Show download pdf controls
 • tax file number සඳහා අයදුම් කරන්න

  ඔබේ tax file number (TFN) යනු බදු සහ විශ්රාම පාරිතෝෂික ක්රියා පටිපාටීන්හි ඔබේ පුද්ගලික සැඳහුම් අංකයයි.

  බදු ලිපිගොනු අංකය TFN ක් අයදුම් කිරීම සඳහා ගාස්තු අය නොකෙරේ.

  TFN යනු:

  • ඔබේ බදු සහ විශ්රාම පාරිතෝෂික වාර්තාවන්හි වැදගත් අංගයකි
  • ඔබේ අනන්යතාවයෙහිද වැදගත් අංගයකි - එමනිසා එය ආරක්ෂාසහිතව තබා ගන්න.
  • ජීවිත කාලය පුරාවටම ඔබේ ය - ඔබ ඔබේ නම හෝ රැකියාව වෙනස් කළත් වෙනත් ප්රාන්තයක පදිංචියට ගියත් හෝ විදේශගත වුණත්, ඔබේ TFN ය වෙනස් නොවේ. ඔබේ විස්තර වෙනස් වුවහොත් ඔබ අපට දැනුමු දිය යුතුය.

  ඔබට TFN ක් තබා ගැනීම අනිවාර්ය නොවේ, එසේ වුවත් TFN නැතිනම් ඔබට වැඩිපුර බදු ගෙවීමට සිදු වේ. ඔබට රාජ්ය ප්රතිලාභ ලැබීමට ද, ඔබේ බදු වාර්තාව ඉලෙක්ට්රොනිකව යොමු කිරීමට හෝ ඕස්ට්රේලියානු ව්යාපාර අංකයක් (ABN) ලබා ගැනීමට ද නොහැකි වේ.

  TFN ක් සඳහා අයදුම් කරන්න

  TFN කට අයදුම් කරන්නේ කෙසේද යන්න ඔබේ තත්වය අනුව වෙනස් වේ. පහත සඳහන් අවශ්යතාවන් අනුව අදාළ අයදුම්පත් ක්රියාවලිය භාවිත කරන්න:

  ඔබේ ස්ථිර පදිංචිය පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලිතාවක් නැත්නම්, – බදු සම්බන්ධ ඔබේ පදිංචිය විසඳා ගන්න බලන්න.

  සම්පූර්ණ කළ ඔබේ අයදුම් පත්රය සහ අවශ්ය ලියකියවිලි අපවෙත් ලැබීමෙන් අනතුරුව ඔබට TFN ය ලැබීමට දින 28 ක් දක්වා කාලයක් ගත විය හැකිය. ප්රමාදවීම් වළක්වා ගනු සඳහා නැවත අයදුම් කිරීමෙන් වළකින්න. ක්රියාවලිය සිදුවන කාලය තුළ අපි ඔබේ ඉවසීම අගය කොට සගකන්නෙමු. ඔබට ඔබේ TFN දැනුම් දීමේ ලිපිය දින 28 ක් ඇතුළත නොලැබුණහොත්, අපව අමතන්න.

  ඉංග්රීසි නොවන වෙනත් භාෂාවලින් ඇති ලේඛන

  ඔබේ අයදුම්පත්රයට අදාළව ඉදිරිපත් කරන අනන්යතාව තහවුරු කිරීමේ ලේඛනවල පිටපත් මුල් පිටපතේ සත්ය සහ නිවැරදි පිටපත් බවට සහතික කොට තිබිය යුතුය.

  ඔබ ඉංග්රීසි භාෂාවෙන් නොලියන ලද ලේඛන සපයන්නේ නම්, අනුමත පරිවර්තන සේවාවක් විසින් පරිවර්තනය කරන ලද ඉංග්රීසි පරිවර්තනද සැපයිය යුතුය.

