Show download pdf controls
 • แผนการเงินเกษียณที่ผิดกฎหมาย– โปรดระวังถ้ามีใครแนะนำให้ท่านถอนเงินเกษียณของท่านก่อนเกษียณ

  Further information

  พิมพ์ข้อมูลนี้ได้จากato.gov.au/publications

  End of further information

  มีใครเคยเสนอท่านว่าเขายินดีช่วยท่านถอนเงินเกษียณของท่านก่อนเกษียณไหม? โดยทั่วไป ท่านไม่สามารถเข้าถึงเงินเกษียณของท่านได้จนกว่าท่านจะปลดเกษียณ

  บุคคลที่ส่งเสริมแผนการเงินเกษียณที่ผิดกฎหมายจะบอกท่านว่าเขาสามารถช่วยท่านเข้าถึงเงินเกษียณของท่านได้ขณะนี้เลย เพื่อท่านจะได้ใช้เงินนั้นชำระหนี้บัตรเครดิต ซื้อบ้าน รถ หรือเพื่อการไปเที่ยวพักผ่อน

  แผนการเหล่านี้ผิดกฎหมาย มันจะทำให้ท่านเสียเงินมากกว่าเงินเกษียณที่ท่านเข้าถึง และอาจทำให้ท่านตกที่นั่งลำบากอย่างยิ่งยวด

  Attention

  หากมีใครเสนอแผนการนี้ต่อท่าน โปรดโทรศัพท์มาที่เราที่13 10 20ทันที เพื่อขอคำแนะนำ และเพื่อให้แน่ใจว่าเงินเกษียณของท่านได้รับการปกป้อง

  End of attention

  วิธีดำเนินการของแผนการเงินเกษียณที่ผิดกฎหมาย

  โดยปกติ แผนการเงินเกษียณที่ผิดกฎหมายมักจะเกี่ยวเนื่องกับบุคคลที่พูดว่าเขายินดีช่วยท่านเข้าถึงเงินเกษียณของท่านก่อนเกษียณ

  นักส่งเสริมแผนการเงินเกษียณที่ผิดกฎหมายมักจะ:

  • สนับสนุนให้ท่านโอนเงินเกษียณของท่านจากกองทุนเงินเกษียณไปเข้ากองทุนเกษียณที่ท่านเองเป็นผู้ดูแล (SMSF) เพื่อท่านจะได้เข้าถึงเงินเกษียณก่อนที่ท่านจะมีสิทธิเข้าถึงตามกฎหมาย
  • อ้างว่าท่านสามารถใช้เงินเกษียณของท่านสำหรับสิ่งใดก็ตามที่ท่านต้องการ – ซึ่งไม่เป็นความจริง
  • เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูง – ท่านจะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินเกษียณบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับคนเหล่านี้

  แผนการเงินเกษียณที่ผิดกฎหมายมักจะตั้งเป้าหมายไปยังผู้ที่ตกอยู่ในฐานะคับขันทางการเงิน หรือผู้ไม่เข้าใจกฎหมายเงินเกษียณ

  การเอาเงินเกษียณของท่านออกจากกองทุนเกษียณก่อนเกษียณโดยไม่เป็นไปตามสิ่งที่เรียกว่า “เงื่อนไขของการปลดเปลื้อง” หรือสนับสนุนให้บุคคลอื่นปฏิบัติดังกล่าว เป็นการกระทำผิดกฎหมาย

  แผนการเงินเกษียณที่ผิดกฎหมายอาจนำไปสู่การขโมยเอกลักษณ์

  หากท่านเข้าร่วมกับแผนการเหล่านี้แผนหนึ่งแผนใด ท่านอาจตกเป็นเหยื่อของการขโมยเอกลักษณ์ การขโมยเอกลักษณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อมีผู้นำรายละเอียดส่วนตัวของท่านไปกระทำการฉ้อฉลหลอกลวง หรือประกอบอาชญากรรมอื่นๆ

  ทันทีที่เอกลักษณ์ของท่านถูกขโมยและถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะแก้ไขสำเร็จ

  การโอนเงินเกษียณเข้า SMSF

  แผนการเงินเกษียณที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่ต้องการให้ท่านโอนเงินเกษียณของท่านจากกองทุนเงินเกษียณไปเข้า SMSF การปฏิบัติดังกล่าวนี้เรียกว่า “การโอนเงินเข้ากองทุน” หรือ “โรลโอเวอร์”

