Show download pdf controls
 • ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจ่ายเงิน

  หากคุณไม่สามารถชำระเงินตรงเวลา เราสามารถช่วยคุณได้

  คุณยังต้องยื่นใบแสดงกิจกรรมงบดุล และคืนภาษีให้ตรงเวลาแม้ว่าคุณจะไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนดเวลา คุณจะรอดพ้นบทลงโทษสำหรับการไม่สามารถยื่นเอกสารตรงเวลาและแสดงให้เราเห็นว่าคุณตระหนักถึงภาระหน้าที่ของคุณ

  ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ:

  ดูเพิ่มเติมที่:

  แผนการชำระเงิน

  หากคุณไม่สามารถชำระเงินภายในวันที่กำหนด คุณอาจสามารถกำหนดแผนการชำระเงินเพื่อชำระค่าภาษีของคุณเป็นงวดได้ คุณจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณสามารถจ่ายค่าอะไรได้บ้างเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถจ่ายตามจำนวนเงินที่ชำระแบบต่อเนื่องและภาระผูกพันในอนาคตของคุณ

  คุณสามารถใช้เครื่องมือประมาณแผนการชำระเงินของเราเพื่อทำการวางแผนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณโดยคำนึงถึงเงื่อนไขของแผนการชำระเงินและวิธีการที่ทำให้คุณสามารถชำระหนี้รวมถึงดอกเบี้ยที่คุณถูกเรียกเก็บได้อย่างรวดเร็ว

  กำหนดแผนการชำระเงิน

  วิธีที่ง่ายที่สุดในการกำหนดแผนการชำระเงินคือการใช้บริการออนไลน์ของเราซึ่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ในการใช้บริการออนไลน์ของเรา คุณจะต้องมีบัญชี myGov ที่เชื่อมโยงกับ ATO

  คุณอาจมีสิทธิ์ใช้บริการออนไลน์ของเราเพื่อกำหนดแผนการชำระเงินในกรณีที่คุณ:

  • เป็นผู้ค้ารายย่อยหรือรายเดียว
  • มีใบเรียกเก็บเงินภาษีเงินได้หรือใบแสดงกิจกรรมงบดุลมูลค่า 100,000 ดอลลาร์หรือน้อยกว่า

  คุณอาจสามารถใช้บริการโทรศัพท์อัตโนมัติของเราเพื่อจัดให้มีการชำระล่าช้าหรือชำระเป็นงวด หากคุณไม่สามารถเข้าสู่แผนการชำระเงินผ่านบริการโทรศัพท์อัตโนมัติของเรา คุณจะได้รับการติดต่อกับบุคคลที่จะช่วยเหลือคุณ

  ขั้นตอนถัดไป:

  • ใช้เครื่องมือประมาณแผนการชำระเงินของเราเพื่อทำการวางแผนตามที่คุณสามารถจ่ายได้
  • เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี myGovExternal Link และเชื่อมโยงกับ ATO
  • โทรมายังบริการอัตโนมัติของเรา  
   • สำหรับโทรศัพท์ส่วนบุคคล 13 28 65
   • สำหรับโทรศัพท์ธุรกิจ 13 72 26
    

  ตัวแทนที่ลงทะเบียน

  ตัวแทน BAS หรือตัวแทนจัดเก็บภาษีที่ลงทะเบียนสามารถกำหนดแผนการชำระเงินผ่านบริการออนไลน์สำหรับตัวแทน อีกทางเลือกหนึ่งคือพวกเขาสามารถร้องขอแผนการชำระเงินผ่านทางพอร์ทัลเมลของตัวแทนจัดเก็บภาษีExternal Linkหรือตัวแทน BASExternal Link

  ข้อมูลต่อไปนี้ควรรวมอยู่ในพอร์ทัลเมล:

  • หัวข้อ: หนี้สินและการยื่นภาษี
  • เรื่อง: คำขอการจัดการชำระเงิน
  • ข้อเสนอแผนการชำระเงินของลูกค้า รวมถึง      
   • จำนวนเงินที่จ่าย
   • ความถี่การชำระเงิน
   • วิธีการชำระเงิน
   • เหตุผลสำหรับการร้องขอ
   • ขั้นตอนดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้ง
    

  หนี้สินมากกว่า 100,000 ดอลลาร์

  หากหนี้ภาษีของคุณมากกว่า 100,000 ดอลลาร์ กรุณาโทรหาเราที่ 13 11 42 ในระหว่างชั่วโมงทำงานเพื่อหารือเกี่ยวกับตัวเลือกของคุณ

  หากคุณกำลังพยายามทำสิ่งที่ถูกต้อง เรามุ่งมั่นที่จะเข้าใจสถานการณ์ของคุณและช่วยเหลือคุณเท่าที่เป็นไปได้

