Show download pdf controls
 • กฎบัตรของเรา

  รับทราบหน้าที่ของเราที่มีต่อคุณ สิ่งที่เราขอจากคุณ และทางเลือกต่าง ๆ หากคุณไม่พึงพอใจ

  ในหน้านี้

  เกี่ยวกับกฎบัตรของเรา

  เราบริหารการบริการด้านภาษี ซูเปอร์ และทะเบียนธุรกิจของออสเตรเลีย เราช่วยเหลือเรื่องการส่งมอบผลประโยชน์ของรัฐบาลให้กับชุมชนด้วยเช่นกัน

  บริการของเรามีความสำคัญต่อการสนับสนุนวิถีชีวิตที่ดีในออสเตรเลีย เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา และโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

  คุณมีหน้าที่ช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น บางครั้งภาระหน้าที่ของคุณอาจทำให้คุณต้องร่วมมือทำกับเรา

  เราต้องการให้แน่ใจว่าทุกครั้งที่คุณร่วมมือกับเรา ประสบการณ์ของคุณจะเป็นไปโดยง่ายและอย่างเป็นมืออาชีพ

  กฎบัตรนี้

  • อธิบายสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้เมื่อคุณติดต่อกับเรา
  • ใช้ได้กับทุกคนที่ร่วมมือกันกับเรา
  • เป็นไปตามกฎหมาย หลักปฏิบัติ และหลักการที่เราทั้งคู่ต้องปฏิบัติตาม

  นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้หากคุณไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเราหรือเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามกฎบัตร

  ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณ

  ปฏิบัติด้วยความยุติธรรมและสมเหตุสมผล

  ความสัมพันธ์ของเรากับคุณตั้งอยู่บนรากฐานความไว้วางใจและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เรามีความมุ่งมั่นในความยุติธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ

  เราจะ

  • ปฏิบัติต่อคุณด้วยความสุภาพ มีความเห็นอกเห็นใจ และให้เกียรติ
  • ปฏิบัติต่อคุณด้วยความซื่อสัตย์และ สุจริต
  • มีความเป็นกลางและปฎิบัติด้วยความจริงใจ
  • เชื่อว่าคุณมีความซื่อสัตย์ เว้นแต่เราจะมีเหตุผลที่จะคิดเป็นอย่างอื่นและให้โอกาสคุณได้อธิบาย
  • ร่วมมือกับบุคคลที่คุณเลือกให้เป็นตัวแทนของคุณ เช่น ที่ปรึกษามืออาชีพ

  การบริการระดับมืออาชีพ

  เราทราบดีว่าสิทธิและหน้าที่ของคุณภายใต้กฎหมายอาจมีความซับซ้อน เรามุ่งหมายที่จะจัดหาข้อมูลและการบริการที่เชื่อถือได้ เข้าถึงได้ และเป็นประโยชน์ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสิทธิและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของคุณ

  เราจะ

  • ตอบสนองและให้ข้อมูลที่ทันท่วงที ถูกต้องและเข้าใจง่าย
  • ร่วมมือกับชุมชนในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อให้ใช้งานง่ายและครอบคลุม
  • ให้บริการแบบดิจิทัล ยกเว้นในกรณีที่มีทางอื่นที่เหมาะสมกว่า

  การสนับสนุนและความช่วยเหลือ

  เราเข้าใจดีว่าผู้คนอาจต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบที่ต่างกัน ในเวลาที่ต่างกัน เราทราบดีว่าอาจจะยุ่งยากขึ้นในการปฏิบัติภาระหน้าที่ของคุณเมื่อคุณกำลังเผชิญกับอุปสรรค ความยากลำบาก หรือได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ต่าง ๆ แม้ว่าส่วนใหญแล้วเราจะไม่สามารถยกเลิกภาระหน้าที่ของคุณได้ แต่อาจมีวิธีที่เราสามารถช่วยให้คุณทำตามภาระหน้าที่ได้

  เราจะ

  • รับฟังสถานการณ์ของคุณและนำมาพิจารณาในสิ่งที่เราทำได้
  • ให้ความช่วยเหลือคุณในช่วงที่มีเหตุการณ์วิกฤตและช่วงเวลาที่ยากลำบาก
  • ให้ความช่วยเหลือหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจหรือเข้าถึงบริการของเรา

  ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคุณ

  เรารับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลของคุณอย่างจริงจัง เราทราบดีว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญเพียงใดในโลกดิจิทัลสมัยใหม่

  เราจะ

  แจ้งให้คุณทราบอย่างสม่ำเสมอ

  เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการติดต่อกับคุณและชุมชนอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ

  เราจะ

  • อธิบายการตัดสินใจของเรา
  • แจ้งให้คุณทราบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความคืบหน้าของเรา
  • สื่อสารและอธิบายสิทธิ์ ภาระหน้าที่ และทางเลือกในการขอตรวจสอบของคุณ
  • ให้คุณ เข้าถึงข้อมูลของคุณ และข้อมูลที่ช่วยเราในการตัดสินใจตามความเหมาะสม