  Attention

  ท่านควรติดต่อกับกองทุนเงินเกษียณก่อนที่จะโอนหรือโรลโอเวอร์เงินเกษียณของท่าน กองทุนเกษียณของท่านจะแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านจะเข้าถึงเงินเกษียณของท่านได้หรือไม่

  End of attention

  เรากำลังทำงานร่วมกับกองทุนเงินเกษียณทั้งหลาย เพื่อปกป้องเงินออมเพื่อการปลดเกษียณของท่านให้พ้นจากแผนการปลดปล่อยเงินเกษียณก่อนเกษียณที่ผิดกฎหมาย โดยพยายามทำให้ขั้นตอนการโอนเงินเข้ากองทุนเข้มแข็งยิ่งขึ้น

  เมื่อไรที่ท่านสามารถเข้าถึงเงินเกษียณของท่านอย่างถูกกฎหมาย

  โดยทั่วไป ท่านจะเข้าถึงเงินเกษียณของท่านได้เมื่อท่านอายุถึงระยะที่เรียกว่า “วัยอนุรักษ์” และหยุดทำงาน ปัจจุบันนี้ ในออสเตรเลีย วัยอนุรักษ์คือ 55 ปี สำหรับผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 1960 แล้วหลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ สำหรับผู้ใดก็ตามที่เกิดหลังวันที่ 30 มิถุนายน 1964 วัยอนุรักษ์คือ 60 ปี

  อย่างไรก็ตาม มีสถานการณ์พิเศษที่ท่านสามารถเข้าถึงเงินเกษียณได้ก่อนเกษียณ สถานการณ์เหล่านี้รวมถึงอาการป่วยจำเพาะ หรือเมื่อท่านกำลังเผชิญกับความคับขันทางการเงินอย่างหนัก

  Further information

  หาความรู้เพิ่ม

  เพื่อที่จะทราบว่าท่านสามารถเข้าถึงเงินเกษียณก่อนเกษียณหรือ ไม่ โปรดติดต่อกองทุนเงินเกษียณของท่าน

  End of further information
  Further information

  หาความรู้เพิ่ม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าท่านสามารถเข้าถึงเงินเกษียณของท่านก่อนเกษียณหรือไม่:

  • โปรดติดต่อกองทุนเงินเกษียณของท่าน
  • ไปที่ Department of Human Services websiteExternal Link ที่ซึ่งท่านสามารถยื่นขอรับเงินเกษียณก่อนเกษียณบนพื้นฐานของความเมตตา หรือเนื่องจากความคับขันด้านการเงินอย่างหนัก

  ไปที่ Accessing your super before retirement

  End of further information
  Attention

  ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ใด ในการยื่นคำร้องขอเข้าถึงเงินเกษียณของท่านก่อนเกษียณ

  End of attention

  ผู้อยู่อาศัยชั่วคราว

  ในฐานะผู้อยู่อาศัยชั่วคราว ท่านอาจมีสิทธิได้รับเงินเกษียณใน ทันทีที่ท่านเดินทางออกจากออสเตรเลีย นี่เรียกว่าการจ่ายเงินเกษียณเมื่อออกจากออสเตรเลีย (DASP)

  ท่านสามารถยื่นขอ DASP ถ้าท่านมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขต่างๆ ต่อไปนี้:

  • ท่านเดินทางเข้าออสเตรเลียด้วยวีซ่าชั่วคราว (ยกเว้นวีซ่าซับคลาส 405 และ 410)
  • วีซ่าของท่านหมดอายุ
  • ท่านได้เดินทางออกจากออสเตรเลีย
  Attention

  การจ่ายเงินนี้ไม่ใช้กับผู้เป็นพลเมืองออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ หรือ ผู้อยู่อาศัยถาวร

  End of attention
  Further information

  หาความรู้เพิ่ม

  ผู้อยู่อาศัยชั่วคราว

  End of further information

  กำหนดโทษสำหรับการเข้าถึงเงินเกษียณก่อนเกษียณที่ผิดกฎหมาย

  สมาชิกและทรัสตีของ SMSF

  Attention

  ทรัสตีคือบุคคลที่บริหารกองทุนเงินเกษียณ ความแตกต่างระหว่างกองทุน SMSF และกองทุนประเภทอื่นๆ คือโดยทั่วไป สมาชิกของ SMSF คือทรัสตี นี่หมายความว่าสมาชิกของ SMSF บริหารเงินเกษียณเพื่อประโยชน์ ของตนเอง

  End of attention

  การเข้าถึงเงินเกษียณของท่านก่อนเกษียณอย่างผิดกฎหมายจะได้รับโทษหนัก ท่านไม่สามารถนำค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ผู้ส่งเสริมเรียกเก็บจากเงินเกษียณของท่าน เมื่อเขาช่วยท่านโอนเงินเกษียณของท่าน หรือจัดตั้ง SMSF มาใช้หักภาษีได้

