Show download pdf controls
 • Single Touch Payroll

  ระบบซิงเกิลทัชเพย์โรลล์ (STP) ทำให้รายงานข้อมูลภาษีและเงินบำนาญไปยัง ATO ได้ง่ายขึ้น

  ที่หน้านี้

  นายจ้างทุกคนต้องใช้ STP

  นายจ้างทุกคนต้องรายงานข้อมูลบัญชีเงินเดือนของตนให้เราทราบผ่าน STP

  หมายความว่าคุณ:

  • ต้องรายงานข้อมูลบัญชีเงินเดือนให้เราทราบทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินให้กับพนักงานของคุณ
  • ต้องรายงานข้อมูลเงินเกษียณให้เราทราบ
  • ไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลสรุปการชำระเงินแก่พนักงานของคุณตอนสิ้นปีการเงินสำหรับข้อมูลที่คุณได้รายงานสรุปผลผ่าน STP

  เริ่มการรายงานบัญชีเงินเดือนผ่าน STP ตอนนี้

  คุณสามารถ เริ่มต้นการรายงาน ตอนนี้โดยการใช้บัญชีเงินเดือนปัจจุบันหรือซอฟต์แวร์บัญชีของคุณหากสามารถใช้งาน STP ได้ หรือโดยการเลือกใช้ซอฟต์แวร์บัญชีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใช้งาน STP ได้ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องทำ

  หากคุณไม่มีซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือนในตอนนี้ คุณสามารถปรึกษาตัวแทนภาษีหรือ BAS ที่จดทะเบียนเพื่อขอคำแนะนำได้ พวกเขาสามารถช่วยให้คุณมีตัวเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณได้ คุณยังสามารถขอให้ผู้ให้บริการบัญชีเงินเดือนหรือตัวแทนที่จดทะเบียนของคุณรายงานผ่านซอฟต์แวร์ STP ในนามของคุณในแต่ละครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง

  นายจ้างที่มีพนักงานระหว่างหนึ่งถึงสี่คนสามารถหา ตัวเลือกที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่ำสำหรับการรายงาน STPExternal Link

  เมื่อคุณเริ่มการรายงาน STP แล้ว คุณต้องรายงานต่อทุกครั้งที่จ่ายเงินให้กับพนักงานของคุณ คุณต้องสรุปข้อมูล STP ของพนักงานของคุณภายในวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปีเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเพื่อกรอกแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้

  ขยายข้อมูลที่รวบรวมจาก STP

  STP ได้รับการขยายออกไปเพื่อรวมข้อมูลเพิ่มเติม

  การขยายออกไปของ STP ยังเรียกว่า STP Phase 2 (STP เฟส 2) จะทำให้การรายงานง่ายขึ้นสำหรับนายจ้างที่ต้องการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของตนให้กับหน่วยงานราชการหลายแห่ง นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกค้าของ Services Australia ซึ่งอาจเป็นพนักงานของคุณได้รับการชำระเงินที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

  วันที่เริ่มต้นบังคับสำหรับการรายงาน Phase 2 (เฟส 2) คือ 1 มกราคม 2022

  เรากำลังทำงานร่วมกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ของตนเพื่อรองรับการรายงาน Phase 2 (เฟส 2) พวกเขาจะอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เปิดใช้งาน STP สำหรับคุณ

  ผู้ให้บริการที่ต้องการเวลามากขึ้นในการอัปเดตซอฟต์แวร์สามารถยื่นขอเลื่อนเวลาสำหรับลูกค้าของตนได้ ผู้ให้บริการของคุณจะแจ้งให้คุณทราบหากมีการเลื่อนเวลาออกไป การเลื่อนเวลานี้จะครอบคลุมถึงตัวคุณด้วย

  แนวทางการเปลี่ยนแปลงที่มีความยืดหยุ่น

  เพื่อสนับสนุนคุณในการเปลี่ยนไปใช้ STP Phase 2 (STP เฟส 2) เราจะมีความยืดหยุ่นตามความพร้อมของธุรกิจและสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ

  หากซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการของคุณพร้อมสำหรับ 1 มกราคม 2022 คุณควรเริ่มการรายงานเฟส 2 หากคุณสามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่คุณเริ่มการรายงาน Phase 2 (เฟส 2) ก่อน 1 มีนาคม 2022 จะถือว่าคุณรายงานตรงตามเวลา คุณไม่จำเป็นต้องยื่นขอเวลาเพิ่ม

  นอกจากนี้ คุณจะไม่ถูกลงโทษหากคุณทำผิดพลาดจริงในช่วงปีแรกของการรายงาน Phase 2 (เฟส 2) จนถึง 31 ธันวาคม 2022 ดังกล่าวนี้รวมถึงนายจ้างที่ได้เริ่มการรายงาน Phase 2 (เฟส 2)

  หากคุณยังต้องการเวลามากกว่านี้

  คุณสามารถขอเวลาเพิ่มเติมหลังการเลื่อนเวลาของผู้ให้บริการของคุณหากคุณต้องการเวลามากขึ้นในการเปลี่ยนแปลง คุณจะสามารถยื่นได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 ตัวแทนที่จดทะเบียนก็จะสามารถยื่นได้เช่นกัน

  หากคุณสามารถเริ่มการรายงานตามวันที่เลื่อนเวลาของผู้ให้บริการได้ คุณไม่จำเป็นต้องยื่นขอเวลาเพิ่ม

  การชำระเงินให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจ (ผู้รับเงินที่ถือหุ้นอย่างใกล้ชิด)

  คุณต้องรายงานการชำระเงินให้กับพนักงานทุกคนและผู้รับเงินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจ (หรือที่เรียกว่าผู้รับเงินอย่างใกล้ชิด) ผ่าน STP ผู้รับเงินอย่างใกล้ชิด อาจรวมถึงสมาชิกในครอบครัว กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับผลประโยชน์จากกองทุน หากคุณมีพนักงานคนอื่น ๆ (หรือที่เรียกว่าพนักงานที่เป็นอิสระต่อกัน) พวกเขาจะต้องรายงานผ่าน STP ในวันหรือก่อนวันจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละครั้ง

  การรายงานรายไตรมาส

  คุณอาจมีสิทธิ์รายงานรายไตรมาสผ่าน STP หากคุณเป็น นายจ้างรายย่อย (คุณมีพนักงานระหว่างหนึ่งถึงสี่คน) และกำลังประสบกับสถานการณ์พิเศษ ตัวแทนที่จดทะเบียนของคุณต้องยื่นในนามของคุณ

  คุณอาจมีสิทธิ์หากธุรกิจของคุณมีรูปแบบการจ้างงานที่ไม่ปกติ เช่น การเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลจำนวนมาก

  ข้อยกเว้น

  มี การยกเว้นสำหรับการรายงาน STP ในสถานการณ์พิเศษ ตรวจสอบกับตัวแทนภาษีที่จดทะเบียนของคุณหากคุณคิดว่าคุณอาจมีคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือไม่

  การยกเว้นเป็นระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ เราจะตรวจสอบการยกเว้นของคุณก่อนที่จะหมดอายุ

  การสนับสนุนสำหรับนายจ้าง

  มีการสนับสนุนสำหรับนายจ้างที่เปลี่ยนไปใช้การรายงาน STP (รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่เปิดใช้งาน STP) คุณสามารถ:

  • พูดคุยกับตัวแทนที่จดทะเบียนของคุณ
  • โทรหาเราได้ที่ 13 28 66
  • พูดคุยกับเราในภาษาที่คุณต้องการโดยการโทรไปที่บริการแปลและล่าม (TIS National) ที่ 13 14 50 เพื่อขอความช่วยเหลือในการโทรหาเราที่ 13 28 66.
   Last modified: 08 Dec 2021QC 59841