  เราอาจจำเป็นต้องทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของคุณและสภาวะแวดล้อมของคุณเพื่อให้เราสามารถทำงานร่วมกับคุณในการกำหนดแผนการชำระเงินที่สามารถจัดการได้และเหมาะสมกับเราทั้งคู่ ธุรกิจอาจต้องแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของพวกเขาสามารถดำเนินต่อไปได้

  แม้ว่าคุณจะมีแผนการชำระเงินที่จะชำระล่าช้าหรือชำระเป็นงวด ดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นสำหรับหนี้สินที่ค้างชำระ

  ข้อสังเกต: หากคุณไม่ชำระหนี้ตามแผนการชำระเงิน เราอาจกำหนดให้มีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นก่อนที่จะยอมรับแผนใหม่่ ตัวอย่างเช่น เราอาจขอการชำระเงินล่วงหน้าที่สูงขึ้นหรือขอให้ชำระเงินด้วยการตัดบัญชีโดยตรง หรือทั้งสอง

  ดูเพิ่มเติมที่:

  แผนการชำระเงินแบบมีหลักทรัพย์

  หากเราไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับคุณเกี่ยวกับการชำระหนี้ของคุณ เราอาจพิจารณารับข้อเสนอหลักทรัพย์ที่คุณขอให้เราเลื่อนเวลาในการชำระหนี้หรือเมื่อคุณกำลังพยายามชำระหนี้ด้วยการผ่อนชำระ

  หลักทรัพย์ที่เราต้องการคือ:

  • การจำนองอสังหาริมทรัพย์แบบเป็นเจ้าของเด็ดขาดที่จดทะเบียน
  • หนังสือค้ำประกันธนาคารแบบไม่มีเงื่อนไขจากธนาคารออสเตรเลีย

  ดูเพิ่มเติมที่:

  ภัยพิบัติและภาระหนักเกินควรที่ร้ายแรง

  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

  หากคุณได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ไฟป่า พายุ หรือน้ำท่วม เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อช่วยจัดการเรื่องภาษีของคุณเมื่อคุณพร้อม ดูหัวข้อการรับมือกับภัยพิบัติ หรือโทรหาเราที่ 1800 806 218

  ดูเพิ่มเติมที่:

  ภาระหนักเกินควรที่ร้ายแรง

  เราอาจปลดปล่อยคุณจากหนี้บางส่วนหรือทั้งหมด หากการชำระหนี้ภาษีของคุณจะทำให้คุณประสบกับภาระหนักเกินควรที่ร้ายแรง คุณจะไม่สามารถจัดหาอาหารและที่พักสำหรับคุณหรือครอบครัวได้ กรุณาติดต่อเราเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ

  ดูเพิ่มเติมที่:

  HELP และ SFSS

  หากหนังสือแจ้งการประเมินภาษีนั้นประกอบรวมด้วยการชำระหนี้คืนสำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคบังคับ (HELP) หรือโครงการส่งเสริมทางการเงินของนักเรียน (SFSS) ที่อาจก่อให้เกิดภาระหนักเกินควรที่ร้ายแรง คุณสามารถยื่นขอผ่อนผันได้ หากมีเหตุผลพิเศษอื่น ๆ ที่คุณเชื่อว่าคุณไม่ควรชำระเงินภาคบังคับ คุณสามารถขอผ่อนผันได้้

  ขั้นตอนถัดไป:

  ความช่วยเหลือสำหรับธุรกิจ

  มีแหล่งข้อมูลและบริการออนไลน์จำนวนมากที่คุณสามารถใช้เพื่ออยู่เหนือสถานการณ์ภาษีของคุณได้:

  แผนการชำระเงินแบบปลอดดอกเบี้ยสำหรับหนี้สินตามใบแสดงกิจกรรมงบดุล

  หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีหนี้สินตามใบแสดงกิจกรรมงบดุล คุณอาจสามารถชำระเงินคืนแบบปลอดดอกเบี้ยได้มากกว่า 12 เดือน

  เกณฑ์คุณสมบัติที่เหมาะสม

  คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับแผนการชำระเงินที่ปลอดดอกเบี้ยหากธุรกิจของคุณ:

  • มีผลประกอบการประจำปีน้อยกว่า 2 ล้านดอลลาร์
  • มีหนี้สินตามใบแสดงกิจกรรมงบดุลล่าสุด 50,000 ดอลลาร์หรือน้อยกว่าซึ่งค้างชำระเกินกำหนดไม่เกิน 12 เดือน
  • มีประวัติการชำระเงินและการยื่นภาษีที่ดี รวมถึง    
   • ไม่ละเลยการชำระหนี้ตามแผนการชำระเงินเกินหนึ่งครั้งภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา
   • ไม่มีการยื่นภาษีตามใบแสดงกิจกรรมงบดุลที่ค้างชำระ
    
