Show download pdf controls
 • An Introduction to Goods and Services Tax (GST) - Thai

  Further Information

  An Introduction to GST is available in PDF form.

  End of further information

  ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

  GST การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลัก ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่เกี่ยวกับภาษีสินค้าและบริการ

  Attention

  Warning:

  This information may not apply to the current year. Check the content carefully to ensure it is applicable to your circumstances.

  End of attention

  เริ่มต้น

  GST คืออะไร?

  ภาษีสินค้าและบริการ (GST) คือภาษีอัตรา 10% สำหรับสินค้าและบริการส่วนใหญ่ที่ขายในประเทศออสเตรเลีย

  ถ้าท่านมีธุรกิจ ก็มีความเป็นไปได้ที่ท่านจะมีภาระหน้าที่ด้าน GST

  ถ้าธุรกิจของท่านจดทะเบียนสำหรับ GST ท่านก็จะต้อง:

  • รวม GST ในราคาของที่ขายให้กับลูกค้า
  • เคลมเครดิตสำหรับ GST ที่รวมอยู่ในราคาของ ที่ท่านซื้อสำหรับธุรกิจของท่าน

  นี่หมายความว่า ถ้าธุรกิจของท่านจดทะเบียนสำหรับ GST ลูกค้าจ่ายราคาของที่ท่านตั้งไว้และบวกเพิ่มอีก 10% ส่วนที่เพิ่มขึ้น 10% นี้คือ GST เมื่อใช้ GST ท่านควรรวม GST เข้าในราคาขายของท่านเสมอ

  จากนั้น ท่านก็ส่ง GST 10% นี้ให้กับกรมสรรพากรของออสเตรเลีย (ATO) โดยปกติแล้วคือปีละสี่ครั้ง เพื่อทำเช่นนั้น ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่เรียกว่า แบบแสดงกิจกรรมทางธุรกิจ (BAS) และส่งให้ ATO ซึ่ง ATO จะส่งแบบฟอร์มนี้ให้ท่าน ท่านยังสามารถเคลม GST เครดิตใน BAS ได้ด้วย

  ตัวอย่าง

  อันห์มีร้านเบเกอรี่เล็กๆ ขายแซนวิช ขนมเค็ก อาหารร้อนและเครื่องดื่ม เธอคิดเงินลูกค้าเพิ่ม 10% เพื่อครอบคลุม GST ยกตัวอย่างเช่น เธอขายแซนวิชผักราคา $5.50 โดยรวม GST ด้วย เธอเก็บ $5 และส่ง GST มูลค่า 50 เซ็นให้กับ ATO เมื่อเธอกรอกแบบฟอร์ม BAS ครั้งต่อไป

  การจดทะเบียนสำหรับ GST

  ท่านต้องจดทะเบียนธุรกิจของท่านสำหรับ GST หรือไม่?

  ท่านจะต้องจดทะเบียนสำหรับ GST ถ้าสิ่งต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับท่าน:

  • ท่านมีธุรกิจและรายได้ต่อปีเท่ากับ $75,000 หรือมากกว่านี้ (หรือท่านคิดว่าจะเป็นเท่านี้) หรือ $150,000 หรือมากกว่า
   นี้สำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร
  • ท่านให้บริการการเดินทางด้วยรถแท๊กซี่ที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ไม่ว่าจะได้รายได้ GST เท่าไรก็ตาม การเดินทางด้วยรถแท๊กซี่หมายถึงการรับส่งผู้โดยสารด้วยรถแท๊กซี่หรือรถลีมูซีนและคิดค่าบริการ
  • ท่านต้องการเคลมเครดิตสำหรับภาษีน้ำมัน

  ถ้ารายได้จากธุรกิจของท่านต่ำกว่าปีละ $75,000 (หรือ $150,000 สำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร) ท่านไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน
  สำหรับ GST แต่ท่านสามารถเลือกที่จะจดทะเบียนก็ได้