  බලයලත් පරිවර්තකයා විසින් ‘තමා දුටු ලේඛනවලින් කරන ලද සත්ය සහ නිවැරදි පරිවර්තන’ බවට සපයන ලද ප්රකාශයක් සියලු පරිවර්තනවල ඇතුළත් විය යුතුය.

  සහතික කරන්නාගේ සුදුසුකම් පිළිගැනීම දැක්වෙන නිල මුද්රාවක් හෝ ඒ හා සමාන ලකුණක් පරිවර්තනවල දක්වා තිබිය යුතුය.

  බලයලත් සහතික කරන්නෙකු විසින් සත්ය සහ නිවැරදි පිටපත් බවට අත්සන් කොට මුද්රා තබන ලද මුල් භාෂාවෙන් ඇති ලේඛනවල සහතික කළ පිටපත්ද පරිවර්තන සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

  ඔබේ TFN සහ myGov විස්තර ආරක්ෂිතව තබා ගැනීම

  ඔබේ TFN එකද ඇතුළුව ඔබේ සියලුම පුද්ගලික තොරතුරු සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමෙන් ඔබේ අනන්යතාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට වග බලා ගන්න. අනන්යතා වංචාවක් සිදු කිරීමට කෙනෙකුට අවශ්ය වන්නේ ඔබේ නම, උපන් දිනය, ලිපිනය, myGov විස්තර, හෝ TFN පමණි.

  ඔබේ TFN එක ඉල්ලා සිටිය හැකි පුද්ගලයින් හෝ ආයතන ඇත්තේ අතළොස්සකි. ඊට ඇතුළත් වන්නේ:

  • ATO එක
  • Centrelink
  • ඔබේ බැංකුව
  • ඔබේ සේවායෝජකයා - නව රැකියාවක් ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව
  • ඔබේ විශ්රාම පාරිතෝෂික අරමුදල
  • ඔබේ ලියාපදිංචි බදු නියෝජිතයා.

  ඔබේ TFN එක පුද්ගලිකව තබා ගන්න. ඉහත දක්වා නොමැති කිසිවෙකු සමග එය බෙදා ගැනීම නොකළ යුතුය. ඔබේ TFN ලැබුණු පසුව, ඔබේ TFN එකද ඇතුළුව ඔබේ සියලුම පුද්ගලික තොරතුරු සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමෙන් ඔබේ අනන්යතාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට වග බලා ගන්න.

  MyGov යනු මාර්ගගත රාජ්ය සේවාවලට පිවිසීමට ඇති සරලම සහ ආරක්ෂිතම ක්රමයයි. ඔබේ myGov ගිණුමෙහි ඔබේ පුද්ගලික අනන්යතාවයට අදාළ බොහෝ විස්තර අඩංගු වේ, එනිසා රහස් අංකය ඇතුළු ඔබේ myGov ගිණුමේ ප්රවේශ විස්තර කිසිවෙකු සමග.

  පහත සඳහන් දෑද බලන්න:

  විදේශ ගමන් බලපත්රධාරීන්, නිත්ය පදිංචිය සඳහා වන සංක්රමණිකයන් සහ තාවකාලික ආගන්තුකයන්

  විදේශ ගමන් බලපත්රධාරීන්, නිත්ය පදිංචිය සඳහා වන සංක්රමණිකයන් සහ තාවකාලික ආගන්තුකයන්ට tax file number (TFN) සඳහා මාර්ගගතව අයදුම් කළ හැකිය ඔබ දැනට සිටින්නේ ඕස්ට්රේලියාවේ විය යුතුය.

  ඕස්ට්රේලියාවේ රැකියාවක් කිරීමට, තාවකාලික ආගන්තුකයන්ට සහ නිත්ය පදිංචිය සහිත සංක්රමණිකයන්ට Department of Home Affairs ලද (වළංගු වීසා බලපත්රයක්) තිබිය යුතුය.

