Show download pdf controls
 • JobMaker Hiring Credit scheme

  โครงการ JobMaker Hiring Credit scheme เป็นโครงการสนับสนุนธุรกิจในการจ้างลูกจ้างรุ่นเยาว์เพิ่มเติมที่มีอายุตั้งแต่ 16–35 ปี

  นายจ้างที่มีสิทธิ์สามารถขอรับ JobMaker Hiring Credit สำหรับลูกจ้างเพิ่มเติมที่มีสิทธิ์แต่ละรายที่เริ่มจ้างงานตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ถึง 6 ตุลาคม 2564

  Media: JobMaker Hiring Credit (Thai)
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudnajh5aExternal Link (Duration: 01:20)

  ข้อมูลเพิ่มเติม :

  ดูเพิ่มเติมที่ :

  เกณฑ์คุณสมบัติที่เหมาะสม

  นายจ้างที่มีสิทธิ์

  นายจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงิน JobMaker Hiring Credit หากมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ :

  นายจ้าง :

  • จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ JobMaker Hiring Credit scheme
  • จะต้อง  
   • ทำธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย
   • เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินงานในออสเตรเลีย
   • เป็นองค์กรการกุศลประเภท DGR (Deductable Gift Recipient) ที่ผ่านการรับรองว่าเป็นกองทุนสาธารณะหรือเพื่อกองทุนสาธารณะที่ดำเนินงานภายใต้โครงการ Overseas Aid Gift Deductibility Scheme (DGR item 9.1.1) หรือเพื่อเยียวยาประเทศพัฒนาแล้ว (DGR item 9.1.2)
    
  • มีหมายเลขทะเบียนธุรกิจ (ABN)
  • จดภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามจริง (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย PAYG)
  • ไม่ได้ขอรับเงิน JobKeeper ช่วงรายปักษ์ที่เริ่มโครงการ JobMaker
  • ยื่นภาษีรายได้และภาษี GST ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วจนถึงช่วงช่วงท้ายของระยะเวลา JobMaker ที่ตนต้องการขอรับเงิน
  • ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนและเพิ่มจำนวนพนักงาน
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งข้อมูล Single Touch Payroll (STP) ล่าสุด
  • ไม่มีคุณสมบัติตามหมวดหมู่นายจ้างที่ไม่ได้รับสิทธิ์ข้อใดข้อหนึ่ง

  ดูเพิ่มเติมที่ :

  ลูกจ้างที่มีสิทธิ์

  ลูกจ้างมีสิทธิ์หาก

  • เป็นลูกจ้างของหน่วยงานในช่วงระยะเวลา JobMaker
  • มีอายุ 16 ถึง 35 ปีเมื่อเริ่มงาน
  • เริ่มทำงานตั้งแต่หรือหลังจากวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2564
  • ทำงานหรือได้รับค่าจ้างเฉลี่ย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงที่ถูกว่าจ้างในระยะเวลา JobMaker
  • ได้ส่งใบยืนยันของลูกจ้างในการขอรับ JobMaker Hiring Credit ให้แก่นายจ้างแล้ว
  • ไม่ได้ส่งใบยืนยันของลูกจ้างในการขอรับ JobMaker Hiring Credit ให้แก่นายจ้างรายอื่นในปัจจุบัน
  • ได้รับเงิน Parenting Payment หรือ Youth Allowance (นอกเหนือจากว่าเป็นบุคคลที่กำลังศึกษาเต็มเวลาหรือเป็นเด็กฝึกงานใหม่) หรือเงิน JobSeeker Payment เป็นเวลาอย่างน้อย 28 วันติดต่อกัน (หรือ 2 รายปักษ์) ในช่วง 84 วัน (หรือ 6 รายปักษ์) ก่อนเริ่มงานใหม่

  ดูเพิ่มเติมที่ :

  ผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

  คุณไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหากมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ คุณ :

  • หรือสมาชิกในหน่วยงานรวมกลุ่มของคุณ มีภาระ Major Bank Levy ช่วงไตรมาสใด ๆ ในวันที่หรือก่อนวันที่ 30 กันยายน 2563
  • เป็นองค์กรรัฐบาลออสเตรเลีย (ตามคำนิยามใน Income Tax Assessment Act 1997)
  • เป็นองค์กรรัฐบาลท้องถิ่น
  • เป็นหน่วยงานที่ถือครองโดยองค์กรรัฐบาลออสเตรเลียหรือองค์กรรัฐบาลท้องถิ่นอย่างเบ็ดเสร็จ
  • เป็นองค์กรกำกับรัฐ
  • เป็นบริษัทที่กำลังชำระบัญชีรและทรัพย์สิน
  • เป็นบุคคลธรรดาที่ถูกประกาศล้มละลาย