  การจดทะเบียนสำหรับ GST หมายความว่าท่านสามารถเคลม GST ที่ท่านจ่ายไปสำหรับสินค้าและบริการที่ท่านซื้อสำหรับธุรกิจของท่านกลับคืนมาได้ - แต่ท่านต้องมีใบกำกับภาษีหรืออินวอยส์จากผู้ขายสินค้าหรือซับพลายเออร์ของท่านเท่านั้น

  ตัวอย่าง

  ร้านเบเกอรี่ของอันห์มีเครื่องดื่มสำเร็จรูปหลายอย่าง รวมทั้ง น้ำอัดลม นมเติมรส เช่น นมช็อกโกแล็ต

  ทุกๆสามเดือน อันห์ซื้อนมช็อกโกแล็ตสำเร็จรูป 200 กล่องจากซับพลายเออร์ของเธอเป็นเงิน $110 รวม GST เธอได้รับ
  ใบกำกับภาษีจากซับพลายเออร์ของเธอ และเธอจ่ายเงินให้ซับพลายเออร์ $110

  เนื่องจากธุรกิจของอันห์จดทะเบียนสำหรับ GST เธอจึงสามารถเคลม $10 เป็นเครดิต GST จาก ATO อันห์ต้องเก็บ
  ใบกำกับภาษีของเธอเพื่อการเคลมนี้

  ของที่ต้องเสียภาษีและของที่ 'ปลอด GST'

  GST รวมอยู่ในราคาของทุกอย่างที่ท่านขายหรือไม่?

  ถ้าท่านจดทะเบียน (หรือมีข้อบังคับให้ต้องจดทะเบียน) สำหรับจุดประสงค์ด้าน GST ก็ต้องใส่ GST ในราคาสินค้าและ
  บริการส่วนใหญ่ที่ท่านขายให้คนอื่นในช่วงที่ทำธุรกิจ เหล่านี้เรียกว่า 'การขายแบบเสียภาษี'

  มีสินค้าและบริการบางอย่างที่ 'ปลอด GST' หมายความว่า ท่านไม่ต้องคิด GST กับลูกค้า แต่ท่านก็ยังสามารถเคลมเครดิต
  GST ได้

  ของที่ 'ปลอด GST' รวมถึง:

  • อาหารพื้นฐานส่วนใหญ่
  • หลักสูตรการศึกษาบางอย่าง วัสดุการเรียนการสอน และการทัศนศึกษานอกสถานที่ๆเกี่ยวข้อง
  • บริการด้านการแพทย์ ด้านสุขภาพ และการดูแลบางอย่าง
  • อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์บางอย่าง
  • ยาบางอย่าง
  • สินค้าบางอย่างที่ผลิตเพื่อส่งออก
  • ค่าดูแลเด็กบางอย่าง
  • การทำพิธีทางศาสนาและกิจกรรมการกุศลบางอย่าง
  ตัวอย่าง

  ไม่ใช่ทุกอย่างที่อันห์ขายในร้านที่รวม GST อยู่ด้วย เหล่านี้คือตัวอย่างของอาหารพื้นฐานที่เธอขายที่ 'ปลอด GST'
  (ไม่คิด GST):

  ขนมปังและขนมปังก้อนที่ไม่โรยน้ำตาล

  • น้ำขวดสำหรับดื่ม
  • น้ำผลไม้ที่มีน้ำผลไม้จริงอย่างน้อย 90%
  • นม

  เหล่านี้คือตัวอย่างอาหารที่เธอขายที่มี GST ('การขายแบบเสียภาษี'):

  • แซนวิช
  • ขนมเค็ก, ขนมหวานแบบชิ้น, ขนมแป้งอบ, พายและไส้กรอกม้วนแป้ง
  • น้ำอัดลมและนมเติมรส
  • อาหารที่จัดใส่ถาด

  ถ้าอันห์ไม่แน่ใจ เธอสามารถตรวจดูเอกสารภาษาอังกฤษของ ATO ชื่อ คู่มืออาหาร GST (NAT 3338).

  การรายงานจำนวน GST และการเคลมเครดิต GST

  ต้องทำอะไรกับจำนวน GST ที่ท่านเก็บมา?

