แผ่นข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

แผ่นข้อมูลสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก - ปกป้องธุรกิจที่ซื่อตรงและช่วยธุรกิจขนาดเล็กให้ดำรงความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ 

แผ่นข้อมูลนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กรวมถึง:

เรามีพันธกิจในการปกป้องธุรกิจที่ซื่อตรงด้วยการค้นหาและใช้มาตรการที่เข้มงวดกับธุรกิจที่หาทางเอาเปรียบอย่างไม่ยุติธรรมด้วยการหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ด้านภาษี

เราต้องการทำให้มั่นใจว่าธุรกิจของท่านจะดำรงความสามารถในการแข่งขันได้ต่อไปและดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม

เพื่อช่วยให้บรรลุจุดหมายนั้นเราได้พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อที่:

 • ท่านจะสามารถประเมินสมรรถภาพของธุรกิจของท่าน
 • ท่านจะสามารถเปรียบเทียบสมรรถภาพของธุรกิจท่านกับรายอื่นๆในอุตสาหกรรมของท่าน
 • เราจะสามารถค้นพบธุรกิจที่อาจจะกำลังหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ด้านภาษี

อะไรคือเกณฑ์มาตรฐานสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก?

เกณฑ์มาตรฐานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแสดงภาพอย่างรวดเร็วว่าโดยภาพรวมแล้วกำลังเกิดอะไรขึ้นในอุตสาหกรรมเฉพาะนั้น

เกณฑ์มาตรฐานประเภทต่อไปนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับภาคธุรกิจขนาดเล็ก:

 • เกณฑ์มาตรฐานด้านสมรรถภาพแสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนสำคัญๆของธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ
 • เกณฑ์มาตรฐานด้านปัจจัยเข้า(input)แสดงช่วงรายได้ที่คาดหวังสำหรับผู้ประกอบการขึ้นอยู่กับแรงงานและวัสดุที่เขาใช้

เกณฑ์มาตรฐานด้านสมรรถภาพ

เกณฑ์มาตรฐานด้านสมรรถภาพอาจช่วยให้ท่าน:

 • เปรียบเทียมสมรรถภาพของธุรกิจท่านกับรายอื่นๆในอุตสาหกรรมของท่าน
 • ตรวจสอบว่าท่านได้บันทึกรายได้ทั้งหมดของท่านอย่างถูกต้องโดยเฉพาะรายได้ที่เป็นเงินสด

เกณฑ์มาตรฐานด้านสมรรถภาพแสดงถึงการเปรียบเทียบสัดส่วนสำคัญๆของธุรกิจเพื่อช่วยให้ท่านเปรียบเทียบและตรวจสอบสมรรถภาพของธุรกิจตัวท่านเองสัดส่วนสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะหนึ่งใดอาจรวมถึง:

 • ต้นทุนในการขายต่อยอดขาย(turnover)
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อยอดขาย
 • แรงงานต่อยอดขาย
 • ค่าเช่าต่อยอดขาย
 • ค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะต่อยอดขาย
Attention

ถ้าท่านทำธุรกิจแบบผสมผสานท่านอาจต้องตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าหนึ่งอุตสาหกรรม

End of attention

เกณฑ์มาตรฐานด้านปัจจัยเข้า (input)

เกณฑ์มาตรฐานด้านปัจจัยเข้าอาจช่วยให้ท่าน:

 • เปรียบเทียบธุรกิจของท่านกับช่วงเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมท่าน
 • ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ท่านบันทึกไว้สะท้อนถึงรายได้ของท่านอย่างถูกต้อง
 • ประเมินยอดขายของท่านโดยขึ้นอยู่กับแรงงานและวัสดุที่ท่านใช้
  Last modified: 22 Jul 2015QC 23989