• Income tests and how they affect you in Thai

  Download a PDF version of this document.

  ท่านได้รับเงินสงเคราะห์จากรัฐบาลหรือเปล่า?

  การเปลี่ยนแปลงต่อสิทธิที่ควรได้ (เอ็นไทเทิลเมนท์) เมื่อเร็วๆ นี้อาจมีผลกระทบต่อท่าน

  ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลใช้คิดคำนวณรายได้ของท่านต่อสิทธิประโยชน์ (เบเนฟิต) และโปรแกรมบางประเภทของรัฐบาล, และในการเคลมการชดเชยภาษีหรือการหักภาษี หน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ที่ว่านี้รวมถึงเซ็นเตอร์ลิงค์ สำนักงานฃ่วยเหลือครอบครัว และ องค์กรดูแลค่าเลี้ยงดูบุตร

  คู่มือนี้จะช่วยให้ท่านทราบว่าท่านจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หรือไม่ และแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านจะขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหน

  การทดสอบรายได้และตัวท่าน

  เราใช้ "การทดสอบรายได้" ในการคำนวณว่าท่านมีสิทธิต่อสิทธิประโยชน์บางอย่าง ค่าชดเชยภาษี และหนี้สิน (ไลอะบิลิตี้) หรือไม่ การทดสอบรายได้เหล่านี้ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2009 และจะรวมถึงรายได้ของท่านจากงานที่ท่านทำ จากการลงทุน ของท่าน จากต่างประเทศ และเงินช่วยเหลือที่ได้รับจากรัฐบาลโดยไม่เสียภาษี

  เพราะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ท่านอาจไม่มีสิทธิอีกต่อไปสำหรับค่าชดเชยภาษีและสิทธิประโยชน์บางประเภทจากรัฐบาล เรื่องนี้อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินภาษีที่ท่านชำระ

  ใช้การทดสอบรายได้เพื่ออะไร?

  เราใช้การทดสอบรายได้เพื่อคำนวณดูว่าท่าน:

  • สามารถเรียกร้องค่าชดเชยภาษีในกรณีต่างๆ ต่อไปนี้ได้หรือไม่
   • ค่าชดเชยภาษีคู่ครองที่พึ่งพิงท่าน (โดยไม่มีบุตรที่พึ่งพิงหรือนักเรียน)
   • ค่าชดเชยภาษีคนดูแลบ้าน (เฮาส์คีพเพอร์)
   • ค่าชดเชยภาษีบุตร-คนดูแลบ้าน
   • ค่าชดเชยภาษีบิดา/มารดา บิดา/มารดาของคู่ครอง หรือญาติที่เจ็บป่วย
   • ค่าชดเชยภาษีคนสูงอายุออสเตรเลีย
   • ค่าชดเชยภาษีผู้รับบำนาญ
   • ค่าชดเชยภาษีคนงานวัยผู้ใหญ่
   • ค่าชดเชยภาษีส่วนบริจาคซุเปอร์แอนนิวเวชั่นของคู่ครอง
   • ค่าชดเชยภาษี "ค่าธรรมเนียมเมดิแคร์ที่เก็บเพิ่มเป็นเงินก้อนที่ยังค้างชำระ"
  • มีสิทธิในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้หรือไม่?
   • การสมทบเงินซุเปอร์จากรัฐบาล
   • ค่าหักภาษีรายได้สำหรับส่วนบริจาคเงินซุเปอร์ส่วนตัวของท่าน
   • ค่าหักภาษีรายได้สำหรับการขาดทุนของธุรกิจของท่าน (การขาดทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์)
   • สัมปทานภาษีรายได้จากแผนหุ้นลูกจ้าง
  • ต้องทำสิ่งต่อไปนี้หรือไม่?
   • จ่ายค่าธรรมเนียมเมดิแคร์ที่เก็บเพิ่ม
   • จ่ายหรือเพิ่มการชำระคืนของโปรแกรมเงินกู้เพื่อการศึกษาระดับสูงกว่า (HELP) หรือแผนส่งเสริมการเงินนักศึกษา (SFSS)

  ถ้าท่านได้รับความช่วยเหลือจากโปรแกรมข้างต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อท่าน หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบรายได้แต่ละราย หรือแหล่งรายได้ใหม่ โปรดไปที่เว็บไซต์ของเราที่ ato.gov.au/incometests

  ท่านจะได้รับผลกระทบอย่างไร?

  มาถึงตอนนี้ รายได้ของท่านเพื่อจุดประสงค์ของการทดสอบรายได้ที่เกี่ยวข้อง อาจจะสูงเกินไป ซึ่งทำให้ท่านไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์บางประเภท ทั้งนี้หมายความว่าท่านอาจ:

  • ไม่มีสิทธิต่อค่าชดเชยภาษีบางประเภทอีกต่อไป หรือท่านอาจมีสิทธิต่อจำนวนเงินที่ลดลง
  • ไม่มีสิทธิต่อเงินสมทบร่วมซุเปอร์แอนนิวเวชั่น หรือการหักส่วนบริจาคซุเปอร์แอนนิวเวชั่นส่วนตัวอีกต่อไป
  • ต้องเสียค่าธรรมเนียมเมดิแคร์ที่เก็บเพิ่ม

  ท่านสามารถคาดหมายการเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อถึงเวลาเสียภาษี?

  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ท่านอาจจำเป็นต้องเจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์มภาษีรายได้ของท่าน

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  • หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าท่านจะได้รับผลกระทบอย่างไรนั้น ท่านควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านภาษีของท่าน
  • หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทดสอบรายได้ โปรดไปที่ ato.gov.au/incometests
  • หากท่านต้องการหารือเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทดสอบรายได้ โปรดโทรศัพท์มาหาเรา ที่หมายเลข 13 28 61

  หากท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ดีพอ และต้องการความช่วยเหลือจากกรมสรรพากร (ATO) โปรดโทรศัพท์ไปที่บริการแปลและล่ามที่หมายเลข 13 14 50

  หากท่านหูหนวกหรือมีความไม่สมประกอบด้านประสาทหูหรือการเปล่งเสียง โปรดโทรศัพท์ถึงกรมสรรพากรผ่านทางบริการถ่ายทอดแห่งชาติ (NRS) ด้วยหมายเลขต่อไปนี้:

  • ผู้ใช้ TTY โปรดโทรไปที่ 13 36 77 แล้วขอหมายเลขโทรศัพท์ของกรมสรรพากรที่ท่านต้องการ
  • ผู้ใช้ สปีค แอนด์ ลิสเซ่น (การถ่ายทอดคำพูดต่อคำพูด) โปรดโทรไปที่ 1300 555 727 แล้วขอหมายเลขโทรศัพท์ของกรมสรรพากรที่ท่านต้องการ
  • ผู้ใช้การถ่ายทอดอินเตอร์เน็ต ติดต่อ NRS ที่ relayservice.com.au แล้วขอหมายเลขโทรศัพท์ของกรมสรรพากรที่ท่านต้องการ
   Last modified: 06 Sep 2010QC 24126