  පහත සඳහන් කොන්දේසි තුන සපුරන්නේ නම් ඔබට මාර්ගගතව බදු ලිපිගොනු අංකයකට TFN අයදුම් කළ හැකිය:

  1. ඔබ විදේශ ගමන් බලපත්රධාරියකු, නිත්ය පදිංචිය සඳහා වන සංක්රමණිකයකු හෝ තාවකාලික ආගන්තුකයෙකි.
  2. ඔබ දැනටමත් සිටින්නේ ඕස්ට්රේලියාවේය.
  3. ඔබේ වීසා බලපත්රය පහත සඳහන් ඒවායින් එකකි  
   • නිත්ය සංක්රමණික වීසා බලපත්රයක්
   • රැකියාවක නිරත වීමේ අයිතිය සහිත වීසා බලපත්රයක්
   • විදේශීය ශිෂ්ය වීසා බලපත්රයක්
   • (නවසීලන්ත පුරවැසියන්ට ඕස්ට්රේලියාවට පැමිණීමේදී ස්වයංක්රීයව ලැබෙන වීසාද ඇතුළත්ව) දින නියමයක් නොමැතිව ඕස්ට්රේලියාවේ රැඳී සිටීමට අවසරය ලබා දෙන වීසා බලපත්රයක්
    

  ජාලගතව අයදුම් කිරීමට ඔබට වළංගු විදේශ ගමන් බලපත්රයක් හෝ අදාළ විදේශ ගමන් ලේඛනයක් තිබිය යුතුය. ඔබට වළංගු වීසා බලපත්රයක් නැති නම්, ඔබට TFN ක් මඳහා අයදුම් කළ නොහැක.

  ඔබට ලේඛන අප වෙත එවීම අවශ්ය නොවේ.

  TFN ක් සඳහා මාර්ගගතව අයදුම් කරන්න

  වළංගු වීසා

  රැකියා කටයුතු සඳහා වළංගු වන වීසා බලපත්රවලට ඇතුළත් වන්නේ:

  • Working holiday makers (subclass 417)
  • Entertainment (subclass 420)
  • Sport (subclass 421)
  • Work and holiday makers (subclass 462).

  පහත සඳහන් දෑද බලන්න:

  සරණ සොයන්නෝ

  සරණ සොයන්නන්ට බ්රිජිං වීසා (Bridging Visa) බලපත්රයක් පාවිච්චි කළ හැකි අතර ඔවුන්ගේ විදේශ ගමන් බලපත්ර හෝ විදේශ ගමන් ලේඛන අංකය වන්නේ ImmiCard අංකයයි. කෙසේ වෙතත්, පෙර අනන්යතා කාඩ්පත් සඳහා විදේශ ගමන් බලපත්ර හෝ විදේශ ගමන් ලේඛන අංකය වන්නේ PLO56 හෝ PL56 ය.

  ඕස්ට්රේලියානු පදිංචිකරුවෝ

  ඔබ ඕස්ට්රේලියානු පදිංචිකරුවෙකු නම්, ඔබට TFN ක් සඳහා අයදුම් කළ හැකිය. ඕස්ට්රේලියානු පදිංචිකරුවකු වන්නට නම් ඔබ:

  • ඕස්ට්රේලියාවේ උපත ලබා සිටීම
  • ඕස්ට්රේලියාවේ පුරවැසිභාවය ලබා තිබීම
  • බදු සම්බන්ධයෙන් ඕස්ට්රේලියානු නිත්ය පදිංචිකරුවෙකු වීම.

  ඔබේ පදිංචිය පිළිබඳ ඔබට නිශ්චිතතාවක් නැත්නම්, බලන්න - බදු සඳහා වන ඔබේ පදිංචිය විසඳා ගන්න.

  ඊළඟ පියවර:

  Australia Post දී අයදුම් කරන්න

  ඔබ ඕස්ට්රේලියානු පදිංචිකරුවෙකු නම් සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට පැමිණීමට හැකියාව ඇත්නම්, ඔබට දායකත්වය සහිත Australia Post සිල්ලර වෙළඳසැළකින්External Link TFN සඳහා අයදුම් කළ හැකිය. Australia Post වෙතින් TFN එකක් සඳහා අයදුම් කිරීමට ගාස්තුවක් අය කරන්නේ නැත.