  ธุรกิจใช้ BAS เพื่อแจ้งให้ ATO ทราบว่าเขามีรายได้เท่าไร รวมถึงจำนวน GST ที่เก็บได้และ GST ที่เขาจ่ายสำหรับสินค้าและบริการ

  เมื่อท่านได้รับ BAS โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วส่งมาที่ ATO แล้วจ่ายเงินที่ท่านค้างชำระภายในกำหนดวันที่ต้องจ่าย กำหนดวันที่ต้องจ่ายมีเขียนไว้ใน BAS

  Attention

  ข้อแนะนำ

  แยก GST ที่เก็บได้ออกจากรายได้ของท่าน ถ้าท่านเก็บ GST ไว้ในบัญชีธนาคารที่แยกต่างหาก ท่านจะได้พร้อมจ่ายให้ ATO เมื่อถึงกำหนดเวลาที่ต้องจ่าย

  End of attention

  จะเคลม GST ที่ท่านจ่ายให้ซับพลายเออร์ คืนมาได้อย่างไร (เครดิต GST)

  เพราะผู้บริโภคคือผู้ที่จ่าย GST ไม่ใช่ธุรกิจ ท่านก็สามารถเคลม GST ใดๆที่ท่านได้จ่ายไปกลับมาได้ สำหรับสิ่งของที่ท่านซื้อสำหรับธุรกิจของท่าน

  เพื่อเคลมเครดิต GST สำหรับของที่ซื้อมาที่มีมูลค่ามากกว่า $82.50 (รวม GST) ท่านจะต้องจดทะเบียนสำหรับ GST และจะต้องมีใบกำกับภาษีที่ถูกต้องที่บันทึกว่าท่านซื้อของอะไรสำหรับธุรกิจของท่าน ในกรณีส่วนใหญ่ ธุรกิจหรือซับพลายเออร์ที่ขายสินค้าหรือบริการจะออกใบกำกับภาษี เมื่อท่านได้รับใบกำกับภาษีนี้ โปรดทำให้แน่ใจว่ามันมีข้อมูลต่อไปนี้:

  • ชื่อธุรกิจหรือชื่อการค้าของซับพลายเออร์
  • Australian Business Number (ABN) ของซับพลายเออร์
  • วันที่ออกใบกำกับภาษี
  • คำบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับของที่ขายรวมทั้งปริมาณและราคาที่ขายไป
  • จำนวน GST (หรือประโยคที่เขียนว่า 'ราคาทั้งหมดรวม GST')
  • ชื่อธุรกิจของท่านหรือ ABN (ถ้าการขายแบบเสียภาษีมีมูลค่า $1000 หรือมากกว่านี้)
  • เอกสารนั้นมีจุดประสงค์เพื่อเป็นใบกำกับภาษี

  เพื่อเคลมเครดิต GST สำหรับการซื้อที่มีราคา $82.50 หรือน้อยกว่านี้ (รวม GST) ท่านจะต้องจดทะเบียนสำหรับ GST และท่านจะต้องเก็บเอกสารอย่างเช่น ใบแสดงการรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี เพื่อเป็นหลักฐานในการเคลมของท่าน

  ท่านจะต้องเก็บใบกำกับภาษีและเอกสาร GST อื่นๆเป็นเวลาห้าปีด้วย

  Attention

  ข้อแนะนำ

  ถึงแม้ว่าท่านจะขายของที่ปลอด GST อย่างเช่น ขนมปังเปล่าและขนมปังก้อน ท่านก็ยังสามารถเคลมเครดิต GST สำหรับ GST ที่รวมอยู่ในราคาของที่ท่านซื้อเพื่อทำขนมปัง ยกตัวอย่างเช่น ถาดอบขนม ถ้วยตวง และชามผสมอาหาร

  End of attention

  ท่านสามารถเคลมอะไรได้อีก?

