Show download pdf controls
 • Single Touch Payroll

  Single Touch Payroll (STP) คืออะไร

  STP เป็นวิธีรายงานภาษีและข้อมูลซูเปอร์ไปยัง ATO แบบใหม่

  ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีระบบ STP ท่านจะสามารถส่งข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้าง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และข้อมูลซูเปอร์ของพนักงานให้เราทุกครั้งที่ท่านจ่ายเงินให้พนักงาน

  ซึ่งหมายความว่า:

  • ท่านจะส่งรายงานให้เราทุกครั้งที่ท่านออกเงินเดือนให้พนักงาน
  • ท่านจะรายงานข้อมูลซูเปอร์ให้เราทราบ
  • ท่านจะไม่จำเป็นต้องส่งใบสรุปการจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานของท่าน สำหรับข้อมูลที่ท่านได้รายงานและสรุปผ่าน STP ไปแล้ว

  เริ่มเมื่อไร

  นายจ้างทุกคนต้องเริ่มการรายงาน STP ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2019

  ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้รายงาน ท่านจำเป็นจะต้องสมัครขอเวลาเพิ่มเติม

  เมื่อท่านเริ่มต้นการรายงาน STP ท่านจะต้องรายงานต่อไปในแต่ละครั้งที่ท่านจ่ายเงินให้พนักงาน

  เริ่มการรายงานผ่าน STP

  เริ่มการรายงานด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ โดย:

  • ใช้ซอฟต์แวร์เงินเดือนหรือซอฟต์แวร์ทางการบัญชีปัจจุบันของท่าน (หากซอฟต์แวร์นั้นรองรับการใช้งาน STP)
  • เลือกซอฟต์แวร์เงินเดือนหรือซอฟต์แวร์ทางการบัญชีที่เสนอคุณสมบัติการรายงาน STP
  • ขอให้ตัวแทนภาษีหรือ BAS ที่จดทะเบียน ทำการรายงานผ่านโซลูชัน STP ในนามของท่าน ตัวเลือกนี้จะใช้งานได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 เท่านั้น

  ผู้ให้บริการโซลูชันหรือผู้เชี่ยวชาญทางภาษีของท่านอาจให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนไปใช้การรายงาน STP แก่ท่านได้

  ทางเลือกการรายงาน STP

  นายจ้างที่มีพนักงาน 1–4 คน (นายจ้างระดับไมโคร)

  หากท่านมีพนักงาน 1-4 คน ท่านสามารถรายงานโดยใช้โซลูชัน STP แบบไม่มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนต่ำ รายชื่อผู้ให้บริการสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของเรา ato.gov.au/STPsolutions

  หากท่านมีขีดความสามารถด้านดิจิทัลจำกัด ท่านมีสิทธิ์ส่งรายงานเป็นรายไตรมาส (ทุกสามเดือน) ได้จนถึงเดือนมิถุนายน 2021 ผ่านตัวแทนภาษีหรือ BAS ที่จดทะเบียนของท่าน ตัวแทนของท่านจำเป็นจะต้องสมัครขอรับสิทธิ์นี้แทนท่านก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020

  ตัวแทนภาษีหรือ BAS ที่จดทะเบียนของท่านจะต้องสมัครขอทำการรายงานประเภทนี้แทนท่าน

  นายจ้างที่มีพนักงาน 5-19 คน (นายจ้างรายเล็ก)

  เริ่มการรายงานตอนนี้ หากท่านใช้ซอฟต์แวร์เงินเดือนซึ่งเสนอคุณสมบัติ STP ท่านจะสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของท่านและเริ่มการรายงานได้ทุกเมื่อ พูดคุยกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ของท่านหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการเพื่อค้นหาว่าท่านต้องทำอะไรบ้าง

  หากท่านยังไม่พร้อมในขณะนี้ ผู้ให้บริการโซลูชันหรือผู้เชี่ยวชาญทางภาษีของท่านอาจให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนไปใช้การรายงาน STP แก่ท่านได้ ท่านสามารถดู/ดาวน์โหลด รายการตรวจสอบเริ่มการรายงานของเราได้เช่นกัน

  สมัครขอเวลาเตรียมพร้อมเพิ่ม หากท่านยังไม่ได้รายงานผ่าน STP ท่านจำเป็นจะต้องใช้แบบฟอร์มออนไลน์ของเราเพื่อสมัครขอวันที่เริ่มต้นหลังจากนั้น ดู การเลื่อนเวลา Single Touch Payroll

  ขอการยกเว้นจากเราหากท่านตรงตามเกณฑ์ หากท่านอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นช่วงหรือไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ท่านหรือตัวแทนของท่านสามารถสมัครขอการยกเว้นได้แบบ ออนไลน์

  วิธีรายงาน

  หากท่านใช้โซลูชันหรือบริการเงินเดือนอยู่แล้ว ท่านสามารถรายงานผ่านโซลูชันหรือบริการนั้นได้ตราบเท่าที่ได้รับการปรับปรุงให้เสนอคุณสมบัติการรายงาน STP พูดคุยกับผู้ให้บริการของท่านเพื่อค้นหาว่าให้บริการ STP หรือไม่

  หากขณะนี้ท่านไม่มีโซลูชันเงินเดือนและต้องการมองหาทางเลือก โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางภาษีหรือผู้ให้บริการ

  ทุกวันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อรายงาน STP โดยเฉพาะและไม่ต้องใช้ข้อกำหนดการรายงานเงินเดือนแบบเต็ม

  ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ทะเบียนผลิตภัณฑ์ STP หากท่านมีพนักงานไม่เกินสี่คน ท่านสามารถค้นหาโซลูชันที่ใช้งานง่าย ต้นทุนต่ำและไม่มีต้นทุนให้เลือกได้ที่ ato.gov.au/stpsolutions โซลูชันเหล่านี้ล้วนมีราคาไม่เกิน $10

  ท่านยังสามารถขอให้ผู้ให้บริการเงินเดือนหรือตัวแทนภาษีหรือ BAS ที่จดทะเบียนของท่านรายงานผ่านโซลูชัน STP ในนามของท่านได้ทุกวันชำระค่าจ้าง

  การชำระเงินให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง (พนักงานที่เป็นบุคคลใกล้ชิด)

  หากท่านชำระเงินให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง เช่น สมาชิกครอบครัว กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับผลประโยชน์ของทรัสต์ เป็นต้น ท่านไม่จำเป็นต้องรายงานการชำระเงินให้พนักงานประเภทเหล่านี้ผ่าน STP จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 ท่านไม่ต้องสมัครขอเวลาเพิ่มเติมดังกล่าวนี้

  ท่านยังคงต้องรายงานเงินเดือนและค่าจ้าง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และข้อมูลซูเปอร์ โดยใช้กระบวนการเดิมที่ท่านมีอยู่

  การรายงานเป็นรายไตรมาสจนถึงปี 2021

  หากท่านมีพนักงานระหว่างหนึ่งถึงสี่คน และท่านออกเงินเดือนโดยไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (เช่น ออกเงินเดือนด้วยตนเองและบันทึกระเบียนลงในสเปรดชีตหรือกระดาษ เป็นต้น) ท่านอาจมีสิทธิ์รายงานเป็นรายไตรมาสจนถึงเดือนมิถุนายน 2021 ผ่านตัวแทนภาษีหรือ BAS ที่จดทะเบียนของท่าน โปรดพูดคุยก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 เพื่อพิจารณาว่าตัวแทนของท่านจะสามารถช่วยสนับสนุนท่านอย่างไรได้บ้าง

  อีกวิธีการหนึ่ง หากธุรกิจของท่านมีรูปแบบการว่าจ้างที่ไม่แน่นอน เช่น มีการเพิ่มค่าจ้างตามฤดูกาล ท่านอาจมีสิทธิ์รับการผ่อนปรนให้รายงานเป็นรายไตรมาสและทำรายงานในนามของตนเองได้

  ท่านสามารถสมัครขอการผ่อนปรนให้รายงานเป็นรายไตรมาสโดยการร้องขอเรา ท่านหรือผู้เชี่ยวชาญทางภาษีของท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การเลื่อนเวลา Single Touch Payroll

  หากท่านต้องการเวลามากขึ้น

  ท่านสามารถสมัครเพื่อชะลอวันที่เริ่มต้น STP (การเลื่อนเวลา) ของท่านได้ ท่านหรือผู้เชี่ยวชาญทางภาษีของท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การเลื่อนเวลา Single Touch Payroll

  ท่านต้องให้เหตุผลสำหรับการเลื่อนเวลาและวันที่จำเพาะไม่ช้ากว่าวันที่ 30 มิถุนายน 2020 เราจะยืนยันการยอมรับวันที่ใหม่กับท่าน ท่านจะยังจำเป็นต้องหาโซลูชันและเริ่มการรายงานภายในวันที่ดังกล่าว จะไม่มีการเลื่อนเวลาให้อีก เว้นแต่ว่าจะมีสถานการณ์พิเศษ

  ข้อยกเว้นที่สามารถใช้ได้

  นายจ้างที่มีผู้รับเงินเป็นบุคคลใกล้ชิดเท่านั้น (เช่นกรรมการหรือสมาชิกครอบครัวของธุรกิจในครอบครัว) หรือนายจ้างที่ไม่เป็นธุรกิจ (เช่นผู้ดูแลที่มี Withholding Pay Number WPN) ไม่จำเป็นต้องเริ่มรายงานผู้รับเงินเหล่านี้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2019 ข้อยกเว้นนี้ได้รับโดยอัตโนมัติและท่านไม่จำเป็นต้องสมัคร อย่างไรก็ตาม ท่านควรจดบันทึกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคุณ

  อาจมีข้อยกเว้นประการอื่นในสถานการณ์พิเศษโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป เช่นการไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือธุรกิจที่ถูกควบคุมและจัดการสินทรัพย์ โปรดตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญทางภาษีที่จดทะเบียนของท่านหากท่านคิดว่าอาจตรงตามเกณฑ์นี้

  ข้อยกเว้นใด ๆ จะเป็นไปตามระยะเวลาที่ตกลงและจะได้รับการตรวจสอบเมื่อหมดเวลาของข้อยกเว้นแต่ละกรณี

  การสนับสนุนและข้อมูลเพิ่มเติม

  มีการสนับสนุนให้สำหรับนายจ้างที่เปลี่ยนไปใช้การรายงาน STP (ซึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ในขณะนี้) โดย:

  • พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางภาษีที่จดทะเบียนของท่าน
  • โทรศัพท์หาบริการแปลและล่ามสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นเพการสนทนาภาษาอังกฤษของเราที่ 13 14 50

  ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลออสเตรเลีย แคนเบอร์รา

   Last modified: 20 Jan 2020QC 59841