  ඔබ ඕස්ට්රේලියානු පදිංචිකරුවෙකු නම් TFN ක් සඳහා අයදුම් කිරීමට ඇති පහසුම ක්රමය වන්නේ

  1. මාර්ගගත ආකෘති පත්‍රය සම්පූර්ණ කරන්නExternal Link.
  2. ඔබේ අයදුම්පත් සැඳහුම් අංකය ඇතුළත් සාරාංශය මුද්රණය කරගන්න.
  3. ඔබේ ජාලගත අයදුම්පත්රය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව දින 30 ක් ඇතුළත සම්මුඛ පරීක්ෂණය වෙන් කරවාගෙනExternal Link දායකත්වය සහිත Australia Post වෙළඳසැළකට ගොස් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගී වන්න. ඔබේ මුද්රිත සාරාංශය සහ අනන්යතාව තහවුරු කිරීමේ ලේඛනExternal Link සම්මුඛ සාකච්ඡාවට රැගෙන යාම අවශ්යය. Australia Post හිදී ඔබේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව අයදුම් පත්රයෙහි අත්සන් කිරීම අවශ්ය වනු ඇත.

  Services Australia centre මගින් අයදුම් කිරීම

  ඔබ Services Australia පාරිභෝගිකයෙක් නම්, සහ Australia Postහිදී TFN කට අයදුම් කිරීමට නොහැකි නම්, ඔබට Services Australia External Linkමධ්යස්ථානයකදී Tax file number - application or enquiry for individuals (බදු ලිපිගොනු අංකය - පුද්ගලයින් සඳහා වන විමසීම් හෝ අයදුම්පත) (NAT 1432) ආකෘති පත්රය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පුද්ගලිකව අයදුම් කළ හැකිය.

  ඔබ ඔබේ TFN ය ATO වෙතින් ලබා ගැනීම සදහා Services Australia ආයතනයට බලය ලබා දුන්නේ නම්: ඔබට TFN ක් අවශ්ය වන හේතුව යටතේ Services Australia (Centrelink) වෙත දීමට යන්න තෝරන්න.

  සැකසීමෙන් අනතරුව, ඔබේ TFN ය අපි Services Australia වෙත යවන්නෙමු.

  තැපැල් මාර්ගිකව අයදුම් කරන්න

  ඔබට සහභාගීත්වය සහිත Australia Post සිල්ලර වෙළඳ ශාඛාවකදී සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට සහභාගී වීමට නොහැකි නම් හෝ ඔබ Services Australia (මානව සේවා දෙපාර්තමේන්තුව) හි පාරිභෝගිකයකු නොවන්නේ නම්, ඔබට කඩදාසි ආකෘති පත්රය. පිරවීමට සිදුවනු ඇත.

  ඔබට මෙම ආකෘති පත්රයේ පිටපතක් පහත සඳහන් ආකාරවලින් ලබාගත හැකිය:

  • මාර්ගගතව අයදුම් කරන්නExternal LinkTax file number – application or enquiry for individuals (බදු ලිපිගොනු අංකය - පුද්ගලයින් සඳහා වන විමසීම් හෝ අයදුම්පත (NAT 1432).
  • දවසේ පැය 24 පුරාම සහ සතියේ දින හතේම 1300 720 092 අංකය ඇමතීමෙන්. ඔබට ඉංග්රීසි නොවන වෙනත් භාෂාවකින් අපව ඇමතීමට අවශ්ය නම්, ඔබේ දුරකථන ඇමතුමට සහාය වීම සඳහා 13 14 50 ඔස්සේ භාෂා සහ භාෂණ පරිවර්තන සේවය (Translating and Interpreting Service (TIS)) අමතන්න.

