වන්නේ IMMI කාඩ්පත් අංකයයි. කෙසේ වෙතත්, පෙර අනන්‍යතා ක්ඩ්පත් සඳහා විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හෝ විදේශ ගමන් ලේඛන අංකය වන්නේ PLO56 or PL56 ය.

  ඕස්ට්‍රේලියානු පුරවැසියන් හෝ ඕස්ට්‍රේලියාවේ උපත ලද අය

  ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉපදුනේ නම් හෝ ඕස්ට්‍රේලියානු පුරවැසිභාවය ලබා ගෙන ඇත්නම්, ඔබට මෙම සේවාව භාවිත කළ නොහැකිය. ඕස්ට්‍රේලියානු පදිංචිකරුවන් – TFN අයදුම් කිරීම කොටසට යන්න.

  පහත සඳහන් දෑද බලන්න:

  ඕස්ට්‍රේලියානු පදිංචිකරුවෝ

  ඔබ ඕස්ට්‍රේලියානු පදිංචිකරුවෙකු නම්, ඔබේ වාතාවරණය අනුව ඔබට විවිධාකාරයට බදු ලිපිගොනු අංකයක් (TFN) සඳහා අයදුම් කළ හැකිය.

  ඔබට පහත සඳහන් ආයතනවලදී TFNක් සඳහා අයදුම් කළ හැකිය:

  ඕස්ට්‍රේලියානු තැපෑල (Australia Post) හරහා අයදුම් කරන්න

  ඔබ ඕස්ට්‍රේලියානු පදිංචිකරුවෙකු නම් සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට පැමිණීමට හැකියාව ඇත්නම්, දායකත්වය සහිත Australia Post සිල්ලර වෙළඳසැළකින් External Link TFNක් සඳහා අයදුම් කළ හැකිය.

  ඔබ ඕස්ට්‍රේලියානු පදිංචිකරුවෙකු නම් TFNක් සඳහා අයදුම් කිරීමට ඇති පහසුම ක්‍රමය වන්නේ‍:

  1. ජාලගත ආකෘති පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමෙනිExternal Link.
  2. ඔබේ අයදුම්පත් සැඳහුම් අංකය ඇතුළත් සාරාංශය මුද්‍රණය කරගෙන, එය ඔබේ Australia Post සම්මුඛ සාකච්ඡාවට රැගෙන යන්න.
  3. ඔබේ ජාලගත අයදුම්පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව දින 30ක් ඇතුළත දායකත්වය සහිත Australia Post වෙළඳ සැළකට ගොස් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගී වන්න. ඔබේ මුද්‍රිත සාරාංශය සහ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීමේ ලේඛනExternal Link සම්මුඛ සාකච්ඡාවට රැගෙන යාම අවශ්‍යය. Australia Post හිදී ඔබේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව අයදුම් පත්‍රයෙහි අත්සන් කිරීම අවශ්‍ය වනු ඇත.

  ඊළඟ පියවර:

  ඉංග්‍රීසි නොවන වෙනත් භාෂාවලින් ඇති ලේඛන

  ඔබේ අයදුම්පත්‍රයට අදාළව ඉදිරිපත් කරන අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීමේ ලේඛනවල පිටපත් මුල් පිටපතේ සත්‍ය සහ නිවැරදි පිටපත් බවට සහතික කොට තිබිය යුතුය.

  ඔබ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොලියන ලද ලේඛන සපයන්නේ නම්, අනුමත පරිවර්තන සේවාවක් විසින් පරිවර්තනය කරන ලද ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනද සැපයිය යුතුය.

  බලයලත් පරිවර්තකයා විසින් ‘තමා දුටු ලේඛනවලින් කරන ලද සත්‍ය සහ නිවැරදි පරිවර්තන’ බවට සපයන ලද ප්‍රකාශයක් සියලු පරිවර්තනවල ඇතුළත් විය යුතුය.