  สิ่งที่เราขอจากคุณ

  คุณจะมีข้อผูกมัดหลายอย่างภายใต้กฎหมายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ

  • ปฏิบัติกับเราด้วยความสุภาพ มีความเห็นอกเห็นใจ และให้เกียรติ
  • มีความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามกฎหมาย
  • ตอบคำถามของเราให้ตรงเวลาและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่เรา เราอาจถามคำถามคุณหรือ รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราเข้าใจนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  • แจ้งให้เราทราบหากคุณมีคนเป็นตัวแทนของคุณ คุณยังคงต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้กับเรานั้นถูกต้อง

  ปฏิบัติตาม ภาระหน้าที่ ของคุณ รวมถึงการยื่นภาษีและชำระเงินให้ตรงเวลา หากคุณไม่สามารถทำได้ โปรดแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุดก่อนวันครบกำหนด เพื่อที่เราจะสามารถช่วยเหลือคุณได้

  มีการเก็บบันทึกที่ดีและมอบให้เราเมื่อจำเป็น

  ดูแลข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยและแจ้งให้เราทราบหากรายละเอียดของคุณมีการเปลี่ยนแปลง

  ขั้นตอนในการดำเนินการหากคุณต้องการให้มีการทบทวนการตัดสินใจ

  หากคุณเชื่อว่าเราตัดสินใจผิดพลาด เราจะร่วมมือกับคุณเพื่อแก้ไขข้อกังวลของคุณอย่างรวดเร็วและให้ง่ายที่สุด

  เราไม่สามารถเปลี่ยนกฎหมายได้ แต่เราสามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าจะมีผลกับสถานการณ์ของคุณอย่างไร

  นอกจากนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงทางเลือกของคุณรวมถึง สิทธิ์ในการขอให้ทบทวน ทางกฎหมายและวิธีร้องเรียน

  ในขั้นแรก ให้หารือเกี่ยวกับข้อกังวลของคุณกับเราเพื่อดูว่าเราสามารถแก้ไขได้หรือไม่ คุณอาจได้รับรายละเอียดให้ติดต่อเฉพาะบุคคลเพื่อการพูดคุย ไม่เช่นนั้นคุณสามารถ ติดต่อเราได้

  คุณยังสามารถขอให้มีการทบทวนการตัดสินใจหลาย ๆ อย่างของเราโดยเจ้าหน้าที่อิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเดิม

  หากคุณไม่เห็นด้วยกับการทบทวนภายในของเรา คุณสามารถขอให้มี การทบทวนภายนอกได้ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณต้องขอให้มีการทบทวนภายในกับเราก่อน และต้องไม่พอใจกับผลลัพธ ์ก่อนที่จะขอให้มีการทบทวนจากภายนอก

  ขึ้นอยู่กับประเภทของคำตัดสินที่คุณคัดค้าน คุณอาจมีตัวเลือกมากมายสำหรับการทบทวนจากภายนอก เช่น ศาลหรือคณะตุลาการ

  ขั้นตอนในการดำเนินการหากคุณไม่พอใจกับบริการของเรา

  สิ่งสำคัญคือควรแจ้งให้เราทราบหากคุณไม่พอใจ เพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงบริการของเราต่อไปได้

  มีหลายขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้หากเราไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือคุณคิดว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎบัตรของเรา

  1. ในขั้นแรก ให้หารือเกี่ยวกับข้อกังวลของคุณกับเราเพื่อดูว่าเราสามารถแก้ไขได้หรือไม่ คุณอาจได้รับรายละเอียดให้ติดต่อเฉพาะบุคคลเพื่อการพูดคุย ไม่เช่นนั้นคุณสามารถ ติดต่อเราได้
  2. หากคุณไม่พอใจ คุณอาจขอคุยกับผู้จัดการได้
  3. หากสิ่งเหล่านี้ยังไม่สามารถจัดการกับข้อกังวลของคุณได้ คุณสามารถ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการของเรา หรือยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการ
  4. เราปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนทั้งหมดอย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
  5. การร้องเรียนจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณกับเรา

  หากคุณยังไม่พอใจหลังจากทำเรื่องร้องเรียนกับเรา คุณสามารถติดต่อ Inspector-General of Taxation and Taxation Ombudsman (ผู้ตรวจการทั่วไปด้านภาษีและผู้ตรวจการแผ่นดินด้านภาษี)External Link เพื่อทำการตรวจสอบแบบอิสระ

  คุณยังสามารถ ยื่นขอเงินชดเชย จากเราได้ หากคุณ

  • เชื่อว่าการกระทำของเราก่อให้เกิดความรับผิดตามกฎหมาย
  • มีความสูญเสียทางการเงินที่เกิดจากการบริหารที่บกพร่องของเรา

  วิธีติดต่อเรา

  หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับหน้าที่ของเราที่มีต่อคุณหรือสิ่งที่เราขอจากคุณ โปรดติดต่อเรา หรือที่ปรึกษามืออาชีพ

   Last modified: 03 Jul 2023QC 24140