  ඔබේ TFN අයදුම් පත්රය සහ අනන්යතා ලියකියවිලිවල සහතික කළ පිටපත් ආකෘති පත්රයේ දක්වා ඇති ලිපිනයට යවන්න.

  විස්තර: ඔබේ ලියකියවිලිවල මුල් පිටපත් අපට නොඑවන්න - ඔබ අප වෙත එවන ලියකියවිලි ඔබට ආපසු එවනු නොලැබිය හැකිය.

  පහත සඳහන් දෑද බලන්න:

  ඕස්ට්රේලියාවෙන් බැහැරව ජීවත් වන පුද්ගලයන්

  ඕස්ට්රේලියාව මූලාශ්ර කොටගෙන ආදායමක් ලබන එහෙත් ඕස්ට්රේලියාවෙන් පිටත ජීවත් වන පුද්ගලයින් ඕස්ට්රේලියානු බැංකු ගිණුමකින් හෝ ඕස්ට්රේලියානු කොටස්වල ලාභාංශ සම්බන්ධ රැඳවුම් බදු ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා tax file number (TFN) අයදුම් කළ යුතුය.

  ඔබ බදු කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඕස්ට්රේලියානු පදිංචිකරුවකු නොවන්නේ නම්, සහ ඕස්ට්රේලියානු මූලාශ්රයකින් පොළිය, ලාභාංශ හෝ පුරස්කාර ගෙවීම් පමණක් ලබන්නේ නම්, ඔබට TFN ක් අවශ්ය නොවේ.

  ඔබේ ගෙවීම් කරන්නා විසින් රඳවා ගනු ලැබිය යුතු රැඳවුම් බදු පිළිබඳ දැන ගැනීම සඳහා පොළිය, වක්ර ලාභාංශ, පුරස්කාර බලන්න.

  ඔබ පහත සඳහන් අයෙක් නම් ඔබට TFN අයදුම් කළ හැකිය:

  • ඕස්ට්රේලියානු මූලාශ්රයකින් පොළිය, ලාභාංශ හෝ පුරස්කාර ගෙවීම් හැර වෙනත් ආදායමක් ලබන්නේ නම්,
  • ඕස්ට්රේලියානු ව්යාපාරික පංගුවකින් ආදායමක් ලබයි නම්,
  • ඕස්ට්‍රේලියානු පදිංචි සහ පවුල් බදු ප්‍රතිලාභයක් හෝ ළමා රැකවරණ සහනාධාරයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන සහකරුවෙකු සිටී.
  • ඕස්ට්රේලියානු විශ්රාම පාරිතෝෂික අරමුදලක සාමාජිකයකු වන අතර    
   • ඔබ ඉන් ප්රතිලාභ අපේක්ෂා කරන්නේ නම්
   • ඔබ ඊට පුද්ගලික දායකත්වයන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම්, හෝ
   • ඔබ වෙනුවෙන් ඊට යම් දායකත්වයක් සිදු කෙරෙන්නේ නම්
    
  • ඕස්ට්රේලියානු බදු ප්රතිලාභ සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්ය වීම හෝ ඕස්ට්රේලියානු ව්යාපාර අංකයක් (ABN) අයදුම් කිරීමට අවශ්ය වීම.

  ඊළඟ පියවර:

  ඔබේ අනන්යතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා ලියකියවිලිවල සහතික කළ පිටපත් සැපයීමටද ඔබට සිදු වේ. ඔබේ ලියකියවිලිවල මුල් පිටපත් අපට නොඑවන්න - ඔබ අප වෙත එවන ලියකියවිලි ඔබට ආපසු එවනු නොලැබිය හැකිය. අයදුම් පත්රය සහ ලියකියවිලි ආකෘති පත්රයේ දක්වා ඇති ලිපිනයට යවන්න.

  පහත සඳහන් දෑද බලන්න:

   Last modified: 12 Oct 2021QC 66657