  සහතික කරන්නාගේ සුදුසුකම් පිළිගැනීම දැක්වෙන නිල මුද්‍රාවක් හෝ ඒ හා සමාන ලකුණක් පරිවර්තනවල දක්වා තිබිය යුතුය.

  බලයලත් සහතික කරන්නෙකු විසින් සත්‍ය සහ නිවැරදි පිටපත් බවට අත්සන් කොට මුද්‍රා තබන ලද මුල් භාෂාවෙන් ඇති ලේඛනවල සහතික කළ පිටපත්ද පරිවර්තන සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

  මානව සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (Centrelink) මගින් අයදුම් කිරීම

  ඔබට Australia Post සේවාව භාවිත කිරීමට නොහැකි නම්, සහ ඔබ මානව සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (Centrelink) හි පාරිභෝගිකයකු නම්, Centrelink ආයතනයකට ගොස් තනි පුද්ගලයන් සඳහා වන අයදුම් පත්‍රය හෝ විමසීම් පත්‍රය (Tax file number - application or enquiry for individuals form) (NAT 1432) මුද්‍රිත ආකෘති පත්‍රයක් පිරවීමෙන් පුද්ගලිකව අයදුම් කළ හැකිය. ඔබට මෙම ආකෘති පත්‍රයේ පිටපතක් ලබාගත හැකි වන්නේ:

  • ජාලගතව ඇණවුම් කිරීමෙන්External Link
  • දවසේ පැය 24 පුරාම සහ සතියේ දින හතේම 1300 720 092 අංකය ඇමතීමෙන්. ඔබට ඉංග්‍රීසි නොවන වෙනත් භාෂාවකින් අපව ඇමතීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබේ දුරකථන ඇමතුමට සහාය වීම සඳහා 13 14 50 ඔස්සේ භාෂා සහ භාෂණ පරිවර්තන සේවය (Translating and Interpreting Service (TIS)) අමතන්න.
  • Centrelink වෙතින් අයදුම් පතක් ඉල්ලා ගැනීමෙන්.

  ඊළඟ පියවර:

  • ඔබේ අනන්‍යතාව සහතික කිරීමේ ලේඛනවල මුල් පිටපත් ඔබ සතුව තිබේදැයි තහවුරු කර ගන්න (ඔබට අවශ්‍ය ලියකියවිලි පිළිබඳ විස්තර සඳහා ආකෘති පත්‍රයේ ඇති උපදෙස් කියවන්න). අනතුරුව, මානව සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (Centrelink) සේවා ස්ථානයකට යන්න.

  තැපැල් මාර්ගිකව අයදුම් කරන්න

  ඔබට සහභාගීත්වය සහිත Australia Post සිල්ලර වෙළඳ ශාඛාවකදී සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට සහභාගී වීමට නොහැකි නම් ඔබ මානව සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (Centrelink)හි පාරිභෝගිකයකු නොවන්නේ නම්, ඔබට බදු ලිපිගොනු අංකය – තනි පුද්ගලයන් සඳහා වන අයදුම් පත්‍රය හෝ විමසීම් පත්‍රය (Tax file number - application or enquiry for individuals form) ආකෘති පත්‍රය පිරවීමට සිදුවනු ඇත.

  ඔබට මෙම ආකෘති පත්‍රයේ පිටපතක් පහත සඳහන් ආකාරවලින් ලබාගත හැකිය:

  • ජාලගතව අයදුම් කිරීමෙන් External Link
  • දවසේ පැය 24 පුරාම සහ සතියේ දින හතේම 1300 720 092 අංකය ඇමතීමෙන්. ඔබට ඉංග්‍රීසි නොවන වෙනත් භාෂාවකින් අපව ඇමතීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබේ දුරකථන ඇමතුමට සහාය වීම සඳහා 13 14 50 ඔස්සේ භාෂා සහ භාෂණ පරිවර්තන සේවය (Translating and Interpreting Service (TIS)) අමතන්න.

