ไม่สายเกินไปที่จะยื่น

ถ้าคุณเป็นหนึ่งในธุรกิจส่วนน้อยที่ยังมิได้ยื่นใบบัญชีแสดงรายการงบดุลธุรกิจ (BAS) สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ยังไม่สายเกินไปที่จะยื่น คุณสามารถลดค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยและค่าปรับให้น้อยลงได้ด้วยการยื่นใบบัญชีนี้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ หรือโดยการติดต่อมาที่เราเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม

ยิ่งกว่านั้น คุณอาจพลาดการได้รับเครดิต ผู้ยื่นใบบัญชีแสดงรายการงบดุลธุรกิจล่าช้ากว่ากำหนดกว่า 200,000 ราย มีสิทธิได้รับเงินภาษีคืนในปีการเงินที่ผ่านมา

หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่เป็นหนี้ การจัดการวางแผนการชำระเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะทำให้คุณกลับคืนสู่สถานะที่คุณสามารถควบคุมการเงินของคุณได้ เท่าที่ผ่านมาจากปี 2013-14 ประมาณหนึ่งในห้าของธุรกิจที่เป็นหนี้ภาษีสินค้าและบริการ (GST) ได้จัดตั้งแผนการชำระหนี้เพื่อช่วยผ่อนหนี้สินให้หมดไป

“เราเข้าใจดีว่าแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกันออกไป และมีเหตุผลหลายประการที่ทำให้ไม่สามารถยื่นได้ตรงตามเวลา เช่นภาวะธุรกิจขัดสน ไปจนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน แต่อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ของเราได้แสดงให้เห็นว่า ถ้าปล่อยให้ปัญหานี้ยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆ การแก้ไขก็จะยิ่งยากมากขึ้นเท่านั้น” นายสตีฟ เวสเปอร์แมน รองอธิบดีกล่าว

โปรดทราบว่า แม้ว่าคุณไม่มีอะไรที่ต้องรายงาน แต่คุณก็ยังคงต้องยื่นใบบัญชีแสดงรายการงบดุลธุรกิจ ที่มียอดเป็นศูนย์

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการยื่น BAS โปรดไปที่ ato.gov.au/bas

นอกจากนั้น คุณยังสามารถดูวิดีโอเกี่ยวกับ BAS และ GST ซึ่งมีภาษาไทยกำกับใต้ภาพที่ ato.gov.au/General/Other-languages/In-detail/Thai/GST-video-tips---Thai ได้อีกด้วย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษีทั่วไปและเงินเกษียณหรือเงินซุปเปอร์เป็นภาษาไทย โปรดไปที่ ato.gov.au/Thai

ถ้าท่านพูดภาษาอังกฤษไม่คล่อง และต้องการพูดกับเจ้าหน้าที่ภาษี โปรดโทรไปที่บริการแปลและล่าม(TIS) ที่หมายเลข 13 14 50 เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องที่คุณต้องการพูดกับเจ้าหน้าที่ภาษี

 

    Last modified: 12 Jun 2014QC 40569