  • ไม่สามารถรับเงิน (เช่น เงินกู้) ผ่านช่องทางธุรกิจปกติ
  • สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในทางธุรกิจที่ดำเนินอยู่

  แผนการชำระเงินนี้เป็นอย่างไร

  คุณต้องยอมรับแผนการชำระเงินที่อนุญาตให้ชำระหนี้ด้วยการตัดบัญชีโดยตรงภายในระยะเวลา 12 เดือน แม้ว่าคุณจะได้รับจดหมายที่ระบุว่ามีการคิดดอกเบี้ย แต่การส่งเงินก็ยังคงอยู่ตราบเท่าที่คุณรักษาแผนการชำระเงินนี้ไว้

  ในขณะที่คุณชำระหนี้:

  คุณจะต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ด้านการชำระภาษีและการยื่นภาษีอื่นทั้งหมด

  ข้อสังเกต: หากคุณไม่ชำระหนี้ตามแผน ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยจะสิ้นสุดลงทันทีและแผนการชำระเงินอาจถูกยกเลิก

  หากคุณมีแผนการชำระเงินอยู่แล้ว

  คุณสามารถขอให้เราเปลี่ยนแผนการชำระเงินที่มีอยู่เป็นแผนการชำระเงินปลอดดอกเบี้ยหากคุณปฏิบัติตามเกณฑ์คุณสมบัติที่เหมาะสม

  หากคำขอของคุณผ่านการอนุมัติเราจะยกเลิกแผนก่อนหน้าของคุณ ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยจะเริ่มจากวันที่คุณเข้าสู่แผนใหม่

  หากหนี้สินของคุณอยู่กับตัวแทนเรียกเก็บเงินภายนอก คุณจะต้องเจรจาเรื่องนี้กับพวกเขา

  ขั้นตอนถัดไป:

  การประเมินความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ

  หากคุณกำลังเจรจากับเราเกี่ยวกับหนี้สิน เราอาจขอให้คุณแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของคุณมีความเป็นไปได้ในการดำเนินต่อไป เมื่อประเมินความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ เราจะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้และปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ดำเนินอยู่ การประเมินจะพิจารณากลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประกอบรวมด้วย:

  • อัตราส่วนกำไรขั้นต้น
  • กระแสเงินสด
  • สถานะสินทรัพย์ / หนี้สิน (รวมถึงเงินทุนหมุนเวียน)
  • สภาพคล่อง
  • สถานะลูกหนี้ / เจ้าหนี้
  • ความพร้อมของเงินทุน

  หากคุณถูกขอให้แสดงถึงความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ คุณจะต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้ภายในระยะเวลาที่ตกลง:

  • ข้อเสนอที่จะจ่ายจำนวนเงินทั้งหมดที่ค้างชำระให้กับเราในระยะเวลาที่สั้นที่สุด ในขณะที่ช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางภาษีในอนาคตทั้งหมดได้ตามกำหนดเวลา
  • รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระหนี้
  • ขั้นตอนดำเนินการเพื่อลดภาระหนี้ (ตัวอย่างเช่น การขอสินเชื่อ)
  • รายการเดินบัญชีล่าสุดสำหรับบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละบัญชี
  • เอกสารต่อไปนี้สำหรับปีงบประมาณสองปีก่อนหน้านับจากต้นปีมาถึงช่วงเวลาปัจจุบัน    
   • งบกำไรขาดทุนหรืองบการเงินโดยละเอียด
   • งบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินโดยละเอียด
    
  • รายละเอียดของวงเงินเบิกเกินบัญชีหรือวงเงินกู้ รวมถึงเงินกู้ที่ต้องชำระคืนตามกำหนดเวลา การเช่าซื้อ และสินเชื่อแบบลีสซิ่ง (รวมถึงยอดคงเหลือติดหนี้ จำนวนเงินที่ชำระคืนเป็นรายเดือนสำหรับภาระผูกพันในแต่ละหนี้สินและวงเงินสูงสุดของเงินเบิกเกินบัญชี)
  • รายชื่อเจ้าหนี้ผู้สูงอายุุ
  • รายชื่อลูกหนี้ผู้สูงอายุ
  • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อาจช่วยให้เราประเมินข้อเสนอของคุณได้

  ขั้นตอนถัดไป:

  ความช่วยเหลือสำหรับตัวแทนที่ลงทะเบียน

  เรามีแหล่งข้อมูลออนไลน์ต่อไปนี้สำหรับตัวแทนที่ลงทะเบียน:

  ขั้นตอนถัดไป:

  • ตัวแทนที่ลงทะเบียนสามารถโทร 13 72 86 เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของลูกค้า – ใช้ คู่มือปุ่มลัด ของเราเพื่อหาวิธีติดต่อกับหน่วยงานที่เหมาะสม
   Last modified: 11 Jul 2019QC 59648