  ถ้าท่านใช้น้ำมันในการทำธุรกิจของท่าน และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ท่านก็สามารถเคลมเครดิตภาษีน้ำมันได้ ยกตัวอย่างเช่น ท่านอาจสามารถเคลมเครดิตภาษีน้ำมันสำหรับน้ำมันที่ใช้ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือน้ำมันที่ใช้ในรถที่มีมวลสารโดยรวมของรถ (GVM) มากกว่า 4.5 ตัน สิ่งที่ท่านเคลมได้ขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำมันและวิธีการที่มันถูกใช้ เครดิตเหล่านี้จะคืนเงินส่วนหนึ่งที่ท่านจ่ายไปในการซื้อน้ำมันของท่าน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเครดิตภาษีน้ำมัน โปรดดูที่ www.ato.gov.au/fuelschemes

  ใบกำกับภาษี

  ท่านจำเป็นต้องออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าไหม?

  ถ้าลูกค้าขอใบกำกับภาษี ท่านจะต้องออกให้ภายในเวลา 28 วันนับตั้งแต่วันที่เขาขอมา ท่านจะต้องจดทะเบียนสำหรับ GST เพื่อออกใบกำกับภาษี

  ตัวอย่าง

  ร้านเบเกอรี่ของอันห์ได้รับคำสั่งซื้อในการจัดถาดอาหารตามสั่งค่อนข้างมากในช่วงหลังๆนี้ เธอรู้ว่าการจัดถาดอาหารที่มีแซนวิช ขนมเค็กและผลไม้ ต้องรวม GST ทุกอย่าง เธอเตรียมใบกำกับภาษีสำหรับลูกค้าของเธอและเธอระบุชัดเจนว่าเธอคิด GST เท่าไร เธอส่งใบกำกับภาษีไปพร้อมกับของที่สั่งซื้อ เพื่อจะได้ไม่ลืมทำในตอนหลัง

  การขอความช่วยเหลือ

  การไปเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือฟรี

  เพื่อช่วยให้ท่านทำตามความรับผิดชอบด้านภาษีของท่านได้โดยง่ายที่สุด ATO สามารถจัดแจงการไปเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือ
  การไปเยี่ยมนี้จะเก็บเป็นความลับ และกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรของออสเตรเลียที่สถานที่ประกอบธุรกิจของท่านหรือสถานที่ๆท่านต้องการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรสามารถช่วยแก้ปัญหาใดๆที่ท่านอาจมี และให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของภาษีที่ท่านสนใจ

  การไปเยี่ยมนี้อาจใช้เวลาตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงจนถึงหนึ่งวันเต็มๆ - ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่าน

  ข้อมูลใดๆที่ท่านบอกกับเราในระหว่างการเยือนจะไม่ถูกส่งต่อให้ใครทั้งสิ้น แม้แต่กับคนอื่นๆใน ATO

  Further Information

  เพื่อทำการนัดหมายสำหรับการไปเยี่ยม:

  • โทร 13 28 66 ระหว่างเวลา 8.00 น ถึง 18.00 น วันจันทร์ถึงศุกร์
  • ใช้แบบฟอร์มการจองแบบออนไลน์ของเราที่ www.ato.gov.au/assistancevisit
  End of further information

  การใช้เอเย่นต์ทำเรื่องภาษีหรือเอเย่นต์ทำเรื่อง BAS

  ท่านอาจต้องการใช้เอเย่นต์ที่จดทะเบียนเพื่อทำเรื่องภาษีหรือ BAS เพื่อช่วยท่านทำตามความรับผิดชอบด้านภาษีของท่าน

  เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเลือกเอเย่นต์ที่จดทะเบียนเพื่อทำเรื่องภาษีหรือ BAS การใช้เอเย่นต์ที่จดทะเบียนหมายความว่า เขามีคุณสมบัติและประสบการณ์ในการทำเรื่องภาษี และเอเย่นต์ที่จดทะเบียนเท่านั้นที่สามารถคิดค่าบริการกับท่านได้อย่างถูกกฎหมาย

  ท่านสามารถตรวจดูว่าเอเย่นต์ของท่านได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ โดยดูได้ที่การจดทะเบียนเอเย่นต์ของคณะกรรมการผู้ทำงานด้านภาษี ที่ www.tpb.gov.au หรือโทรไปที่ 1300 362 829.