  ข้อมูลสำหรับนายจ้าง

  หากคุณคือนายจ้างที่มีสิทธิ์ คุณสามารถ :

  • ลงทะเบียนกับเราตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2563
  • ขอรับเงินจากเราในลักษณะเบิกภายหลังตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
  • ขอรับเงินสนับสนุนลูกจ้างเพิ่มเติมที่ได้รับสิทธิ์ได้นานถึง 12 เดือนตั้งแต่เริ่มจ้างงาน
  • ไม่สามารถขอรับเงิน JobKeeper Payment และ JobMaker Hiring Credit พร้อมกัน

  ดูเพิ่มเติมที่ :

  เจ้าของธุรกิจชาวออสเตรเลียเชื้อสายเวียดนามคาดหวังว่าธุรกิจจะเติบโตได้ด้วยเงินอุดหนุน JobMaker Hiring Credit

  สำหรับคุณ Vicky Tran เจ้าของร้านอาหารเวียดนาม Master Roll Vietnam ในนครเมลเบิร์น การแพร่ระบาดของ COVID-19 นำมาซึ่งความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน

  “ร้านอาหารเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในการระบาดใหญ่ เราสามารถอยู่ได้ด้วยการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการซื้อกลับบ้านและจัดส่ง แต่เรายังคงรู้สึกถึงผลพวงของการล็อกดาวน์แม้กระทั่งวันนี้” คุณ Tran กล่าว

  คุณ Tran ย้ายถิ่นฐานจากประเทศเวียดนามมาอยู่ประเทศออสเตรเลียในปี ค.ศ. 2001 และเปิดร้าน Master Roll Vietnam ในปี ค.ศ. 2014

  ด้วยความหวังที่จะสร้างธุรกิจของเธอให้กลับไปสู่ระดับก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 คุณ Tran ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุน JobMaker Hiring Credit ซึ่งเป็นโครงการสร้างแรงจูงใจของรัฐบาลออสเตรเลียที่บริหารงานโดยกรมสรรพากรออสเตรเลีย (ATO) โดยเธอสามารถขอรับเงินอุดหนุนได้สูงถึง $10,400 ต่อปีสำหรับพนักงานใหม่อายุ 16-29 ปี และสูงถึง $5,200 ต่อปีสำหรับพนักงานใหม่อายุ 30-35 ปี

  “โครงการ JobMaker Hiring Credit ให้แรงจูงใจพิเศษในการจ้างคนหนุ่มสาวเพิ่ม และท้ายที่สุดช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโต” คุณ Tran กล่าว

  นายจ้างสามารถรับเงินอุดหนุนค่าจ้างได้นานถึง 12 เดือนสำหรับลูกจ้างแต่ละรายที่มีสิทธิ์ ที่จ้างเพิ่มระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2020 ถึง 6 ตุลาคม ค.ศ. 2021

  กรมสรรพากรออสเตรเลีย (ATO) สนับสนุนให้นายจ้างที่กำลังขยายธุรกิจและเพิ่มจำนวนพนักงาน ลงทะเบียนเข้าร่วม พร้อมเสนอชื่อลูกจ้างที่มีสิทธิ์ที่จ้างเพิ่ม และยื่นขอรับเงินอุดหนุนจากโครงการ JobMaker Hiring Credit

  End of example

  วันสำคัญ

  • 7 ตุลาคม 2563 – เริ่มโครงการ
  • 6 ธันวาคม 2563 – เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวและจะต้องลงทะเบียนก่อนขอรับเงิน)
  • 1 กุมภาพันธ์ 2564 – เริ่มยื่นขอเงินสนับสนุนระยะแรก
  • 30 เมษายน 2564 – ปิดยื่นขอเงินสนับสนุนระยะแรก
  • 6 ตุลาคม 2564 – สามารถทำเรื่องขอเงินที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างที่จ้างมาจนถึงวันนั้
  • 6 ตุลาคม 2565 – สิ้นสุดระยะเวลายื่นขอเงิน JobMaker

  วันที่ตามระยะเวลา JobMaker และระยะเวลายื่นขอเงิน

  ระยะที่

  ระยะเวลา JobMaker

  ระยะเวลายื่นขอเงินสนับสนุน

  1

  7 ตุลาคม 2563 – 6 มกราคม 2564

  1 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564

  2

  7 มกราคม 2564 – 6 เมษายน 2564

  1 พฤษภาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

  3

  7 เมษายน 2564 – 6 กรกฎาคม 2564

  1 สิงหาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564

  4

  7 กรกฎาคม 2564 – 6 ตุลาคม 2564

  1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565

  5

  7 ตุลาคม 2564 – 6 มกราคม 2565

  1 กุมภาพันธ์ 2565 – 30 เมษายน 2565

  6

  7 มกราคม 2565 – 6 เมษายน 2565

  1 พฤษภาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565

  7

  7 เมษายน 2565 – 6 กรกฎาคม 2565

  1 สิงหาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565

  8

  7 กรกฎาคม 2565 – 6 ตุลาคม 2565

  1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566

  ลงทะเบียนขอรับ JobMaker Hiring Credit

  นายจ้างที่มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ JobMaker Hiring Credit scheme ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2563

