เกณฑ์มาตรฐานจะช่วยธุรกิจของท่านได้อย่างไร?

เกณฑ์มาตรฐานเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยท่าน:

 • เปรียบเทียบสมรรถภาพธุรกิจของท่านกับรายอื่นๆในอุตสาหกรรมของท่าน
 • ตรวจสอบว่าท่านทำตามภาระหน้าที่ด้านภาษีรวมถึงการค้นหาว่าท่านบันทึกธุรกรรมที่เป็นเงินสดทั้งหมดหรือไม่
 • คิดคำนวณให้ว่าท่านจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการเก็บบันทึกข้อมูลหรือไม่
 • คิดคำนวณให้ว่าจะต้องแก้ไขเรื่องต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไหนเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพของธุรกิจท่าน
 • ประเมินว่าธุรกิจของท่านจะถูกคัดเลือกในการถูกตรวจสอบบัญชีหรือการทบทวนหรือไม่

จะเป็นอย่างไรถ้าธุรกิจของท่านอยู่นอกเกณฑ์มาตรฐาน?

ตัวเลขของเกณฑ์มาตรฐานได้รับการเผยแพร่ในรูปของ"ช่วง" (range) เพื่อครอบคลุมความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างธุรกิจเนื่องจากปัจจัยอย่างเช่นสถานที่ตั้งและสถานการณ์ของธุรกิจ

ดังนั้นในหลายกรณีจึงมีเหตุผลที่ดีที่ทำให้บางธุรกิจอยู่นอกเกณฑ์มาตรฐานยกตัวอย่างเช่นค่าเช่าอาจจะสูงขึ้นเพราะธุรกิจตั้งอยู่ในใจกลางเมือง

ถ้าธุรกิจของท่านอยู่นอกเกณฑ์มาตรฐานเราขอแนะนำให้ท่าน:

 • ทบทวนวิธีการเก็บบันทึกข้อมูลของท่าน
 • พิจารณาว่าการดำเนินธุรกิจของท่านเป็นอย่างไร
 • ตรวจสอบว่าท่านมีข้อผิดพลาดหรือไม่หรือไม่ได้รายงานถึงรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแบบฟอร์มขอคืนภาษี(tax returns)หรือใบแจ้งกิจกรรม(activity statements) หากเป็นเช่นนั้นท่านจะต้องทำดังต่อไปนี้:
  • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
  • แจ้งให้เราทราบโดยทำการเปิดเผยโดยสมัครใจ

เราขอเสนอแนะให้ท่านทบทวนสมรรถภาพของธุรกิจท่านเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเป็นประจำหากธุรกิจของท่านอยู่นอกเกณฑ์มาตรฐานเราอาจขอให้ท่านอธิบายว่าทำไม

Attention

เอเย่นต์ภาษีที่จดทะเบียนของท่านหรือเอเย่นต์ BAS อาจให้คำแนะนำท่านได้เรื่องธุรกิจและวิธีการเก็บบันทึกข้อมูล

End of attention
  Last modified: 22 Jul 2015QC 23989