คำแนะนำจีเอสทีทางวีดิทัศน์

คำแนะนำสั้นๆ ทางวีดิทัศน์เหล่านี้รวมถึงข้อมูลการปฏิบัติง่ายๆ เพื่อช่วยท่านจัดการกับเรื่องจีเอสทีในธุระกิจของท่าน

ท่านสามารถดูวีดิทัศน์สั้นๆ ได้อีกหลายเรื่องผ่านทางช่องยูทูExternal Linkบของเรา

วิธีกรอกบัญชีแสดงรายการงบดุลธุรกิจของท่าน

วีดิทัศน์สั้นๆ นี้จะช่วยท่านหลีกเลี่ยงความผิดพลาดสามัญเมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มบัญชีแสดงรายการงบดุลธุรกิจ

 

 

Further information

วีดิทัศน์นี้ยาว 2 นาทีกับ 2 วินาที โปรดเลือกปุ่ม “เพลย์” บนภาพเพื่อดูวีดิทัศน์นี้

End of further information

การยื่นบัญชีแสดงรายการงบดุลธุรกิจของท่านตรงเวลา

วีดิทัศน์สั้นๆ นี้จะช่วยให้ท่านยื่นบัญชีแสดงรายการงบดุลธุรกิจของท่านอย่างถูกต้องและตรงเวลา

 
Further information

วีดิทัศน์นี้ยาว 1 นาทีกับ 45 วินาที โปรดเลือกปุ่ม “เพลย์” บนภาพเพื่อดูวีดิทัศน์นี้

End of further information

วิธีเก็บบันทึกหลักฐานจีเอสทีของท่าน

วีดิทัศน์สั้นๆ นี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บบันทึกหลักฐานของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านกรอกบัญชีแสดงรายการงบดุลธุรกิจของท่านได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

 

 
Further information

วีดิทัศน์นี้ยาว 2 นาทีกับ 0 วินาที โ ปรดเลือกปุ่ม “เพลย์” บนภาพเพื่อดูวีดิทัศน์นี้

End of further information

ท่านสามารถควบคุมธุรกิจของท่านเองได้

วีดิทัศน์สั้นๆ นี้จะบอกให้ท่านทราบว่า หากท่านประสบความลำบากในการชำระหนี้จีเอสที เราสามารถช่วยท่านได้อย่างไร

หากท่านกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการไม่สามารถชำระหนี้ภาษีได้ตรงเวลา โปรดโทรศัพท์มาถึงเราที่ 13 11 42 โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ภาษี

 
Further information

วีดิทัศน์นี้ยาว 1 นาทีกับ 35 วินาที โ ปรดเลือกปุ่ม “เพลย์” บนภาพเพื่อดูวีดิทัศน์นี้

End of further information
    Last modified: 10 Dec 2013QC 38048