  เมื่อลงทะเบียนแล้ว นายจ้างที่มีสิทธิ์สามารถขอรับเงิน JobMaker Hiring Credit ตามระยะเวลา JobMaker แต่ละช่วง คุณสามารถขอรับเงินสำหรับช่วง JobMaker ระยะแรกได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเงินที่ได้รับจะอยู่ในลักษณะเบิกจ่ายภายหลัง

  หากต้องการตรวจสอบเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ ให้ดูนายจ้างที่มีสิทธิ์

  ในการลงทะเบียนขอรับ JobMaker Hiring Credit นายจ้างจะต้องส่งข้อมูลต่อไปนี้ :

  • จำนวนพนักงานพื้นฐาน
  • เงินเดือนพื้นฐาน
  • รายละเอียดติดต่อ

  คุณสามารถแจ้งข้อมูลเหล่านี้ผ่านทาง :

  ระยะเวลาลงทะเบียน

  นายจ้างจะต้องลงทะเบียนก่อนยื่นขอเงิน JobMaker Hiring Credit ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนว่าจ้างลูกจ้างที่ได้รับสิทธิ์

  คุณสามารถลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็ได้ก่อนถึงวันสิ้นสุดระยะวลายื่นขอเงินสนับสนุน

  ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นขอเงินสนับสนุน

  ธุรกิจที่มีหมายเลข ABN สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง ATO online services หรือผ่าน Business Portal โดยคุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำทีละขั้นตอนใต้หัวข้อ 'JobMaker Hiring Credit payment' ไม่ว่าจะเป็น

  • ขั้นตอนการลงทะเบียน
  • วิธียื่นขอรับเงินสนับสนุน
  • วิธีเสนอชื่อลูกจ้าง
  • เงินสนับสนุน

  JobMaker Hiring Credit guide ของเรามีรายละเอียดวิธีลงทะเบียน เสนอชื่อลูกจ้าง และขอรับเงินสนับสนุนทีละขั้นตอน (ภาษาอังกฤษ)

  อัตราเงินสนับสนุน

  เมื่อเข้าร่วมโครงการ JobMaker Hiring Credit นายจ้างที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินสนับสนุนสูงสุดดังนี้ :

  • $200 ต่อสัปดาห์ – สำหรับพนักงานเพิ่มเติมที่ได้รับสิทธิ์แต่ละรายที่มีอายุตั้งแต่ 16 ถึง 29
  • $100 ต่อสัปดาห์ – สำหรับพนักงานเพิ่มเติมที่ได้รับสิทธิ์แต่ละรายที่มีอายุตั้งแต่ 30 ถึง 35

  อายุของลูกจ้างให้นับจากวันที่เริ่มทำงานกับนายจ้าง

  เงินสนับสนุนจะได้รับในลักษณะเบิกจ่ายภายหลังตามระยะเวลา JobMaker แต่ละช่วง

  ข้อมูลสำหรับลูกจ้าง

  เงิน JobMaker Hiring Credit เป็นเงินสนับสนุนที่จ่ายให้แก่นายจ้างของคุณเพื่อเยียวยาค่าใช้จ่ายในการจ้างกรณีที่คุณเป็นลูกจ้างเพิ่มเติมที่มีสิทธิ์

  คุณจะไม่ได้รับเงิน JobMaker Hiring Credit โดยตรงในเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินตอบแทนอื่น ๆ

  คุณไม่ต้องยื่นขอรับเงิน JobMaker Hiring Credit หากนายจ้างของคุณมีสิทธิ์ นายจ้างอาจเลือกเข้าร่วมโครงการหรือไม่ก็ได้

  สิ่งที่ต้องทำในฐานะลูกจ้าง

  หากนายจ้างของคุณประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ JobMaker Hiring Credit scheme นายจ้างจะเป็นผู้ขอให้คุณกรอกใบยืนยันของลูกจ้างในโครงการ JobMaker สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงเท่านี้ นายจ้างของคุณจะเป็นผู้ดำเนินงานอื่น ๆ ที่เหลือเอง

  ดูเพิ่มเติมที่ :

   Last modified: 02 Jul 2021QC 64508