  ท่านอาจถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าปรับต่อเงินเกษียณที่ท่านได้เข้าถึงอย่างผิดกฎหมาย

  Attention

  หากท่านเข้าถึงเงินเกษียณก่อนเกษียณอย่างผิดกฎหมาย เงินเกษียณจะถูกรวมเข้าอยู่ในรายได้ที่ต้องเสียภาษีของท่าน แม้ว่าท่านจะนำเงินเกษียณกลับเข้ากองทุนใหม่ภายหลังก็ตาม

  End of attention
  Danger

  หากท่านจัดตั้ง SMSF หรือเป็นทรัสตีของ SMSF และเข้าถึงเงินเกษียณก่อนเกษียณอย่างผิดกฎหมายโดยเจตนา หรืออนุญาตให้เข้าถึงเงินเกษียณอย่างผิดกฎหมาย ท่านอาจถูกปรับสูงถึง 340,000 เหรียญ และถูกจำคุกสูงถึงห้าปี

  End of danger

  หากท่านเป็นทรัสตีของ SMSF ท่านจะเสียภาษีสูงกว่าและค่าปรับเพิ่ม และอาจขาดคุณสมบัติถ้าท่านปล่อยให้มีการถอนเงินเกษียณจากกองทุนก่อนเกษียณ หากท่านขาดคุณสมบัติ ก็หมายความว่าท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้า ที่ในฐานะทรัสตีของ SMSF ได้

  นอกจากนั้นยังอาจมีกำหนดโทษอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องของท่านต่อแผนการดังกล่าว

  หากท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการหนึ่งแผนการใด ท่านต้องติดต่อกับเราทันที เราจะคำนึงถึงการเปิดเผยเรื่องราวด้วยความสมัครใจและกรณีแวด ล้อมของท่านในการกำหนดโทษ

  ผู้ส่งเสริม

  บุคคลที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการถอนเงินเกษียณก่อนเกษียณอย่างผิดกฎหมาย เรียกว่า “ผู้ส่งเสริม” หรือ “โปรโมเตอร์” อาจถูกเราและคณะกรรมาธิการความมั่นคงและการลงทุนออสเตรเลีย (ASIC) ดำเนินคดี พฤติกรรมเหล่านี้อาจเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดกฎหมายหลายฉบับ รวมทั้ง:

  พร.บ.อุตสาหกรรมเงินเกษียณ (ซูเปอร์วิขั่น) 1993

  พ.ร.บ. บรรษัท 2001

  พ.ร.บ.คณะกรรมาธิการความมั่นคงและการลงทุนออสเตรเลีย 2001

  การละเมิดอาจรวมถึงการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์การเงินโดยไม่มีใบอนุญาตบริการการเงินออสเตรเลีย

  อาจมีการลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา ซึ่งรวมถึงการเสียค่าปรับและการถูกจำคุก บางคนถูกลงโทษจำคุกฐานส่งเสริมแผนการดังกล่าว และฐานช่วย เหลือบุคคลอื่นๆให้เข้าถึงเงินเกษียณก่อนเกษียณอย่างผิดกฎหมาย

  โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับแผนการต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย

  หากท่านถูกใครทาบทามโดยเขาบอกท่านว่าท่านสามารถเข้าถึงเงินเกษียณของท่านก่อนเกษียณ:

  • ท่านต้องหยุดการเกี่ยวข้องกับแผนการ องค์กร หรือ กับบุคคลที่ชักชวนท่านให้เข้าร่วม
  • อย่าเซ็นชื่อในเอกสารใดๆ
  • อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆของท่าน เช่นหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) หรือรหัสผ่าน
  • โทรศัพท์ถึงเราทันทีที่ 13 10 20 และแจ้งสถานการณ์ของท่านให้เราทราบ

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมื่อไรที่ท่านสามารถหรือไม่สามารถเข้าถึงเงินเกษียณของท่านก่อนเกษียณ

  หากท่านพูดภาษาอังกฤษไม่คล่อง และต้องการพูดกับเจ้าหน้าที่สรรพากร โปรดโทรไปที่องค์การแปลและล่ามที่ 13 14 50 เพื่อให้เขาช่วยเป็นล่ามให้ท่าน

  Further information

  หาความรู้เพิ่ม

  ภาษาอื่นๆ

  End of further information
   Last modified: 06 Mar 2015QC 39661