  ඊළඟ පියවර:

  ඔබේ TFN අයදුම් පත්‍රය සහ අනන්‍යතා ලියකියවිලිවල සහතික කළ පිටපත් ආකෘති පත්‍රයේ දක්වා ඇති ලිපිනයට යවන්න.

  සටහන: ඔබේ ලියකියවිලිවල මුල් පිටපත් අපට නොඑවන්න - ඔබ අප වෙත එවන ලියකියවිලි ඔබට ආපසු එවනු නොලැබිය හැකිය. අවශ්‍ය ලියකියවිලි නොමැතිව ඔබේ TFNය ලබාදීමේ කාර්ය පටිපාටිය සිදු නොවනු ඇත. ආකෘති පත්‍රයේ ඇති උපදෙස්වල පිළිගත හැකි ලියකියවිලිවල පූර්ණ ලැයිස්තුවක් සපයා ඇත.

  ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් බැහැරව ජීවත් වන පුද්ගලයන්

  ඔබ බදු කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඕස්ට්‍රේලියානු පදිංචිකරුවකු නොවන්නේ නම්, සහ ඕස්ට්‍රේලියානු මූලාශ්‍රයකින් පොළිය, ලාභාංශ හෝ පුරස්කාර ගෙවීම් පමණක් ලබන්නේ නම්, ඔබට TFNක් අවශ්‍ය නොවේ.

  ඕස්ට්‍රේලියානු බදු ප්‍රතිලාභ අයදුම්පත්‍රයෙහි මෙම ආදායම සඳහන් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. ඕස්ට්‍රේලියානු මූල්‍ය ආයතනය (ඔබේ ගෙවන්නා) විසින් ගෙවීම් කරන අවස්ථාවේදී අවසන් රැඳවුම් බද්ද අඩු කරගනු ලැබේ.

  ඊළඟ පියවර:

  කෙසේ වෙතත්, ඕස්ට්‍රේලියානු බැංකු ගිණුමකින් හෝ ඕස්ට්‍රේලියානු කොටස්වල ලාංභාංශ සම්බන්ධ රැඳවුම් බදුවල ප්‍රතිලාභවලට හිමිකම් කීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියානු ආදායම් බදු වාර්තාවක් යැවීමට නම්, ඔබට TFNක් අවශ්‍ය වේ.

  කෙසේ වෙතත්, ඔබ පහත සඳහන් අයෙක් නම් ඔබට TFN අයදුම් කළ හැකිය:

  • ඕස්ට්‍රේලියානු මූලාශ්‍රයකින් පොළිය, ලාභාංශ හෝ පුරස්කාර ගෙවීම් හැර වෙනත් ආදායමක් ලබන්නේ නම්
  • ඕස්ට්‍රේලියානු පදිංචිකරුවකු වන අතර Family Tax Benefit සඳහා අයදුම් කරන කලත්‍රයකු සිටී නම්
  • ඕස්ට්‍රේලියානු විශ්‍රාම පාරිතෝෂික අරමුදලක සාමාජිකයකු වන අතර  
   • ඔබ ඉන් ප්‍රතිලාභ අපේක්ෂා කරන්නේ නම්
   • ඔබ ඊට පුද්ගලික දායකත්වයන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම්, හෝ
   • ඔබ වෙනුවෙන් ඊට යම් දායකත්වයක් සිදු කෙරෙන්නේ නම්f
    
  • ඕස්ට්‍රේලියානු බදු ප්‍රතිලාභ සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය වීම හෝ ඕස්ට්‍රේලියානු ව්‍යාපාර අංකයක් (ABN) අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය වීම.

  ඊළඟ පියවර:

  පහත දෑද බලන්න:

  Your tax file number (TFN) is your personal reference number in the tax and super systems – Sinhalese translation.

   Last modified: 26 Aug 2019QC 49787