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

  • ไปเยี่ยมเว็บไซท์ของเราที่
   • www.ato.gov.au/gst
   • www.ato.gov.au/otherlanguages สำหรับข้อมูลเรื่องภาษีและเงินซุปเปอร์ใน 25 ภาษา ท่านสามารถดู
    หรือดาวน์โหลดวีดีโอเรื่อง ธุรกิจของท่านและภาษี ซึ่งอธิบายสิ่งที่ท่านต้องรู้เกี่ยวกับระบบภาษีธุรกิจของ
    ออสเตรเลีย ซึ่งมีอยู่ใน 6 ภาษารวมทั้งภาษาอังกฤษ
    
  • โปรดดูแผ่นพับเหล่านี้ (ในภาษาอังกฤษ) ซึ่งมีอยู่ในออนไลน์
   • GST สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (NAT 3014)
   • ข้อมูลพื้นฐานเรื่องภาษีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (NAT 1908)
   • คู่มืออาหาร GST (NAT 3338)
   • GST และบริการด้านการแพทย์ (NAT 4649)
   • GST และบริการด้านสุขภาพอื่นๆ (NAT 4650)
   • GST และอุปกรณ์และสิ่งช่วยเหลือด้านการแพทย์ (NAT 4651)
   • GST และการฝังเข็ม การบำบัดแบบธรรมชาติ และบริการยาสมุนไพร (NAT 8090)
    
  • โทรสายข้อมูลภาษีธุรกิจของ ATO ที่ 13 28 66 ระหว่างเวลา 8.00 น ถึง 18.00 น วันจันทร์ถึงศุกร์
  • ไปเยือนร้านของกรมสรรพากร
  • คุยกับที่ปรึกษาด้านภาษีของท่าน

  ถ้าท่านพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องและต้องการความช่วยเหลือจาก ATO โทรถึงบริการแปลและล่าม (TIS) ที่ 13 14 50

  ถ้าท่านหูหนวกหรือมีความพิการด้านการได้ยินหรือการพูด โปรดโทรถึงเราผ่านบริการโทรศัพท์ถ่ายทอดข้อมูลระดับชาติ (NRS) ที่หมายเลขด้านล่างนี้:

  • ผู้ใช้ TTY โทร 13 36 77 แล้วขอให้โทรถึงหมายเลข ATO ที่ท่านต้องการ
  • ผู้ใช้บริการพูดและฟัง (การถ่ายทอดคำพูดสู่คำพูด) โทร 1300 555 727 แล้วขอให้โทรถึงหมายเลข ATO ที่ท่านต้องการ
  • ผู้ใช้อินเตอร์เนท ต่อถึง (NRS) ที่ www.relayservice.com.au แล้วขอให้โทรถึงหมายเลข ATO ที่ท่านต้องการ

  ติดตาม ATO:


  www.twitter.com/ato_gov_au

   www.facebook.com/ato.gov.au


  www.facebook.com/ato.gov.au

   www.youtube.com/AusTaxOffice


  www.youtube.com/AusTaxOffice

  ข้อผูกมัดของเราแด่ท่าน (Our commitment to you)

  เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สม่ำเสมอ และ ชัดเจนกับท่าน เพื่อช่วยให้ท่านได้เข้าใจถึงสิทธิ์ และ การมีสิทธิ์ของท่าน รวมถึงการทำตามภาระหน้าที่ของท่าน หากท่านเห็นว่า เอกสารนี้ไม่ได้ครอบคลุมสถานการณ์ทางด้านภาษีของท่าน หรือไม่แน่ใจว่าท่านจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร ท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้จากกรมสรรพากร

  เราจะทบทวนแก้ไขเอกสารให้ตรงตามการเปลี่ยนแปลงของกฏหมายอยู่เสมอ ดังนั้นท่านควรมั่นใจว่าท่านมีเอกสารฉบับล่าสุด หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถตรวจเช็คเอกสารล่าสุดได้จากเว็ปไซต์ของเราที่ www.ato.gov.au หรือติดต่อเรา

  เอกสารข้อมูลฉบับนี้ถูกต้องตามปัจจุบัน ณ เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2012

   Last modified: 24 Aug 2012QC 26404