Show download pdf controls
 •  เราปกป้องธุรกิจที่สุจริตอย่างไร

  เราทราบว่าเจ้าของธุรกิจส่วนมากนั้นสุจริต และทราบเช่นกันว่าการทำธุรกิจนั้นอาจจะยากลำบาก

  น่าสลดใจ ที่ยังมีธุรกิจที่ดำเนินการด้วยเงินสดและเศรษฐกิจซ่อนเร้นอยู่ ธุรกิจเหล่านี้ได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมเหนือธุรกิจที่แจ้งรายได้ของเขาและทำสิ่งที่ถูกต้อง เราตั้งใจที่จะปกป้องธุรกิจที่สุจริตจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนี้

  เราทำงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจด้านการภาษี และธุรกิจต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจถึงปัญหาที่เขามี เราใช้ข้อมูลล่าสุดจากแหล่งภายนอกและการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อค้นหาผู้ที่อาจจะไม่ทำสิ่งถูกต้อง หรือผู้ที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น

  ชุมชนไม่ยอมรับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ถ้าท่านเห็นสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง, โปรดแจ้งให้เราทราเพื่อเราจะได้ติดตามต่อไป

  ลงทะเบียนสำหรับการประชุุมให้ข้อมูล

  เราจัดให้มีการประชุมให้ข้อมูลและเยี่ยมธุรกิจทั่วประเทศ เพื่อช่วยปกป้องธุรกิจที่สุจริต

  การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล

  • ไปที่ EventbriteExternal Link
  • หาที่และเวลาการประชุม Protecting honest business

  เยี่ยมธุรกิจต่างๆ

  หลังจากการประชุมให้ข้อมูล เราจะไปเยี่ยมธุรกิจต่างๆในบริเวณนั้น

  เราจะพูดคุยกับธุรกิจเหล่านั้นเรื่อง:

  • ผลประโยชน์ของการชำระเงินและการเก็บบันทึกหลักฐานด้วยอีเล็กทรอนิก
  • เครื่องมือของเรา และการแสดงถึงวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านั้น รวมถึงการยื่นภาษีออนไลน์
  • ให้แน่ใจว่าเขาจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
  • ทำให้มั่นใจว่าธุรกิจชำระภาษีและซุปเปอร์ในจำนวนที่ถูกต้อง โดยการแจ้งรายได้ทั้งหมดของเขา และทราบว่าค่าใช้จ่ายใดที่เขาสามารถใช้หักภาษีได้
  • การยื่นใบรายการภาษีเงินได้และใบบัญชีแสดงรายการงบดุล
  • ช่วยเขาให้ทำตามภาระหน้าที่ด้านการภาษี ถ้าเขาประสบกับความยากลำบาก เราสามารถดูที่สถานการณ์เฉพาะของเขา และช่วยให้เขาดำเนินการต่อไปได้ตามแผน
  • ความช่วยเหลืออื่นๆที่เขาต้องการ

  หากเราเห็นว่าธุรกิจใดทำผิดอย่างจงใจ เรามีภาระหน้าที่ที่จะจัดการกับเรื่องนั้น ซึ่งอาจมีผลให้มีการตรวจสอบบัญชีหรือถึงขั้นดำเนินคดีได้

  หากท่านดำเนินธุรกิจและท่านทำถูกต้อง ท่านไม่ต้องวิตกกังวลใดๆ

  หากท่านได้ทำผิดพลาด

  หากท่านตระหนักว่าท่านได้ทำผิดพลาดหรือตกหล่นบางอย่าง เป็นการดีกว่าที่ท่านจะมาหาเราก่อน การกำหนดโทษใดๆอาจจะลดหย่อนลง ตัวอย่างเช่น ถ้าท่าน:

  • ไม่ได้บอกให้เราทราบเกี่ยวกับเรื่องรายได้ที่ท่านได้รับ รวมถึงรายได้ที่เป็นเงินสด
  • ขอหักภาษีซึ่งท่านไม่มีสิทธิ์
  • หรือแถลงเรื่องอื่นๆแก่เรา ที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เราเข้าใจผิด

  หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพื่อแก้ความผิดพลาด ท่านสามารถที่จะ:

  • ติดต่อเอเย่นต์ที่จดทะเบียนทำเรื่องภาษีหรือ BAS
  • โทรศัพท์มาหาเรา โดยผ่านบริการแปลและล่ามฟรี ที่ 13 14 50 

  ธุรกิจจำเป็นต้องทำอะไร

  ธุรกิจทุกชนิดจำเป็นต้อง:

  • แจ้งรายได้ทั้งหมด รวมถึงการขายเงินสด ออนไลน์ EFTPOS และบัตรเครดิตและเดบิต
  • ยื่นใบรายการภาษีเงินได้
  • ทำตามภาระหน้าที่ GST ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น จดทะเบียน GST และยื่นใบบัญชีแสดงรายการงบดุล
  • ทำตามภาระหน้าที่ของนายจ้างหากท่านมีพนักงาน เช่นการจ่ายเงินให้เขาอย่างน้อยตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำและจ่ายซุปเปอร์ให้เขา
  • ทำการเก็บบันทึกหลักฐานที่ดี การบันทึกหลักฐานจำเป็นต้องอธิบายธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมด เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นภาษาอังกฤษ และเก็บเอาไว้อย่างน้อยห้าปี

  รายงานข้อวิตกกังวล

  หากมีผู้ใดที่ท่านคิดว่าเขาอาจจะหลบเลี่ยงภาษีอย่างจงใจ ท่านสามารถรายงานให้เราทราบอย่างเป็นความลับ

  พยายามให้รายละเอียดให้มากเท่านที่ท่านสามารถจะทำได้ เพื่อเราสามารถที่จะประเมินข้อมูลได้อย่างเต็มที่ ท่านสามารถที่จะรายงานข้อวิตกกังวลของท่าน โดยการโทรถึงเรา ผ่านการบริการแปลและล่ามที่ 13 14 50 

   Last modified: 13 Mar 2019QC 52624