• กรมสรรพากรออสเตรเลียต้องการรับฟังผลตอบรับจากชุมชนในความคิดริเริ่มเรื่อง Digital by default

  กรมสรรพากรออสเตรเลีย (Australian Taxation Office -ATO) ได้เปิดการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนเกี่ยวกับความคิดริเริ่มเรื่อง Digital by default เนื่องจากทางกรมฯ ต้องการผลักดันอย่างต่อเนื่องให้มี
  การนำส่งผลงานและการบริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้เสียภาษีอากรทุกท่าน

  การเปลี่ยนแปลงที่นำมาเสนอนี้ จะเป็นวิธีที่สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ดียิ่งขึ้นในการติดต่อกับกรมฯ ด้วยระบบดิจิทัล และยังเน้นให้ประสบการณ์ของผู้เสียภาษีเป็นเรื่องอันดับต้นๆ ของการให้บริการจากทางกรมฯ อีกด้วย

  ผู้ช่วยอธิบดีกรมสรรพากร นางมิเชล ครอสบี กล่าวว่า ความคิดริเริ่มเรื่อง Digital by default จะเน้นให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาใช้บริการระบบดิจิทัลของกรมฯ ในการรับและส่งข้อมูล รวมถึงการชำระภาษี เว้นเสียแต่ว่า พวกเขาไม่มีความสามารถจะกระทำได้

  "ทุกวันนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ทำธุรกิจทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และในหลายปีที่ผ่านมา เราได้เน้นให้ความสำคัญในการสร้างความมั่นใจกับชุมชนว่า การบริการด้วยระบบดิจิทัล
  ของเรา ตรงต่อความต้องการของชุมชน ความคิดริเริ่มเรื่อง Digital by default นี้
  เป็นผลต่อเนื่องจากความมุ่งมั่นดังกล่าว" นางครอสบีกล่าว

  นางครอสบีกล่าวว่า ในขณะที่การใช้ระบบดิจิทัลมีประโยชน์มากมาย เช่นปรับปรุงเรื่องการเข้าถึงข้อมูลในเวลาใดก็ได้ที่ผู้ใช้สะดวก จะด้วยอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ได้แล้วแต่จะเลือก อีกทั้งเวลาที่ใช้ในการได้ผลตอบรับก็เร็วขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ดี
  ทางกรมสรรพากรออสเตรเลียทราบดีว่า สำหรับผู้ที่ยังต้องใช้แบบฟอร์มกระดาษนั้น
  จะมีความเห็นว่า นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทีเดียว

  "ความคิดริเริ่มที่นำโดยกรมสรรพากรออสเตรเลียครั้งนี้ จะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังคงใช้แบบฟอร์มกระดาษ เปลี่ยนมาใช้บริการในระบบดิจิตัลของกรมฯ แทน เราจะขยายเวลาและ
  ให้การสนับสนุนต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนจากแบบฟอร์มกระดาษมาสู่ระบบดิจิทัล" นางครอสบีกล่าว

  "เราได้เผยแพร่หนังสือขอความเห็นและเราต้องการรับฟังผลตอบรับของท่าน เพื่อให้เราสามารถทำงานร่วมกับท่านเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นไปอย่างง่ายดายที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่า เรามีความเข้าใจเรื่องการให้การสนับสนุนที่จำเป็น
  ในการเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัล วิธีการสำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้บริการในระบบดิจิทัล และปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนอาจจะมีอย่างถ่องแท้"

  นางครอสบียังกล่าวอีกว่า อาจจะมีบางกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลได้เนื่องจากสถานการณ์เฉพาะบุคคล "แต่เราจะให้ความมั่นใจว่าเราจะเปิดให้มีบริการอื่นเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนกลุ่มเล็กๆ นี้ด้วย" นางครอสบีกล่าว

  หากท่านมีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นและผลตอบรับต่อความคิดริเริ่มในเรื่อง Digital by default เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในหัวข้อ Let’s Talk ได้ที่
  lets-talk.ato.gov.au/DigitalbydefaultExternal Link

  โอกาสที่ท่านจะมีส่วนร่วมในการส่งผลตอบรับต่อหนังสือขอความเห็นจากประชาชน
  จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2015 ไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2016

   Last modified: 14 Jan 2016QC 47516